Anda di halaman 1dari 1

JENIS TUJUAN

SEBAGAI RANSANGAN PENINGKATAN MOTIVASI KESERONOKAN DALAM PEMBELAJARAN. TEORI PERMODELAN ATAU KOGNITIF SOSIAL BANDURA

STRATEGI
KAEDAH PENYAMPAIAN GURU HENDAKLAH MENARIK DAN CEKAP. MENGGUNAKAN RAKAN SEBAYA YANG CEMERLANG SEBAGAI MODEL

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL BANDURA

MENGAJAR NILAI KRITERIA MEMILIH BAHAN SUMBER MURNI DAN WATAK MENGGUNAKAN SUMBER P&P YANG DAPAT MERANSANG MINAT MURID UNTUK BELAJAR. MENGGUNAKAN SUMBER P&P YANG SESUAI DENGAN TAHAP IQ MURID MENGGUNAKAN SUMBER P&P YANG BOLEH MERANSANG DERIA MURIDMURID. BERSEJARAH DENGAN TEKNIK MAIN PERANAN DAN SIMULASI MEMBERI PENEGUHAN YANG POSITIF SELEPAS SESI PENGAJARAN