Tajuk: Pengenalan Kepada Sistem dan Rangkaian Komputer

(Bahagian Sistem Rangkaian Komputer yang meliputi jenis-jenis, senarai perkakasan dan alatnya, kebolehan dan keupayaannya, perisian program dan lain-lain maklumat yang berkaitan ) Tajuk-tajuk kecil PENGENALAN Definasi Rangkaian KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING) Sistem Rangkaian Komputer Rangkaian Setempat (Local Area Network) A . Jenis-jenis LAN B. Komponen-komponen untuk LAN C. Topologi untuk rangkaian jenis LAN Penutup PENGENALAN

Dalam masyarakat era informasi, faktor jarak dan masa tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai sesuatu maklumat. Oleh yang demikian rangkaian komputer menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperolehi dan memberikan maklumat atau data dalam masa yang singkat. Rangkaian komputer membolehkan penggunanya mendapat maklumat dengan komputer peribadi melaui rangkaian setempat ( LAN ) sehingga ke rangkaian antarabangsa (Internet).
Definasi Rangkaian

Rangakaian komputer bermaksud sumbungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Rangkaian juga merupakan satu sistem perkongsian alat (pencetak dan CD-Rom), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancar infra merah atau satelit.
KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING)

Berkongsi Fail Pengguna dapat berkongsi fail yang disimpan pada palayan (server) atau komputer pusat. Menimdahkan Fail Memudahkan pemindahan fail yang disimpan dari satu komputer ke komputer yang lain. Berkongsi Perisian (Aplication) dan mengurangkan kos Memudahkan pengguna untuk berkongsi program aplikasi seperti Word, Lotus,

Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) Pengguna dapat menghatar memo dari satu komputer ke komputer yang lain. 3 Seluruh dunia.Access dll. negeri. Local Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN) Wide Area Network (WAN) Kawasan Kecil (10km) Kawasan lebih besar (10-50km) Kawasan sangat besar (lebih daripada 50km) Sekolah. Sistem Rangkaian Komputer Terdapat tiga sistem rangkaian seperti berikut: Bil Sistem Rangkaian Komputer Saiz Kawasan Contoh 1. Pengimbas. Bandar. Berkongsi Pencetak. Pada masa yang sama juga pengguna yang lain dapat menggunakan data -data tersebut.Pengguna dan pelayan (Client-server) . Internet Rangkaian Setempat (Local Area Network) Sistem rangkaian yang besar ( MAN dan WAN ) lebih berguna dari segi keluasan kawasan geografinya tetapi banyak organisasi perlukan rangkaian setempat untuk menghubungkan alat-alat yang digunakan di tempat yang terhad. Dengan ini ia dapat mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian. Berkongsi data dan menjimatkan masa untuk memasukkan data Data-data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna kedalam satu aplikasi. dalam sebuah bangunan. 2. Pengguna dan pelayan (Client-server) . makmal. negara. Jadi aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan: Jenis LAN .Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Komponen-komponen LAN Topologi LAN Kesan dari LAN A . Jenis-jenis LAN Terdapat dua jenis Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) iaitu: 1. CD-Rom dll Pencetak atau CD-Rom yang terdapat pada sesebuah komputer dapat digunakan oleh semua pengguna yang mengunakan komputer lain.

15' monitor digital berwarna. Biasanya pelayan ini tidak memproses atau mengubah data yang dikirim. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D . B. Kelemahan Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan. UNIX Kelebihan Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan. Contoh perisian Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) ialah Novell Netware. 4GB cakera keras. Lambat berbanding dengan sistem client-server. Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak. Ia membenarkan perkongsian alat dan fail. Rangkaian tidak berfunggi jika berlaku kerosakan pada pelayan.Jenis LAN ini terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain yang bertindak sebagai pengguna (Client). Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups. Jenis-jenis palayan: Pelayan fail (Fail server). 40X CD-ROM drive. Perlukan melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem. Komputer pelayan (Server) Biasanya terdiri daripada sistem jenis Pentium Celeron 333A.Menguruskan e-mail. data. Windows NT. Kelemahan Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian applikasi. Pelayan mel (Mail server).Menyimpan perisian dan data. menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama.Menyimpan data sahaja. 2. Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Sistem ini tidak melibatkan komputer palayan. Pelayan tidak perlu tahu jenis fail. Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card). Pelayan biasanya berkuasa tinggi.Mengawal satu atau lebih pencetak. Pelayan data (Database server). 64MB SDRAM. Setiap komputer dapat mengirim. sebaliknya ia sibuk menjawab permintaan dari komputer pengguna atas fail yang disimpamnya. Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows 95/98). Komponen-komponen untuk LAN 1. pencetak dll. hanya perlu configurasi untuk peer to peer. Kelebihan Kosnya rendah. Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat(Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi. Sesuai untuk organisasi yang kecil. Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan. Windows 95 dan Windows 98.Menguruskan penghataran fax. tidak perlu pelayan. Pelayan fax (Fax server). Pelayan cetak (Print server). Keselamatan data tidak sebaik sistem clientserver.

D-Link (RM 220). Kabel Terdapat 4 jenis kabel yang biasa digunakan. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D. Network Interface Card/ Kad Antaramuka Rangkaian (NIC) NIC perlu diinstal di setiap komputer dan disambung ke rangkaian dengan kabel atau sinar infra merah. Berikut adalah perbandingan antara kabelkabel dari segi keserasian dan kemampuannya. Bil I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Kabel Ethernet Ya Ya Tidak Tidak Keserasian Token Ring Tidak Ya Ya Ya Arcnet Ya Ya Ya Ya FDDI Tidak Tidak Tidak Ya Jadual Keserasian Kabel dengan Protokol Jenis Kabel Kelajuan I Bil Kecekapan Ketahanan Lebih Baik Baik Terpengaruh oleh interferen elektromagnetik Kebal terharap interferen elektromagnetik Harga Sedang Rendah Terendah Tertinggi Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Cepat Lebih cepat Dapat diterima Paling laju II III IV Jadual Kecekapan Kabel Soket (Connector) . Berikut adalah beberapa jenis NIC. 16MB RAM. Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card). 15' monitor digital berwarna. 40X CD-ROM drive. 10Base (RM 120) Token Ring Card LocalTalk Connector 4.2. Stasen kerja (Workstation) Biasanya terdiri daripada sistem jenis 486 ke atas. Ethernet Card -Contoh :3Com (RM 350). 540MB cakera keras. 3.

perisian rangkaian( Novell Netware. Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook). Windows NT.RM50 : Untuk klip wayar dan masukkan wayar ke dalam soket. Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) Sistem Operasi Rangkaian bertanggungjawap ke atas: Mengarahkan lalu-lintas data pada rangkaian. Hab(Hub) . LANtastic) 5. Rangkaian Tanpa Wayar(Wireless network) Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di atnatara satu sama lain. Windows 95 dan Windows 98. Novell Netware dan UNIX 6. Mengelolakan aliran data di antara berbagai workstation yang berbeza(tidak selasi) Mengelola permintaan layanan printer. SC Connector Alat tambahan a) Pengacip khas (Crimping). Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point). Mengelola permintaan dan pesanan di antara pengguna rangkaian. komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan. Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary). Peer to peer dan bergerak (roaming). Membenarkan dan menghalang pemindahan data antara workstation. Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi(3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar).Jenis Kabel I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Soket BNC dan BNC T-Connector RJ-45 RJ-45 ST Connector. Mengelolakan hubungan di antara jaringan dan lokasi-lokasi jarak jauh. mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups. lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah. b) Penguji rangkaian (Network tester): Untuk menguji sambungan wayar.

C. Ethernet Hub16ports (RM400). Router Router digunakan untuk meterjemahkan maklumat di antara rangkaian yang berasingan. WordPerfect dll. Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian. Sesuai untuk rangkaian yang kecil.10Base8 ports (RM550). Menghanter maklumat di antara dua protocols atau rangkaian. 8. Murah. Perlu pengulang (repeater) jika jarak LAN juah. Perisian aplikasi Perisian versi rangkaian perlu untuk penggunaan bersama dan memudahkan rangkian dikawal oleh perisian rangkaian. Kelebihan Senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan nod tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan. Kurang kabel dan jarak LAN tidak terbatas. Maklumat yang dihantar akan bergerak secara dua hala melalui semua nod pada kabel tersebut. Lotus 1-2-3. 10Base16ports (RM1200) 7. workstations and peripherals) terhubung ke kabel tulang belakang (Backbone) secara bersiri. Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200). Manakala satu gateway perlu digunakan untuk antaramuka yang berbeza dari segi pekakasan dan perisian. Word. Sukar mengesan kerosakan. Menghanter maklumat di antara topologi LAN yang berlainan. Contoh perisian aplikasi. . Kelemahan Jika kabel tulang belakang (Backbone) atau mana-mana nodnya bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. Kebaikan router ialah Menguruskan penghataran isyarat dengan berkesan. 9.dua hujung kabel tulang belakang . Topologi untuk rangkaian jenis LAN Jenis-jenis Topologi Fizikal Bas (Linear Bus) Bintang (Star) Cincin (Star-wired Ring) Tree i.Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star). Memerlukan terminator untuk kedua. Menghanter maklumat di melalui jenis kabel yang berbeza. Excel. Router tahu alamat bridge dan komputer bagi kedua-dua rangkaian yang berhubung. Bas (Linear Bus) Semua nod (file server. Bridge dan gateways Untuk menyambungkan dua atau lebih rangkaian satu bridge perlu disediakan untuk antaramuka (interface) yang serasi.

Data dihantar secara sehala jadi ia akan melalui setiap nod serta komputer sehingga sampai ke destinasinya. Komunikasi antara terminal mudah. Ethernet Hub 16 ports iii. Mudah untuk mengesan kerosakan . Mudah dikembangkan. BNC T-Connector. LocalTalk Kabel: Coaxial. Sambungannya adalah secara bersiri dan kedua-dua hujungnya ditemukan untuk membentuk bulatan. LocalTalk ii. Maklumat akan melalui hab sebelum sampai ke destinasinya. Tidak mengganggu rangkaian semasa penyambungan atau mengalihkan peranti. Cincin (Star-wired Ring) Topologinya sama dengan topologi bintang.Tiada Kelemahan Jika kabel utama bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. . Fiber Optic Terminator: Terminater 50 ohm Connector: BNC. RJ-45. Kelebihan Mudah dipasang dan dirangkaikan. Lebih mahal berbanding dengan linear bus. Jika terdapat kerosakan pada hab atau sambungannya. Masa untuk mengakses data optimal. Fiber Optic Connector: RJ-45. Twisted. Tiada perlanggaran (collision) data. nodnya tidak dapat berfungsi. Ethernet Hub 8 ports . Datanya dikawal oleh MAU (Multistation Access Unit). Kelebihan Penghantaran data laju. LocalTalk Hub: 10Base 8 ports . 10Base 16ports . Kelemahan Penggunaan banyak kabel. Jika sebuah komputer pelayan (file server) digunakan maka data akan dihantar ke kepada komputer pelayan selepas melalui hab.pair.Perisian tambahan diperlukan untuk mengelakkan perlanggaran (collision) data Jenis NIC : Ethernet Card. LocalTalk Kabel: Twisted. Jenis NIC : Ethernet Card. ST Connector. SC Connector Protocol: Ethernet . Dapat melayan lalu lintas data yang padat. Hab akan mengawal semua fungsi dalam rangkaian dan bertindak sebagai pengulang (repeator) juga. SC Connector Protocol: Ethernet .pair. Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar. Bintang (Star) Semua nodnya disambung terus ke hab di pusat rangkaian. ST Connector.

|Home Page| |Hobi| |Kerjaya| |Biodata| . Jenis NIC : Token Ring Card Kabel: Twisted. Protocol: Token Ring Alat lain: MAU (Multistation Access Unit) untuk menghantar maklumat melalui cincin (Ring) iv. Kelemahan Penjang keseluruhan terhad kepada jenis kabel yang digunakan. Coaxial Connector: RJ-45. untuk sistem rangkaian di sekolah sistem rangkaian LAN jenis bintang adalah pilihan yang terbaik buat masa kini. Sebab lain ialah keupayaan rangkaian LAN dari segi keselamatan dan kapasiti penyimpanan yang sama dengan kerangka utama. 10Base 16ports Penutup Rangkai setempat makin popular dan luas digunakan berbanding dengan kerangka utama (mainframs). LAN banyak digunakan oleh organisasi besar sebab ia tidak perlu pakar dalam penyelengaraan berbanding dengan kerangka utama. SC Connector Protocol: Ethernet Hub: 10Base 8 ports .pair. ST Connector. Di mana topologi bintang disambung kepada kabel tulang belakang bas Kelebihan Penulisan titik ke titik (point-to-point writing) untuk bahagian idividu Disokong oleh sebilangan pembekal perkakasan dan perisian. Kabel: Twisted. Dari maklumat yang diperolehi dari pengusaha-pengusaha kedai komputer.perlanggaran (collision) data Sukar mengesan punca kerosakan. didapati ramai yang mencadangkan penggunaan sistem rangkaian LAN jenis bintang untuk ciber cafe tanpa menggunakan pelayan. Fiber Optic. Jadi.pair Connector: RJ-45. Kerosakan pada kabel tulang belakang akan menggagalkan bahagian lain. Sukar dalam configurasi dan pendawaian Jenis NIC : Ethernet Card. Tree Topologi tree merupakan gabungan topologi bas dan topologi bintang.

|Komputer| |Sekolah| |Harapan| |Hotlink| .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful