Anda di halaman 1dari 11

Menentukan arah haluan , asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan

Percaya dan patuh kepada Tuhan


Melahirkan rakyat manusia yang sempurna , memiliki dan menghayati ciri-ciri:

Berilmu pengetahuan

Berakhlak mulia
Bertanggung-jawab kepada diri dan masyarakat Sahsiah yang cemerlang Semangat perpaduan

Bentuk peribadi warganegara yang seimbang Bentuk individu yang positif , cekap & bertanggungjawab

Beri kefahaman tentang alam sekeliling

Bentuk individu yang berdaya usaha

Bentuk bangsa Malaysia yang menghayati Rukun Negara

Memperkembangkan Potensi Individu


EMOSI

INTELEK

ROHANI

JASMANI

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.


MENCINTAI ILMU PENGETAHUAN

GEMAR MEMBACA

MEMANAFAATKAN ILMU UNTUK KEBAJIKAN DIRI DAN ORANG LAIN

RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN

SENTIASA MENAMBAH LMU PENGETAHUAN

BERFIKIRAN LUAS DAN TERBUKA

MENINGKAT DAN MENYEBARKAN ILMU PENGETAHUAN

Rakyat Malaysia Yang Berketrampilan


Memiliki Pengetahuan Dan Kelayakan Yang Sesuai Dengan Tugas

Rakyat Malaysia yang Berketrampilan

Mempunyai Kemahiran Dalam Menjalankan Tugas

Melaksanakan Tugas Dengan Cekap Dan Sempurna

Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia

Menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah


Menyedari tugas dan tanggungjawab Mesti dilaksanakan dengan sempurna
Rakyat Malaysia Yang Bertanggung jawab

Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah Sentiasa Mempertingkatkan daya pengeluaran Mematuhi peraturan dan undang-undang

Berusaha untuk memjukan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara

Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri


Fikiran Yang Waras. Jiwa Tenang Dan Badan Sihat
Daya Ketahanan Kuat Untuk Menghadapi Cabaran

Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri

Mewujudkan Perhubungan yang baik

Memupuk Keharmonian Keluarga


Bersemangat Patriotik Dan Cintakan Negara

Memupuk Perpaduan Melalui Semangat Kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan & hormat menghormati

Menghayati dan Mengamalkan Prinsip2 Rukunegara

Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran, Keluarga, Masyarakat Dan Negara

Memajukan ekonomi ke arah Perkembangan bangsa negara dengan menggunakan sains dan teknologi

Mematuhi, Mengekal dan Mempertahankan Perlembagaan

Mengekalkan Kestabilan Negara

DISEDIAKAN OLEH: NOR RISHAH BINTI BAKAR RAFEAH BINTI AHMAD PPG MTE ( A ) AMBILAN JUN 2011