Tajuk: Pengenalan Kepada Sistem dan Rangkaian Komputer

(Bahagian Sistem Rangkaian Komputer yang meliputi jenis-jenis, senarai perkakasan dan alatnya, kebolehan dan keupayaannya, perisian program dan lain-lain maklumat yang berkaitan ) Tajuk-tajuk kecil PENGENALAN Definasi Rangkaian KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING) Sistem Rangkaian Komputer Rangkaian Setempat (Local Area Network) A . Jenis-jenis LAN B. Komponen-komponen untuk LAN C. Topologi untuk rangkaian jenis LAN Penutup PENGENALAN

Dalam masyarakat era informasi, faktor jarak dan masa tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai sesuatu maklumat. Oleh yang demikian rangkaian komputer menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperolehi dan memberikan maklumat atau data dalam masa yang singkat. Rangkaian komputer membolehkan penggunanya mendapat maklumat dengan komputer peribadi melaui rangkaian setempat ( LAN ) sehingga ke rangkaian antarabangsa (Internet).
Definasi Rangkaian

Rangakaian komputer bermaksud sumbungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Rangkaian juga merupakan satu sistem perkongsian alat (pencetak dan CD-Rom), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancar infra merah atau satelit.
KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING)

Berkongsi Fail Pengguna dapat berkongsi fail yang disimpan pada palayan (server) atau komputer pusat. Menimdahkan Fail Memudahkan pemindahan fail yang disimpan dari satu komputer ke komputer yang lain. Berkongsi Perisian (Aplication) dan mengurangkan kos Memudahkan pengguna untuk berkongsi program aplikasi seperti Word, Lotus,

dalam sebuah bangunan. Sistem Rangkaian Komputer Terdapat tiga sistem rangkaian seperti berikut: Bil Sistem Rangkaian Komputer Saiz Kawasan Contoh 1. Internet Rangkaian Setempat (Local Area Network) Sistem rangkaian yang besar ( MAN dan WAN ) lebih berguna dari segi keluasan kawasan geografinya tetapi banyak organisasi perlukan rangkaian setempat untuk menghubungkan alat-alat yang digunakan di tempat yang terhad. Local Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN) Wide Area Network (WAN) Kawasan Kecil (10km) Kawasan lebih besar (10-50km) Kawasan sangat besar (lebih daripada 50km) Sekolah. negeri. Jadi aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan: Jenis LAN . negara. Pengimbas. Berkongsi data dan menjimatkan masa untuk memasukkan data Data-data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna kedalam satu aplikasi. Jenis-jenis LAN Terdapat dua jenis Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) iaitu: 1. Pengguna dan pelayan (Client-server) . Bandar.Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Komponen-komponen LAN Topologi LAN Kesan dari LAN A . 3 Seluruh dunia. 2. Berkongsi Pencetak. CD-Rom dll Pencetak atau CD-Rom yang terdapat pada sesebuah komputer dapat digunakan oleh semua pengguna yang mengunakan komputer lain. makmal. Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) Pengguna dapat menghatar memo dari satu komputer ke komputer yang lain.Access dll. Dengan ini ia dapat mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian.Pengguna dan pelayan (Client-server) . Pada masa yang sama juga pengguna yang lain dapat menggunakan data -data tersebut.

Contoh perisian Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) ialah Novell Netware.Menguruskan penghataran fax. Pelayan cetak (Print server). Sesuai untuk organisasi yang kecil. pencetak dll. Jenis-jenis palayan: Pelayan fail (Fail server). 40X CD-ROM drive. Komponen-komponen untuk LAN 1. 15' monitor digital berwarna.Menguruskan e-mail. Kelebihan Kosnya rendah. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D . Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Sistem ini tidak melibatkan komputer palayan. UNIX Kelebihan Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan. 64MB SDRAM. 4GB cakera keras. Pelayan mel (Mail server). menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama. Pelayan tidak perlu tahu jenis fail. Ia membenarkan perkongsian alat dan fail. Setiap komputer dapat mengirim.Jenis LAN ini terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain yang bertindak sebagai pengguna (Client). Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak. Pelayan fax (Fax server). Windows 95 dan Windows 98. Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows 95/98).Mengawal satu atau lebih pencetak. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups. sebaliknya ia sibuk menjawab permintaan dari komputer pengguna atas fail yang disimpamnya. Biasanya pelayan ini tidak memproses atau mengubah data yang dikirim. Lambat berbanding dengan sistem client-server. B. Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat(Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi. tidak perlu pelayan. hanya perlu configurasi untuk peer to peer. Pelayan data (Database server). Komputer pelayan (Server) Biasanya terdiri daripada sistem jenis Pentium Celeron 333A. Windows NT.Menyimpan perisian dan data. Rangkaian tidak berfunggi jika berlaku kerosakan pada pelayan.Menyimpan data sahaja. Kelemahan Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan. 2. Keselamatan data tidak sebaik sistem clientserver. Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan. data. Perlukan melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem. Kelemahan Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian applikasi. Pelayan biasanya berkuasa tinggi. Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card).

540MB cakera keras. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D. Stasen kerja (Workstation) Biasanya terdiri daripada sistem jenis 486 ke atas. D-Link (RM 220). Network Interface Card/ Kad Antaramuka Rangkaian (NIC) NIC perlu diinstal di setiap komputer dan disambung ke rangkaian dengan kabel atau sinar infra merah. Kabel Terdapat 4 jenis kabel yang biasa digunakan. Berikut adalah beberapa jenis NIC.2. 40X CD-ROM drive. Berikut adalah perbandingan antara kabelkabel dari segi keserasian dan kemampuannya. Bil I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Kabel Ethernet Ya Ya Tidak Tidak Keserasian Token Ring Tidak Ya Ya Ya Arcnet Ya Ya Ya Ya FDDI Tidak Tidak Tidak Ya Jadual Keserasian Kabel dengan Protokol Jenis Kabel Kelajuan I Bil Kecekapan Ketahanan Lebih Baik Baik Terpengaruh oleh interferen elektromagnetik Kebal terharap interferen elektromagnetik Harga Sedang Rendah Terendah Tertinggi Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Cepat Lebih cepat Dapat diterima Paling laju II III IV Jadual Kecekapan Kabel Soket (Connector) . Ethernet Card -Contoh :3Com (RM 350). 10Base (RM 120) Token Ring Card LocalTalk Connector 4. 16MB RAM. Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card). 15' monitor digital berwarna. 3.

Rangkaian Tanpa Wayar(Wireless network) Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di atnatara satu sama lain. Novell Netware dan UNIX 6. Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point). Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary). Mengelolakan hubungan di antara jaringan dan lokasi-lokasi jarak jauh. perisian rangkaian( Novell Netware. Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook). Hab(Hub) .RM50 : Untuk klip wayar dan masukkan wayar ke dalam soket. Windows NT. lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah. Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi(3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar). mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro. b) Penguji rangkaian (Network tester): Untuk menguji sambungan wayar.Jenis Kabel I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Soket BNC dan BNC T-Connector RJ-45 RJ-45 ST Connector. Mengelola permintaan dan pesanan di antara pengguna rangkaian. Mengelolakan aliran data di antara berbagai workstation yang berbeza(tidak selasi) Mengelola permintaan layanan printer. Peer to peer dan bergerak (roaming). Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups. Membenarkan dan menghalang pemindahan data antara workstation. Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) Sistem Operasi Rangkaian bertanggungjawap ke atas: Mengarahkan lalu-lintas data pada rangkaian. SC Connector Alat tambahan a) Pengacip khas (Crimping). Windows 95 dan Windows 98. LANtastic) 5. komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan.

workstations and peripherals) terhubung ke kabel tulang belakang (Backbone) secara bersiri. Memerlukan terminator untuk kedua. Maklumat yang dihantar akan bergerak secara dua hala melalui semua nod pada kabel tersebut. WordPerfect dll. Menghanter maklumat di antara topologi LAN yang berlainan. Excel. Bas (Linear Bus) Semua nod (file server. Word. Menghanter maklumat di melalui jenis kabel yang berbeza. Kelemahan Jika kabel tulang belakang (Backbone) atau mana-mana nodnya bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. Kelebihan Senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan nod tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan. 9.dua hujung kabel tulang belakang . Ethernet Hub16ports (RM400).Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star). Router tahu alamat bridge dan komputer bagi kedua-dua rangkaian yang berhubung. 8. Sukar mengesan kerosakan. Contoh perisian aplikasi. 10Base16ports (RM1200) 7. C. Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian. Sesuai untuk rangkaian yang kecil. Perlu pengulang (repeater) jika jarak LAN juah. Perisian aplikasi Perisian versi rangkaian perlu untuk penggunaan bersama dan memudahkan rangkian dikawal oleh perisian rangkaian. Menghanter maklumat di antara dua protocols atau rangkaian. Kebaikan router ialah Menguruskan penghataran isyarat dengan berkesan. Lotus 1-2-3. Manakala satu gateway perlu digunakan untuk antaramuka yang berbeza dari segi pekakasan dan perisian. Topologi untuk rangkaian jenis LAN Jenis-jenis Topologi Fizikal Bas (Linear Bus) Bintang (Star) Cincin (Star-wired Ring) Tree i. Bridge dan gateways Untuk menyambungkan dua atau lebih rangkaian satu bridge perlu disediakan untuk antaramuka (interface) yang serasi. Murah.10Base8 ports (RM550). Router Router digunakan untuk meterjemahkan maklumat di antara rangkaian yang berasingan. Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200). Kurang kabel dan jarak LAN tidak terbatas. .

Sambungannya adalah secara bersiri dan kedua-dua hujungnya ditemukan untuk membentuk bulatan. ST Connector. Kelebihan Mudah dipasang dan dirangkaikan. Mudah untuk mengesan kerosakan . Twisted. LocalTalk Kabel: Twisted. nodnya tidak dapat berfungsi. Ethernet Hub 8 ports . Masa untuk mengakses data optimal. Datanya dikawal oleh MAU (Multistation Access Unit). RJ-45.Perisian tambahan diperlukan untuk mengelakkan perlanggaran (collision) data Jenis NIC : Ethernet Card. Mudah dikembangkan. Jenis NIC : Ethernet Card. 10Base 16ports . Lebih mahal berbanding dengan linear bus. Komunikasi antara terminal mudah. Kelebihan Penghantaran data laju.pair. Bintang (Star) Semua nodnya disambung terus ke hab di pusat rangkaian. Maklumat akan melalui hab sebelum sampai ke destinasinya. SC Connector Protocol: Ethernet . LocalTalk Hub: 10Base 8 ports . Hab akan mengawal semua fungsi dalam rangkaian dan bertindak sebagai pengulang (repeator) juga. Tidak mengganggu rangkaian semasa penyambungan atau mengalihkan peranti. Fiber Optic Connector: RJ-45. Jika sebuah komputer pelayan (file server) digunakan maka data akan dihantar ke kepada komputer pelayan selepas melalui hab. Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar. Data dihantar secara sehala jadi ia akan melalui setiap nod serta komputer sehingga sampai ke destinasinya.Tiada Kelemahan Jika kabel utama bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. Dapat melayan lalu lintas data yang padat. Ethernet Hub 16 ports iii. Jika terdapat kerosakan pada hab atau sambungannya. SC Connector Protocol: Ethernet . LocalTalk Kabel: Coaxial. BNC T-Connector. LocalTalk ii. Cincin (Star-wired Ring) Topologinya sama dengan topologi bintang. Kelemahan Penggunaan banyak kabel.pair. Fiber Optic Terminator: Terminater 50 ohm Connector: BNC. . Tiada perlanggaran (collision) data. ST Connector.

Protocol: Token Ring Alat lain: MAU (Multistation Access Unit) untuk menghantar maklumat melalui cincin (Ring) iv. Jadi. Coaxial Connector: RJ-45. LAN banyak digunakan oleh organisasi besar sebab ia tidak perlu pakar dalam penyelengaraan berbanding dengan kerangka utama.pair.pair Connector: RJ-45. 10Base 16ports Penutup Rangkai setempat makin popular dan luas digunakan berbanding dengan kerangka utama (mainframs).perlanggaran (collision) data Sukar mengesan punca kerosakan. |Home Page| |Hobi| |Kerjaya| |Biodata| . Dari maklumat yang diperolehi dari pengusaha-pengusaha kedai komputer. Sebab lain ialah keupayaan rangkaian LAN dari segi keselamatan dan kapasiti penyimpanan yang sama dengan kerangka utama. Kelemahan Penjang keseluruhan terhad kepada jenis kabel yang digunakan. Kerosakan pada kabel tulang belakang akan menggagalkan bahagian lain. untuk sistem rangkaian di sekolah sistem rangkaian LAN jenis bintang adalah pilihan yang terbaik buat masa kini. Kabel: Twisted. ST Connector. Di mana topologi bintang disambung kepada kabel tulang belakang bas Kelebihan Penulisan titik ke titik (point-to-point writing) untuk bahagian idividu Disokong oleh sebilangan pembekal perkakasan dan perisian. Sukar dalam configurasi dan pendawaian Jenis NIC : Ethernet Card. Fiber Optic. Jenis NIC : Token Ring Card Kabel: Twisted. SC Connector Protocol: Ethernet Hub: 10Base 8 ports . didapati ramai yang mencadangkan penggunaan sistem rangkaian LAN jenis bintang untuk ciber cafe tanpa menggunakan pelayan. Tree Topologi tree merupakan gabungan topologi bas dan topologi bintang.

|Komputer| |Sekolah| |Harapan| |Hotlink| .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful