Anda di halaman 1dari 66

ISI KANDUNGAN Pengenalan 1.

MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM Pemilihan aktiviti Penulisan kertas cadangan Struktur Dan Organisasi Kertas Cadangan PELAKSANAAN AKTIVITI KEJOHANAN SUKAN Perancangan Pelaksanaan 2.2.1 Mengadakan mesyuarat 2.2.2 Menguruskan latihan 2.2.3 Menguruskan tempat pertandingan 2.2.4 Menyediakan Borang Pendaftaran 2.2.5 Mengadakan pertandingan 2.2.6 Menentukan penyampaian hadiah Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Laporan / Dokumentasi 3. PELAPORAN AKTIVITI 3.1 Pertandingan Merentas Desa 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.
5.

ii 1 3 11

2.

19 26 29 30 31

35 35 35 35

36 37 38 39 40 41 42
48

Pertandingan Bola Jaring Pertandingan Sukantara Pertandingan Congkak Pertandingan Bola Sepak Pertandingan Olahraga

Penutup & Refleksi Bukti / Dokumentasi

i 11

PENGENALAN

Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS). Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal murid selaras dengan ungkapan Minda Yang Cerdas Terletak Pada Tubuh Yang Sihat. Dalam konteks ini,bidang sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan modal insan yang sihat, cergas dan produktif agar dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi negara. Justeru, pelbagai aktiviti sukan diperkenalkan bagi menarik minat murid-murid agar dapat mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melaksanakan 1M 1S agar setiap murid menikmati manfaat bersukan dengan harapan dapat membentuk generasi yang membudayakan sukan seiring dengan keperluan akedemik.

12 ii

1.

MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM

1.1

Pemilihan aktiviti

Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga) Dewan Bahasa Dan Pustaka (2002), kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajar dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan, kegiatan sukan dan lain-lain) Definisi kokurikulum menurut Warta Kerajaan No.5652 Jld. 11/Bil. 27 bth. 28.12.1967 (Peraturan Kursus Pengajian sekolah 1956) pula ialah kegiatan kumpulan. Manakala Peraturan 2 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 mentakrifkan kokurikulum adalah sebagai kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh, dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.

Komponen Gerak Kerja KoKurikulum

Komponen atau bidang gerak kerja kokurikulum sekolah-sekolah telah diperuntukkan di dalam Peraturan 4, Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jld. 42 / No 11 (Tambahan No 41), Perundangan (A), P.U.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998. Peraturan 4 tersebut memperuntukkan bahawa kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah dibahagikan kepada tiga komponen iaitu Sukan (Olahraga dan Permainan), Persatuan atau Kelab dan Unit Beruniform.

i-

Sukan (Olahraga dan Permainan)

Terdapat banyak aktiviti sukan dan permainan yang dilaksanakan di sekolah sama ada terdiri daripada sukan olahraga dan permainan. Permainan di sini termasuklah permainan seperti bola sepak, bola jaring, bola tampar badminton, hoki, renang dan sukaneka. 13 1

Selain itu terdapat juga permainan tambahan dan tradisional seperti sepak raga, gasing, congkak, seremban, catur, karom, sahiba dan sebagainya. Biasanya permainan tradisional ini dimainkan di dalam bilik darjah. Namun begitu, ia berubah selaras dengan perubahan zaman dan permainan tradisional ini tidak lagi popular di sekolah-sekolah pada hari ini.

ii-

Persatuan atau Kelab

Di sekolah-sekolah persatuan atau kelab ini ditubuhkan berdasarkan minat, kecenderungan dan hobi bertujuan untuk menarik minat murid-murid menyertainya dan menambahkan ilmu pengetahuan. Biasanya persatuan atau kelab yang ditubuhkan di sekolah terdiri daripada dua iaitu persatuan yang berdasarkan akademik atau matapelajaran dan persatuan yang berdasarkan minat, Persatuan yang berasaskan akademik ialah seperti Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Agama, Sains, Seni Lukis, Matematik dan lain-lain. Persatuan atau kelab yang berasaskan minat pula seperti Kelab Bimbingan dan Kaunseling, Perpustakaan,Perpustakaan atau Pusat Sumber, Pendidikan Pengguna dan sebagainya.

iii-

Unit Beruniform

Unit beruniform yang ditubuhkan di sesebuah sekolah adalah berasaskan keperluan setempat serta kemudahan yang ada di sekolah berkenaan. Antara unit beruniform yang biasa ditubuhkan di sekolah-sekolah ialah seperti Persatuan Pengakap, Tunas Puteri, Persatuan Bulan Sabit Merah, Taekwondo dan Wushu, Kadet Remaja Sekolah, Persatuan Puteri Islam dan banyak lagi. Tujuan penubuhannya adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid pengalaman-pengalaman yang berguna di masa hadapan selepas tamat alam persekolahan. Berdasarkan kepada tiga komponen di atas iaitu Sukan (Olahraga dan Permainan), Persatuan atau Kelab dan Unit Beruniform. Kumpulan kami telah memilih untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pertandingan sukan sekolah.

14 2

1.2

Penulisan kertas cadangan

SEKOLAH KEBANGSAAN PALOH 3 18300 GUA MUSANG KELANTAN

KERTAS CADANGAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 2012

TARIKH

24 OKTOBER 2011

TEMPAT: PADANG SEKOLAH KEBANGSAAN PALOH 3

PERASMIAN OLEH : DATO PADUKA NOZULA BIN HJ MAT DIAH

15 3

SUKAN TAHUNAN SK PALOH 3 2012

Tarikh Masa Tempat

: 24 Oktober 2011- ISNIN : 8.00 Pagi : PADANG SEKOLAH SK Paloh 3

1. PENDAHULUAN Aktiviti sukan adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di dalam bili darjah, maka aktiviti ko kurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasman, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Walaupun padang SKP3 tidaklah sesempurna seperti standard yang sebenar, namun sukan sekolah perlu dirancang,dilaksana,diusahakan serta direalisasikan untuk kepentingan murid. Segalanya diminimakan tetapi diatur dan dirancang dengan sebaiknya supaya semua jenis sukan balapan dan acara padang yang bersesuaian untuk murid dapat dijalankan.

2. Matlamat Matlamat utama Sukan Tahunan Sekolah adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

3. Objektif 3.1 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid-murid. 3.2 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid , guru dan Ibu Bapa warga sekolah. 3.3 Membina diceburi. 3.4 Membina dan meningkatkan disiplin murid. 3.5 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan. 16 4 dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang

3.6 Membina dan meningkatkan kerjasama dan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat. 3.7 Mewujudkan sekolah berwatak.

4. Kumpulan Sasaran 4.1 Semua Murid SK Paloh 3 260 Orang

5. Tarikh Pelaksanaan

Ahad 22 Mei 2012 Isnin 23 Mei 2012 Selasa 24 Mei

Pagi- Rentas Desa Petang- Pertandingan Bola Jaring Pagi- Sukantara & Permainan Tradisional Petang- Pertandingan Bola Sepak

Kejohanan Olaharaga dan Sukaneka Sekolah

6. Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi : En.Abdul Rahman Bin Hassan ( Guru Besar SK Paloh 3) : En.Zakaria B Mohamed (PK. Ko Sk Paloh 3)

Timbalan Pengerusi : En. Razali B Sulaiman ( PK Pentadbiran SK Paloh 3 ) : Pn.Bariah Bt Mohamed ( PK HEM SK Paloh 3 ) Setiausaha : Pn.Nani Suhana Binti Saidi Ahmad

Setiausaha Sukan : En.Rusli Bin Hasbullah

17 5

Jawatankuasa Kerja Penyambut Tetamu Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Ko-Kurikulum Persiapan Padang En. Rusli Bin Hasbullah En. Md Farod Bin Mohamed Nor

Khemah, Kerusi & Meja , En. Mohd Sufian b Yusoff En. Mohamad Kamil Bin Husain En. Amir Faizal Bin Muhamad Pengurus Teknik / Peralatan En. Md Farod Bin Mohamed Nor En. Ali Bin Mat Nor En. Zaid Bin. Mokhtar Keselamatan & Kecemasan Ust. Burhanudin Bin Bahari Pn. Shafinaz Binti Shafien Hadiah & Cenderamata Pn. Haryati Bt Mohamed Yin Pn. Nor lzah BintiAzmi Pn. Noreni Binti Mohammad Zin Cik. Kalayyarasi A/P Sahotharan Cik. Muzainah Bin Ghani Buku Program Pn. Norafisah Binti Muhamad Pn. Nani Suhana Binti SaidiAhmad

18 6

Juruacara En. Muhammad Ridhuan Bin Md. Nor Pn. NurAtikah Binti lsmail Dokumentasi & Siaraya En. Muhammmad Samizi B Ab Rahman En. Zilkarnain Bin Ramli En. Nik Fakri Bin Nik lbrahim Persiapan Pentas / Astaka En. Khairil Anuar Bin Mohammad Razi En. Wan Mohd Saiful Bahri Bin Wan Mohd Ali Pn. Azrini Binti Muhammad Statistik En. Rusli Bin Hasbullah Cik Muzainah Binti Ghani Kawalan Disiplin Dan Kebersihan En. Zaid Bin Mokhtar En. Wan Mohd Saiful Bahri Bin Wan Ali Persegaran Dif / Pegawai Pn. Wan Azizan Binti Awang Pn. Roseniza Binti Mohamed Nasir Pengurus Peserta Rumah Merah-Cik Marina Binti Mamat Biru-Cik Muzainah Binti Ghani Hijau-Pn. Azrini Binti Muhammad Kuning-Pn .Zainorma Binti Mustapha Pegawai Kejohanan En. Kamaruddin B Mohd Nasir ( Ketua ) En. Azmi B Ab Rahman ( Pelepas ) En. Azman Baharin (Pembantu Pelepas ) En. Samiun B Tabri ( Lontar Peluru) En. Mohd Fauzan Tengku Khazlin( Lompat Jauh) 19 7

7. Tentatif Program 8.00 a.m 8.15 a.m 8.30 a.m : Murid berkumpul mengikut rumah sukan di Padang Sekolah : Perbarisan Rumah Sukan : Nyayian Lagu Rasmi : Bacaan Doa Ustz. Mustafa Bin Daud ( Imam Masjid ) : Bacaan Ikrar : Ucapan Guru Besar En. Abdul Rahman Bin Hassan : Ucapan Perasmian Ir. Rosli Bin Daud : Persembahan Pasukan Sorak 9.00 a.m 10.15 a.m 10.30 a.m 12.30 a.m 2.30 p.m 5.00 p.m : Acara Sukan bagi kategori pelajar bermula : Rehat : Acara sukan disambung semula. : Acara sukan berhenti rehat : Acara Sukan bagi kategori dewasa bermula : Perasmian Penutup YB Dato Paduka Nozula Bin Hj Mat Diah : Penyampaian Hadiah 5.30 p.m : Majlis bersurai

8. Jemputan 8.1 Doto Paduka Nozula Bin Haji Mat Diah ADUN Paloh 8.2 Pengurus Kesedar Gua Musang 8.3 Pengurus Operasi RKT Kesedar Paloh 3 8.4 Pengurus Kesedar Perkilangan Sendirian Berhad 8.5 PPD Gua Musang 8.6 JKKKP Paloh 3 8.7 Ketua Peneroka Paloh 3 8.8 Semua Ibu Bapa dan Pelajar SK Paloh 3 110 8

9. Anggaran perbelanjaan Berikut merupakan perbelanjaan yangdiperlukan untuk program ini : A. Hadiah dan Cenderamata i) Balapan Kategori L P L P L P L P L P L P L P L P Penyertaan Pra Pra Tahap 1 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Hadiah 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 4 X 3 X RM 4.50 4 X 3 X RM 4.50 4 X 3 X RM 4.50 4 X 3 X RM 4.50 4 X 3 X RM 4.50 4 X 3 X RM 4.50 Kos RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 54.00 RM 54.00 RM 54.00 RM 54.00 RM 54.00 RM 54.00 RM 540.00

Bil Acara 1 80 M 2 80 M 3 80 M 4 80 M 5 100 M 6 100 M 7 200 M 8 200 M 9 400 M 10 400 M 11 4 X 100 M 12 4 X 100 M 13 4 X 200 M 14 4 X 200 M 15 4 X 400 M 16 4 X 400 M Jumlah ii) Acara Padang

Bil Acara 1 Lompat Jauh 2 Lompat Jauh 3 Lontar Peluru 4 Lontar Peluru Jumlah B. Pengurusan

Kategori L P L P

Penyertaan Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2 Tahap 2

Hadiah 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50 1 X 3 X RM 4.50

Kos RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 13.50 RM 54.00

i) Makan dan Minum Pelajar ii) Nakan dan Minum Pegawai Jumlah JUMLAH KESELURUHAN A dan B

260 Orang X RM 3.00 50 Orang X RM 4.00

RM 780 RM 200 RM 980

RM 1574.00

9 111

10. Penutup Kejohanan Sukan Olahraga dan Sukaneka Tahunan ini dirancang dan dicadang supaya dilaksanakan agar ianya menjadi salah satu impak kepada proses

pembinaan setiap individu pelajar ke arah kecemerlangan diri mereka. Semoga kertas kerja ini secara ringkas telah dapat memperlihatkan sebahagian dari hasrat tersebut.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

.......................................................... ( NANI SUHANA BT SAIDI AHMAD ) Setiausaha Ko-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Paloh 3 18300 Gua Musang, Kelantan.

.......................................................... (EN. ABDUL RAHMAN B. HASSAN) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Paloh 3 18300 Gua Musang, Kelantan.

112 10 0

1.3

Struktur Dan Organisasi Kertas Cadangan

Organisasi dalam kertas cadangan meliputi dua jawatankuasa yang utama antaranya ialah Jawatankuasa Pengelolaan dan Jawatankuasa Kerja. Jawatankuasa Pengelolaan diketuai oleh Penasihat yang mana Guru Besar bertindak sebagai penasihat. Manakala pengerusinya adalah bernaung dibawah seliaan Penolong Kanan Ko-Kurikulum dan dibantu oleh kedua-dua penolong kanan lagi. Manakala surat menyurat dan cadangan kertas kerja adalah merupakan suatu tugasan yang dipertanggungjawabkan kepada Setiausaha Sukan dan dalam jawatankuasa pengelola juga terdapat satu jawatan Bendahari yang berfungsi menyelaraskan segala bentuk kewangan sepanjang berlakunya temasya sukan ini.

Jawatankuasa kerja pula adalah terdiri daripada :

Pegawai-pegawai Kejohanan Bidang tugas Pegawai Kejohanan sebelum pertandingan i. ii. iii. Menyediakan senarai peralatan sukan yang diperlukan Menyediakan borang-borang pertandingan Memproses,menyemak dan mengasingkan borang-borang pendaftaran yang diterima dari guru rumah sukan mengikut permainan dan peringkat umur. iv. Menentukan tempat, cara, bahan dan butiran serta alatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut dalam tempoh 10 hari sebelum kejohanan. v. Menyediakan buku rasmi format pertandingan anatara rumah sukan dan mengemaskini borang-borang berkaitan. vi. Menghantar surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis untuk lantikan sebagai pegawai kejohanan. vii. viii. Menentukan bilangan pegawai yang cukup untuk kejohanan sukan berkenaan. Membuat taklimat penyelarasan tugas dengan Jawatankuasa Kerja yang lain seperti Jawankuasa Kerja Teknik dan Alatan

113 11 0

Bidang tugas Pegawai Kejohanan semasa pertandingan i. Menentukan peralatan dan borang-borang lengkap disediakan mengikut setiap acara. ii. iii. Mengumpul dan mengeluarkan setiap keputusan pertandingan. Mengedarkan satu naskah keputusan lengkap kepada setiap guru rumah sukan dan satu naskah kepada JK Hadiah dan Cenderamata iv. Menyediakan pegawai simpanan bagi mengantikan pegawai-pegawai yang tidak hadir. v. vi. Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai yang bertugas. Memastikan pegawai-pegawai kejohanan bertugas dengan memakai pakaian sebagaimana yang telah ditetapkan. vii. Menegaskan kepada pegawai kejohanan supaya berlaku adil, telus dan saksama dalam menentukan sebarang keputusan. Bidang tugas Pegawai Kejohanan selepas pertandingan i. Mengumpulkan keputusan keputusan lengkap dan diserahkan kepada urusetia induk bagi penyediaan laporan. ii. Mengemas dan memulangkan peralatan yang berkaitan seperti asal kepada urusetia pengelola. iii. Lain-lain tugas yang berkaitan dijangkakan perlu.

Jawatankuasa Teknik dan Peralatan Bidang Tugas Jawatankuasa Teknik dan Peralatan Sebelum Kejohanan sukan i. Menyemak, menentukan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik, selamat digunakan dan mengikut spesikasi yang telah ditetapkan. ii. Menyenarai dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan atau tiada. iii. Menyusun, menempatkan, menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara 3 hari sebelum kejohanan sukan diadakan. iv. Memberi nasihat dan berkerjasama dengan jawatankuasa pertandingan.

114 12 0

Bidang Tugas Jawatankuasa Teknik dan Peralatan Semasa Kejohanan sukan i. Mengeluarkan, menyediakan peralatan dan memastikan trek dalam keadaan tersedia untuk bila-bila masa pertandingan akan dimulakan. ii. Berhubung rapat dengan Jawatankuasa Pertandingan bagi menentukan semua venue pertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagai satu pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan peraturan pertandingan. iii. Menyimpan balik peralatan

Bidang Tugas Jawatankuasa Teknik dan Peralatan Selepas Kejohanan sukan i. Memastikan semua alatan yang digunakan peralatan yang dinjam diuruskan pemulangannya. ii. Memastikan seluruh kawasan aktiviti pertandingan berada dalam keadaan bersih dan teratur. Jawatankuasa Makanan Jawatankuasa Makanan sebelum kejohanan sukan i. Mendapatkan jumlah sebenar peserta pertandingan , pegawai kejohanan, dif-dif jemputan untuk tempahan makanan. ii. iii. Membuat tempahan makanan dan minuman untuk peserta dan pegawai. Menentukan menu makanan untuk jamuan dan membuat tempahan. disimpan dengan baik serta

Jawatankuasa Makanan semasa kejohanan sukan i. Mengelola, menguruskan makanan dan minuman untuk pegawai / peserta sepanjang berlangsungnya kejohanan sukan. ii. iii. Memastikan makanan yang disediakan dalam keadaan baik dan mencukupi. Mengurus dan memastikan agar tempat jamaun diuruskan dengan sempurna.

Jawatankuasa Makanan selepas kejohanan sukan i. ii. Memastikan bayaran dibuat terhadap makanan yang ditempah. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

115 13 0

Jawatankuasa Hadiah dan Cenderamata i. Mencadangkan dan menentukan jumlah petugas dan aturcara penyampaian sesutu hadiah dan peralatan yang diperlukan. ii. Menyenaraikan hadiah mengikut kategori yang dipertandingkan, mendapatkan hadiah-hadiah, menyemak, mengasingkan ikut acara dan membungkusnya jika perlu. iii. Menyediakan peralatan seperti dulang, alas meja, rostrum penyampaian hadiah,dan lain-lain peralatan yang difikirkan perlu. iv. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu berkaitan dengan hadiah dan

cenderamata. Jawatankuasa Penyambut Tetamu i. ii. Menyediakan reka bentuk dan menyediakan kad jemputan Mengedarkan kad-kad jemputan ke Majlis Perasmian Pembukaan dan Penutupan Sukan Sekolah kepada : a. Pegawai Pelajaran Daerah Gua Musang (Perasmian Pembukaan ) b. Dato Paduka Nozula Bin Hj Mat Diah ADUN (Perasmian Penutup Sukan ) c. YDP Persatuan Ibu Bapa dan Guru d. JKKKP Paloh e. Pengarah Pejabat Operasi KESEDAR Paloh 3 f. AJK PIBG g. Pegawai Polis Paloh h. Ibu Bapa/ Penjaga Murid SK. Paloh 3 iii. Mencadangkan, berkerjasama dan menentukan dengan Jawatankuasa

Perasmian , Persiapan tempat bagi melabel tempat duduk VIP dan lain-lain jemputan. Buku Program i. Menguruskan rekacipta bentuk dan mencetak buku program a. Menyelaraskan dengan jawatankuasa hadiah dan cenderamata b. Isi Kandungan buku program c. Kata-kata aluan 116 14 0

d. Senarai nama Ahli Jawatankuasa Induk e. Senaraikan nama Ahli Jawatankuasa Pengelola dan senarai nama Ahli Jawatankuasa Kecil f. Aturcara Majlis Perasmian Penutup g. Senarai Nama Pegawai Kejohanan h. Jadual Pertandingan i. ii. Penghargaan

Menyerahkan buku program sebelum sukan bermula kepada : a. Semua ahli jawatankuasa kecil mengikut bilangan b. Pegawai-pegawai kejohanan c. Setiausaha Sukan d. Para jemputan di Majlis perasmian.

iii. iv.

Menentukan bilangan buku program yang hendak dicetak. Lain-lain perkara yang berkaitan difikirkan perlu.

Persiapan Tempat & Peralatan i. Membuat penyelarasan bagi kemudahan berikut : a. Tempat Perasmian, Tempat Pertandingan,Trek Larian, Tempat Melompat Jauh, Tempat melontar Peluru,Kawasan Sukaneka, Tempat penyampaian hadiah dan tempat urusetia. b. Lain-lain peralatan dan kemudahan yang diperlukan untuk jawatankuasa dengan kelengkapan seperti kerusidan meja. ii. Menentukan kemudahan tandas, tempat solat dan lain-lain keperluan

jawatankuasa yang berkaitan disediakan. iii. Menghias kawasan yang difikirkan perlu seperti tempat perasmian dan kawasan pertandingan iv. v. Menyediakan kerusi untuk pegawai kejohanan berehat. Menyediakan tempat peserta melaporkan diri dan kelengkapan fizikal yang difikirkan perlu. vi. Membantu Jawatankuasa Perasmian, Teknik/Pertandingan, Siaraya, dan

Jawatankuasa yang memerlukan. vii. Lain-lain perkara yang berkaitan difikirkan perlu. 117 15 0

Keselamatan dan Kecemasan i. Menghubungi pihak berkuasa hospital bagi mendapatkan pegawai perubatan, ambulan dan kakitangan. Kerjasama pegawai dipohon sepanjang perjlanan sukan serta memberikan keutamaan rawatan sekiranya ada dalam kalangan peserta dan pegawai memerlukan rawatan kecemasan. ii. iii. iv. Menyediakan perkhidmtan pertolongan cemas sepanjang sukan dijalankan. Menyediakan Khemah Rawatan dan kelengkapan yang berkaiatan Bantu Mula. Dalam kes-kes tertentu yang memerlukan rawatan lanjut- Membawa pesakit ke hospital v. vi. Memastikan kawasan dan peralatan untuk aktiviti sukan selamat digunakan. Lain-lain berkaitan yang difikirkan perlu.

Siaraya , Dokumentasi & Publisiti i. Membuat hebahan samada melalui pamplet dan lain-lain bahan yang difikirkan sesuai dengan temasya sukan. ii. Bertanggungjawab bagi menentukan kemeriahan penonton samada dari dalam kalangan murid sekolah ataupun dalam kalangan masyarakat setempat. iii. Menyediakan, memasang dan membuka semula sepanduk kejohanan sukan ditempat yang strategik dengan kebenaran pihak yang berkenaan . iv. Menghubungi dan mendapatkan kerjasama pihak akhbar dan media bagi tujuan promosi. v. Merakamkan dalam apa jua bentuk rakaman tentang peristiwa yang berlangsung mengikut turutan program vi. Menyedia, mengurus , menyelanggara P.A Sistem yang bermutu khasnya semasa pertandingan dan perasmian penutupan. vii. viii. Menyediakan laporan lengkap temasya sukan dan diserahkan kepada urusetia. Lain-lain perkara yang berkaitan difikirkan perlu.

118 16 0

2.

PELAKSANAAN AKTIVITI KEJOHANAN SUKAN

Pengurusan pelaksanaan aktiviti sukan merujuk dalam Buku Panduan Pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan terbahagi kepada 6 peringkat asas. Kejohanan Sukan Sekolah ini juga merujuk kepada 6 peringkat asas tersebut.

2.1

Perancangan

Perancangan untuk mengadakan Kejohanan Sukan Tahunan ini dibuat seawal sebulan sebelum kejohanan. Perancangan ini merujuk kepada menegenalpasti, merangka, membina, menyusun, menjadualkan serta menghasilkan rangka konsep program sukan seperti berikut : Cadangan Aktiviti Minggu 1 Hari Isnin Rabu Isnin Rabu Isnin Rabu Ahad Acara Latihan Olahraga Latihan Olahraga Latihan Olahraga Latihan Olahraga Latihan Bola Sepak Latihan Bola jaring Pagi- Rentas Desa Petang- Pertandingan Bola Jaring 4 Isnin Pagi- Sukantara & Permainan Tradisional Petang- Pertandingan Bola Sepak Selasa Rabu Raptai Penuh Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah Semua Guru Semua Guru AJK Pegawai Kejohanan Tindakan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan AJK Pegawai Kejohanan

119 17 0

2.3

Pelaksanaan

2.3.1 Mengadakan mesyuarat Mesyuarat merupakan satu cara yang paling berkesan untuk menyelesaikan tugas dan masalah berkaitan dengan organisasi atau persatuan. Contohnya, mesyuarat diadakan untuk membincangkan cara menambah punca kewangan organisasi atau

persatuan.Mesyuarat juga bertujuan bagi melancarkan sesuatu program sekolah. Ada beberapa jenis mesyuarat yang biasa diadakan oleh pasukan badan beruniform, persatuan, kelab dan majlis sukan sekolah. Setiap jenis mesyuarat mempunyai prosedur, proses dan tujuan yang tersendiri. Prosedur Mesyuarat Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Sukan Tahunan Sekolah sekurang-

kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu. Agenda mesyuarat Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu Perkara-perkara berbangkit Membincangkan hal Sukan Tahunan Sekolah a. b. c. d. Tarikh Hari Masa Tempat

4.5.5. Melantik ahli jawatankuasa kerja 4.5.6. Tugas-tugas ahli jawatankuasa kerja 4.5.7 Kewangan Sukan 4.5.8 Hal-hal lain.

120 18 0

Surat Jemputan Mesyurat

SEKOLAH KEBANGSAAN PALOH 3 18300 GUA MUSANG. KELANTAN.

TELEFON :
Talian Am : 09-9285617 Faks : 09-9285617 E-mail : skpaloh03@yahoo.com

Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan

.............................................. .............................................. ..............................................

Rujukan kami Telefon Tarikh

: SKP3/03/05/009(10) : 09-9285617 : 8 FEB. 2012

Tuan,

MESYUARAT PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP KE-53 2007 Bil. 1/07 Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Jawatankuasa

Pengelola Kejohanan Olahraga Dan Sukaneka Sekolah kali ke 17 ini. Kejohanan tersebut akan diadakan pada 23 Mei 2012 bertempat di Padang Sekolah Kebangsaan Paloh 3.

3.

Sehubungan itu, tuan telah dilantik untuk mengetuai Jawatankuasa Kecil tersebut (rujuk surat panggilan mesyuarat). Mesyuarat pertama

kejohanan

Jawatankuasa Pengelola akan diadakan pada tarikh, tempat dan masa seperti berikut: Tarikh Masa Tempat : 24 April 2012 : 1.15 tangahari : Bilik Mesyuarat S.K Paloh 3

121 19 0

4.

Agenda mesyuarat: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Ucapan Pengerusi Taklimat oleh Penasihat Majlis Sukan Sekolah- Guru Besar Lantikan Jawatankuasa Pengelolaan Membincangkan bidang tugas JKK. Taklimat perbelanjaan oleh Bendahari Hal-hal lain

5.

Kehadiran tuan dalam mesyuarat tersebut amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

KECEMERLANGAN SUKAN KEGEMILANGAN NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(....................................)

122 20 0

Minit Mesyurat

SEKOLAH KEBANGSAAN PALOH 3 , 18300 GUA MUSANG , KELANTAN. MINIT MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH BIL. 1 / TAHUN 2012

Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran (Bilangan) Kehadiran

:20 Februari 2012 : 1.15 tengahari : Biik Meyuarat SKP3 : En. Zakaria Bin Mohamed : 13 orang : Seperti lampiran

1. Ucapan Pengerusi 1.1 Pengerusi merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas kehadiran semua guru yang terlibat. Harapan beliau pertemuan pada tengahari ini dapat membicarakan secara terperinci tentang aktiviti dan program Sukan yang bakal dijalankan. 1.2 Pelan tindakan akan dibuat dalam melaksanakan program di bawah pengurusan sukan 2012 di mana para guru perlu memastikan penyertaan murid yang sepenuhnya di peringkat sekolah. Tindakan : Makluman

2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat lepas. 2.1 En. Rusli b. Hasbullah mengesahkan pembentangan minit mesyuarat lepas Pn. Wan Azizan bt Awang menyokong .

3. Isu berbangkit 3.1 Tiada isu yang dibangkitkan.

123 21 0

4. Takwim Kejohanan MSSZ,MSSD dan MSSM Pengerusi membentangkan jadual sukan seperti berikut : MSSZ Bola Sepak pada 27 Februari di SK Chalil MSSZ Olahraga pada 29 Februari di SK Paloh 1 & 2 MSSZ Bola Jaring pada 25 Mac di SK Paloh 3 MSSZ Bola Baling pada 4 April di SK Paloh 3 Pengerusi juga memaklumkan perubahan- perubahan yang berlaku dalam MSSD untuk makluman ahli mesyuarat. Jadual MSSM boleh dirujuk di papan kenyataan Ko-Kurikulum jadual

Tindakan : Makluman 5. Sukan Tahunan Sekolah 5.1 Pengerusi menjemput Setiausaha Sukan Sekolah En. Rusli b. Hasbullah membentang perancangan program. Sukan Tahunan Sekolah yang

dirancangkan adalah pada 20 dan 24 Mei 2012. 5.2 Sukan Tahunan yang dirancang akan diadakan dengan meriah. Tindakan : Semua AJK

6. HAL-HAL LAIN 6.1 En. Zakaria Mohamed mengharapkan agar kita dapat bersatu untuk melahirkan hasil kerja yang bermutu dan berkualiti sepanjang tahun. 6.2 Kejayaan dalam setiap tugasan itu bergantung kepada insan yang akan menguruskannya . Seandainya pengurusan itu berjalan dengan teratur maka lahirlah hasil kerja yang sempurna.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.15 petang Disediakan oleh , . PN. NANI SUHANA BT. SAIDI AHMAD) Setiausaha Ko Kurikulum 2012 Disemak oleh , (EN. ZAKARIA BIN MOHAMED) PK KO SK PALOH 3 124 22 0

Kehadiran : 1. ZAKARIA BIN MOHAMED 2. BARIAH BINTI MOHAMED 3. ROSENIZA BT MOHD NASIR 4. NORENI BT MOHAMAD ZIN 5. MUHAMMAD RIDHUAN BIN MD NOR 6. MD FAROD BIN MOHAMED NOR 7. MOHD HASSIM B ABDULLAH 8. AMIR FAIZAL BIN MUHAMMAD 9. RUSLI BIN HASBULLAH 10. MOHD FAIRUZ BIN MOHD NOR 11. WAN MOHD SAIFUL BAHRI BIN WAN MOHD ALI 12. AHMAD TARMIZI BIN ABDUL HALIM 13. ZAID BIN MOKTAR Tugas Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Ahli Mesyuarat Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa. Setiausaha Menguruskan hal-hal surat menyurat. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan program Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa.

125 23 0

Penolong Setiausaha Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa.

Bendahari Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Kelab. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa. Penolong Bendahari Membantu menjalankan tugas bersama bendahari dalam menguruskan kewangan kelab. Membantu bendahari membuat laporan kewangan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa.

126 24 0

2.3.2 Menguruskan latihan Latihan Olahraga Permainan Kumpulan Sasar Tarikh Masa Kemahiran Alatan : Olahraga : Atlet Sekolah Rendah :18 Mei 2012 : 5.00 Petang : Lari Berganti-ganti : Pagar, skital

Komponen /Masa Memanaskan badan ( 5 Minit)

Aktiviti / Keterangan 5 minit jogging Aktiviti regangan asas

Pengelolaan Dilakukan kumpulan dalam

Aktiviti Larian (20 Minit)

Latihan Asas Larian (ABC Drill) 2. Heel Kick Up Gerakan pinggul. Bergerak kehadapan apabila kaki sampaike paras pinggul. 2. Ankling Kaki sentiasa menyentuh dan meninggalkan permukaan 15 meter 2X ulangan tumit ke paras

dengan kadar yang paling cepat. Tempoh masa kaki berada di permukaan kederasan larian Pergerakan sentiasa menentukan

menggunakan hujung kaki.

127

3. High-Knee With Extension Pergerakan menggunakan

hujung kaki (toes). Tingkatkan pergerakan

hayunan kaki kehadapan. Angkat lutut ke paras

seberapa tinggi yang boleh, 28ember28 kaki ke hadapan dan kaki. Ulang beberapa kali dengan kaki yang berlainan sambil bergerak kehadapan Aktiviti Kemahiran (30 Minit) Koordinasi kaki dan tangan. Fokus ke hadapan berdiri diatas hujung 15 meter 2X ulangan

1.Latihan Statik- berpasangan Latihan ini melibatkan dua peserta. Peserta A berdiri lebih kurang 1Meter di

belakang Peserta B. Peserta A member isyarat kepada Peserta B dan peserta B menghulurkan kanannyake tangan belakang .

Peserta B kemudian menarik tangannya sebaik ke hadapan peserta A

sahaja

menepuknya dengan tangan kiri . Ulang latihan dengan baton

128

2. Latihan bergerak 2 Peserta Ia dilakukan sambil berlari anak Peserta A akan berlari ke hadapan Peserta B setelah memberi baton kepadanya. Peserta B pula menghantar Arah larian Peserta A setelah baton kepada Peserta A. Latihan diulangi member baton kepada Peserta B
A B A

Menyejukkan badan ( 5 Minit)

Aktiviti gerak kendur

Rujuk ilutrasi di bawah

129 27 0

2.3.3 Menguruskan tempat pertandingan Pembinaan padang dan balapan (a) Tetapkan keluasan padang Balapan 200 meter dengan 8 lorong. (b) Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong 200 meter 8 > 5448.86 m2 6 > 4710.18 m2 4 > 4021.68 m2

(c) Pelan balapan hendaklah mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.
Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8/6/4 lorong Lebar lorong = 1.21 m 1.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 cm

130 28 0

2.3.4 Menyediakan Borang Pendaftaran


TARIKH LAHIR No. K/P/Surat Beranak 4 X 400 m 4 X 200 m 4 X 100 m

5000 m J/K

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

*Tandakan (X) pada acara yang akan disertai oleh atlet - Borang penyertaan mesti sampai kepada pihak pengelola sebelum 18 Mei 2012

- Setiap butir mesti ditaip dengan jelas dan lengkap * Potong yang tidak berkenaan

Tandatangan Pengetua/Guru Besar Cop rasmi:

131 29 0

M. Cakera

M. Peluru

L. Kijang

L. Tinggi

110 L/P

L. Jauh

100 m

80 L/P

200 m

400 m

80 m

M. Lembing

No Peserta

Jumlah Acara

Bil.

NAMA

ACARA

2.3.5 Mengadakan pertandingan Congkak Format pertandingan -Pertandingan diadakan secara liga -Setiap perlawanan adalah dalam 3 set Alatan Papan Congkak (7) lubag digunakan Guli kaca sebanyak 98 biji digunakan dalam satu permainan

Permainan & Perlawanan Satu permainan adalah di antara 3 peserta dari pasukan yang telah ditetapkan. Satu perlawanan adalah diantara 2 pasukan yang telah ditetapkan Permainan pertama dalam senarai A akan bermain dalam satu permainan dengan pemain pertama dari senarai pasukan B dan seterusnya. Cara Bermain Tujuh biji guli dimasukkan ke dalam setiap lubang kecuali rumah. Pemain duduk berhadapan dengan papan congkak di antara mereka dan akan berjalan serentak bila diberi arahan JALAN oleh pengadil. Permain boleh memulakan Jalan dengan mengambil biji guli daripada mana mana lubang dari kawasannya. Semasa berjalan setiap pemain hendaklah memasukkan sebiji guli ke dalam setiap lubang yang dialui dari kanan ke kiri kecuali Rumah lawan. Setiap pemain hendaklah mengambil semua guli daripada lubang yang dipilih / disentuhnya , tidak boleh undur balik setelah disentuh lubang. Semua pemain hendaklah bermain menggunakan sebelah tangan sahaja. Semua pemain hendaklah berjalan dengan jarak tangan 6 cm di atas permukaan papan congkak dengan tangan tergadah. Buah terakhir kena letak sambil buka tangan. Setiap pemain boleh melintas pemain lain di awal jalan.

132 30 0

Pemain hendaklah melepaskan gengaman bila semua buah dalam gengamannya telah habis sebelum mengambil buah yang lain dari lubang yang terakhir. (jika bukan lubang kosong)

Bila buah terakhir masuk ke lubang kosong, pemain tersebut mati gilirannya dan peserta lawan mendapat giliran jalan. Jika pemain mati dalam kawasannya (selepas melintasi kawasan lawan) dan lubang setentangnya berisi buah, pemain tersebut boleh mengambil buah berkenaan sebagai tikaman bersama buah penikam. Jika tiada, tikaman tidak dibenarkan.

Jika buah terakhir masuk ke rumahnya (naik rumah), pemain tidak dikira mati dan boleh meneruskan jalan dengan mengambil buah dari mana-mana lubang dalam kawasannya.

Dalam papan kedua dan seterusnya, mana-mana lubang yang tidak cukup buah dikira utut hendaklah ditinggal kosong. Buah yang kurang/lebih hendaklah disimpan dalam rumah masing-masing. Luabgn utut tidak boleh ditanda.Lubang utut bermula dari sebelah kanan.

Pemain yang menang menapak dalam papan pertama akan memulakan permainan.Jika berlaku seri, kedua-dua pemain hendaklah memasukkan semula semua buah dan jalan serentak.

Jika mana-mana buah masuk ke dalam lubang utut , peserta berkenaan hendaklah mengambil buah tersebut dan terus jalan. Sebagai denda, sebiji buah dari rumah peserta berkenaan di atas hendaklah diambil oleh peserta lawan.

Larangan dan denda Satu kesalahan Mendahului arahan pengadil Tidak memasukkan buah ke dalam mana-mana lubang Memasukkan lebih dari 1 buah guli ke dalam mana-mana lubang semasa jalan. Tidak melepaskan gengaman sebelum mengambil buah lain. Mengira/Menghitung sebelum memulakan jalan. 133 31 0

Rentas Desa Acara merentas desa adalah merupakan acara sukan yang diadakan setiap tahun. Acara ini melibatkan semua murid tahap 2 dan sebahagian murid tahap 1. Ia adalah acara yang disukai kerana melibatkan kawasan

perkampungan Paloh 3.

Sukantara Sukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahraga sekolah dijalankan. Sebanyak 2 acara yang diuji. Acara-acara boleh dibahagikan kepada:

Larian Lompatan

100 m Lompat Jauh

Peraturan Am a. Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing. b. Semua murid wajib melibatkan diri. c. Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan. d. Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akan mendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yang terdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan. e. Bagi semua acara, murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/larian sahaja. f. Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti berikut.

Kategori

Kelayakan 1 Mata100 m

Kelayakan 1 MataL ompat Jauh 2 meter 1.5 meter

Murid Lelaki Murid Perempuan

17 saat 19 saat

134 32 0

Acara Kejohanan Susunan Acara


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 MASA 9.00 a.m 9.10 a.m 9.20 a.m 9.30 a.m 9.40 a.m 9.50 a.m 10.00 a.m 10.10 a.m 10.30 a.m 10.40 a.m 10.50 a.m 11.00 a.m 11.10 a.m 11.20 a.m 11.30 a.m 11.40 a.m 11.5 0 a.m 12.00 a.m 12.10 a.m 12.20 a.m 10.30 a.m 10.40 a.m 10.50 a.m 11.00 a.m 11.10 a.m 11.20 a.m 11.30 a.m 11.40 a.m 11.50 a.m 10.40 a.m 10.50 a.m 11.00 a.m 11.10 a.m 11.20 a.m Terdahulu Terdahulu KOD 009 016 017 018 019 020 021 003 004 005 006 007 008 030 031 032 033 034 035 010 011 022 023 024 025 026 027 029 012 013 014 015 028 001 002 ACARA Lari 80 M 100 M Tahun 1 100 M Tahun 1 100 M Tahun 2 100 M Tahun 2 100 M Tahun 3 100 M Tahun 3 Rehat 100 M 100 M 200 M 200 M 400 M 400 M 4 X 100 M 4 X 100 M 4 X 200 M 4 X 200 M 4 X 400 M 4 X 400 M Lari sambil bawa bola Rebut coklat Lari ulang alik bawa bola Tiup tepung Lari Bola Ping Pong Tiup Belon & Pecah Lari bola celah kangkang Rakit darat Rebut coklat Rehat Lompat Jauh Lompat Jauh Lontar Peluru Lontar Peluru Rebut kerusi Bola Sepak Bola Jaring K L+P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L&P L&P L&P L&P L&P L&P L&P L&P Terbuka L P L P Terbuka L P T PRA 1 1 2 2 3 3 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 PRA PRA 1 1 2 2 3 3 T1 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

Format mata : Pingat Emas - 50 Mata * Pingat Perak - 30 Mata * Pingat Gangsa - 20 Mata dan Keempat - 10 Mata

135 33 0

2.4

Pemantauan Pemantauan terhadap pengurusan dan perjalanan Kejohanan Sukan ini yang dibuat oleh pihak pengurusan sekolah adalah sebahagian daripada strategi untuk menilai dan memastikan kejayaan dan keberkesanan aktiviti kejohanan sukan yang diadakan. Hal ini bertujuan meneliti aspek : 2.4.1 Pengurusan 2.4.2 Penggunaan alatan 2.4.3 Pematuhan peraturan 2.4.4 Kesihatan 2.4.5 Kebajikan 2.4.6 Keselamatan 2.4.7 Penyertaan Penilaian Penilaian aktiviti sukan bertujuan menghasilkan maklumbalas secara langsung yang menjadi input kepada usaha penambahbaikan aktiviti yang dijalankan serta bagi peningkatan penglibatan dan pencapaian murid. Penilaian adalah berasaskan kehadiran dan penyertaan secara aktif setiap murid dalam aktiviti di bawah Program Sukan Tahunan Sekolah. Selain daripada penglibatan dalam aktiviti umum yang melibatkan semua murid, tumpuan juga diberi kepada kehadiran dan penyertaan murid dalam setiap pertandingan.

2.5

2.6

Penambahbaikan Setelah kejohanan sukan berakhir satu mesyuarat perlu diadakan. Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan pengelolaan sebelum, semasa dan selepas untuk penambahbaikan dan pelaksanaan kejohanan yang berikutnya.

2.7

Laporan / dokumentasi Laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses perjalanan Sukan Tahunan ini adalah penting dan perlu direkodkan. Pendokumentasian tersebut menjadi bukti pelaksanaan dan bahan rujukan kepada usaha penambahbaikan dan tindakan susulan.

136 34 0

3.

LAPORAN AKTIVITI

Latar belakang aktiviti Program Sukan SK Paloh 3 dibahagikan ke dalam beberapa aktiviti 3.1 Tarikh Masa Lokasi Objektif Aktiviti Pertandingan Merentas Desa : 20 Mei 2012 : 8.00 pagi 10.00 Pagi : Sekitar Kampung Paloh 3 : Salah satu acara yang penglibatan secara keseluruhan pelajar tahap 2 Mengeratkan hubungan antara pelajar dan masyarakat setempat : Pertandingan pertama dimulakan dengan acara merentas desa. Sebanyak 156 orang pelajar tahap 2 terlibat dalam pertandingan ini. Sebanyak 6 kategori dipertandingkan i. ii. iii. Merentas Desa Tahun 4 Lelaki & Perempuan Merentas Desa Tahun 5 Lelaki& Perempuan Merentas Desa Tahun 6 Lelaki& Perempuan

Kedudukan Mata setiap rumah adalah seperti berikut : JANTINA MERAH L 50 P 72 L 53 P 26 L 62 P 43 BIRU 44 64 40 61 38 80 HIJAU KUNING 45 36 96 58 81 46 38 53 41 28 96 46

ACARA Merentas Desa Tahun 4 Merentas Desa Tahun 4 Merentas Desa Tahun 5 Merentas Desa Tahun 5 Merentas Desa Tahun 6 Merentas Desa Tahun 6 Refleksi :

Kebaikan acara ini adalah ia melibatkan semua pelajar. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan.

137 35 0

3.2 Tarikh Masa Lokasi

Pertandingan Bola Jaring : 20 Mei 2012 : 5.00 petang- 6.30 petang : Padang Sekolah Paloh 3 : Mengcungkil Bakat Pelajar : Sebanyak 4 Pasukan bertanding dalam acara Bola Jaring ini. Pasukan yang terlibat adalah merupakan ahli dalam rumah sukan masingmasing iaitu Rumah Biru, Rumah Merah, Rumah Kuning dan Rumah Hijau. Pertandingan diadakan secara liga. PASUKAN MERAH MERAH 5-3 (3) 5-0 (3) 4-5 (0) 5-4 (3) 4-4 (1) 4-4 (1) BIRU HIJAU KUNING JARINGAN BOLOS MATA 3-5 (0) 0-5 (0) 4-5 (0) 5-4 (3) 4-4 (1) 4-4 (1) 8 14 3

Objektif Aktiviti

BIRU

13

12

HIJAU

14

KUNING

12

13

Keputusan pertandingan adalah seperti berikut : Pertama Kedua Ketiga Keempat : Rumah Hijau : Rumah Biru : Rumah Merah : Rumah Kuning

36 138 0

3.3

Pertandingan Sukantara

Tarikh Masa Lokasi

: 21 Mei 2012 : 8.00 pagi- 10.00 pagi : Padang Sekolah Paloh 3

Objektif aktiviti : Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk: melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah mengumpul mata atau markah rumah sukan salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah mudah dan selamat Aktiviti : Terdapat empat acara yang dipertandingkan dalam 2 acara padang dan 2 acara balapan. Acara Balapan adalah Sukantara 100m kategori Lelaki dan Sukantara 100m kategori perempuan. Acara Padang pula adalah melibatkan acara lompat jauh kategori Lelaki dan lompat jauh kategori perempuan. Sebanyak 4 Pasukan bertanding dalam acara Sukantara ini. Pasukan yang terlibat adalah merupakan ahli dalam rumah sukan masingmasing iaitu Rumah Biru, Rumah Merah, Rumah Kuning dan Rumah Hijau. Pertandingan diadakan secara kedudukan mata tertinggi

Kategori Sukantara 100 M Sukantara 100 M Lompat Jauh Lompat Jauh Jumlah Mata

J L P L P

T T2 T2 T2 T2

MERAH 9 5 6 3 23

BIRU 15 4 8 9 36

HIJAU KUNING 14 11 4 6 4 7 11 2 33 26

139 37 0

Keputusan pertandingan adalah seperti berikut : Pertama Kedua Ketiga Keempat : Rumah Biru : Rumah Hijau : Rumah Kuning : Rumah Merah

Refleksi Antara faktor yang dikenalpasti jumlah mata yang berbeza-beza diperolehi adalah dikaitkan dengan faktor kehadiran pelajar. Walaupun pertandingan dibuat pada waktu persekolahan. Namun ada juga segelintir pelajar yang tidak hadir. Antara lain faktornya adalah kerana kurangnya latihan yang dibuat oleh guru penasihat . Ini mungkin berpunca dari pihak pengurusan yang lambat membina dan menyiapkan gelanggang atau tempat untuk acara melompat jauh.

3.4 Tarikh Masa Lokasi

Pertandingan Congkak : 21 Mei 2012 : 10.30 pagi- 12.30 tengahari : Dewan Sekolah Paloh 3 : Melahirkan bakat-bakat baru dalam sukan tradisional :

Objektif Aktiviti

Pertandingan diadakan secara kalah mati Satu permainan adalah di antara 3 peserta dari pasukan yang telah ditetapkan. Satu perlawanan adalah diantara 2 pasukan yang telah ditetapkan Permainan pertama dalam senarai A akan bermain dalam satu permainan dengan pemain pertama dari senarai pasukan B dan seterusnya. Keputusan pertandingan adalah seperti berikut : ( Pertama)Rumah Biru , ( Kedua) Rumah Hijau, (Ketiga) Rumah Kuning dan ( Keempat )Rumah Merah

140 38 0

3.5 Tarikh Masa Lokasi

Pertandingan Bola Sepak : 21 Mei 2012 : 5.00 petang- 6.30 petang : Padang Sekolah Paloh 3 : Mengcungkil Bakat Pelajar : Sebanyak 4 Pasukan bertanding dalam acara Bola sepak ini. Pasukan yang terlibat adalah merupakan ahli dalam rumah sukan masingmasing iaitu Rumah Biru, Rumah Merah, Rumah Kuning dan Rumah Hijau. Pertandingan diadakan secara liga. Keputusan pertandingan adalah seperti berikut : PASUKAN BIRU MERAH HIJAU KUNING BIRU MERAH HIJAU KUNING JARINGAN BOLOS MATA 1-3 0-3 3-2 4 8 3 (0) (0) (3) 3-1 2-3 2-2 7 6 4 (3) (0) (1) 3-0 3-2 2-2 8 4 7 (3) (3) (1) 2-3 2-2 2-2 6 7 2 (0) (1) (1) : Rumah Hijau : Rumah Merah : Rumah Biru : Rumah Kuning

Objektif Aktiviti

Pertama Kedua Ketiga Keempat Refleksi

Oleh kerana perbezaan individu pelajar yang ketara , dimana ada segolongan pelajar yang selalu bermain dan mengikuti perlawanan bola sepak ia tidak akan mendatangkan masalah.

Berbanding pula segelintir pelajar yang memang tidak mampu untuk bermain bola langsung, ini akan menyebabkan mereka agak sukar untuk mengawal mahupun menjaringkan gol.

141 39 0

3.6 Tarikh Masa Lokasi

Pertandingan Olahraga : 23 Mei 2012 : 9.00 pagi 12.30 Tengahari : Padang Sekolah Paloh 3 :

Objektif

Antara objektif diadakan Pertandingan Olahraga adalah untuk: melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah mengumpul mata atau markah rumah sukan salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah

UNDANG-UNDANG Kejohanan ini dijalankan mengikut Undang-Undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM), Peraturan Am MSSM, Peraturan Pertandingan Olahraga MSSM dan Peraturan Pertandingan Olahraga MSSMK.

CARA PERTANDINGAN Cara pertandingan ialah individu dan berpasukan antara Rumah Sukan Setiap Rumah Sukan dibenarkan menghantar tidak lebih dari 2 orang peserta bagi acara individu dan 1 Kumpulan untuk acara Kumpulan. HADIAH-HADIAH Kedudukan Johan , Naib Johan dan tempat Ketiga diberikan untuk individu. Empat pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya di tempat Pertama, Kedua dan Ketiga

40 142 0

KEPUTUSAN PERTANDINGAN Format mata : Pingat Emas - 50 Mata * Pingat Perak - 30 Mata * Pingat Gangsa - 20 Mata dan Keempat - 10 Mata ACARA 100 M 100 M 200 M 200 M 400 M 400 M Lari 80 M 4 X 100 M 4 X 100 M 4 X 200 M 4 X 200 M 4 X 400 M 4 X 400 M Lompat Jauh Lompat Jauh Lontar Peluru Lontar Peluru KATEGORI L P L P L P L L P L P L P L P L P Keseluruhan Mata Kedudukan Mata Mengikut Rumah sukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Refleksi Secara keseluruhan Rumah Hijau memperolehi jumlah mata yang terbanyak dan dibobatkan sebagai Johan keseluruhan Terbaik. Wakil dari Rumah Hijau iaitu Nik Mohd Sufi Nik Kob juga dicalonkan sebagai Olahrawan terbaik 2012. 143 41 0 : Rumah Hijau : Rumah Kuning : Rumah Biru : Rumah Merah - 450 Mata - 410 Mata - 340 Mata - 300 Mata TAHAP T2 T2 T2 T2 T2 T2 PRA T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 MERAH 10 10 0 0 10 10 10 15 5 10 5 10 15 60 50 50 30 300 RUMAH SUKAN BIRU HIJAU KUNING 30 20 50 0 10 50 0 80 20 10 20 5 20 5 20 0 50 10 10 340 50 70 10 30 0 50 20 15 20 15 15 5 50 0 30 50 450 50 30 50 70 20 30 5 10 15 10 20 10 0 10 10 20 410

KESIMPULAN

Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun di sekolah ini. Sebagai acara penting yang menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka sukan olahraga dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai.

Penganjuran Sukan Tahunan

di Sekolah ini

akan dapat membantu pihak

sekolah mengelolakan acara ini dengan baik dan teratur pada masa hadapan kelak. Dokumen ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhan jawatankuasa dan peranannya, peraturan peralatan, ukuran balapan dan sebagainya.pertandingan, bilangan pegawai teknik, peralatan, ukuran balapan dan sebagainya.

Usaha mendokumentasikan sukan Tahunan Sekolah 2012 ini merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat, khususnya guru dan pegawai sukan untuk samasama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahraga sekolah.

Pihak kami mengharapkan agar kertas tugasan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak yang telibat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kejohanan olahraga sekolah. Tugasan ini akan dapat memudahkan pihak sekolah untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan pada tahun hadapan.

144 42 0

REFLEKSI

Temasya Sukan Sekolah Kebangsaan SK Paloh 3 telah diadakan pada pagi hari Rabu, 22 Mei 2012. Ini adalah temasya sukan sekolah yang terbesar dan yang merupakan temasya sukan pertama yang saya ikuti dan turut menjayakannya sebagaimana yang dirancang. Sepanjang penglibatan saya dalam menjayakan temasya ini, saya dapati ada beberapa kelebihan yang memberi kesan positif samaada kepada warga sekolah atau masyarakat sekeliling. Terdapat juga beberapa kelemahan yang berlaku dan perlu dibaiki untuk program sukan pada tahun-tahun akan datang.

Antara kelebihannya adalah kerjasama yang ditunjukkan oleh guru-guru S.K.Paloh 3 terutamanya pihak Guru Besar, Penolong Kanan Kokuikulum, Setiausaha Sukan , Ahli Jawatankuasa Kerja dan Pihak AJK PIBG yang telah bersatu mengembeling tenaga bagi menjayakan sukan pada tahun ini. Persediaan awal seperti perancangan aktiviti, jadual latihan, buku program perancangan jenis acara sukan yang ingin

dipertandingkan dan sebagainya membantu melancarkan temasya sukan sekolah.

Meskipun jauh diceruk pedalaman, namun usaha untuk mengadakan temasya ini harus dibanggakan. Idea-idea yang diberikan oleh guru-guru yang mana mengambil kira dari sudut keselamatan murid semasa acara berlangsung adalah satu perkara penting bagi mengelakkan berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Sebagai contoh, kerjasama kakitangan sekolah dalam bermesyuarat membantu guru yang

dipertanggungjawabkan untuk menyiapkan buku program dengan lebih awal dan tidak membebankan dengan perkara-perkara yang remeh sehingga menyukarkan guru berkenaan dalam menyempurnakan buku program tersebut. Kerjasama yang ditunjukkan oleh guru-guru, ibu bapa dan pihak pentadbiran sekolah mejadikan setiap aktiviti berjalan dengan lancar dan dalam suasana yang seronok. Seterusnya menyumbang ke arah perpaduan serta dapat mengikis segala gejala sosial yang kurang diingini dalam pembangunan masyarakat seperti diskriminasi, pengasingan dan sebagainya.

145 43 0

Selain itu, sukan tahunan ini juga dapat membentuk perhubungan global yang baik dalam kalangan masyarakat. Hubungan antara guru-guru, murid-murid ibu bapa dan masyarakat setempat menjadi lebih rapat dan mesra. Contohnya semasa mendirikan khemah, ibu bapa turut serta membantu guru-guru mendirikan khemahkhemah rumah sukan. Ibu bapa juga sanggup membawa langsir, bunga manggar dari rumah mereka untuk digunakan bagi menghias khemah-khemah tersebut. Ibu-bapa dan guru-guru tidak keberatan dan tanpa segan silu untuk sama-sama berganding bahu bersatu tenaga sepanjang aktiviti sukan ini berlansung. Jika sebelum sukan diadakan ibu-bapa tidak mengenali guru-guru yang mengajar anak-anak mereka namun setelah mengikuti program sukan ini ibu-bapa lebih mengenali guru-guru dan boleh berbincang tentang pelbagai hal berkaitan perkembangan anak-anak mereka di sekolah dan masalah pembelajaran boleh diselesaikan bersama-sama. Ikatan silaturahim antara warga S.K.Paloh 3 dan pihak ibu-bapa ini amat penting untuk kemajuan dan peningkatan tahap kecemerlangan murid dan secara tidak langsung ia juga memberikan kejayaan kepada tahap prestasi pencapaian sekolah.

Melalui temasya sukan ini juga telah dapat membantu guru untuk mengenalpasti murid yang berpotensi dalam acara sukan dan membantu murid berkenaan untuk melangkah keperingkat yang lebih jauh, samada peringkat daerah, negeri, kebangsaan atau antarabangsa. Jadi, dengan adanya sukan tahunan ini, ia dapat membantu murid untuk bersaing dengan rakan-rakan yang lain pada peringkat yang lebih tinggi lagi dan dapat menonjolkan kehebatan mereka serta dalam masa yang sama kehebatan dan kejayaan yang dicapai oleh murid ini akan menaikkan dan mengharumkan nama sekolah.

Disamping itu melalui aktiviti sukan, kemenangan dan kegagalan dapat diletakkan pada perspektif yang betul. Idelogi sosial aktiviti sukan ialah pembinaan sahsiah dan pembaikan keseimbangan emosi. Melalui sukan, kita dapat mempelajari apa itu menang dan kalah. Oleh itu, sikap bertolak ansur dapat dilahirkan. Keperibadian yang unggul juga dapat dilahirkan kerana sukan boleh menghasilkan semangat yang positif dan ingin berjaya serta perjuangan yang kuat. 146 44 0

Selain itu, kegiatan sukan juga boleh membentuk tingkah laku disiplin dalam kalangan individu terutamanya kepada murid-murid itu sendiri agar mereka dapat mengaplikasikannya dalam sesi pembelajaran di sekolah. Ini adalah kerana setiap permainan mempunyai peraturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap peserta yang terlibat. Demikian juga di sekolah mempunyai peraturan-peraturan yang perlu diikuti sepanjang bergelar sebagai seorang murid ataupun guru.

Tambahan pula, dengan adanya sukan ini ia dapat membantu mengurangkan tekanan. Seperti yang diketahui, jumlah orang yang menghadapi tekanan semakin

meningkat. Jadi, melalui aktiviti sukan ini membolehkan seseorang memperoleh tidur yang lebih lena. Seseorang akan bersemangat sekiranya dapat tidur dengan baik. Pemikiran akan menjadi tenang dan segar sekiranya dapat tidur dengan lena. Sekiranya masyarakat terutamanya murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan, mereka dapat menggunakan masa lapang mereka dengan bermanfaat. Mereka tidak akan menghabiskan berjam-jam untuk menonton program TV, bermain permainan komputer dan bergosip melalui telefon dengan rakan-rakan mereka. Sebaliknya, sekiranya mereka menjalankan aktiviti sukan, mereka akan menghabiskan masa dengan lebih bermanfaat Badan yang sihat membawa kepada fikiran yang sihat. Sukan juga boleh mengelakkan remaja daripada melepak di kompleks membeli-belah tanpa tujuan.

Walaubagaimanapun, setiap majlis atau aktiviti yang berlangsung pasti mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri. Kekurangan kakitangan sekolah adalah antara kelemahan sekolah ini untuk mengadakan sesuatu majlis. Tenaga pengajar dan kakitangan pentadbiran yang terhad menyukarkan pihak sekolah mengelola sesuatu aktiviti sehingga terpaksa meminta bantuan daripada pihak luar terutamanya golongan masyarakat Kampung Paloh 3 bagi menjayakan sambutan hari sukan ini. Kekurangan kakitangan sekolah ini juga ditambah pula dengan sikap sesetengah ahli jawatankuasa yang dilantik tidak menjalankan tugas mereka dengan sebaiknya. Tindakan mereka seolah-olah tidak tahu langsung peranan dan tugas yang diamanahkan kepada mereka walhal perkara ini telah diingatkan oleh pihak pentadbir berkali-kali semasa sesi mesyuarat sukan. 147 45 0

Contohnya Ahli Jawatankuasa Peralatan dan Siaraya telah tidak menjalankan tugas mereka pada awal-awal majlis lagi dimana semasa semua jemputan dan peserta yang terlibat menyanyikan lagu Negaraku dan semasa perarakan lalu lintas, mereka tidak meyediakan muzik iringan lagu tersebut. Mujurlah, keadaan dapat diatasi dengan

menggunakan telefon tangan daripada pihak pentadbir sekolah. Cadangan saya, semoga pihak yang dipertanggungjawabkan perlulah menyediakan lebih awal peralatan tersebut tanpa berharap orang lain yang menyediakannya.

Kekurangan alatan sukan, memaksa pihak sekolah untuk meminjam alatan-alatan sukan daripada sekolah-sekolah yang berhampiran. Contohnya alatan untuk acara lontar peluru, pembesar suara, alatan khemah dan alatan-alatan sukan yang lain. Kerosakan alatan rosak yang mana memerlukan penggantian semula dengan alatan yang baru. Jadi, hal ini melibatkan kos yang terpaksa ditanggung oleh pihak sekolah.

Selain itu, kelemahan lain ialah banyak aktiviti sukan yang tidak dapat diselesaikan dengan sepenuhnya kerana aktiviti telah banyak dan kekurangan ahli jawatankuasa untuk mengendalikannya secara teratur dan sistematik. Sebagai contoh acara rakit darat tidak diselesaikan dengan baik dan sepatutnya. Jadi, berlaku lebihan hadiah yang tidak dapat diagihkan kepada pemenang kerana acara tersebut tidak sempat dimulakan bermakna tiada pemenang untuk acara tersebut . Cadangan saya, dimasa akan datang pihak pengurusan perlu merancang masa dan sumber manusia yang lebih efektif bagi menjayakan sesuatu aktiviti.

Terdapat beberapa cadangan lain untuk majlis sukan yang akan datang. Dari segi kekurangan guru, pihak sekolah perlu menambah ahli jawatnkuasa kerja sukan, dengan penambahan ini bukan sahaja masalah aktiviti dapat diselesaikan, malah masa dapat dijimatkan. Bagi masalah kekurangan dan kerosakan peralatan sukan, pihak sekolah perlu memastikan peralatan mencukupi dan sentiasa dalam keadaan baik sebelum sesuatu aktiviti berlangsung, ini membantu masalah yang mungkin timbul apabila hari berkenaan. Pembesar suara dan alatan khemah sepatutnya dimiliki oleh setiap sekolah, 148 46 0

namun sekolah ini masih lagi meminjam daripada pihak lain. Kekurangan ini perlu diatasi dengan pembelian segera oleh pihak pentadbir kerana ia sangat penting apabila sekolah ingin mengelola sesuatu majlis. Walaupun sekolah ini adalah tergolong dalam kategori sekolah pedalaman namun peralatan tersebut menjadi suatu kemestian yang perlu dimiliki oleh sesebuah sekolah biarpun dibandar mahupun di luar bandar dan pedalaman begini.

Kelemahan dari segi kekangan masa untuk menyiapkan semua aktiviti yang telah dirancang adalah dengan mencadangkan majlis sukan untuk tahun-tahun yang akan datang dilaksanakan lebih panjang. Disamping itu, pihak pengurusan sekolah yang terlibat perlu meletakkan ahli jawatankuasa pada kerja-kerja yang sesuai dan boleh dilakukan oleh mereka dengan baik. Ahli jawantankuasa yang dilantik juga perlu bersedia dan sedar tugas masing-masing yang perlu dilaksanakan agar semua yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Sungguhpun begitu, sepanjang saya di tempatkan di sekolah ini, temasya sukan kali pertama ini cukup membantu saya dalam mengendalikan sesuatu acara dan mengadilinya mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pengalaman ini cukup bermakna untuk saya gunakan untuk masa-masa akan datang.

149 47 0

LAMPIRAN BUKTI/DOKUMENTASI

Pertandingan Merentas Desa

150

Pertandingan Bola Jaring

151

Acara Sukantara

152

Pertandingan Congkak

153

Pertandingan Bola Sepak

154

Kejohanan Sukan Perarakan Masuk Kontigen kejohanan

155

Bacaan Ikrar Kejohanan

Persembahan Pergerakan Kreatif

156

Majlis Perasmian 157

Suasana Khemah Rumah Sukan

Acara Sukan 158

Acara Sukaneka 159

Acara Lompat Jauh 160

Acara Melontar Peluru 161

162

Acara Penyampaian Hadiah

KUNING 163

MERAH

BIRU 164

HIJAU

165

VIDEO SUKAN TAHUNAN SK PALOH 3 2012

RUJUK DALAM LAMPIRAN

166