Tajuk: Pengenalan Kepada Sistem dan Rangkaian Komputer

(Bahagian Sistem Rangkaian Komputer yang meliputi jenis-jenis, senarai perkakasan dan alatnya, kebolehan dan keupayaannya, perisian program dan lain-lain maklumat yang berkaitan ) Tajuk-tajuk kecil PENGENALAN Definasi Rangkaian KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING) Sistem Rangkaian Komputer Rangkaian Setempat (Local Area Network) A . Jenis-jenis LAN B. Komponen-komponen untuk LAN C. Topologi untuk rangkaian jenis LAN Penutup PENGENALAN

Dalam masyarakat era informasi, faktor jarak dan masa tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai sesuatu maklumat. Oleh yang demikian rangkaian komputer menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperolehi dan memberikan maklumat atau data dalam masa yang singkat. Rangkaian komputer membolehkan penggunanya mendapat maklumat dengan komputer peribadi melaui rangkaian setempat ( LAN ) sehingga ke rangkaian antarabangsa (Internet).
Definasi Rangkaian

Rangakaian komputer bermaksud sumbungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Rangkaian juga merupakan satu sistem perkongsian alat (pencetak dan CD-Rom), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancar infra merah atau satelit.
KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING)

Berkongsi Fail Pengguna dapat berkongsi fail yang disimpan pada palayan (server) atau komputer pusat. Menimdahkan Fail Memudahkan pemindahan fail yang disimpan dari satu komputer ke komputer yang lain. Berkongsi Perisian (Aplication) dan mengurangkan kos Memudahkan pengguna untuk berkongsi program aplikasi seperti Word, Lotus,

Berkongsi data dan menjimatkan masa untuk memasukkan data Data-data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna kedalam satu aplikasi. 2.Access dll. negeri. Internet Rangkaian Setempat (Local Area Network) Sistem rangkaian yang besar ( MAN dan WAN ) lebih berguna dari segi keluasan kawasan geografinya tetapi banyak organisasi perlukan rangkaian setempat untuk menghubungkan alat-alat yang digunakan di tempat yang terhad. makmal. Pada masa yang sama juga pengguna yang lain dapat menggunakan data -data tersebut. 3 Seluruh dunia. Sistem Rangkaian Komputer Terdapat tiga sistem rangkaian seperti berikut: Bil Sistem Rangkaian Komputer Saiz Kawasan Contoh 1. CD-Rom dll Pencetak atau CD-Rom yang terdapat pada sesebuah komputer dapat digunakan oleh semua pengguna yang mengunakan komputer lain. negara. Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) Pengguna dapat menghatar memo dari satu komputer ke komputer yang lain.Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Komponen-komponen LAN Topologi LAN Kesan dari LAN A . Pengimbas. dalam sebuah bangunan. Berkongsi Pencetak. Dengan ini ia dapat mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian.Pengguna dan pelayan (Client-server) . Jadi aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan: Jenis LAN . Jenis-jenis LAN Terdapat dua jenis Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) iaitu: 1. Pengguna dan pelayan (Client-server) . Bandar. Local Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN) Wide Area Network (WAN) Kawasan Kecil (10km) Kawasan lebih besar (10-50km) Kawasan sangat besar (lebih daripada 50km) Sekolah.

Sesuai untuk organisasi yang kecil. B. Kelemahan Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian applikasi. hanya perlu configurasi untuk peer to peer. Contoh perisian Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) ialah Novell Netware. Ia membenarkan perkongsian alat dan fail. Lambat berbanding dengan sistem client-server. UNIX Kelebihan Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan. menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama. Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card). Pelayan mel (Mail server). Komputer pelayan (Server) Biasanya terdiri daripada sistem jenis Pentium Celeron 333A. Setiap komputer dapat mengirim. Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak. 64MB SDRAM.Menguruskan e-mail. Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows 95/98). Kelebihan Kosnya rendah. Pelayan data (Database server). Windows 95 dan Windows 98. Kelemahan Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan. Pelayan tidak perlu tahu jenis fail. Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan. pencetak dll.Menguruskan penghataran fax.Menyimpan data sahaja. Keselamatan data tidak sebaik sistem clientserver. Windows NT. 15' monitor digital berwarna. 2.Menyimpan perisian dan data. Pelayan biasanya berkuasa tinggi. Pelayan fax (Fax server). Perlukan melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem.Jenis LAN ini terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain yang bertindak sebagai pengguna (Client). Komponen-komponen untuk LAN 1. Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Sistem ini tidak melibatkan komputer palayan. 40X CD-ROM drive. tidak perlu pelayan. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D . 4GB cakera keras. sebaliknya ia sibuk menjawab permintaan dari komputer pengguna atas fail yang disimpamnya. Rangkaian tidak berfunggi jika berlaku kerosakan pada pelayan. Biasanya pelayan ini tidak memproses atau mengubah data yang dikirim. data.Mengawal satu atau lebih pencetak. Pelayan cetak (Print server). Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat(Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups. Jenis-jenis palayan: Pelayan fail (Fail server).

Network Interface Card/ Kad Antaramuka Rangkaian (NIC) NIC perlu diinstal di setiap komputer dan disambung ke rangkaian dengan kabel atau sinar infra merah. Stasen kerja (Workstation) Biasanya terdiri daripada sistem jenis 486 ke atas. 15' monitor digital berwarna. Berikut adalah perbandingan antara kabelkabel dari segi keserasian dan kemampuannya. 16MB RAM. 40X CD-ROM drive. Bil I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Kabel Ethernet Ya Ya Tidak Tidak Keserasian Token Ring Tidak Ya Ya Ya Arcnet Ya Ya Ya Ya FDDI Tidak Tidak Tidak Ya Jadual Keserasian Kabel dengan Protokol Jenis Kabel Kelajuan I Bil Kecekapan Ketahanan Lebih Baik Baik Terpengaruh oleh interferen elektromagnetik Kebal terharap interferen elektromagnetik Harga Sedang Rendah Terendah Tertinggi Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Cepat Lebih cepat Dapat diterima Paling laju II III IV Jadual Kecekapan Kabel Soket (Connector) . Ethernet Card -Contoh :3Com (RM 350). Kabel Terdapat 4 jenis kabel yang biasa digunakan. 10Base (RM 120) Token Ring Card LocalTalk Connector 4. 540MB cakera keras.2. Berikut adalah beberapa jenis NIC. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D. D-Link (RM 220). 3. Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card).

Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook). Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) Sistem Operasi Rangkaian bertanggungjawap ke atas: Mengarahkan lalu-lintas data pada rangkaian. komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan. Windows 95 dan Windows 98. b) Penguji rangkaian (Network tester): Untuk menguji sambungan wayar. Rangkaian Tanpa Wayar(Wireless network) Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di atnatara satu sama lain. lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah. Membenarkan dan menghalang pemindahan data antara workstation. mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro. Novell Netware dan UNIX 6. Mengelola permintaan dan pesanan di antara pengguna rangkaian.RM50 : Untuk klip wayar dan masukkan wayar ke dalam soket. Mengelolakan aliran data di antara berbagai workstation yang berbeza(tidak selasi) Mengelola permintaan layanan printer. perisian rangkaian( Novell Netware. Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary). Windows NT. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups.Jenis Kabel I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Soket BNC dan BNC T-Connector RJ-45 RJ-45 ST Connector. Hab(Hub) . LANtastic) 5. Peer to peer dan bergerak (roaming). Mengelolakan hubungan di antara jaringan dan lokasi-lokasi jarak jauh. Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point). Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi(3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar). SC Connector Alat tambahan a) Pengacip khas (Crimping).

Topologi untuk rangkaian jenis LAN Jenis-jenis Topologi Fizikal Bas (Linear Bus) Bintang (Star) Cincin (Star-wired Ring) Tree i. Sesuai untuk rangkaian yang kecil. Perisian aplikasi Perisian versi rangkaian perlu untuk penggunaan bersama dan memudahkan rangkian dikawal oleh perisian rangkaian. Bas (Linear Bus) Semua nod (file server. Manakala satu gateway perlu digunakan untuk antaramuka yang berbeza dari segi pekakasan dan perisian. Excel. Word. Kurang kabel dan jarak LAN tidak terbatas. Kelemahan Jika kabel tulang belakang (Backbone) atau mana-mana nodnya bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. Kebaikan router ialah Menguruskan penghataran isyarat dengan berkesan. 8.dua hujung kabel tulang belakang . Menghanter maklumat di antara topologi LAN yang berlainan.Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star). Kelebihan Senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan nod tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan. Bridge dan gateways Untuk menyambungkan dua atau lebih rangkaian satu bridge perlu disediakan untuk antaramuka (interface) yang serasi. 10Base16ports (RM1200) 7. Murah. Contoh perisian aplikasi. Menghanter maklumat di antara dua protocols atau rangkaian. Ethernet Hub16ports (RM400).10Base8 ports (RM550). C. Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200). Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian. workstations and peripherals) terhubung ke kabel tulang belakang (Backbone) secara bersiri. Router Router digunakan untuk meterjemahkan maklumat di antara rangkaian yang berasingan. Memerlukan terminator untuk kedua. Sukar mengesan kerosakan. Menghanter maklumat di melalui jenis kabel yang berbeza. Maklumat yang dihantar akan bergerak secara dua hala melalui semua nod pada kabel tersebut. WordPerfect dll. . Router tahu alamat bridge dan komputer bagi kedua-dua rangkaian yang berhubung. Perlu pengulang (repeater) jika jarak LAN juah. 9. Lotus 1-2-3.

Ethernet Hub 16 ports iii.pair. SC Connector Protocol: Ethernet . Ethernet Hub 8 ports . Kelemahan Penggunaan banyak kabel. Kelebihan Mudah dipasang dan dirangkaikan. Datanya dikawal oleh MAU (Multistation Access Unit). Twisted. Kelebihan Penghantaran data laju. RJ-45. nodnya tidak dapat berfungsi. 10Base 16ports . Mudah dikembangkan.Tiada Kelemahan Jika kabel utama bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. SC Connector Protocol: Ethernet . LocalTalk ii. Hab akan mengawal semua fungsi dalam rangkaian dan bertindak sebagai pengulang (repeator) juga. Fiber Optic Connector: RJ-45. Jenis NIC : Ethernet Card.Perisian tambahan diperlukan untuk mengelakkan perlanggaran (collision) data Jenis NIC : Ethernet Card. Dapat melayan lalu lintas data yang padat. . BNC T-Connector. LocalTalk Kabel: Twisted. Lebih mahal berbanding dengan linear bus. LocalTalk Kabel: Coaxial. ST Connector. Jika terdapat kerosakan pada hab atau sambungannya.pair. Jika sebuah komputer pelayan (file server) digunakan maka data akan dihantar ke kepada komputer pelayan selepas melalui hab. ST Connector. Masa untuk mengakses data optimal. Fiber Optic Terminator: Terminater 50 ohm Connector: BNC. Cincin (Star-wired Ring) Topologinya sama dengan topologi bintang. Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar. Sambungannya adalah secara bersiri dan kedua-dua hujungnya ditemukan untuk membentuk bulatan. Bintang (Star) Semua nodnya disambung terus ke hab di pusat rangkaian. Tidak mengganggu rangkaian semasa penyambungan atau mengalihkan peranti. Data dihantar secara sehala jadi ia akan melalui setiap nod serta komputer sehingga sampai ke destinasinya. Maklumat akan melalui hab sebelum sampai ke destinasinya. Komunikasi antara terminal mudah. Tiada perlanggaran (collision) data. Mudah untuk mengesan kerosakan . LocalTalk Hub: 10Base 8 ports .

10Base 16ports Penutup Rangkai setempat makin popular dan luas digunakan berbanding dengan kerangka utama (mainframs). Sukar dalam configurasi dan pendawaian Jenis NIC : Ethernet Card. Tree Topologi tree merupakan gabungan topologi bas dan topologi bintang. LAN banyak digunakan oleh organisasi besar sebab ia tidak perlu pakar dalam penyelengaraan berbanding dengan kerangka utama. Protocol: Token Ring Alat lain: MAU (Multistation Access Unit) untuk menghantar maklumat melalui cincin (Ring) iv. |Home Page| |Hobi| |Kerjaya| |Biodata| . Fiber Optic. Jenis NIC : Token Ring Card Kabel: Twisted. Jadi. Coaxial Connector: RJ-45. untuk sistem rangkaian di sekolah sistem rangkaian LAN jenis bintang adalah pilihan yang terbaik buat masa kini. Sebab lain ialah keupayaan rangkaian LAN dari segi keselamatan dan kapasiti penyimpanan yang sama dengan kerangka utama. ST Connector.pair Connector: RJ-45. Dari maklumat yang diperolehi dari pengusaha-pengusaha kedai komputer. SC Connector Protocol: Ethernet Hub: 10Base 8 ports .pair. didapati ramai yang mencadangkan penggunaan sistem rangkaian LAN jenis bintang untuk ciber cafe tanpa menggunakan pelayan. Kelemahan Penjang keseluruhan terhad kepada jenis kabel yang digunakan. Kerosakan pada kabel tulang belakang akan menggagalkan bahagian lain. Kabel: Twisted.perlanggaran (collision) data Sukar mengesan punca kerosakan. Di mana topologi bintang disambung kepada kabel tulang belakang bas Kelebihan Penulisan titik ke titik (point-to-point writing) untuk bahagian idividu Disokong oleh sebilangan pembekal perkakasan dan perisian.

|Komputer| |Sekolah| |Harapan| |Hotlink| .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful