Anda di halaman 1dari 3

UNIT 3

FUNGSI PETEMPATAN

1. Jenis Petempatan :
..
..
2. Contoh petempatan sementara


.
.

3. Contoh petempatan kekal.


.
.

.

4. Lengkapkan jadual di bawah.

FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR

Pusat mengumpul dan memproses

Pusat mengumpul dan memproses hasil pertanian

Menyedia kemudahan asas dan .

Melaksanakan urusan ...

5. Lengkapkan peta minda di bawah.

FAKTOR MEMPENGARUHI
PELETAKAN DAN TABURAN
PETEMPATAN LUAR BANDAR

6. Nyatakan fungsi Bandar dan contohnya.


Bandar.
Contoh :..
Bandar..
Contoh:
EKONOMI

FUNGSI
PETEMPATAN
BANDAR
SOSIAL

GOVERNAN

Bandar..
Contoh :

SALING BERGANTUNG ANTARA BANDAR DENGAN LUAR BANDAR


Lengkapkan jadual di bawah.

Sumbangan Luar Bandar kepada Bandar

Sumbangan Bandar kepada Luar Bandar

SALING BERGANTUNG ANTARA BANDAR DENGAN BANDAR


Isi tempat-tempak kosong di bawah ini dengan maklumat yang betul.

HUBUNGAN BANDAR DENGAN BANDAR


Perluasan..
Rangkaian.
Pembekalan
Menyumbangkan tenaga..
Menyediakan pendidikan.
Menyediakan
Pejabat-pejabat