Anda di halaman 1dari 11

Topik X Nyanyian

5
1. 2. 3. 4.

Semerta

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Menyanyi secara semerta melodi dalam nada major; Menyanyi secara semerta melodi dari do ke so; Menyanyi secara semerta melodi yang mengandungi semua nilai not dan tanda rehat; dan Menyanyi secara semerta melodi yang bermeter lazim dan tidak lazim.

PENGENALAN

Nyanyian semerta merupakan satu proses menyanyi secara solfa mengikut skor yang ditetapkan dengan pic dan corak irama yang betul dan tepat. Dalam nyanyian solfa seseorang individu perlu mahir dalam menguasai kemahiran menyanyikan skel sama ada dalam skel major atau minor. Dalam proses menguasai pic-pic yang terdapat dalam skel tersebut, seseorang individu perlu membuat latihan menyanyikan solfa secara aktif. Pengetahuan terhadap elemenelemen muzik seperti pic, melodi, irama, detik, meter dan lain-lain akan membantu dan memberi kelebihan kepada seseorang dalam menginterpretasi sesuatu melodi dengan betul dan tepat.

5.1

MELODI DARI DO KE SO

Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik, menurun atau mendatar. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. Melodi berubah apabila pic dan irama diubah.

TOPIK 5

NYANYIAN SEMERTA W 69

Contoh melodi:

Melodi terbentuk hasil dari gabungan pic dan corak irama. Pic merupakan satu eleman yang berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. Dalam nyanyian semerta melodi dari do ke so, anda perlu mahir menyanyi secara solfa not-not yang terdapat dalam skel dengan pic yang tepat bagi not 1 hingga not ke-4 yang mewakili sesuatu skel. Selain dari pic dan skel, anda juga perlu mahir dalam membaca corak irama yang terdapat dalam melodi tersebut.

AKTIVITI 5.1
1. Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major sebanyak 4 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

Latihan 4

70 X TOPIK 5 NYANYIAN SEMERTA

2.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan semua nilai not dan tandarehat sebanyak 4 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

Latihan 4

3.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan meter lazim sebanyak 4 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

TOPIK 5

NYANYIAN SEMERTA W 71

4.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan meter tak lazim sebanyak 4 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

5.2

MELODI 2 BAR DARI DO KE DO

Dalam nyanyian semerta melodi dari do ke do, anda perlu mahir menyanyi secara solfa not-not yang terdapat dalam skel dengan pic yang tepat bagi not 1 hingga not ke-8 yang mewakili sesuatu skel. Selain dari pic dan skel, anda juga perlu mahir dalam membaca corak irama yang terdapat dalam melodi tersebut.

AKTIVITI 5.2
1. Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major sebanyak 2 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

72 X TOPIK 5 NYANYIAN SEMERTA

Latihan 2

Latihan 3

Latihan 4

2.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan semua nilai not dan tandarehat sebanyak 2 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

Latihan 4

TOPIK 5

NYANYIAN SEMERTA W 73

3.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan meter lazim sebanyak 2 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

4.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan meter tak lazim sebanyak 2 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

74 X TOPIK 5 NYANYIAN SEMERTA

5.3

MELODI EMPAT BAR DARI DO KE DO

Dalam nyanyian semerta melodi dari do ke do, anda perlu mahir menyanyi secara solfa not-not yang terdapat dalam skel dengan pic yang tepat bagi not 1 hingga not ke 8 yang mewakili sesuatu skel. Selain dari pic dan skel,anda juga perlu mahir dalam membaca corak irama yang terdapat dalam melodi tersebut.

AKTIVITI 5.3
1. Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major sebanyak 4 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

Latihan 4

2.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan semua nilai not dan tandarehat sebanyak 4 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

TOPIK 5

NYANYIAN SEMERTA W 75

3.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan semua nilai not dan tandarehat sebanyak 4 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

Latihan 4

4.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan meter lazim sebanyak 4 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

76 X TOPIK 5 NYANYIAN SEMERTA

5.

Dengan bantuan tutor, anda diminta menyanyi secara semerta melodi dalam nada major yang melibatkan meter tak lazim sebanyak 4 bar berpandukan skor latihan yang diberi: Latihan 1

Latihan 2

AKTIVITI 5.4
1. Cuba kaitkan solfa do, re, mi, fa, so dengan jeda. Nyatakan jarak antara not-not berikut dengan kiraan semiton. (i) (ii) do ke mi do ke so

(iii) re ke so (iv) mi ke so (v) 2. fa ke so

Isikan Solfa pada keratan skor lagu di bawah dengan tepat:

TOPIK 5

NYANYIAN SEMERTA W 77

3.

Dengan penyeliaan tutor, anda dikehendaki menyanyikan solfa pada keratan lagu berikut dengan pic dan corak irama yang tepat. Keratan 1

Keratan 2

x x x

Nyanyian sementara merupakan satu proses menyanyi secara solfa mengikut skor yang ditetapkan dengan pic dan corak irama yang betul dan tepat. Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik, menurun atau mendatar. Melodi terbentuk hasil dari gabungan pic dan corak irama.

Irama Major Melodi Meter lazim Meter tak lazim

Minor Not Nyanyian semerta Solfa Tanda rehat

78 X TOPIK 5 NYANYIAN SEMERTA

Herrold, R. M. (1997). Mastering the fundamentals of music. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Loh, P. K. (1991). A Handbook of music theory. Kuala Lumpur: Penerbit Muzikal. Pra Budidharma. (2001). Metod vokal profesional. Jakarta: Seri Pustaka Musik Farabi. Taylor. E. (1989). The AB guide to music Theory, Part 1. Great Britain: Associated Board. Kamien, R. (1996). Music: An appreciation. (7th ed.). New York: McGraw-Hill Companies, Inc. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998). Buku sumber pendidikan muzik KBSM. Kuala Lumpur: Zizi Press Sdn. Bhd.