RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 ( 2014

)

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EMK

INSTRUMEN

CATATAN

TAJUK 4 1 KERAJAAN – KERAJAAN MELAYU AWAL 4.1 Kedudukan kerajaankerajaan Melayu Awal

4.1.1 Menamakan kerajaan kerajaan Melayu awal. K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaankerajaan Melayu awal. 4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu pada peta Malaysia. K4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran Negara

1.Patriotisme 2.Kepimpinan 3.Nilai murni   Bersyukur Berbangga

1. Peta Kerajaan Melayu Awal

2.Lembaran Kerja 4.Pendidikan Alam Sekitar  Sayangi persisiran pantai / laut  Namakan kerajaan Melayu Awal

3. Peta Minda Kerajaan Melayu Awal

K4.3 Menamakan laut. Keusahawanan K4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga kebersihan pesisiran pantai.7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran Negara   Urusan jual beli Alat yang digunakan untuk urus niaga .Nilai murni   Bersyukur Berbangga 1. Lembara kerja 5.Pendidikan Alam Sekitar 4.Kepimpinan 3. teluk dan pulau pada peta di sekitar Kerajaan Melayu awal.1. selat.Patriotisme 2. 1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-kerajaan Melayu  Sayangi persisiran pantai / laut 3.1. Lisan 2. Peta Kerajaan Melayu Awal 4.1.2 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful