Anda di halaman 1dari 10

KOHESI

Perpautan dalam sesuatu hasil yang ditandai dengan unsur penanda rujukan dan penghubung Penanda rujukan ini merujuk idea yang telah diperkatakan

Contoh En.Haziq membeli sebuah kereta yang baharu. Emaknya masih belum melihat kereta tersebut. Huraian nya kereta tersebut

- En. Haziq - kereta yang baharu

Aktiviti 6.8
1 Semua orang beranggapan jururawat itu bersalah. Kalau benar, dia sepatutnya menarik diri. Jika sebaliknya, pesakit itu mesti meminta maaf daripadanya. 2 Hazmi berpendapat melancong ke luar negeri membazirkan wang dan memerlukan kos yang banyak, manakala rakannya Hamiz, tidak bersetuju dengan pendapatnya.

Menjalinkan sesuatu idea dengan idea yang lain bagi menjadikan sesuatu wacana itu utuh.

Perkataan

Rangkai kata

PENANDA PENGHUBUNG
Frasa

Penanda penghubung yang mengarah sesuatu keputusan

Penanda penghubung pertentangan

PENANDA PENGHUBUNG
Penanda penghubung tambahan Penanda penghubung urutan masa atau siri

Penanda penghubung syarat

Penanda penghubung yang mengarah sesuatu keputusan

Contoh: Oleh sebab itu, dengan cara ini, dengan demikian, akibatnya, kesannya, sebagai akibat daripadanya, dengan itu, sepatutnya, justeru

Contoh Ayat: Kemiskinan ialah punca utama kemerosotan alam sekitar. Kesannya, kemiskinan menghalang pembangunan dan negara perindustrian

Contoh: Alam sekitar fizikal bukan hanya menawarkan tapak untuk manusia menjalankan aktiviti harian, tetapi juga merupakan sistem bantuan kehidupan yang tidak ternilai.

Penanda penghubung pertentangan

Contoh: tetapi, walaupun begitu, walaupun, demikian, bagaimanapun, walhal, namun, sebaliknya, begitupun

Contoh: Dianggarkan hutan tropika Malaysia mempunyai 8,500 spesis tumbuhtumbuhan berbunga dan terdapat lebih 120 spesis ulam

Penanda penghubung tambahan

Contoh: Dan, di samping itu, malahan, dan juga, lebih-lebih lagi, selain itu, tambahan pula

Contoh: Pencemaran melibatkan penggunaan bahan yang salah atau tidak sepadan dengan keadaan sekeliling. Jika tidak dibendung ia menjadi semakin parah.

Contoh: Jika, sekiranya, kalau

Penanda penghubung syarat

Contoh: Pertama, kedua, ketiga, pada peringkat awal, kemudian, selepas itu, akhirnya

Penanda penghubung urutan masa atau siri

Contoh: Pertama, saya akan mencatat impian belajar. Kedua, saya akan berusaha mencapai matlamat tersebut. Ketiga, melalui usaha tersebut, saya akan menilai tahap kebolehan saya.