Tajuk: Pengenalan Kepada Sistem dan Rangkaian Komputer

(Bahagian Sistem Rangkaian Komputer yang meliputi jenis-jenis, senarai perkakasan dan alatnya, kebolehan dan keupayaannya, perisian program dan lain-lain maklumat yang berkaitan ) Tajuk-tajuk kecil PENGENALAN Definasi Rangkaian KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING) Sistem Rangkaian Komputer Rangkaian Setempat (Local Area Network) A . Jenis-jenis LAN B. Komponen-komponen untuk LAN C. Topologi untuk rangkaian jenis LAN Penutup PENGENALAN

Dalam masyarakat era informasi, faktor jarak dan masa tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai sesuatu maklumat. Oleh yang demikian rangkaian komputer menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperolehi dan memberikan maklumat atau data dalam masa yang singkat. Rangkaian komputer membolehkan penggunanya mendapat maklumat dengan komputer peribadi melaui rangkaian setempat ( LAN ) sehingga ke rangkaian antarabangsa (Internet).
Definasi Rangkaian

Rangakaian komputer bermaksud sumbungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Rangkaian juga merupakan satu sistem perkongsian alat (pencetak dan CD-Rom), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancar infra merah atau satelit.
KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING)

Berkongsi Fail Pengguna dapat berkongsi fail yang disimpan pada palayan (server) atau komputer pusat. Menimdahkan Fail Memudahkan pemindahan fail yang disimpan dari satu komputer ke komputer yang lain. Berkongsi Perisian (Aplication) dan mengurangkan kos Memudahkan pengguna untuk berkongsi program aplikasi seperti Word, Lotus,

Jenis-jenis LAN Terdapat dua jenis Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) iaitu: 1.Access dll. Berkongsi data dan menjimatkan masa untuk memasukkan data Data-data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna kedalam satu aplikasi. negeri. Bandar. Sistem Rangkaian Komputer Terdapat tiga sistem rangkaian seperti berikut: Bil Sistem Rangkaian Komputer Saiz Kawasan Contoh 1. Pengimbas. dalam sebuah bangunan. Internet Rangkaian Setempat (Local Area Network) Sistem rangkaian yang besar ( MAN dan WAN ) lebih berguna dari segi keluasan kawasan geografinya tetapi banyak organisasi perlukan rangkaian setempat untuk menghubungkan alat-alat yang digunakan di tempat yang terhad. Local Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN) Wide Area Network (WAN) Kawasan Kecil (10km) Kawasan lebih besar (10-50km) Kawasan sangat besar (lebih daripada 50km) Sekolah. Dengan ini ia dapat mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian. Jadi aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan: Jenis LAN . Berkongsi Pencetak. 3 Seluruh dunia. 2. makmal.Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Komponen-komponen LAN Topologi LAN Kesan dari LAN A . Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) Pengguna dapat menghatar memo dari satu komputer ke komputer yang lain. CD-Rom dll Pencetak atau CD-Rom yang terdapat pada sesebuah komputer dapat digunakan oleh semua pengguna yang mengunakan komputer lain. Pada masa yang sama juga pengguna yang lain dapat menggunakan data -data tersebut.Pengguna dan pelayan (Client-server) . negara. Pengguna dan pelayan (Client-server) .

Pelayan biasanya berkuasa tinggi. 2. Kelemahan Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan. Perlukan melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem. Windows NT. hanya perlu configurasi untuk peer to peer. Pelayan fax (Fax server). Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan. Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) Sistem ini tidak melibatkan komputer palayan. data. Sesuai untuk organisasi yang kecil. Setiap komputer dapat mengirim. Komputer pelayan (Server) Biasanya terdiri daripada sistem jenis Pentium Celeron 333A. UNIX Kelebihan Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan. Komponen-komponen untuk LAN 1. tidak perlu pelayan. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D . Lambat berbanding dengan sistem client-server. B. Pelayan tidak perlu tahu jenis fail. Ia membenarkan perkongsian alat dan fail. Keselamatan data tidak sebaik sistem clientserver. menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama. 15' monitor digital berwarna. Kelemahan Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian applikasi. Rangkaian tidak berfunggi jika berlaku kerosakan pada pelayan. 40X CD-ROM drive. Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat(Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi.Menguruskan e-mail.Menyimpan perisian dan data. sebaliknya ia sibuk menjawab permintaan dari komputer pengguna atas fail yang disimpamnya. 64MB SDRAM. Kelebihan Kosnya rendah. Windows 95 dan Windows 98.Mengawal satu atau lebih pencetak.Menyimpan data sahaja. Contoh perisian Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) ialah Novell Netware. Jenis-jenis palayan: Pelayan fail (Fail server).Menguruskan penghataran fax. Pelayan mel (Mail server). Pelayan cetak (Print server). pencetak dll. Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows 95/98). Pelayan data (Database server).Jenis LAN ini terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain yang bertindak sebagai pengguna (Client). Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card). Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak. Biasanya pelayan ini tidak memproses atau mengubah data yang dikirim. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups. 4GB cakera keras.

2. Ethernet Card -Contoh :3Com (RM 350). Network Interface Card/ Kad Antaramuka Rangkaian (NIC) NIC perlu diinstal di setiap komputer dan disambung ke rangkaian dengan kabel atau sinar infra merah. 16MB RAM. Kabel Terdapat 4 jenis kabel yang biasa digunakan. 10Base (RM 120) Token Ring Card LocalTalk Connector 4. 15' monitor digital berwarna. 3. 40X CD-ROM drive. Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D. Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card). Bil I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Kabel Ethernet Ya Ya Tidak Tidak Keserasian Token Ring Tidak Ya Ya Ya Arcnet Ya Ya Ya Ya FDDI Tidak Tidak Tidak Ya Jadual Keserasian Kabel dengan Protokol Jenis Kabel Kelajuan I Bil Kecekapan Ketahanan Lebih Baik Baik Terpengaruh oleh interferen elektromagnetik Kebal terharap interferen elektromagnetik Harga Sedang Rendah Terendah Tertinggi Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Cepat Lebih cepat Dapat diterima Paling laju II III IV Jadual Kecekapan Kabel Soket (Connector) . Berikut adalah perbandingan antara kabelkabel dari segi keserasian dan kemampuannya. Berikut adalah beberapa jenis NIC. 540MB cakera keras. Stasen kerja (Workstation) Biasanya terdiri daripada sistem jenis 486 ke atas. D-Link (RM 220).

Hab(Hub) . Rangkaian Tanpa Wayar(Wireless network) Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di atnatara satu sama lain. lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah. SC Connector Alat tambahan a) Pengacip khas (Crimping). Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups. Mengelola permintaan dan pesanan di antara pengguna rangkaian. LANtastic) 5. Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi(3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar). Mengelolakan hubungan di antara jaringan dan lokasi-lokasi jarak jauh. mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro. Windows 95 dan Windows 98. komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan.RM50 : Untuk klip wayar dan masukkan wayar ke dalam soket. Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook). b) Penguji rangkaian (Network tester): Untuk menguji sambungan wayar. Membenarkan dan menghalang pemindahan data antara workstation. Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) Sistem Operasi Rangkaian bertanggungjawap ke atas: Mengarahkan lalu-lintas data pada rangkaian. Windows NT. Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point). perisian rangkaian( Novell Netware. Peer to peer dan bergerak (roaming).Jenis Kabel I II III IV Coaxial Shieled Twisted Pair (STP) Unshieled Twisted Pair (UTP) Fiber Optic Jenis Soket BNC dan BNC T-Connector RJ-45 RJ-45 ST Connector. Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary). Mengelolakan aliran data di antara berbagai workstation yang berbeza(tidak selasi) Mengelola permintaan layanan printer. Novell Netware dan UNIX 6.

Router Router digunakan untuk meterjemahkan maklumat di antara rangkaian yang berasingan. 9. workstations and peripherals) terhubung ke kabel tulang belakang (Backbone) secara bersiri. Kebaikan router ialah Menguruskan penghataran isyarat dengan berkesan. Perlu pengulang (repeater) jika jarak LAN juah. Perisian aplikasi Perisian versi rangkaian perlu untuk penggunaan bersama dan memudahkan rangkian dikawal oleh perisian rangkaian. Manakala satu gateway perlu digunakan untuk antaramuka yang berbeza dari segi pekakasan dan perisian. Maklumat yang dihantar akan bergerak secara dua hala melalui semua nod pada kabel tersebut. Murah. Ethernet Hub16ports (RM400). Sesuai untuk rangkaian yang kecil. Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian.Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star). Word. Memerlukan terminator untuk kedua.dua hujung kabel tulang belakang . Bas (Linear Bus) Semua nod (file server. Kurang kabel dan jarak LAN tidak terbatas. C. Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200). Excel. 8. Topologi untuk rangkaian jenis LAN Jenis-jenis Topologi Fizikal Bas (Linear Bus) Bintang (Star) Cincin (Star-wired Ring) Tree i. Lotus 1-2-3. Contoh perisian aplikasi. Menghanter maklumat di antara topologi LAN yang berlainan. Router tahu alamat bridge dan komputer bagi kedua-dua rangkaian yang berhubung. Kelebihan Senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan nod tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan. . Kelemahan Jika kabel tulang belakang (Backbone) atau mana-mana nodnya bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. Menghanter maklumat di melalui jenis kabel yang berbeza. WordPerfect dll. Bridge dan gateways Untuk menyambungkan dua atau lebih rangkaian satu bridge perlu disediakan untuk antaramuka (interface) yang serasi.10Base8 ports (RM550). Sukar mengesan kerosakan. 10Base16ports (RM1200) 7. Menghanter maklumat di antara dua protocols atau rangkaian.

Cincin (Star-wired Ring) Topologinya sama dengan topologi bintang. Twisted. RJ-45. Lebih mahal berbanding dengan linear bus. Data dihantar secara sehala jadi ia akan melalui setiap nod serta komputer sehingga sampai ke destinasinya. nodnya tidak dapat berfungsi. Jika sebuah komputer pelayan (file server) digunakan maka data akan dihantar ke kepada komputer pelayan selepas melalui hab. Kelemahan Penggunaan banyak kabel. Tiada perlanggaran (collision) data. 10Base 16ports .Tiada Kelemahan Jika kabel utama bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi. LocalTalk Hub: 10Base 8 ports . ST Connector. Mudah untuk mengesan kerosakan . Ethernet Hub 16 ports iii. Tidak mengganggu rangkaian semasa penyambungan atau mengalihkan peranti. Maklumat akan melalui hab sebelum sampai ke destinasinya.pair.pair. . Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar. Datanya dikawal oleh MAU (Multistation Access Unit). SC Connector Protocol: Ethernet . Mudah dikembangkan. Fiber Optic Connector: RJ-45. Bintang (Star) Semua nodnya disambung terus ke hab di pusat rangkaian. Ethernet Hub 8 ports . LocalTalk Kabel: Twisted. Komunikasi antara terminal mudah. LocalTalk ii. Sambungannya adalah secara bersiri dan kedua-dua hujungnya ditemukan untuk membentuk bulatan. Jenis NIC : Ethernet Card. ST Connector.Perisian tambahan diperlukan untuk mengelakkan perlanggaran (collision) data Jenis NIC : Ethernet Card. Hab akan mengawal semua fungsi dalam rangkaian dan bertindak sebagai pengulang (repeator) juga. Kelebihan Mudah dipasang dan dirangkaikan. SC Connector Protocol: Ethernet . LocalTalk Kabel: Coaxial. Masa untuk mengakses data optimal. BNC T-Connector. Jika terdapat kerosakan pada hab atau sambungannya. Fiber Optic Terminator: Terminater 50 ohm Connector: BNC. Kelebihan Penghantaran data laju. Dapat melayan lalu lintas data yang padat.

|Home Page| |Hobi| |Kerjaya| |Biodata| . Sebab lain ialah keupayaan rangkaian LAN dari segi keselamatan dan kapasiti penyimpanan yang sama dengan kerangka utama. Jenis NIC : Token Ring Card Kabel: Twisted. LAN banyak digunakan oleh organisasi besar sebab ia tidak perlu pakar dalam penyelengaraan berbanding dengan kerangka utama. Sukar dalam configurasi dan pendawaian Jenis NIC : Ethernet Card.pair. Fiber Optic. Tree Topologi tree merupakan gabungan topologi bas dan topologi bintang. 10Base 16ports Penutup Rangkai setempat makin popular dan luas digunakan berbanding dengan kerangka utama (mainframs). Kabel: Twisted. untuk sistem rangkaian di sekolah sistem rangkaian LAN jenis bintang adalah pilihan yang terbaik buat masa kini. Jadi. ST Connector. Coaxial Connector: RJ-45. Kerosakan pada kabel tulang belakang akan menggagalkan bahagian lain. Kelemahan Penjang keseluruhan terhad kepada jenis kabel yang digunakan. Protocol: Token Ring Alat lain: MAU (Multistation Access Unit) untuk menghantar maklumat melalui cincin (Ring) iv. didapati ramai yang mencadangkan penggunaan sistem rangkaian LAN jenis bintang untuk ciber cafe tanpa menggunakan pelayan. SC Connector Protocol: Ethernet Hub: 10Base 8 ports . Di mana topologi bintang disambung kepada kabel tulang belakang bas Kelebihan Penulisan titik ke titik (point-to-point writing) untuk bahagian idividu Disokong oleh sebilangan pembekal perkakasan dan perisian. Dari maklumat yang diperolehi dari pengusaha-pengusaha kedai komputer.pair Connector: RJ-45.perlanggaran (collision) data Sukar mengesan punca kerosakan.

|Komputer| |Sekolah| |Harapan| |Hotlink| .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful