Anda di halaman 1dari 11

Saling Bergantung Antara Organisma

1.

Antara berikut, yang manakah adalah benar tentang kelebihan dan keburukan kaedah kawalan biologi?

A B C D

Pemangsa mangsa Katak - larva Ular tikus Burung hantu tikus Ikan - larva

Kelebihan Membahayakan persekitaran Murah dan ekonomi Kedua-dua haiwan muncul pada hari malam Kaedah murah mengawal larva

Kekurangan Ular akan datang ke kawasan tersebut Ular berbahaya kepada pekerja Burung hantu tidak boleh menangkap tikus pada hari malam Bilangan larva meningkat

PMR 2008

2.

Rajah 8 menunjukkan satu aktiviti manusia.

Kenapakan aktiviti ini patut dihentikan? A B C D 3. A B C D Menyebabkan pencemaran udara Meningkatkan kelembapan udara Menghancurkan habitat flora dan fauna Mengurangkan peratus kitar karbon PMR 2008 Aktiviti yang manakah menghalang kebocoran lapisan ozon daripada bertambah? Menanam lebih banyak pokok Elakkan pembakaran bahan api fosil Hentikan penggunaan racun serangga dan baja dalam pertanian Elakkan membeli produk yang mengandungi klorofluorokarbon PMR 2008

4.

Rajah 7 menunjukkan dua proses, Q dan R, di dalam tumbuhan.

Antara berikut yang manakah diwakili oleh P, Q, R dan S?

P A B C D Karbon dioxida Karbon dioxida Oksigen Oksigen

Q Respirasi Fotosintesis Fotosintesis Respirasi

R Fotosintesis Respirasi Respirasi Fotosintesis

S Oksigen Oksigen Karbon dioxida Karbon dioxida


PMR 2007

5.

Rajah 6 menunjukkan piramid nombor dalam satu habitat.

5 100 500 5000

Snake Frog Caterpillar Leaves

Yang manakah antara berikut adalah kesan kepada habitat jika semua ular dalam habitat tersebut dibunuh? A Frog Caterpillar Leaves

B Frog Caterpillar Leaves

Frog Caterpillar Leaves

D Frog Caterpillar Leaves PMR 2007

6.

Rajah 7 menunjukkan proses, P, Q, R dan S yang terdapat pada kitar karbon.

A B C D

Menghasilkan karbon dioksida P, Q R, S P, Q, S Q, R, S

Menyerap karbon dioksida R, S Q, P R P

PMR 2007

Berikut adalah senarai organisma. tikus padi ulat bulu ular burung pipit burung helang

Pilih jaringan makanan yang betul bagi organisma-organisma berikut. A Ulat bulu Padi Tikus B Ulat bulu Padi Tikus Burung pipit ular helang ular Burung pipit helang

C Tikus Padi Burung pipit D Burung pipit Padi Ulat bulu Tikus PMR 2007 ular helang Ulat bulu ular helang

Rajah 9 menunjukkan satu habitat yang dihuni oleh tiga jenis organisma, X, Y dan Z.

Y Z Y X Z X Z Z X

X Z X X

X Z

X X Z

Z Y

Rajah 9 A

Y X Z

Z Y X

Y Z X
D

X Y Z
PMR 2006

Graf menunjukkan bilangan organisma P, Q, R dan S di dalam habitat.

Bilangan organisma

P
A

Jenis organisma

R P S Q

P R S Q
C

R S P Q
D

S R P Q
PMR 2005

10

Rajah menunjukkan habitat dalam hutan.

Yang manakah jaringan makanan yang ditemui dalam habitat? A Burung murai tumbuhan belalang helang arnab ular

B belalang tumbuhan arnab C tumbuhan belalang burung pipit D belalang Tumbuhan arnab helang burung pipit ular arnab helang ular Helang burung murai ular

PMR 2004

Rajah 1 menunjukkan kitar karbon. (PMR 2004)

Rajah 1

(a) Lengkapkan kitar karbon dalam rajah 1 menggunakan proses-proses yang di bawah: Fotosintesis Pembakaran Respirasi (2 marks) (b) Nyatakan dua fungsi tumbuhan dalam kitar karbon 1. ______________________________________________________________ 2.______________________________________________________________ (2 marks) (c) Berdasarkan Rajah 1, nyatakan dua kesan pembalakan hutan. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (2 marks)

INTERDEPENDENCE AMONG LIVING ORGANISMS ANSWER: 1. B 2. C 3. D 4. B 5. A 6. C 7. A 8. C 9. A 10. B


Interdependence among living organisms and the environment PMR 2004 1(a)

(b)

(c) - Maintain the carbon dioxide level - Absorb carbon dioxide from the atmosphere. - Source of fuel - Produces oxygen that is needed by all forms of life for respiration. (Any two answers) Greenhouse effect Carbon dioxide content increases Global climate change / global warming Oxygen supply decreases Reduces food supply for animals (Any two answers)

Anda mungkin juga menyukai