Anda di halaman 1dari 1

Isikan teka silangkata dibawah dengan menuliskan perkataan seerti bagi perkataan-perkataan di bawah.

1 1

A
2

5 6

E A

T
7

A R

KE BAWAH 1. Menyebabkan 2. Cepat 3. Mahu

MELINTANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Berhati-hati Mudah Peraturan Bahas Mematuhi Lalai Bijaksana