Anda di halaman 1dari 16

TEMA: SEL UNIT ASAS KEHIDUPAN BAB 2: SEL UNIT ASAS KEHIDUPAN

Subtopik: 2.1 Menyatakan Sel Sebagai Unit Asas Hidupan Hasil P & P: Mengenalpasti sel sebagai unit asas kehidupan Hasil Pentaksiran : B1D2: Mengenalpasti sel sebagai unit asas kehidupan B1D2E1: Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan
Arahan: 1. Padankan gambar bunga mawar di bawah kepada unit asas yang membinanya: Soalan 1A (Aras Rendah)

2. Padankan gambar ibu dan anak di bawah kepada unit asas yang membinanya:

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

TEMA: SEL UNIT ASAS HIDUPAN BAB 2: SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN
Soalan 1A (Aras Tinggi) Subtopik: 2.1 Memahami sel. Hasil P & P: Mengenalpasti struktur umum dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan Melukis struktur umum dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan

Hasil Pentaksiran: B5D1 Mengenalpasti struktur umum dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan. B5D1E1 Melukis struktur umum dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel. Arahan Lukiskan dan labelkan struktur gambarajah sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasilkan model 3D dan labelkan struktur sel haiwan dan sel tumbuhan menggunakan plastisin.

Sel tumbuhan

Sel haiwan

Subtopik:

2.1 Memahami sel.

Soalan 1B (Aras Rendah)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

Hasil P & P: Mengenalpasti struktur umum dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan Melukis struktur umum dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan Hasil Pentaksiran: B5D1: Mengenalpasti struktur umum dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan. B5D1E2: Melukis struktur umum & fungsi sel haiwan & sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan & perbezaan di antara kedua-dua sel. Arahan: Gambarajah di bawah menunjukkan perbandingan sel haiwan dan sel tumbuhan. Tandakan ( ) pada struktur sel dalam jadual berpandukan gambarajah sel haiwan dan sel tumbuhan tersebut.

SEL TUMBUHAN Dinding sel Sitoplasma Vakuol Nucleus Membran sel Klorofil Kulit Ruang kosong Cecair Daun ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Membran sel Klorofil Cecair Daun Dinding sel Sitoplasma Dinding sel Sitoplasma Dinding sel Sitoplasma

SEL HAIWAN ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

TEMA: SEL UNIT ASAS HIDUPAN BAB 2: SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

Subtopik: 2.2 Memahami Organisma Unisel & Multisel Hasil P & P: Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel

Soalan 1A (Aras Rendah)

Hasil Pentaksiran: B2D2: Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel B2D2E1: Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel Arahan: 1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai menggunakan perkataan dalam petak yang diberi:

satu sel

banyak sel

unisel

multisel

a) Apakah yang dimaksudkan dengan organisma unisel? Organisma unisel terdiri daripada ______________________ sahaja.

b) Apakah yang dimaksudkan dengan organisma multisel?

Organisma multisel terdiri daripada ________________________.

c) Air kolam mengandungi pelbagai jenis organisma iaitu organisma ___________________ dan organisma __________________.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

Subtopik: 2.2 Memahami Organisma Unisel & Multisel Hasil P & P: Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel

Soalan 1A (Aras Tinggi)

Hasil Pentaksiran: B2D2: Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel B2D2E1: Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel ARAHAN: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. a) Apakah yang dimaksudkan organisma unisel? _______________________________________________________________________ _ b) Apakah yang dimaksudkan dengan multisel? _______________________________________________________________________ _

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

TEMA: SEL UNIT ASAS HIDUPAN BAB 2: SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN
Subtopik: 2.2 Memahami Organisma Unisel & Multisel Hasil P & P: Memberi contoh organisma unisel dan multisel Hasil Pentaksiran: B3D5: Mengenalpasti organisma unisel dan multisel B3D5E1: Memberi contoh organisma unisel dan multisel Arahan: Isikan tempat kosong dengan menulis perkataan UNISEL bagi organisma unisel dan MULTISEL bagi organisma UNISEL
Soalan 1A (Aras Rendah)

EUGLENA

HYDRA

AMOEBA PARAMESIUM

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

Subtopik: 2.2 Memahami Organisma Unisel & Multisel Hasil P & P: Memberi contoh organisma unisel dan multisel Hasil Pentaksiran: B3D5: Mengenalpasti organisma unisel dan multisel B3D5E1: Memberi contoh organisma unisel dan multisel Arahan: Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis organisma:

Soalan 1A (Aras Rendah)

a) Namakan samada organismaorganisma yang terdapat dalam gambarajah di atas unisel atau multisel:

Mukor: _____________________________________ Ameba: _____________________________________ Euglena: ____________________________________ Spirogira: ____________________________________

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

Subtopik: 2.2 Memahami Organisma Unisel & Multisel Hasil P & P: Memberi contoh organisma unisel dan multisel Hasil Pentaksiran: B3D5: Mengenalpasti organisma unisel dan multisel B3D5E1: Memberi contoh organisma unisel dan multisel ARAHAN:

Soalan 1A (Aras Tinggi)

Dengan melayari internet, anda dikehendaki mencari 5 gambar organisma unisel dan 5 gambar organisma multisel. Lekatkan gambargambar tersebut di dalam kotak yang diseediakan di bawah serta namakan organismaorganisma tersebut.
Organisma Unisel

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

Organisma Multisel

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

TEMA: SEL UNIT ASAS HIDUPAN BAB 2: SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN
Subtopik: 2.1 Memahami Sel Hasil P & P: Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul Hasil Pentaksiran: B4D6: Menghasilkan slaid dan menggunakan mikroskop B4D6E1: Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul
Kaca penutup dicondongkan pada sudut 45 ke atas lapisan epidermis bawang perlahan-lahan Lapisan epidermis dalam daun sisik sukulen dikupil menggunakan forceps. Setitis larutan iodin dititiskan ke atas sel epidermis bawang yang telah diletakkan ke atas air suling di atas slaid kaca. Air suling dititiskan ke atas slaid kaca. Kertas turas digunakan untuk menyerap larutan iodin yang berlebihan. Sel epidermis bawang diperhatikan di bawah mikroskop menggunakan kanta kuasa rendah diikuti dengan kanta kuasa tinggi. Soalan 1A (Aras Rendah)

Arahan: Tulis semula langkah-langkah penyediaan slaid yang betul untuk memerhatikan struktur sel tumbuhan menggunakan sel epidermis bawang Prosedur: a)

Lapisan epidermis b) .b)

c) Kaca penutup d)

e)

f)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

10

Subtopik: 2.1 Memahami Sel Hasil P&P: Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul

Soalan 1A (Aras Tinggi)

Hasil pentaksiran: B4D6: MENGHASILKAN SLAID DAN MENGGUNAKAN MIKROSKOP B4D6E1: MENYEDIAKAN SLAID MENGGUNAKAN PROSEDUR YANG BETUL B4D6E2: MENGGUNAKAN MIKROSKOP DENGAN BETUL. Tujuan: Mengkaji Struktur sel tumbuhan dengan menggunakan sel epidermis bawang Bahan: bawang besar, larutan iodin, air suling Radas: Penitis, Jarum tenggek, slaid kaca, kaca penutup, mikroskop, kertas turas, forseps Arahan: Tuliskan langkah-langkah penyediaan slaid yang betul untuk memerhatikan struktur sel tumbuhan (sel epidermis bawang) menggunakan mikroskop Prosedur: a)

Lapisan epidermis b) .b)

c) Kaca penutup d)

e)

f)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

11

Subtopik 2.3: Memahami Sel Membentuk Tisu, Organ dan Sistem dalam badan manusia Hasil P & P: Menyusun organisasi-organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma Hasil Pentaksiran B3D6: Mengenalpasti organisasi sel. B3D6E1: Menyusun organisasi-organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma Arahan: Tuliskan istilah bagi organisasi sel yang betul mengikut urutan dari yang mudah ke kompleks di dalam kotak yang terdapat dalam gambarajah di bawah.

..

Aras kesukaran: MUDAH

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

12

Subtopik: Hasil P&P:

2.3 Memahami Sel Membentuk tisu, Organ, dan sistem dalam badan manusia Menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia

Aras kesukaran (Mudah)

Hasil pentaksiran: B3D4: Memerihalkan jenis sel manusia dan fungsinya B3D4E1: Menyatakan fungsi bagi sel epitelium, sel tulang, sel otot, sel saraf, sel darah merah, sel darah putih dan sel pembiakan. Arahan: Padankan gambarajah dengan fungsi sel di bawah.

Membawa maklumat (impuls) ke seluruh badan Mengangkut oksigen ke seluruh badan Menghasilkan pergerakan Terlibat dalam proses pembiakan Melindungi badan daripada serangan penyakit Melindungi permukaan dalam kulit

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

13

Subtopik: 2.3 Memahami Sel Membentuk tisu, Organ, dan sistem dalam badan manusia Hasil P&P: Menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia Hasil pentaksiran: B3D4: Memerihalkan jenis sel manusia dan fungsinya B3D4E1 : Menyatakan fungsi bagi sel epitelium, sel tulang, sel otot, sel saraf, sel darah merah, sel darah putih dan sel pembiakan

Aras kesukaran (Sederhana)

Arahan: Tuliskan NAMA sel dan FUNGSI bagi sel-sel dalam badan manusia pada gambarajah di bawah.
NAMA SEL:.. FUNGSI:

NAMA SEL:. FUNGSI:

NAMA SEL: . FUNGSI:

NAMA SEL: . FUNGSI:

NAMA SEL: . FUNGSI:

NAMA SEL: . FUNGSI:

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

14

2. Sel otot FUNGSI: Aras kesukaran

Subtopik: Hasil P&P:

2.3 Memahami Sel Membentuk tisu, Organ, dan sistem dalam badan manusia (Sukar) Menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia

Hasil pentaksiran: B3D4: Memerihalkan sel manusia dan fungsinya B3D4E1 : Menyatakan fungsi bagi sel epitelium, sel tulang, sel otot, sel saraf, sel darah merah, sel darah putih dan sel pembiakan. Arahan: Lukiskan gambarajah sel dan nyatakan fungsinya pada nama-nama sel dalam badan manusia berikut; NAMA sel dan FUNGSI bagi sel-sel dalam badan manusia pada gambarajah di bawah.
1.Sel darah merah FUNGSI:

3. Sel saraf FUNGSI:

4. Sel epidermis FUNGSI:

5. Sel darah putih FUNGSI:

6. Sel sperma FUNGSI:

7. Sel ovum FUNGSI:


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

15

Subtopik 2.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks Hasil P & P Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks Hasil Pentaksiran B6D2 B6D2E1 Menghuraikan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan. Berdasarkan model 3D terangkan kejadian manusia sebagai organisma kompleks.

Arahan

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS TINGKATAN 1@2012

16