RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 ( 2014

)

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EMK

INSTRUMEN

CATATAN

TAJUK 4 1 KERAJAAN – KERAJAAN MELAYU AWAL 4.1 Kedudukan kerajaankerajaan Melayu Awal

4.1.1 Menamakan kerajaan kerajaan Melayu awal. K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaankerajaan Melayu awal. 4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu pada peta Malaysia. K4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran Negara

1.Patriotisme 2.Kepimpinan 3.Nilai murni   Bersyukur Berbangga

1. Peta Kerajaan Melayu Awal

2.Lembaran Kerja 4.Pendidikan Alam Sekitar  Sayangi persisiran pantai / laut  Namakan kerajaan Melayu Awal

3. Peta Minda Kerajaan Melayu Awal

Peta Kerajaan Melayu Awal 4.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-kerajaan Melayu  Sayangi persisiran pantai / laut 3. Keusahawanan K4. Lembara kerja 5. 1.Nilai murni   Bersyukur Berbangga 1. Lisan 2.1.6 Menyatakan keperluan menjaga kebersihan pesisiran pantai.1.1. teluk dan pulau pada peta di sekitar Kerajaan Melayu awal.Kepimpinan 3. selat.Patriotisme 2.Pendidikan Alam Sekitar 4.7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran Negara   Urusan jual beli Alat yang digunakan untuk urus niaga .1.3 Menamakan laut. K4.2 4.