Anda di halaman 1dari 27

SULIT

4531/1

Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh tiga atau empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. 1. Manakah di antara berikut adalah unit untuk kuantiti terbitan? A Kelvin B Saat C Newton D Ampere 2. Rajah 1 menunjukkan sebuah kelalang kon.

Rajah 1 Manakah antara berikut paling sesuai untuk mengukur X ? A Tolok Skru Mikrometer B Angkup Vernier C Pita Pengukur D Pembaris meter

SULIT 3. Alat yang manakah boleh mengukur kuantiti vektor?

4531/1

SULIT

4531/1

4. Graf sesaran-masa manakah mewakili pergerakan sebuah kereta yang bergerak dengan halaju seragam?

SULIT 5. Rajah 2 menunjukkan perlanggaran dua buah kereta.

4531/1

Rajah 2 Yang manakah diabadikan selepas perlanggaran? A B C D Halaju Momentum Tenaga kinetik Daya Impuls

6. Rajah 3 menunjukkan dua pemberat dihubungkan dengan tali merentasi meja dan melalui takal licin.

Rajah 3 Berdasarkan Rajah 3, berapakah pecutan bagi pemberat-pemberat tersebut? A B C D

SULIT

4531/1

7. Rajah 4 menunjukkan telur di atas rak telur. Rak dimasukkan ke dalam lori untuk penghantaran Telur

Rajah 4 Fungsi penggunaan rak telur adalah untuk meningkatkan A B C D impuls momentum masa hentaman daya impuls

8. Rajah 5 menunjukkan seorang angkasawan yang mempunyai jisim 60 kg dan berat 102 N di bulan.

Rajah 5 Apakah kekuatan medan graviti pada permukaan bulan? A B C D

SULIT

4531/1

9. Rajah 6 menunjukkan kasut berada di atas pemegang kasut. Daya-daya W, F dan R yang bertindak ke atas kasut berada dalam keseimbangan.

Rajah 6 Persamaan manakah yang betul tentang daya-daya yang bertindak ke atas kasut tersebut? A B C D 10. Rajah 7 menunjukkan sebiji batu yang ditarik menggunakan sebatang lastik. Tali getah tersebut mempunyai pemalar daya . Ia telah ditarik daripada panjang asalnya.

Rajah 7 Apakah tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam tali getah tersebut? A B C D

SULIT 11. Rajah 8 menunjukkan sebuah keretapi laju.

4531/1

Rajah 8 Keretapi laju itu mempunyai kecekapan yang tinggi kerana A B C D kelajuannya yang tinggi kuasanya yang tinggi kurangnya rintangan udara kurangnya kehilangan tenaga

12. Rajah 9 menunjukkan seorang bayi di dalam buaian spring.

Rajah 9 Susunan spring yang manakah paling sesuai untuk bayi yang lebih besar? (Andaikan semua spring adalah serupa) Susunan spring Sebab A Pemalar spring lebih kecil

Pemalar spring lebih besar

Pemalar spring lebih besar

Pemalar spring lebih kecil

SULIT 13. Rajah 10 menunjukkan empangan air di sebuah stesen janakuasa hidroelektrik

4531/1

Rajah 10 Rekabentuk manakah yang paling sesuai untuk sebuah empangan air?

10

SULIT

4531/1

14. Rajah 11 menunjukkan gelembung-gelembung udara yang dibebaskan oleh seorag penyelam skuba.

Rajah 11 Apakah yang berlaku kepada tekanan dalam gelembung-gelembung udara tersebut apabila ia naik ke permukaan air? A B C berkurang Meningkat Tiada perubahan

15. Manakah di antara rajah-rajah berikut menunjukkan aplikasi prinsip Pascal?

11

SULIT 16. Rajah 12 menunjukkan seorang lelaki di atas sebuah rakit yang terapung di sungai.

4531/1

Rajah 12 Pernyataan yang manakah betul tentang air yang tersesar? A B C D berat air yang disesarkan = berat lelaki + berat rakit berat air yang disesarkan > berat lelaki + berat rakit isipadu air yang disesarkan = berat lelaki + berat rakit isipadu air yang disesarkan > berat lelaki + berat rakit

17. Rajah 13 menunjukkan keratin rentas sayap sebuah kapal terbang.

Rajah 13 Antara berikut yang manakah betul mengenai laju dan tekanan udara di titik X? Kelajuan Rendah Rendah Tinggi Tinggi Tekanan Rendah Tinggi Rendah Tinggi

A B C D

12

SULIT 18. Rajah 14 menunjukkan bahagian dalam sebuah peti sejuk.

4531/1

Rajah 14 Namakan konsep fizik yang terlibat di mana makanan kekal sejuk dalam peti sejuk. A B C D Keseimbangan terma Termodinamik Tenaga terma Termometri

19. Manakah antara berikut ialah unit SI bagi muatan haba tentu? A B C D 20. Rajah 15 menunjukkan . air mendidih yang dipanaskan menggunakan pemanas rendam

Rajah 15 Berapa lamakah masa yang diambil untuk separuh daripada air mendidih bertukar menjadi wap? (Haba pendam tentu pengewapan = ). Anggap tiada haba hilang ke persekitaran. 13

SULIT A B C D

4531/1

21. Rajah 16 menunjukkan graf tekanan melawan isipadu bagi suatu jisim gas pada suhu malar.

Rajah 16 Apakah nilai V0? A B C D 22. Rajah 17 menunjukkan satu sinar cahaya ditujukan pada sebuah cermin satah.

Rajah 17 Rajah manakah menunjukkan sinar pantulan yang betul?

14

SULIT

4531/1

23. Rajah 18 menunjukkan perambatan cahaya dari kaca ke udara.

Rajah 18 Indeks biasan kaca boleh ditentukan dengan menggunakan A B C D Hukum Lenz Hukum Faraday Hukum Charles Hukum Snell

15

SULIT 24. Rajah manakah yang betul bagi perambatan cahaya melalui prisma? (sudut genting prisma adalah 41.8)

4531/1

16

SULIT 25. Rajah 19 menunjukkan satu objek diletakkan terbentuk dari kanta tersebut.

4531/1 dari sebuah kanta cembung. Satu imej

Rajah 19 Apakah nilai panjang fokus kanta cembung tersebut? A B C D 26. Graf sesaran-masa manakah menunjukkan proses pelembapan bagi suatu system ayunan?

17

SULIT 27. Rajah 20 menunjukkan gelombang air merambat ke arah pemantul satah.

4531/1

Rajah 20 Kuantiti fizik yang manakah yang berubah selepas gelombang dipantulkan? A B C D Halaju Frekuensi Panjang gelombang Sudut pantulan

28. Rajah 21 menunjukkan gelombang air yang merambat dari kawasan dalam ke cetek.

Rajah 21 Apakah yang berlaku kepada frekuensi gelombang apabila gelombang merambat pada kawasan yang cetek? A B C Bertambah Berkurang Tidak berubah

18

SULIT

4531/1

29. Di antara berikut, dalam situasi yang manakah menunjukkan pembelauan yang lebih jelas.

30. Rajah 22 menunjukkan satu corak interferens yang diperhatikan dalam eksperimen dwicelah Young menggunakan cahaya hijau.

Rajah 22 Jarak di antara dua pinggir berturutan akan bertambah apabila A B C D cahaya hijau diganti dengan cahaya biru cahaya hijau diganti dengan cahaya kuning jarak antara dwi celah bertambah jarak antara dwicelah dan skrin berkurang

19

SULIT 31. Rajah 23 menunjukkan pandangan sisi dua tingkap dwi lapisan yang berbeza.

4531/1

Rajah 23 Tingkap manakah memberikan kesan kalis bunyi yang lebih baik dan mengapa? Tingkap Y X Y X Sebab Bunyi tidak boleh bergerak melalui perspek Bunyi tidak boleh bergerak melalui kaca Bunyi tidak boleh bergerak melalui udara Bunyi tidak boleh bergerak melalui vakum

A B C D

32. Cahaya merah dan ungu merupakan sebahagian daripada spektrum cahaya nampak. Manakah antara pernyataan-pernyataan berikut adalah betul mengenai cahaya merah dan ungu? A B C D Frekuensi kedua-dua cahaya adalah sama panjang gelombang kedua-dua cahaya adalah sama frekuensi cahaya merah lebih tinggi daripada frekuensi cahaya ungu panjang gelombang cahaya merah lebih panjang daripada panjang gelombang cahaya ungu

33. Rajah 24 menunjukkan garis medan elektrik bagi sepasang zarah bercas q1 dan q2?

q1

q2

Rajah 24 Apakah cas-cas bagi q1 dan q2? A B C D 20 q1 positif positif Negatif Negatif q2 Negatif positif positif Negatif

SULIT

4531/1

34. Rajah 25 menunjukkan wayar konstantan disambung merentasi P dan Q dalam litar

Rajah 25 Jika wayar konstantan digantikan dengan wayar konstantan yang lebih tebal, bacaan ammeter akan A B C berkurang bertambah tidak berubah

35. Rajah 26.1 menunjukkan suatu litar mengandungi 2 perintang disambung secara sesiri. Rajah 26.2 menunjukkan suatu litar mengandungi 2 perintang disambung secara selari. Semua perintang adalah serupa.

Rajah 26. 1

Rajah 26.2

Perbandingan manakah yang betul tentang bacaan A1,A2,V1 dan V2 ? Bacaan A1 berbanding Bacaan A2 Bacaan V1berbanding Bacaan V2 A A1>A2 V1<V2 B A1=A2 V1>V2 C A1<A2 V1=V2 D A1=A2 V1=V2

21

SULIT 36. Rajah 27.1 dan 27.2 menunjukkan sebuah litar sebelum dan selepas suis ditutup.

4531/1

Rajah 27.1

Rajah 27.2

Mengapakah terdapat penurunan pada bacaan voltmeter bila suis ditutup? A B C D tenaga diperlukan untuk menggerakkan cas-cas di dalam litar tenaga diperlukan untuk mengumpulkan cas-cas di dalam sel tenaga digunakan untuk mengatasi rintangan sel tenaga digunakan untuk mengatasi rintangan luar litar , .

37. Rajah 28 menunjukkan sebuah periuk nasi berlabel

Rajah 28 Label A B C D , bermaksud periuk nasi akan menggunakan tenaga elektrik jika disambung kepada bekalan kuasa tenaga elektrik jika disambung kepada bekalan kuasa tenaga elektrik setiap saat jika disambung kepada bekalan kuasa tenaga elektrik setiap saat jika disambung kepada bekalan kuasa

22

SULIT 38. Rajah 29 menunjukkan arus mengalir melalui dua solenoid yang serupa.

4531/1

Rajah 29 Antara berikut manakah betul tentang kekutuban magnet yang dihasilkan pada hujung J dan K? J A Utara B Utara C Selatan D Selatan K Utara Selatan Selatan Utara

23

SULIT

4531/1

39. Rajah 30 menunjukkan satu konduktor yang mengalirkan arus diletakkan di antara kutub dua bar magnet.

Rajah 30 Rajah yang manakah menunjukkan medan magnet yang dihasilkan?

40. Rajah 31 menunjukkan dinamo yang membekalkan arus elektrik bagi lampu sebuah basikal.

Rajah 31 Antara berikut, yang manakah akan menambahkan kecerahan lampu? A B C D 24 Menggunakan wayar kuprum yang lebih tebal. Menyongsangkan kekutuban magnet Mengurangkan bilangan lilitan gegelung wayar kuprum Menambah jarak di antara magnet dan gegelung kuprum

SULIT 41. Rajah 32 menunjukkan sebuah transformer unggul.

4531/1

Rajah 32 Antara graf berikut, yang manakah menunjukkan hubungan antara Vs dengan Ns yang betul?

25

SULIT 42. Rajah 33 menunjukkan sebuah sistem penghantaran kuasa elektrik.

4531/1

Rajah 33 Apakah tujuan menaikkan voltan kuasa elektrik oleh transformer X? A B C D Untuk mengurangkan rintangan kabel-kabel penghantaran Untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa penghantaran Untuk meningkatkan kuasa yang dipindahkan melalui kabel Untuk meningkatkan jumlah arus elektrik melalui kabel penghantaran

43. Rajah 34 menunjukkan paparan pada skrin osiloskop sinar katod (O.S.K).

Rajah 34 Manakah di antara berikut adalah betul tentang dasar-masa dan jenis arus? Dasar masa A Ditutup B Ditutup C Dihidupkan D Dihidupkan Jenis arus Arus ulang-alik Arus terus Arus ulang-alik Arus terus

44. Manakah komponen elektronik yang berikut boleh menyimpan cas dan sebagai perata arus dalam litar rektifikasi? A B C D Perintang diod Kapasitor thermistor

26

SULIT

4531/1

45. Manakah di antara elemen-elemen di bawah boleh didopkan ke semikonduktor untuk menghasilkan semikonduktor jenis-n? A B C D Boron Indium Galium Fosforus

46. Rajah 35 menunjukkan simbol bagi suatu transistor. Apakah nama bagi terminal P, Q dan R? P

R Rajah 35 P Q R A Pengumpul Tapak Pengeluar B Pengumpul Pengeluar Tapak C Tapak Pengumpul Pengeluar D Pengeluar Tapak Pengumpul 47. Litar manakah akan menyalakan mentol?

27

SULIT 48. Rajah 36 menunjukkan litar get logik dengan dua input X dan Y dan output Z.

4531/1

Rajah 36 Apakah get logik P? A B C D ATAU DAN TAKATAU TAKDAN

49. Rajah 36 menunjukkan satu litar get logik yang mempunyai dua input, X dan Y.

Rajah 36 Jika keadaan logik X ialah 0 dan keadaan logik Y ialah 1, apakah keadaan logik bagi P, Q dan R? P Q R 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1

A B C D

28

SULIT

4531/1

50. Rajah 37 menunjukkan kombinasi empat get logic untuk mengawal sebuaha operasi komponen elektronik.

Rajah 37 Jadual kebenaran untuk output X ialah . A P 0 0 1 1 B P 0 0 1 1 Q 0 1 0 1 X 0 1 0 1 D P 0 0 1 1 Q 0 1 0 1 X 1 0 0 1 Q 0 1 0 1 X 0 0 0 1 C P 0 0 1 1 Q 0 1 0 1 X 1 0 1 0

~KERTAS SOALAN TAMAT~ 29