Anda di halaman 1dari 8

NAMA MURID `: KELAS IBADAH BAND

CONTOH BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM (IBADAH ) TAHUN 2 2012 ______________________________________________ : _________________________

PERNYATAAN STANDARD Mengetahui asas membaca al-Quran, Hadis terpilih, menghafaz surah tertentu, mengetahui asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi .

DESKRIPTOR B1D13 Boleh mengetahui konsep fardu ain dan fardu kifayah.

EVIDENS B1D13E1 Menyebut pengertian fardu ain. B1D13E2 Menyebut pengertian fardu kifayah.

Pencapaian

catatan

Band 1 Tahu

B1D14 Boleh mengetahui solat fardu.

B1D14E1 Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya. B1D14E2 Menyebut nama-nama solat fardu, waktu dan bilangan rakaatnya.

B1D15 Boleh memahami perlakuan dalam solat.

B1D15E1 Menyatakan perlakuan solat

Borang Individu (IBADAH)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pencapaian

catatan

B1D16 Boleh membaca dan menghafaz takbiratul ihram dan lafaz niat solat.

B1D16E1 Membaca lafaz Takbiratul Ihram B1D16E2 Membaca lafaz nita solat B1D17E1 Membaca doa iftitah dan surah al fatihah B1D17E2 Menbaca bacaan rukuk, iktidal dan sujud B1D17E3 Membaca bacaan duduk antara dua sujud dan salam B1D17E4 Membaca tahyyat awal B1D17E5 Membaca tahyyat akhir

B1D17 Boleh membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.

Band 2

Memahami asas bacaan al Quran, hadis terpilih,

B2D13 Boleh memahami

B2D13E1 Menyebut contoh2

Borang Individu (IBADAH)

BAND Tahu dan Faham

PERNYATAAN STANDARD menghafaz surah-surah tertentu, memahami asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi.

DESKRIPTOR konsep fardu ain dan fardhu kifayah.

EVIDENS contoh fardu ain dan fardu kifayah B2D13E2 Menyatakan perbezaan antara fardu ain dengan fardiu kifayah B2D14E1 Menerangkan faedah mendirikan solat. B2D15E1 Menyatakan perlakuan yang wajib dalam solat. B2D15E2 Melakukan perlakuan dalam solat

Pencapaian

catatan

B2D14 Boleh memahami solat fardu. B2D15 Boleh memahami perlakuan dalam solat.

B2D16 Boleh membaca dan menghafaz takbiratul ihram dan lafaz niat solat.

B2D16E1 Membaca dan menghafaz takbiratul ihram. B2D16E2 Membaca dan menghafaz lafaz niat solat

Borang Individu (IBADAH)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pencapaian

catatan

B2D17 Boleh membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.

B2D17E1 Menghafaz doa iftitah dan surah al Fatihah B2D17E2 Menghafaz bacaan rukukm iktidal dan sujud B2D17E3 Menghafaz bacaan duduk antara dua sujud dan salam B2D17E4 Menghafaz bacaan tahyyat awal B2D17E5 Menghafaz bacaan tahyyat akhir

Band 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

Mempamerkan kebolehan asas membaca al Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, melakukan

B3D13 Boleh memahami konsep fardu ain dan fardhu kifayah.

B3D13E1 Menyatakan faedah melakukan perkara fardu ain dan fardu kifayah B3D13E2 Menyatakan akibat
4

Borang Individu (IBADAH)

BAND

PERNYATAAN STANDARD asas ibadah, adab, memahami asas akidah, sirah Rasululllah SAW serta boleh membaca dan menulis asas jawi.

DESKRIPTOR

EVIDENS tidak melakukan fardu ain dan fardu kifayah

Pencapaian

catatan

B3D14 Boleh memahami dan mengamalkan solat fardu. B3D15 Boleh memahami dan mengamalkan perlakuan dalam solat. B3D16 Boleh membaca dan menghafaz takbiratul ihram dan lafaz niat solat.

B3D14E1 Melakukan solat fardu B3D15E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul. B3D16E1 Membaca dan mengahafaz takbiratul Ihram dengan lafaz yang betul B3D16E2 Menbaca dan menghafaz lafaz niat solat dengan betul

Borang Individu (IBADAH)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B3D17 Boleh membaca dan menghafaz bacaan dalam solat.

EVIDENS B3D17E1 Menghafaz doa iftitah dan surah al Fatihah dengan betul B3D17E2 Menhhafaz bacaan rukuk, iktidal dan sujud dengan betul B3D17E3 Menghafaz bacaan duduk antara dua sujud dan salam dengan betul B3D17E4 Menghafaz Tahyyat awal dengan betul B3D17E5 Menghafaz Tahayyat akhir dengan betul B3D17E6 Membaca bacaan dalam solat dengan betul ketika solat

Pencapaian

catatan

Borang Individu (IBADAH)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pencapaian

catatan

Band 4 Tahu, Faham, Boleh Buat dan Beradab

Mempamerkan kemahiran membaca alQuran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah, adab tertentu serta mampu membaca dan menulis jawi. Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan betul, menghayati asas akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengaplikasi ibadah dan adab serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik.

B4D9 Boleh memahami dan mengamalkan perlakuan dalam solat .

B4D9E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan.

Band 5 Tahu, Faham, Boleh Buat dan BeradabT erpuji

Borang Individu (IBADAH)

BAND

PERNYATAAN STANDARD Mahir membaca alQuran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan sempurna, menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pencapaian

catatan

Band 6 Tahu, Faham, Boleh Buat dan Beradab Mithali

Ulasan Guru : _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Tanda Tangan Guru : _________________________________ ( )


Catatan : Tandakan setelah menguasai mengikut band di ruang pencapaian

Tarikh : _____________________

Borang Individu (IBADAH)