Tajuk: Pengenalan Kepada Sistem dan Rangkaian Komputer

(Bahagian Sistem Rangkaian Komputer yang meliputi jenis-jenis, senarai perkakasan dan alatnya, kebolehan dan keupayaannya, perisian program dan lain-lain maklumat yang berkaitan ) Tajuk-tajuk kecil PENGENALAN Definasi Rangkaian KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING) Sistem Rangkaian Komputer Rangkaian Setempat (Local Area Network) A . Jenis-jenis LAN B. Komponen-komponen untuk LAN C. Topologi untuk rangkaian jenis LAN Penutup PENGENALAN

Dalam masyarakat era informasi, faktor jarak dan masa tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai sesuatu maklumat. Oleh yang demikian rangkaian komputer menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperolehi dan memberikan maklumat atau data dalam masa yang singkat. Rangkaian komputer membolehkan penggunanya mendapat maklumat dengan komputer peribadi melaui rangkaian setempat ( LAN ) sehingga ke rangkaian antarabangsa (Internet).
Definasi Rangkaian

Rangakaian komputer bermaksud sumbungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Rangkaian juga merupakan satu sistem perkongsian alat (pencetak dan CD-Rom), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancar infra merah atau satelit.
KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING)

Berkongsi Fail Pengguna dapat berkongsi fail yang disimpan pada palayan (server) atau komputer pusat. Menimdahkan Fail Memudahkan pemindahan fail yang disimpan dari satu komputer ke komputer yang lain. Berkongsi Perisian (Aplication) dan mengurangkan kos Memudahkan pengguna untuk berkongsi program aplikasi seperti Word, Lotus,

3 Seluruh dunia. Pengimbas.Pengguna dan pelayan (Client-server) . Berkongsi data dan menjimatkan masa untuk memasukkan data Data-data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna kedalam satu aplikasi. Pengguna dan pelayan (Client-server) . Dengan ini ia dapat mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian. Bandar. makmal. Local Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN) Wide Area Network (WAN) Kawasan Kecil (10km) Kawasan lebih besar (10-50km) Kawasan sangat besar (lebih daripada 50km) Sekolah. Internet Rangkaian Setempat (Local Area Network) Sistem rangkaian yang besar ( MAN dan WAN ) lebih berguna dari segi keluasan kawasan geografinya tetapi banyak organisasi perlukan rangkaian setempat untuk menghubungkan alat-alat yang digunakan di tempat yang terhad. Jenis-jenis LAN Terdapat dua jenis Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) iaitu: 1. negara. Berkongsi Pencetak. Pada masa yang sama juga pengguna yang lain dapat menggunakan data -data tersebut.Access dll. dalam sebuah bangunan. Sistem Rangkaian Komputer Terdapat tiga sistem rangkaian seperti berikut: Bil Sistem Rangkaian Komputer Saiz Kawasan Contoh 1. negeri. Jadi aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan: Jenis LAN . Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) Pengguna dapat menghatar memo dari satu komputer ke komputer yang lain.Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Komponen-komponen LAN Topologi LAN Kesan dari LAN A . 2. CD-Rom dll Pencetak atau CD-Rom yang terdapat pada sesebuah komputer dapat digunakan oleh semua pengguna yang mengunakan komputer lain.

Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Sistem ini tidak melibatkan komputer palayan. 15' monitor digital berwarna. Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak. Ia membenarkan perkongsian alat dan fail. Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card). Setiap komputer dapat mengirim.Jenis LAN ini terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain yang bertindak sebagai pengguna (Client). Pelayan fax (Fax server). 2. Pelayan tidak perlu tahu jenis fail. Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows 95/98). Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat(Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi. Rangkaian tidak berfunggi jika berlaku kerosakan pada pelayan. Contoh perisian Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) ialah Novell Netware. Kelemahan Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian applikasi. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D . Sesuai untuk organisasi yang kecil. menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama. Komputer pelayan (Server) Biasanya terdiri daripada sistem jenis Pentium Celeron 333A.Menyimpan perisian dan data. Pelayan cetak (Print server). Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups. 40X CD-ROM drive.Menguruskan penghataran fax. Pelayan mel (Mail server). Biasanya pelayan ini tidak memproses atau mengubah data yang dikirim. Kelemahan Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan. 4GB cakera keras. Lambat berbanding dengan sistem client-server. 64MB SDRAM. Jenis-jenis palayan: Pelayan fail (Fail server). Perlukan melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem. pencetak dll.Mengawal satu atau lebih pencetak. Komponen-komponen untuk LAN 1. Pelayan data (Database server). tidak perlu pelayan. Windows 95 dan Windows 98. Kelebihan Kosnya rendah. UNIX Kelebihan Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan. B. data. sebaliknya ia sibuk menjawab permintaan dari komputer pengguna atas fail yang disimpamnya. Windows NT. Keselamatan data tidak sebaik sistem clientserver. Pelayan biasanya berkuasa tinggi.Menguruskan e-mail. Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan. hanya perlu configurasi untuk peer to peer.Menyimpan data sahaja.

16MB RAM. 10Base (RM 120) Token Ring Card LocalTalk Connector 4. Network Interface Card/ Kad Antaramuka Rangkaian (NIC) NIC perlu diinstal di setiap komputer dan disambung ke rangkaian dengan kabel atau sinar infra merah. Bil I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Kabel Ethernet Ya Ya Tidak Tidak Keserasian Token Ring Tidak Ya Ya Ya Arcnet Ya Ya Ya Ya FDDI Tidak Tidak Tidak Ya Jadual Keserasian Kabel dengan Protokol Jenis Kabel Kelajuan I Bil Kecekapan Ketahanan Lebih Baik Baik Terpengaruh oleh interferen elektromagnetik Kebal terharap interferen elektromagnetik Harga Sedang Rendah Terendah Tertinggi Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Cepat Lebih cepat Dapat diterima Paling laju II III IV Jadual Kecekapan Kabel Soket (Connector) . Stasen kerja (Workstation) Biasanya terdiri daripada sistem jenis 486 ke atas. 3. Berikut adalah beberapa jenis NIC. Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card). Kabel Terdapat 4 jenis kabel yang biasa digunakan. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D. 540MB cakera keras. Ethernet Card -Contoh :3Com (RM 350). 15' monitor digital berwarna.2. D-Link (RM 220). Berikut adalah perbandingan antara kabelkabel dari segi keserasian dan kemampuannya. 40X CD-ROM drive.

Novell Netware dan UNIX 6. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups. Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) Sistem Operasi Rangkaian bertanggungjawap ke atas: Mengarahkan lalu-lintas data pada rangkaian. Mengelolakan hubungan di antara jaringan dan lokasi-lokasi jarak jauh. Membenarkan dan menghalang pemindahan data antara workstation. Mengelolakan aliran data di antara berbagai workstation yang berbeza(tidak selasi) Mengelola permintaan layanan printer. b) Penguji rangkaian (Network tester): Untuk menguji sambungan wayar. mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro. Windows 95 dan Windows 98. Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi(3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar). Rangkaian Tanpa Wayar(Wireless network) Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di atnatara satu sama lain. Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary). LANtastic) 5. komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan.RM50 : Untuk klip wayar dan masukkan wayar ke dalam soket. Peer to peer dan bergerak (roaming). lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah. SC Connector Alat tambahan a) Pengacip khas (Crimping).Jenis Kabel I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Soket BNC dan BNC T-Connector RJ-45 RJ-45 ST Connector. perisian rangkaian( Novell Netware. Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point). Mengelola permintaan dan pesanan di antara pengguna rangkaian. Hab(Hub) . Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook). Windows NT.

Router tahu alamat bridge dan komputer bagi kedua-dua rangkaian yang berhubung.10Base8 ports (RM550). Topologi untuk rangkaian jenis LAN Jenis-jenis Topologi Fizikal Bas (Linear Bus) Bintang (Star) Cincin (Star-wired Ring) Tree i. . Router Router digunakan untuk meterjemahkan maklumat di antara rangkaian yang berasingan. Bas (Linear Bus) Semua nod (file server. C. Kelebihan Senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan nod tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan. Kebaikan router ialah Menguruskan penghataran isyarat dengan berkesan.dua hujung kabel tulang belakang . Menghanter maklumat di antara topologi LAN yang berlainan. Sesuai untuk rangkaian yang kecil. 10Base16ports (RM1200) 7. WordPerfect dll. Ethernet Hub16ports (RM400).Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star). workstations and peripherals) terhubung ke kabel tulang belakang (Backbone) secara bersiri. Maklumat yang dihantar akan bergerak secara dua hala melalui semua nod pada kabel tersebut. Menghanter maklumat di melalui jenis kabel yang berbeza. Bridge dan gateways Untuk menyambungkan dua atau lebih rangkaian satu bridge perlu disediakan untuk antaramuka (interface) yang serasi. Contoh perisian aplikasi. Perisian aplikasi Perisian versi rangkaian perlu untuk penggunaan bersama dan memudahkan rangkian dikawal oleh perisian rangkaian. Perlu pengulang (repeater) jika jarak LAN juah. 9. 8. Word. Kurang kabel dan jarak LAN tidak terbatas. Lotus 1-2-3. Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200). Menghanter maklumat di antara dua protocols atau rangkaian. Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian. Memerlukan terminator untuk kedua. Kelemahan Jika kabel tulang belakang (Backbone) atau mana-mana nodnya bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. Murah. Sukar mengesan kerosakan. Manakala satu gateway perlu digunakan untuk antaramuka yang berbeza dari segi pekakasan dan perisian. Excel.

pair. LocalTalk Kabel: Coaxial. Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar. Data dihantar secara sehala jadi ia akan melalui setiap nod serta komputer sehingga sampai ke destinasinya.Perisian tambahan diperlukan untuk mengelakkan perlanggaran (collision) data Jenis NIC : Ethernet Card.pair. Fiber Optic Connector: RJ-45. Jika sebuah komputer pelayan (file server) digunakan maka data akan dihantar ke kepada komputer pelayan selepas melalui hab. Jenis NIC : Ethernet Card. . SC Connector Protocol: Ethernet . Jika terdapat kerosakan pada hab atau sambungannya. Kelemahan Penggunaan banyak kabel. Ethernet Hub 16 ports iii. Hab akan mengawal semua fungsi dalam rangkaian dan bertindak sebagai pengulang (repeator) juga. LocalTalk ii. RJ-45.Tiada Kelemahan Jika kabel utama bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. LocalTalk Kabel: Twisted. Masa untuk mengakses data optimal. Kelebihan Mudah dipasang dan dirangkaikan. Dapat melayan lalu lintas data yang padat. Lebih mahal berbanding dengan linear bus. ST Connector. Tidak mengganggu rangkaian semasa penyambungan atau mengalihkan peranti. SC Connector Protocol: Ethernet . Bintang (Star) Semua nodnya disambung terus ke hab di pusat rangkaian. Kelebihan Penghantaran data laju. 10Base 16ports . Tiada perlanggaran (collision) data. nodnya tidak dapat berfungsi. Fiber Optic Terminator: Terminater 50 ohm Connector: BNC. Maklumat akan melalui hab sebelum sampai ke destinasinya. Komunikasi antara terminal mudah. BNC T-Connector. Mudah untuk mengesan kerosakan . Mudah dikembangkan. Cincin (Star-wired Ring) Topologinya sama dengan topologi bintang. Twisted. ST Connector. LocalTalk Hub: 10Base 8 ports . Ethernet Hub 8 ports . Datanya dikawal oleh MAU (Multistation Access Unit). Sambungannya adalah secara bersiri dan kedua-dua hujungnya ditemukan untuk membentuk bulatan.

pair Connector: RJ-45. Jenis NIC : Token Ring Card Kabel: Twisted. Protocol: Token Ring Alat lain: MAU (Multistation Access Unit) untuk menghantar maklumat melalui cincin (Ring) iv. Kerosakan pada kabel tulang belakang akan menggagalkan bahagian lain. Di mana topologi bintang disambung kepada kabel tulang belakang bas Kelebihan Penulisan titik ke titik (point-to-point writing) untuk bahagian idividu Disokong oleh sebilangan pembekal perkakasan dan perisian. Fiber Optic. Dari maklumat yang diperolehi dari pengusaha-pengusaha kedai komputer. didapati ramai yang mencadangkan penggunaan sistem rangkaian LAN jenis bintang untuk ciber cafe tanpa menggunakan pelayan. Kabel: Twisted. 10Base 16ports Penutup Rangkai setempat makin popular dan luas digunakan berbanding dengan kerangka utama (mainframs). Sukar dalam configurasi dan pendawaian Jenis NIC : Ethernet Card. LAN banyak digunakan oleh organisasi besar sebab ia tidak perlu pakar dalam penyelengaraan berbanding dengan kerangka utama. |Home Page| |Hobi| |Kerjaya| |Biodata| . Kelemahan Penjang keseluruhan terhad kepada jenis kabel yang digunakan. Sebab lain ialah keupayaan rangkaian LAN dari segi keselamatan dan kapasiti penyimpanan yang sama dengan kerangka utama.perlanggaran (collision) data Sukar mengesan punca kerosakan. Tree Topologi tree merupakan gabungan topologi bas dan topologi bintang. untuk sistem rangkaian di sekolah sistem rangkaian LAN jenis bintang adalah pilihan yang terbaik buat masa kini. SC Connector Protocol: Ethernet Hub: 10Base 8 ports . Jadi. Coaxial Connector: RJ-45.pair. ST Connector.

|Komputer| |Sekolah| |Harapan| |Hotlink| .