Anda di halaman 1dari 7

Mata pelajaran Kelas Tarikh Hari Tema Masa Topik Ringkasan Standard kandungan Standard pembelajaran Objektif pembelajaran

Dunia sains & teknologi 3 Zuhal 18/9/2013 Rabu Teknologi dan kehidupan lestari 2.20 ptg 3.20 ptg (60 minit) Pengaliran air dalam tanah Melalui topik ini pelajar dapat membina urutan beberapa jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya. 7.1 Menganalisis kandungan tanah

7.1.2 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan. 7.1.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas. Murid sekurang-kurangya dapat 1. Mengetahui cara membuat uji kaji pengaliran air di dalam tanah. 2. Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya. 3. Mengitlak tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan siasatan yang dijalankan. Berkerjasama, patuh arahan guru, bersungguh-sungguh, hormat menghormati Menghubungkait, mengolah, mengingat kembali.

Nilai Unsur KB

Aktiviti

Fasa pembelajaran Orientasi 5 minit

Isi pembelajaran 1. Cerita Paman dan hari hujan.

aktiviti 1. Guru bercerita mengenai Paman dan hari hujan. 2. Paman megemukakan soalan di mindanya? a. Kemanakah air hujan akan jatuh? b. Selepas hujan dimanakah air hujan tersebut menghilang?

Catatan KB Membanyangkan situasi.

Nilai : patuh arahan guru

Pencetusan idea 15 minit

1. Pengaliran air di dalam tanah.

2. Guru menanyakan soalan a. mengapakah sesetengah tempat tidak menakung air selepas hujan? b. Mengapakah tasik, kolam, sawah padi dapat menakung air hujan dengan lama? c. Bagaimanakah air mengalir melalui tanah tersebut? 3. Guru menanyakan jenis tanah yang dipelajari pada pelajaran yang lalu. a. Antara ketiga-tiga tanah tersebut manakah yang paling cepat air mengalir melaluinya? 4. Guru memanggil beberapa orang pelajar untuk menampal kad jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir. Nilai: Patuh arahan guru BBM Kad perkataan KPS : Memerhati Menghubungkait

Penstrukturan semula idea 20 minit

1. ujikaji pengaliran air di dalam tanah 2. bahan-bahan a. pelbagai jenis tanah. b. Air 3. Alatan a. Cawan polistrena b. Bekas takungan.

1. Guru membahagikan pelajar kepada enam kumpulan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menjalankan uji kaji pengaliran air di dalam tanah. 3. Masa yang diperuntukkan untuk air mengalir melalui tanah tersebut ialah satu minit. 4. Masa dikawal oleh guru bagi mengelakkan ralat ketika ujikaji. 5. Pelajar memasukkan sendiri tanah mengikut sukatan yang telah ditetapkan oleh guru. 6. Pelajar dikehendaki untuk melekatkan nama jenis tanah pada bekas tadahan. 7. Keputusan ujikaji dicatat di dalam lembaran aktiviti yang telah diberikan oleh guru. 8. Guru memanggil beberapa orang pelajar kehadapan untuk membincangkan hasil ujikaji pada lembaran aktiviti di papan putih. KB Membuat keputusan waras. KPS Memerhati Membanding beza Menaakul BBM Set ujikaji pengaliran air dalam tanah. Lembaran aktiviti.

9. Guru menanyakan soalan, a. Bagaimana kita kaitkan jumlah air yang terkumpul dengan keupayaan air melaluinya? 10. Guru memanggil beberapa orang pelajar untuk menyusun jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melalui urutan menaik. Aplikasi idea 10 minit 1. Pembentukan bayang-bayang 2. Guru menanyakan soalan. a. Tanah manakah sesuai untuk menanam padi? b. Tanah manakah yang sesuai untuk pokok kaktus? c. Tanah manakah yang sesuai untuk penanaman jagung? 3. Pelajar diberikan lembaran kerja 1 untuk dijawab. 4. Guru memantau aktiviti pelajar.

Nilai Kerjasama Patuh arahan guru. Bersungguhsungguh

BBM : Lembaran kerja

Refleksi 5 minit

1. Pembentukan bayang-bayang

2. Guru bersama pelajar membuat rumusan pelajaran pada hari itu. 3. Guru mengaitkan perbezaan tanah dapat membantu manusia dari segi aktiviti agrikultur.

KB : Mengingat kembali

Nilai : Patuh arahan guru

Penilaian Pemulihan Sumber

Murid membuat lembaran kerja 1 Murid lemah dibimbing untuk membuat lembaran kerja 1 1. Buku teks 2. Buku aktiviti 3. Lembaran kerja

Refleksi Kekuatan

Kelemahan

Penambahbaikkan