Anda di halaman 1dari 4

Soalan Aras Pengetahuan (Knowledge) 1. Apakah kegunaan peralatan yang ditunjukkan di bawah?

A. B. C. D.

untuk melihat mikroorganisma yang halus untuk melihat benda hidup untuk melihat pergerakan organisma untuk melihat pembikan mikroorganisma

2. Antara kenyataan berikut yang manakah betul tentang seekor helang? A. B. C. D. bertelur banyak menjaga anak-anak selepas menetas dari telur membiarkan anak-anak selepas telur menetas haiwan lain akan menetaskan telur helang

Soalan Aras Pemahaman (Comprehension) 3. Kerosakan gigi akan berlaku kalau gigi tidak dibersihkan untuk jangkamasa yang lama. Apakah inferens yang dapat anda buat berdasarkan pernyataan di atas? A. B. C. D. kerana kerana kerana kerana makanan tidak dihadam sepenuhnya makanan bersifat mengkakis terhadap gigi gigi dijangkiti bakteria tindakan bakteria terhadap makanan menghasilkan asid

4. Gambar rajah berikut menunjukkan haiwan X dan haiwan Y.

Haiwan X

Haiwan Y

Apakah persamaan antara kedua-dua haiwan?

A. B. C. D.

tidak menjaga anak-anak mereka menjaga anak-anak mereka bertelur melahirkan anak

Soalan Aras Aplikasi (Application) 5. Antara tumbuhan berikut yang manakah mempunyai cara penyebaran yang sama dengan rambutan dan betik? A. B. C. D. 6. teratai love grass lalang kelapa

Berapakah rantai makanan yang wujud dalam siratan makanan di atas? A 6 B 7 C 8 D 9 Soalan aras analisis (Analysis) 7. Carta bar berikut menunjukkan bilangan telur yang telah dihasilkan oleh haiwan W,X, Y dan Z.

Apakah inferens yang dapat kamu buat berdasarkan bilangan telur yang dihasilkan oleh haiwan W? A. untuk memastikan sebahagian telur-telur haiwan W menetas dengan selamat B. supaya musuh tidak memakan semua telur-telurnya. C. untuk meningkatkan populasinya dalam komuniti. D. untuk memastikan kesemua telurnya dapat menetas dengan selamat 8. Yang mana satukah karnivor dalam siratan makanan berikut?

A. B. C. D.

Harimau sahaja Helang sahaja Harimau dan arnab sahaja Helang dan harimau sahaja

Soalan aras mensintesis (Synthesis) 9. Gambar rajah berikut menunjukkan suatu rantai makanan. Jelaskan apa akan berlaku kalau semua rusa telah diburu oleh manusia?

A. B. C. D.

bilangan tumbuhan akan berkurang tiada perubahan terhadap bilangan tumbuhan bilangan harimau berkurang bilangan harimau bertambah

10. Antara susunan cecair berikut yang manakah betul yang dari paling perlahan kepada yang paling laju? A. air susu minyak gam B. gam minyak susu air C. sos tomato gam minyak susu D. sos tomato minyak gam

Soalan Aras Penilaian (Evaluation) 11.

Gambar rajah di atas, menunjukkan dua belon yang telah diikat pada penghujung sebatang kayu dan sebiji belon telah dicucuk. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan eksperimen di atas? A. B. C. D. 12. gas gas gas gas mempunyai isipadu yang tetap mempunyai bentuk yang tetap mengisi ruang mempunyai jisim

Gambar rajah di atas menunjukkan sebiji belon yang ditekan dengan tangan. Pemerhatian ini membuktikan bahawa A. B. C. D. udara udara udara udara mengisi ruang mempunyai bentuk yang tetap tidak mempunyai isipadu yang tetap boleh dimampat