Anda di halaman 1dari 5

Perancangan Strategik Makanan Segera Mc.

Donald
ULASAN ARTIKEL; KEDAI MAKANAN SEGERA MAC DONALD oleh: Siti Liyana S.A.Adzis A.B Shetty Dental College , Mangalore- 2009 Pengenalan McDonalds Corporation adalah merupakan operator makanan segera yang terbesar di dunia sejak diasaskan pada tahun 1955 salepas Ray Kroc memilih idea untuk membuka beberapa restoren yang dahulunya dimiliki oleh Dick dan McDonald. MaDonalds telah memperkenalkan pertama kali produk terkemuka sehingga hari ini iaitu burger Big Mac pada tahun tahun 1968. Sehingga hari ini , McDonalds telah beroperasi dan kini mempunyai lebih dari 30,000 buah restoren yang melibatkan lebih dari 100 buah negara dan ianya dikenali umum sebagai jenamanya. Sehingga tahun 2006 ia telah mencapai jualan berejumlah 57 billion dollar. Pelanggan utama McDonalds termasuk keluarga bersama anak -anak, kanak-kanak, pelanggan perniagaan, dan remaja . Selain kanak-kanak sebahagian perniagaan utamanya adalah pelanggan yang bekerja semasa hari bekerja yang boleh mendapatkan perkhidmatan segera dan sudah tentunya makanan yang disediakan adalah baik. Penyataan Masalah Untuk mengetahui struktur dan nilai utama McDonalds Corporation dan mengapa ia masih terus menjadi restoren yang terbesar di dunia, analisis SWOT digunakan dengan mengambil kira setiap dimensi yang terlibat dalam strategi perniagaanya. Kajian ini akan melihat kepada kekuatan lebih daripada kelemahan. Kekuatan yang diketengahkan adalah keterimaan jenama, pertumbuhan yang stabil dalam pasaran global dan kekuatan kepimpinan yang telah membawa McDonalds telah mendominasi perniagaan tersebut berbanding dengan pesaing -pesaingnya. Sepanjang operasinya, ia telah berjaya mengatasi kesemua masalah ini dan trus mengembangkan ke sebuah negara ke sebuah negara. Tanp a ragu, McDonalds akan terus berkembang bersama prinsip kualiti, perkhidmatan, kebersihan dan nilai. Apakah peluang dan ancaman yang dihadapi oleh McDonald? Bagaimanakah ia mengatasinya? Apakah alternatif yang dapat dipilihnya ?. Analisis SWOT FAKTOR DALAMAN 1. (KEKUATAN) 1. Kualiti barangan terjamin 2. Latihan melalui niversiti Burger 3. Harga rendah berkualiti. 4. Makanan keluarga 5. Konsep restoran yang seragam 6. memelihara makanan tradisi 7. mudah mendapat bahan mentah 2. (KELEMAHAN) Piawaian yang tinggi. FAKTOR LUARAN !. (PELUANG) 1. Pasaran luas 2. Mudah disesuaikan dengan makanan tempatan.

3. Konsep makanan segera diterima. Menggunakan strategi pertumbuhan untuk: a. merebut pasaran luas b. meningkatkan atau barangan. c. menambahkan pengeluaran produk untuk penambahan keuntungan Menggunakan strategi pengukuhan dan perkembangan untuk: a.kekalkan prestasi khususnya falsafahnmurni QSCV b.elak kejatuhan c. tingkatkan promosi d. struktur semulakonsep perniagaan seperti gabugan dan usaha jika perlu. 2. (ANCAMAN) 1. Bersaing dengan makanan tempatan 2. mencapai tahap kematangan. Menggunakan strategi pempelbagaian untuk: a.pelbagaikan jenis pengeluaran produk konsentrik .b. perkembangkan produk sampingan lain c. tingkatkan promosi. Menggunakan strategi campuran untuk: a. menonjolkan kelebihan dan keistimewaan produk McDonald berbanding dengan makanan tempatan. b.promosikan kejayaan di negara lain.

DALAMAN

(KEKUATAN) 1. Kualiti barangan terjamin 2. Latihan melalui niversiti Burger 3. Harga rendah berkualiti. 4. Makanan keluarga 5. Konsep restoran yang seragam 6. memelihara makanan tradisi 7. mudah mendapat bahan mentah (KELEMAHAN) Piawaian yang tinggi. (PELUANG) 1. Pasaran luas 2. Mudah disesuaikan dengan makanan tempatan. 3. Konsep makanan segera diterima.

Menggunakan strategi pertumbuhan untuk: a. merebut pasaran luas b. meningkatkan atau barangan. c. menambahkan pengeluaran produk untuk penambahan keuntungan Menggunakan strategi pengukuhan dan perkembangan untuk: a.kekalkan prestasi khususnya falsafahnmurni QSCV b.elak kejatuhan c. tingkatkan promosi d. struktur semulakonsep perniagaan seperti gabugan dan usaha jika perlu. . Menggunakan strategi pempelbagaian untuk: a.pelbagaikan jenis pengeluaran produk konsentrik .b. perkembangkan produk sampingan lain c. tingkatkan promosi. Menggunakan strategi campuran untuk: a. menonjolkan kelebihan dan keistimewaan produk McDonald berbanding dengan makanan tempatan. b.promosikan kejayaan di negara lain.

Berdasarkan kepada analisis SWOT yang dibuat didapati peluang yang terdapat ialah seperti berikut; i.. McDonald mempunyai pasaran perniagaan yang luas di seluruh dunia kerana jenamanya telah dikenali hampir 60 tahun. ii. Tiada sekatan perniagaan yang dihadapinya samada dari kerajaan tempatan dan di luar negara untuk memulakan perniagaan. iii. Konsep makanan segera adalah satu fenomena yang telah diterima dan digemari serta disukai buat masa ini memandangkan penjimatan masa menunggu. iv. Pasaran untuk berkembang adalah amat luas kerana hampir setiap bandar dan pekan boleh menerima McDonald walaupu terdapat persaingan dengan restoren makanan tradisi tempatan. v. McDonald berkeupayaan untuk menyesuaikan hidangan dengan citarasa tempatan. Diantara ancaman yang dihadapi oleh McDonald dalam mempertahankan operasinya adalah: i. Mengawal bekalan tempatan supaya menepati piawai yang dikehendaki kerana bekalan tidak boleh dibeli dari pembekal bebas. ii. Pertumbuhan perniagaan makanan segera yang lain yang berkonsepkan hampir sama dengan McDonald memberi persaingan yang sengit di pasaran. iii. Selepas beroperasi melebihi 60 tahun, McDonald telah memasuki pusingan skil ekonomi iaitu kadar pertumbuhan yang perlahan yang mesti ditangani sebelum memasuki pusingan mendatar atau menurun.

Bagi mengatasi keadaan tersebut berdasarkan kepada analisia SWOT , pihak pengurusan MacDonald perlu mengambil strategi sebagaimana di bawah: i. Menggunakan kekuatannya bagi merebut peluang melalui; Bagi memperluaskan perniagaan ke seluruh dunia melalui cara bergabung dengan pengusaha

tempatan. Melonggarkan syarat dengan memberi kebenaran untuk menambahkan makanan tempatan untuk dijual bersama produk asal disamping menyediakan hidangan dalam saiz yang lebih sesuai untuk pasaran tempatan. ii. Menggunakan kekuatan menghadapi ancaman melalui; Menyerap budaya tempatan seperti menu berkari umpamanya dalam budaya McDonald selepas memastikan bahawa proses tersebut tidak mentimpang dari Visi, Misi dan Objektif asal. Mengurangkan kos mengimpot ubi kentang bagi negara yang tidak menanam ubi tersebut seperti di Malaysia, Singapura, Indonesia dan negara Arab yang cuacanya tidak sesuai untuk penanaman. Menambahkan kemudahan di restoran seperti bilik sembahyang di negara Islam umpamanya bagi mewujudkan suasana mesra pelanggan. iii. Mengatasi kelemahan dengan mengambil peluang melalui; Meningkatkan promosi. Memberi penjelasan kepada pelanggan mengenai piawaian McDonald yang ketat diamalkan supaya mereka faham konsep mutu.

iv. Mengurangkan kelemahan serta ancaman melalui; Menjalankan usahasama bagi mengurangkan kos penubuhan restoran. Penjenamaan semula produk dengan menamakan hidangan dengan gabungan nama tempatan. Sebelum McDonald memasuki pasaran Eropah, hanya segelintir saja yang mempercayai bahawa makanan segera boleh berjaya di Eropah. Mengapakah McDonald boleh berjaya dan apakah strateginya serta bagaimankah ia berbeza dengan strategi di Asia ?. McDonald telah memberi ruang untuk membuat penyesuaian dengan citarasa tempatan tanpa menjejaskan teras asal perniagaan seperti di Eropah umpamanya dengan menyediakan kemudahan permainan kepada kanak-kanak serta menjual makanan tradisi tempatan bagi memudahkan penerimaan terhadap produk yang dianggap asing bagi mereka. Selain dari itu strategi yang sama iaitu menjadi pemain pertama di sesuatu tempat serta promosi yang agresif bagi memastikan kehadiran restoran di sesuatu tempat . Pada peringkat ini dengan prestasi yang baik ini, syarikat McDonald patut mengambil kesempatan dengan memilih strategi pertumbuhan iaitu membuka sebanyak yang mungkin cawangan bagi menguasai pasaran makanan segera. Apakah falsafah asas McDonald? Bagaimanakah ia menguatkuasakan falsafah ini dan menyesuaikan dengan persekitaran yang berlainan ?. Falsafah asas seperti bersih, bermutu, cepat dan seragam adalah dipraktikkan di seluruh dunia tanpa kompromi kerana ianya melambangkan imej syarikat. Bagaimanpun sedikit penyesuaian dengan budaya atau citarasa tempatan dibenarkan tanpa menjejaskan visi dan misi asal. Pendekatan ini adalah bagi memastikan budaya syarikat adalah seragam di mana-mana tetapi ianya tidaklah terlalu ketat untuk tujuan adaptasi dan kreativiti bagi perancangan strategik untuk memikat hati pelanggan tempatan.

Kesimpulan Industri perkhimatan makanan segera yang diterajui oleh McDonalds `adalah signifikan dala m melalui perkhimatan pelangganya, kualiti, kebersihan dan nilai dan komitmennya serta mengamalkan perniagaan yang berkekalan dan ini adalah merupakan kunci utama kejayannya.

Anda mungkin juga menyukai