SMK PANTAI REMIS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK 2013 NAMA : ___________________________TINGKATAN:______ TARIKH: ___________ Bab 9 : SUDUT

DAN GARIS B1 D4 E1 Nayatakan jenis sudut yang ditunjukkan di bawah. State the types of angles shown in the diagram

B2 D9 E1 Tandakan sudut-sudut yang berikut. Mark the following angles. 1. <JKM

2. <BOC

3. <PQR

4. <FOG

1

90 90 O O Tentukan sama ada setiap pasang garis lurus yang berikut bersilang atau tidak. tentukan sama ada garis-garis yang berikut selari atau tidak. 2. 3 2 . Tentukan sama ada garis-garis yang berikut berserenjang atau tidak. 3. 3.SMK PANTAI REMIS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK 2013 NAMA : ___________________________TINGKATAN:______ TARIKH: ___________ Bab 9 : SUDUT DAN GARIS B2 D9 E2 Dengan menggunakan sesiku dan pembaris. 2. 1. 1. 2. 1.

P Q R 2. Dengan menggunakan protraktor atau sesiku. tentukan pasangan garis yang berserenjang. Namakan sudut 90o. M L L J K N 3. Nayatakan rajah yang mempunyai sudut 90O. Diberi JL dan MN adalah berserenjang.SMK PANTAI REMIS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK 2013 NAMA : ___________________________TINGKATAN:______ TARIKH: ___________ Bab 9 : SUDUT DAN GARIS B2 D9 E3 1. M L K J N 3 .

90o = _____________________ 6. 283o = _____________________ 5. 105o = _____________________ 4. tegak.SMK PANTAI REMIS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK 2013 NAMA : ___________________________TINGKATAN:______ TARIKH: ___________ Bab 9 : SUDUT DAN GARIS B3 D6 E1 Kelaskan setiap sudut berikut sebagai sudut tirus. 324o = _____________________ B3 D6 E2 Cari nilai х dalam rajah berikut. 4 . 1. 3. cakah atau refleks. 1. 2. 152o = _____________________ 3. 76o = _____________________ 2. 4.

Sudut cakah. Sudut tirus. <PQR = 330O B4 D6 E2 Cari nilai y dalam setiap rajah yang berikut. 1. 5 . <PQR = 135O 4. <PQR = 44o 2. 2. Sudut refleks. 1. <PQR = 70o 3. Sudut tegak.SMK PANTAI REMIS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK 2013 NAMA : ___________________________TINGKATAN:______ TARIKH: ___________ Bab 9 : SUDUT DAN GARIS B4 D6 E1 Gunakan protraktor dan pembaris untuk melukis setiap sudut yang berikut pada garis lurus PQ yang diberikan.

SMK PANTAI REMIS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK 2013 NAMA : ___________________________TINGKATAN:______ TARIKH: ___________ Bab 9 : SUDUT DAN GARIS B4 D6 E3 Selesaikan masalah berikut yang melibatkan sudut. Rajah diatas menunjukkan sudut-sudut pada Dalam rajah diatas. 6 . Cari nalai x. Cari nilai x. lurus. 2. 1. PQR dan SQT ialah garis suatu titik O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful