Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4 TARIKH MASA TAHUN BILANGAN MURID TEMA TAJUK PENGETAHUAN SEDIA ADA

HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : : : 09 April 2013 9.10 10.10 pagi 4 Cemerlang 36 orang Menyiasat Daya dan Tenaga Ukuran Murid pernah melihat objek yang berbentuk segi empat sama dan segi empat tepat Di akhir pembelajaran, murid dapat 1. membuat perbandingan antara bentuk segi empat sama dengan segi empat tepat dengan betul 2. memberi dua contoh objek yang mempunyai bentuk segi empat sama dan segi empat tepat KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS NILAI : : : memerhati, berkomunikasi, mengelaskan, membuat gambaran mental, mengukur dan menggunakan nombor, menjana idea, menghubungkait, membanding beza, meramal, membuat kesimpulan berfikir secara rasional, bekerjasama, yakin pada diri sendiri, mematuhi arahan dan semangat ingin tahu SUMBER P&P : buku, bekas makanan, kertas, jam dinding, pemadam papan putih

FASA / MASA

ISI KANDUNGAN

STRATEGI / AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ULASAN / CATATAN

Orientasi (5 Minit)

a) Murid diperkenalkan dengan bentuk segi empat sama dan segi empat tepat

Guru menunjukkan beberapa objek maujud seperti buku, bekas makanan, kertas, jam dinding Guru mengajukan beberapa soalan kepada murid - Apakah bentuk yang kamu lihat? - Berikan contoh objek yang mempunyai bentuk

KPS : memerhati KBKK : menjana idea menghubungkait, membanding beza Nilai : berfikir secara rasional Sumber P&P : buku, bekas makanan,

segi empat sama

segi empat sama dan segi empat tepat. - Apakah perbezaan antara bentuk segi empat sama dengan segi empat tepat?

segi empat tepat

b) Perbezaan antara segi empat sama dengan segi empat tepat. Jawapan murid : panjangdan lebar

Murid memerhati demonstrasi yang dibuat oleh guru iaitu guru mendepakan tangan membuat isyarat lebar dan melakukuan aktiviti duduk-bangun yang menunjukkan isyarat panjang

kertas, jam dinding

c) Guru memperkenalkan istilah panjang dan lebar bagi

membuat perbezaan antar segi empat sama dan segi empat tepat Pencetusan Idea (15 Minit) Objek yang berbentuk Objek yang berbentuk Murid dibawa ke tapak perhimpunan sekolah. Murid mendengar penerangan daripada guru tentang aktiviti yang akan dibuat Murid dibahagikan kepada enam kumpulan Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan KPS : berkomunikasi, mengelaskan KBKK : menjana idea, meramal

seberapa banyak objek berbentuk segi empat sama Nilai : bekerjasama dalam dan objek yang berbentuk segi empat tepat dalam Guru menjalankan aktiviti di mana murid menyenaraikan objek yang mempunyai bentuk segi empat tepat dan segi empat sama yang mereka lihat di sekeliling dalam jadual yang disediakan untuk setiap kumpulan jadual yang diberikan kepada setiap kumpulan. Murid diberi masa 3 minit untuk menyenaraikan kesemua objek yang berbentuk segi empat sama dan segi empat tepat Guru mengajukan beberapa soalan kepada murid - Adakah objek di sekeliling kamu berbentuk segi empat sama atau segi empat tepat? Wakil kumpulan membacakan jawapan secara lisan Guru berbincang dengan murid tentang jawapan yang dikemukakan dan memberi bimbingan pasukan, membuat kerja secara sistematik, yakin pada diri sendiri Sumber P&P : Jadual pengelasan

Penstrukturan Semula Idea (20 Minit)

a) Murid menjalankan aktiviti dalam kumpulan. Murid dikehendaki melukis : - segi empat sama dengan i) ukuran 4 cm x 4 cm dan ii) ukuran 2cm x 2cm

Murid diberikan penerangan tentang panjang, lebar, KPS : dan cara untuk mengukur panjang dan lebar bagi bentuk segi empat sama dan segi empat tepat mengukur dan menggunakan nombor, berkomunikasi KBKK : menjana idea Nilai : bekerjasama dalam satu pasukan, yakin pada diri sendiri, jujur pada diri sendiri

Secara berkumpulan, murid diberikan soalan untuk melukis segi empat sama dan segi empat tepat berdasarkan ukuran panjang dan lebar yang telah ditetapkan oleh guru

4 cm 4 cm

2 cm 2 cm

Murid melakukan perbincangan secara kumpulan. Guru membuat bimbingan dengan setiap kumpulan dan berbincang jawapan.

-segi empat tepat dengan i) ukuran 10 cm x 3 cm ii) ukuran 2 cm x 12 cm

Murid dikehendaki membuat pembetulan jika ada jawapan yang salah

10 cm

3 cm 2 cm 12 cm

Aplikasi Idea (15 Minit)

Murid dikehendaki melukis segi empat tepat dan segi empat sama berdasarkan ukuran yang diberi

Murid membuat latihan yang disalin dalam buku tulis

KPS : mengukur dan menggunakan nombor, KBKK : membandingbeza Nilai : Berfikir secara rasional

Refleksi (5 Minit)

Kognitif : Pengukuhan tentang pengukuran Murid dikehendaki membuat latihan berkaitan dengan tajuk pengukuran

Guru membimbing murid membuat rumusan atau kesimpulan dengan mengemukan beberapa soalan contoh soalan - Apakah perbezaan antara bentuk segi empat sama dengan segi empat tepat? - Apakah

KBKK : membuat kesimpulan Nilai : jujur pada diri sendiri

Sosial : murid bekerjasama dan beri motivasi kepada murid

Guru memberi senyuman dan pujian kepada murid Murid diberi motivasi