Anda di halaman 1dari 1

PETA BULATAN ( CIRCLE MAP )

BUKU INTERNET

Meningkatkan diri dengan menguasai ilmu pengetahuan, iktisas dan kemahiran

Mempunyai kecekapan amalan pedagogi dalam pengajaran

Kecekapan dalam memahirkan diri dalam kemahiran komunikasi

KOMPETENSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Mahir dan cekap dalam membuat penilaian diri

Mampu menyelesaikan masalah dengan rasional dan mudah

Adil dan bertanggungjawab serta mengalamalkan profesionalisme perguruan

INTERNET

JURNAL