Anda di halaman 1dari 21

*

Disediakan oleh: Syazwan Afiq & Muhamad Haniz

* Perkembangan populasi berlaku dengan pesat kerana: * Sumber makanan yang tidak putus * Ruang (habitat yang sempurna untuk berkembang) * Tiada ancaman daripada pemangsa

*
Rujuk: http://ats.doit.wisc.edu/biology/ec/pd/pd.htm

Rumus:

dP dt

= rP

P ialah populasi sebagai fungsi masa t, R adalah pemalar perkadaran

*Graf berbentuk eksponential. *Menjangka kadar pertumbuhan populasi meningkat seiring dengan populasi yang meningkat. *Pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, hanya pada kebolehan Zebra Mussel untuk membiak. *Tidak mengambil kira bilangan Zebra Mussel yang mati.

- Graf permulaan berbentuk ekponential. - Kadar pertumbuhan diukur dengan perubahan dalam saiz populasi dengan masa. - Diwakilkan dengan rumus dN / dt

rmax = Kadar peningkatan paling maksimum N K = Bilangan populasi = Carrying Capacity

*Perbezaan yang jelas antara Eksponential dan Logistik adalah nilai K (Carrying Capacity). *Ditakrifkan sebagai nilai maksimum saiz populasi yang boleh ditampung dalam sesuatu ekologi. *Mengambil kira faktor luaran seperti ruang, udara, makanan

* Kadar kelahiran (birth rates) akan menurun, kadar


kematian (death rates) akan meningkat, atau kedua-dua situasi akan berlaku.

The unused portion of carrying capacity

Unused portion bermaksud lebihan ruangan /

kawasan yang tidak digunakan oleh populasi


pada tahap maksimum. Jika unused portion tinggi, maka kurang persaingan yang berlaku.