Anda di halaman 1dari 17

Objektif pembelajaran:

Diakhir pelajaran ini, saya akan dapat :


1. Mendefinisikan undang undang siber. 2. Akta akta yang terkandung dalam undang undang siber. 3. Kepentingan undang undang siber.

UNDANG UNDANG SIBER (CYBER LAW)

Definisi undang undang siber.


Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dalam sesebuah negara untuk memberi hukuman kepada pesalah pesalah yang melakukan kesalahan di dalam talian yang mengakibatkan kerugian kepada harta, nyawa manusia dan juga keganasan siber.

JENIS JENAYAH SIBER


penipuan kad kredit, mencuri maklumat identiti seseorang menggodam laman web,

pengubahsuaian keatas program atau data komputer,


kecurian maklumat, capaian secara tidak sah keatas sistem,

menyalin perisian secara tidah sah,


pengintipan , judi siber,

pornografi,
penggodam atau "Hacker penyebaran

AKTA UNDANG UNDANG SIBER DI MALAYSIA

1. Akta Tandatangan Digital 1997.


2. Akta Jenayah Komputer 1997. 3. Akta Teleperubatan 1997. 4. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Akta Tandatangan Digital 1997


Akta ini digubal untuk membolehkan diterima secara sah segala urusan melalui online termasuk penggunaan tandatangan secara digital. Tujuan utamanya ialah untuk melicinkan dagangan secara elektronik, sebagai usaha meningkatkan e-commerce atau e-dagang.

Kelulusan undang-undang ini perlu kerana pengesahan dari segi undangundang adalah sukar untuk melaksanakan dokumentasi secara online.

Akta Jenayah Komputer 1997.


Tujuan utama akta ini ialah untuk melengkapkan undang-undang jenayah khususnya berkaitan dengan jenayah yang dilakukan melalui jaringan komputer.

Akta ini memperuntukkan jenis-jenis jenayah dan hukumannya.

Akta Teleperubatan 1997.


Akta ini membolehkan para doktor dan pengamal perubatan lain menggunakan jaringan internet untuk menjalankan operasi perubatan dari jarak jauh.

Ia memperuntukkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengamal perubatan.

Akta ini membawa bidang perubatan ke satu tahap yang lebih tinggi lagi.

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.


Pelaksanaan Akta Komunikasi dan Telekomunikasi 1998 memastikan maklumat yang selamat, rangkaian boleh dipercayai dan berpatutan di seluruh Malaysia.

Kepentingan Undang Undang Siber

Secara ringkas, undang-undang siber perlu untuk:


Membawa penjenayah siber ke muka pengadilan.
Memaksa pengguna untuk menjadi baik dengan kawalan keatas sikap dan perlakuan yang dibuat melalui internet.

Memberi perlindungan dan keadilan kepada mangsamangsa akibat salah guna internet, kerosakan komputer, pencurian data dan sebagainya.

Integriti dan menjaga Keselamatan Maklumat


Memastikan Transaksi Dalam Talian sah Menjaga Keselamatan Data Kerajaan. Hak Harta Intelek Menjaga Privasi dan kerahsiaan Maklumat

Anda mungkin juga menyukai