Anda di halaman 1dari 25

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

BAB 13

DEFINISI SUMBER???

Segala bahan atau punca yang ada pada diri dan persekitaran individu dan keluarga. Ia terhad. Contoh: Sumber masa (24 jam sehari) Kemahiran pengurusan sumber bantu menguruskan sumber terhad secara berkesan

PENGURUSAN SUMBER

Ialah satu proses perancangan, penggunaan dan penilaian aktiviti menggunakan bahan atau punca yang ada pada diri dan persekitaran untuk mencapai matlamat keluarga.

Jenis sumber
SUMBER MANUSIA SUMBER BUKAN MANUSIA

- Ialah segala punca yang terdapat pada diri individu yang digunakan untuk memenuhi permintaan.

- Ialah segala barangan yang digunakan untuk menghasilkan barangan lain. - Meliputi segala punca yang terdapat di luar atau di persekitaran.

JENIS SUMBER Sumber Manusia


i. Masa jam, hari

Sumber Bukan Manusia


i. Kemudahan Masyarakat

ii. Pengetahuan
- Kepakaran, Maklumat iii. Tenaga - Tenaga bergerak - Tenaga kerja iv. Kemahiran - Baiki alat, kraft tangan

- Perpustakaan
- Taman rekreasi ii. Wang Gaji, Bonus

iii. Harta Benda


- Rumah, kereta iv. Infrastruktur - Bekalan elektrik - Sistem jalan raya - Sistem komunikasi

v. Sikap Positif, negatif


vi. Minat Membaca, rekacipta vii. Kebolehan - Berfikir, menulis

Masa - Masa itu terhad. Pengurusan masa perlu dibuat supaya sumber lain terutamanya tenaga dapat di kawal. Tenaga - Boleh memberikan kuasa melakukan sesuatu kerja dalam tepoh masa tertentu. - Penggunaan tenaga berkait rapat dengan masa. Pengurusan masa yang baik dapat menjimatkan tenaga. Pengetahuan - Membolehkan individu membuat pengubahsuaian dalam melaksanakan aktiviti harian. - Boleh didapati melalui pengajaran, pembacaan dan pendidikan

Kemahiran - Adalah kebolehan melakukan sesuatu aktiviti - Pembentukan sesuatu kemahiran memerlukan bakat, pengetahuan dan pengalaman. - Kemahiran melaksanakan sesuatu tugas membentuk keyakinan diri dan menjimatkan masa dan tenaga. Sikap - Merangkumi perasaan dan pendapat individu terhadap sesuatu. - Sikap juga boleh digambarkan melalui cara seseorang itu bertutur dan tingkah lakunya. - Sikap yang positif ditunjukkan melalui kesediaan, cabaran, belajar melalui kesilapan dan tidak mudah putus asa terhadap sesuatu dugaan.

KEPENTINGAN PENGURUSAN SUMBER 1. Kepentingan individu dan keluarga bertambah kompleks - individu & keluarga mengalami perubahan setiap masa kerana dipengaruhi oleh perkembangan, pembangunan dan kemajuan teknologi. - penyelesaian perlu di buat terhadap perubahan yang berlaku. - Cth: ciptaan teknologi: mesin basuh, ketuhar gelombang mikro dsb

2. Ketidakstabilan keluarga - Peranan ahli keluarga sering berubah bila berlakunya perubahan gaya hidup, tahap mobiliti dan komposisi keluarga - Berlaku konflik dan ketegangan antara ahli. 3. Perubahan peranan keluarga - kaum wanita dan lelaki bekerja - setiap ahli pikul tanggungjawab bersama

Taraf pendidikan keluarga

Lokasi tempat kediaman

Sisioekonomi keluarga

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGURUSAN SUMBER

Sikap dan amalan pengurusan

Saiz, komposisi, dan kitaran hidup keluarga

Taraf Pendidikan Keluarga


Boleh meningkatkan kebolehan pengurusan sumber. Contohnya melalui pendedahan kepada sumber seperti bahan bacaan, media massa dan internet serta pengalaman Contoh: semasa membeli barangan, pengetahuan tentang konsumerisme membantu keluarga membuat keputusan yang bijak supaya tidak tertipu oleh taktik penjual.

Sosioekonomi Keluarga
Ditentukan oleh pendapatan keluarga Pendapatan tinggi lebih banyak sumber yang dapat membantu pengurusan keluarga. Contoh: - Keluarga pendapatan rendah- guna sumber kewangan untuk memenuhi keperluan hidup sahaja. - keluarga pendapatn tinggi dapat nikmati barangan dan perkhidmatan yang lebih mewah.

Sikap Dan Amlan Pengurusan


Bergantung pada latar belakang dan sosiobudaya individu. Amalan pengurusan berbeza mengikut gaya hidup, matlamat keluarga dan keutamaan yang diberikan kepada aktiviti tertentu. Contoh: amalan berjimat cermat dan menabung untuk kecemasan dan mencapai matlamat masa depan.

Saiz, Komposisi dan Kitaran Hidup Keluarga


Sumber keluarga untuk kegunaan semua ahli. Saiz keluarga mempengaruhi agihan sumber yang diterima oleh setiap ahli. Contoh: bilangan ahli keluarga yang banyak sumber kewangan lebih terhad berbanding keluarga yang kecil. Komposisi keluarga: kepelbagaian segi umur dan jantina ahli keluarga serta peringkat kitaran hidup mempengaruhi corak pengurusan sumber.

Lokasi Kediaman
Sumber yang diperolehi berbeza mengikut lokasi. Kemudahan dan perkhidmatan di kawasan bandar lebih banyak berbanding kawasan luar bandar( sumber lebih senang diperolehi) Lokasi kediaman menentukan kos sara hidup.kos barangan di bandar lebih tinggi berbanding luar bandar dan ini mempengaruhi pola perbelanjaan dan perngurusan sumber keluarga. Contoh: Sewa rumah di kawasan bandar lebih tinggi berbading kawasan luar bandar

MERANCANG PENGURUSAN SUMBER KELUARGA

Tujuan Merancang Pengurusan Sumber


Mengapa kita perlu merancang pengurusan sumber? Mengurangkan pembaziran Lebih cekap dalam penggunaan sumber ke tahap optima Peka kepada perubahan dan perkembangan sumber yang ada Membuat pengubahsuaian dalam penggunaan sumber selaras dengan perubahan sosial Mewujudkan persefahaman dan mengurangkan konflik Mencapai maklumat dan menjamin kesejahteraan keluarga

Mengurangkan pembaziran Lebih cekap dalam pengurusan sumber ke tahap optima

TUJUAN MERANCANG PENGURUSAN SUMBER

Peka kepada pengubahsuaian dan perkembangan sumber yang ada


Membuat pengubahsuaian dalam penggunaan selaras dengan perubahan sosial Mewujudkan persefahaman dan mengurangkan konflik Mencapai matlamat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga

Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pengurusan sumber


Pengurusan sumber yang berkesan: i. Tujuan menggunakan sumber ii. Jenis sumber yang diperlukan iii. Jumlah atau kuantiti sumber yang diperlukan iv. Ciri-ciri sumber mengikut keperluan dan citarasa ahli keluarga v. Cara untuk mendapatkan sumber

Contoh perancangan penggunaan sumber keluarga untuk mencapai matlamat

Keluarga Ali telah berpindah ke kawasan perumahan baru. Perkhidmatan pengangkutan awam dikawasan ini kurang memuaskan. Jarak tempat kerja Ali ialah 10 km dari rumah dan jarak ke sekolah ialah 5 km.

Proses perancangan penggunaan sumber


Tujuan
Sumber digunakan Kepentingan Keperluan & kehendak keluarga Matlamat yang ingin di capai

Contoh
Ali bercadang untuk membeli sebuah kereta.Memandangkan masalah pengangkutan awam, kereta menjadi satu keperluan penting. Matlamat keluarga ialah supaya Ali dan anak dapat sampai di destinasi dengan cepat mudah danselamat.

Jenis - Jenis sumber yang diperlukan Contoh - Jenis sumber yang diperlukan ialah kereta. Subber lain yang diperlukan * sumber kewangan * Kemahiran memandu * Lesen memandu * petrol dan sebagainya Kuantiti - Kuantiti sumber diperlukan Contoh - Keluarga Ali memerlukan sebuah kereta untuk kegunaan Ali. Anak-anak yang masih kecil boleh dihantar oleh Ali untuk kesekolah. Kuantiti sumber lain yang diperlukan bergantung pada ciri-ciri kereta yang hendak diperoleh.

Terima Kasih..

Anda mungkin juga menyukai