Anda di halaman 1dari 16

Fakta

Menguji pengetahuan calon tentang fakta sains seperti sifat fizikal, ciri dan fenomena.

13. Tema: Penyiasatan tentang daya dan tenaga Tahun: 5 2010 Soalan: Susan ingin menyiasat tentang pantulan cahaya. Objek manakah yang boleh digunakan untuk memantul cahaya? Pilihan Jawapan: A Cermin B Kadbod C Kaca jernih D Kepingan plastik Jawapan sebenar: A 30. Tema: Teknologi Tahun: 6 2010 Soalan: Alatan yang manakah menggunakan prinsip tuas? Pilihan Jawapan:

Jawapan sebenar: A

Istilah

Menguji pengetahuan calon tentang maksud, makna, definisi bagi sesuatu istilah atau simbol.

14. Tema: Penyiasatan tentang daya dan tenaga Tahun: 6 2010 Soalan: Apakah maksud laju? Pilihan Jawapan: A Kebolehan suatu objek bergerak B Masa yang diambil apabila objek bergerak C Jarak yang dilalui oleh objek yang bergerak D Satu ukuran kepantasan pergerakan objek Jawapan sebenar: C

What is the meaning of organic waste? Apakah maksud bahan buangan organic? A Waste cannot decay Bahan buangan yang tidak boleh mereput B Waste produced by plants Bahan buangan yang dihasilkan oleh tumbuhan C Waste produced from the home Bahan buangan yang dihasilkan dari rumah D Waste that pollutes the environment Bahan buangan yang mencemarkan alam sekitar

6. A B C D

Apakah yang dimaksudkan dengan bahan kumuh?UPSR 2004 Bahan yang tidak diperlukan oleh badan Bahan yang tidak dicernakan Cecair beracun yang terdapat dalam badan Sisa bahan dalam najis dan air kencing

JAWAPAN: A

Kaedah

Mengetahui pengetahuan calon tentang cara atau teknik dalam menjalankan penyiasatan atau eksperimen.

5 Tema: Penyiasatan tentang benda-benda hidup Tahun: 5 2010 Soalan: Apakah langkah terbaik untuk mengelakkan nyamuk daripada membiak di dalam kolam di luar rumah? Pilihan Jawapan: A Masukkan ikan ke dalam kolam itu B Tuang racun serangga ke dalam kolam itu C Bakar lingkaran ubat nyamuk di tepi kolam itu DTutup permukaan kolam itu dengan jarring ikan Jawapan sebenar: A

10.

Antara berikut, kedudukan mata yang manakah betul untuk membaca ukuran isi padu cecair itu?UPSR 2004

JAWAPAN : B

11. Antara berikut, yang manakah cara paling baik digunakan untuk menentukan kelajuan empat orang pelari?UPSR 2004 A B C D Mencatat masa larian mereka dalam jarak yang ditetapkan Mengukur jarak larian mereka yang berbeza dalam masa yang berbeza Memerhati kedudukan pelari semasa berlari dalam jarak yang sama Memerhati pelari berlari satu demi satu tanpa mengukur jarak larian mereka

JAWAPAN: A

UPSR 2004 12. Gambar menunjukkan seorang pekerja sedang menarik satu beban yang berat.

A B C D

I dan II sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, III dan IV sahaja

Urutan

Menguji pengetahuan calon tentang susunan, aliran proses, perkembangan Keseimbangan atau fenomena yang berhubung dengan masa.

17. Tema: Penyiasatan tentang bahan-bahan Tahun: 5 2010 Soalan: Berikut adalah maklumat langkah-langkah dalam proses pembuangan sejenis makanan yang dipanggil opak-opak. Terbalikkan adunan lapisan nipis dan letak penutup periuk ke atas periuk yang W mengandungi air mendidih Ambil satu sudu besar adunan dan letak ke atas penutup periuk dan tekan adunan itu untuk X membentuk satu lapisan nipis Campur ubi kayu yang telah diparut dengan tepung kanji, garam dan pewarna makanan Y untuk membentuk adunan Z Jemur adunan yang telah ditekan itu di bawah cahaya matahari selama dua hari Pilihan Jawapan: W, X, Y, Z Y, X, W, Z W, Z, Y, X Z, Y, X, W Jawapan sebenar: B The following information shows the steps to measure the volume of liquid. Maklumat berikut menunjukkan langlah-langkah untuk menyukat isi padu cecair. R S T Pour the liquid carefully into a measuring cylinder Tuang cecair secara berhati-hati ke dalam silinder penyukat Read the volume of the liquid in a measuring cylinder Baca isi padu cecair di dalam silinder penyukat Place a measuring cylinder on a level surface Letak silinder penyukat di atas permukaan rata

Choose the correct sequence of the steps. Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah. A T,R,S B R,S,T C T,S,R D R,T,S

Urutan Pilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam pertanian.

Tema :Dunia teknologi Tahun : 4 Konstruk : K 4 - Urutan Aras : Mudah Jawapan :C

Pengelasan

Menguji pengetahuan calon tentang kumpulan, set, kelas, jenis atau bidang yang mempunyai sifat-sifat atau ciri yang serupa.

1.Tema: Penyiasatan tentang benda-benda hidup Tahun: 5 2010 Grafik:

Soalan: Antara yang berikut, yang manakah telah dikelaskan dalam kumpulan S dan dengan betul? Pilihan Jawapan: S A B C D Meranti dan angsana Kemuncup dan semalu Meranti dan semalu Semalu dan angsana T Kemuncup dan semalu Meranti dan angsana Kemuncup dan angsana Meranti dan kemuncup

kumpulan T

Jawapan sebenar: A 2004 7. Gambar di bawah menunjukkan tiga jenis buah.

JAWAPAN: A

Prinsip

Menguji pengetahuan calon tentang hukum, teori, atau prinsip sains.

12.

Tema: Penyiasatan tentang daya dan tenaga

Tahun: 4 2010 Grafik:

Soalan: Apakah ciri alat ini yang membolehkannya digunakan untuk menyukat masa? Pilihan Jawapan: Ia berayun seragam Ia mempunyai skala yang standard Air menitis melaluinya seragam Ia menyukat minit dan saat dengan tepat

Rajah 8 menunjukkan satu penyiasatan.

Apakah yang dibuktikan oleh penyiasatan itu? I Cahaya bergerak dalam garis lurus II Cahaya dibiaskan III Cahaya tidak boleh menembusi objek legap IV Cahaya dipantulkan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Tema :Alam Fizikal Tahun : 5 Jawapan : B

Rajah 11 menunjukkan ciri proses X

Apakah proses X ? A Peleburan B Pendidihan C Penejatan DPengewapan

Penterjemahan

Menguji pemahaman calon tentang data atau maklumat yang diberi dalam bentuk jadual, graf, simbol atau gambarajah.

8. Tema: Penyiasatan tentang daya dan tenaga Tahun: 6 2010 Grafik:

Soalan: Carta palang manakah yang mewakili laju purata kenderaan-kenderaan itu? Pilihan Jawapan:

Jawapan sebenar: C

24. Tema: Bumi dan alam semesta Tahun: 5 2010 Grafik:

Soalan: Antara yang berikut, yang manakah mewakili S, T dan u dengan betul? Pilihan Jawapan: S Skorpio A Biduk B C Belantik D Pari Jawapan sebenar: C Tema : Living things Tahun : 6 2007/ 1 / R Rajah 1 menunjukkan satu situasi

T Belantik Pari Skorpio Biduk

U Pari Skorpio Biduk Belantik

Apakah yang digambarkan oleh situasi itu? A Kurang makanan B Persaingan antara hidupan C Kemusnahan habitat haiwan D Bilangan haiwan berkurangan Pilihan Jawapan : A Jawapan sebenar : B

Pentafsiran

Menguji pemahaman calon untuk membuat rumusan atau kesimpulan dari data atau eksperimen.

9. Tema: Penyiasatan tentang daya dan tenaga Tahun: 4 2010 / 9 / Membuat kesimpulan / tinggi Grafik:

Soalan: Apakah kesimpulan penyiasatan ini? Pilihan Jawapan: T berayun paling perlahan U berayun lebih cepat daripada V W berayun lebih cepat daripada U V berayun lebih perlahan daripada W Jawapan sebenar: B 20. Tema: Penyiasatan tentang bahan-bahan Tahun: 6 2010 / 20 / Membuat kesimpulan / rendah Grafik:

Soalan: Apakah kaedah yang sesuai untuk mengawet makanan-makanan itu? Pilihan Jawapan: S R T Pengeringan A Penjerukan Pembotolan B C D Pengasapan Salutan lilin Pengasinan Pengasinan Pempasteuran Pengetinan Pengetinan Penjerukan Pembungkusan vakum

Diagram 2 shows a boys reaction when a frog suddenly leaps towards him. Rajah 2 menunjukkan reaksi seorang budak lelaki apadila seekor katak tiba-tiba melompat ke arahnya.

Diagram 2 Rajah 2 What conclusion can be made from the boys reaction? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan teaksi budak itu? A B C D Humans can see Manusia boleh melihat Humans will shout when they get shock Manusia akan menjerit apabila terkejut Humans respond to stimulus Manusia bergerak balas terhadap rangsangan Humans protect themselves from danger Manusia melindungi diri sendiri daripada bahaya

Jawapan sebenar: B 23. Tema: Bumi dan alam semesta Tahun: 4 2010 / 23 / Klasifikasi / rendah Soalan: Maklumat berikut ialah tentang planet X Planet kelima daripada matahari Planet paling besar dalam sistem suria Antara yang berikut, yang manakah planet X? Pilihan Jawapan: Bumi Zuhal Marikh Musytari Jawapan sebenar: D

Ekstrapolasi

Menguji pemahaman calon untuk membuat ramalan, kesan atau akibat sesuatu tindakan.

22. Tema: Bumi dan alam semesta Tahun: 5 2010 Soalan: Antara yang berikut, yang manakah mungkin berlaku di bumi semasa Gerhana Matahari penuh? I Siang tiba-tiba menjadi gelap II Semua haiwan menjadi kelam kabut III Ribut taufan berlaku secara tiba-tiba IVSuhu turun beberapa darjah selsius Pilihan Jawapan: I dan III I dan IV II dan III II dan IV Jawapan sebenar: B 22 A beaker containing hot water is placed in a labarotary at room temperature. The water is left to cool. The temperature of the water is recorded every 4 minutes. The table shows the temperature reading of the water. Satu bikar mengandungi air panas diletakkan dalam makmal pada suhu bilik. Air itu dibiarkan menyejuk. Suhu air itu dicatatkan setiap 4 minit. Jadual menunjukkan bacaan suhu air itu. Time/minute Masa/minit o Temperature/ C o Suhu / C 0 94 4 84
th

8 74

12 64

16 54

What is the temperature reading of the water at the 20 minute? Berapakah bacaan suhu air itu pada minit ke-20? A 40 C B 42 C
o o

C 44 C D 46 C
o

Jawapan : C

Diagram 7 shows an activity to study the properties of gas. Rajah 7 menunjukkan satu aktiviti untuk menyiasat sifat gas.

Diagram 7 Rajah 7 What will happen to the smoke when the cardboard is removed? Apakah yang akan berlaku kepada asap jika kadbod dikeluarkan? A B C D Still stays in container Y Masih di dalam bekas Y Escape from both containers Keluar dari kedua-dua bekas Fill up the space only in container X Mengisi ruang hanya di dalam bekas X Fills up the space in both containers Mengisi ruang di dalam kedua-dua bekas

Diagram 12 shows the gear on Eddys bicycle. Rajah 12 menunjukkan gear pada basikal Eddy.

Diagram 12 Rajah 12 What will happen when the chain shifts from gear X to gear Y? Apakah yang akan berlaku apabila rantai dipindahkan dari gear X ke gear Y? A The speed increases Kelajuan bertambah B The pedalling force desreases Daya kayuhan berkurang C The distance travelled is shorter Jarak perjalanan lebih singkat D The direction of movement changes Arah pergerakan berubah

Aplikasi

Menguji keupayaan calon menggunakan prinsip atau konsep sains untuk menerangkan situasi yang ada hubungkait dengan kehidupan hariannya.

Irfans toy car take 5 seconds to complete a distance of 20 metres. What is the speed of the toy car?

Kereta mainan Irfan mencatatkan masa 5 saat untuk menamatkan jarak 20 meter. Berapakah laju kereta mainan itu?

A B

4 metres per second 4 meter sesaat 10 metres per second 10 meter sesaat

18. Tema: Penyiasatan tentang bahan-bahan Tahun: 5 2010 / 18 / Membuat kesimpulan / sederhana Soalan: Nani mendapati kasut sekolahnya masih basah. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengeringkan kasut itu dengan lebih cepat? Pilihan Jawapan: Sapu kasut itu dengan pemutih kasut Letakkan kasut itu di bawah kipas yang berpusing Letakkan kasut itu di atas rak Seterika kasut itu Jawapan sebenar: B

Anda mungkin juga menyukai