Anda di halaman 1dari 2

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Langkah kajian atau penyelidikan yang melibatkan kemahiran tertentu serta yang memerlukan langkah-langkah berikut:

Perancangan Melaksanakan aktiviti Mengumpul data Pengorganisasian dan intepretasi data Kesimpulan

Kemahiran ini dapat diklasifikasikan kepada :

KEMAHIRAN PROSES SAINS ASAS


KEMAHIRAN PROSES SAINS BERSEPADU


Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramal Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Mentafsir Maklumat Mendefinisi Secara Operasi Mengawal Pembolehubah Membuat Hipotesis Mengeksperimen