Anda di halaman 1dari 24

Disediakan oleh: Arrzahara bt Affendi Fredonia Bajik Laman Jenny Asong Saging Linford Christie James Senorita ngelambai

Siti Azariah bt Sabir

Apa maksud Pendidikan Jasmani?

Pendidikan Jasmani suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik; memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal Jenny (1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial.
Rujukan: http://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_jasmani

Apa maksud Sosial?

Sosial ialah kata yang merujuk kepada hal-hal yang berkaitan masyarakat dan kemasyarakatan

Aktiviti

pj adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga, masyarakat setempat dan masyarakat asing semuanya menggalakkan pergaulan, persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri.

merupakan

satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain. cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. cara berfikir tentang kendiri, orang lain dan perhubungan sosial.

mengikut

melibatkan

Melalui

proses sosialisasi , diharapkan kanak-kanak dapat membuat penyesuaian sosial mengikut pengharapan masyarakat.

Mereka mempelajari peraturan-peraturan sosial yang diamalkan oleh sesuatu kumpulan sosial.
Ia terdiri daripada: I. berinteraksi dengan orang lain II. pembentukan kendiri III. penghargaan kendiri IV. kawalan kendiri. Sepanjang proses sosialisasi, kanak-kanak mempelajari tradisi, kepercayaan, nilai, dan adat yang dianut oleh kumpulan sosial mereka.

Setiap

peringkat mengandungi kecenderungan atau keinginan yang berkonflik. dikatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalam menghadapi setiap peringkat perkembangan ini.

Individu

Industri

lawan rasa rendah diri 6 hingga 11

tahun: Kanak-kanak perlu menguasai kemahiran kemahiran tertentu di alam persekolahan, kegagalan akan membawa rasa rendah diri dan tiada keupayaan.

Dalam

lingkungan usia 5 tahun kanak-kanak mula menjalankan hubungan sosial semasa bermain dalam kumpulan serta saling bercakap antara satu sama lain (Garvey,1990; Howes,1992)

Tingkah

laku sosial mereka terdiri daripada: i. Meniru ii. Bertanding iii. berkawan iv. Bekerjasama v. Bersimpati.

Meniru

sikap dan tingkah laku individu disukainya.


melakukan sesuatu yang lebih baik atau supaya menang dalam pertandingan. dalam berkawan

Cuba

Setia

Senyum, mendekati, bercakap, bermain bersama, menunjukkan kemesraan pada kawan.


Melibatkan diri secara bantu-membantu ke arah pencapaian matlamat bersama dalam aktiviti Bekerjasama berkumpulan, dan bermain bersama tanpa menggangu atau merebut permainan orang lain. Menunjukkan perasaan kasihan apabila melihat orang Simpati lain dalam keadaan yang menyedihkan. Pengiktirafan Ingin menarik perhatian supaya diberi penghormatan sosial oleh rakan sebaya. Tingkah laku sosial kanak-kanak ketika bermain.

Ibu

bapa Pihak sekolah Guru Rakan sebaya Media massa

Apakah kepentingan Pendidikan Jasmani dari aspek perkembangan sosial?

satu

medium yang dapat membatu para pelajar untuk menyesuaikan diri dengan persekitarannya iaitu masyarakat.
mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja dalam berkumpulan, yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan. membentuk hubungan yang baru dan positif dalam kalangan pelajar.

dapat

membentuk

talian silaturrahim yang baru dengan menambah kenalan ataupun kawan di antara satu sama lain. berupaya menghindarkan masalah sosial dan membina cara hidup sihat. Penerapan nilai murni seperti kerjasama kepimpinan dan perpaduan dapat digabugkan dengan mudah.

satu

medium yang dapat membantu para pelajar untuk menyesuaikan diri dengan persekitarannya iaitu masyarakat.
mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja dalam berkumpulan, yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan. membentuk hubungan yang baru dan positif dalam kalangan pelajar.

dapat

membentuk

talian silaturrahim yang baru dengan menambah kenalan ataupun kawan di antara satu sama lain.

berupaya

menghindarkan masalah sosial dan membina cara hidup sihat.


nilai murni seperti kerjasama kepimpinan dan perpaduan dapat digabugkan dengan mudah.

Penerapan

Aktiviti

pj memainkan peranan penting dalam menanam semangat kekitaan dan bekerjasama dalam kalangan murid-murid. juga dapat melahirkan murid-murid yang berketrampilan sosial. yang bercergasan emosi dapat mengatasi sesuatu masalah dengan kerugian sekecil yang mungkin serta berfungsi secara efektif dalam hubungan sesama orang lain.

Ia

Seseorang

Ia

juga dapat mewujudkan interaksi yang kreatif dengan guru, rakan, bahan dan alat pj semasa menjalankan aktiviti-aktiviti pj. menimbulkan suasana yang sesuai untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat dalam kalangan rakyat dan penduduk pelbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat.
hubungan muhibah serta persefahaman antara rakyat suatu bangsa dengan rakyat yang berbangsa lain ke arah keamanan dan kesejahteraan.

Dapat

Mengeratkan

Aktiviti-aktiviti

pj memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, tidak kira dari segi fizikal, mental, emosi atau sosial.
ini penting dalam membina dan melahirkan rakyat Malaysia yang sihat dan cergas dari segi fizikal, mental dan spiritual yang akan mendorongkan peningkatan produktif negara.

Keadaan