Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM Tarikh Hari Masa Kelas Bil.

Pelajar Mata Pelajaran Tajuk Objektif : 19 Ogos 2013 : Isnin : 9:00 10:00 pagi ( 1 jam ) : 5 Amanah : 29 Orang : Pendidikan Islam : Solat Jumaat ( Pengertian dan Hukumnya ) : Pada akhir pelajaran murid dapat : Aras 1 : menyatakan hukum solat Jumaat. Aras 2 : menyatakan syarat wajib solat Jumaat. Aras 3 : membezakan perkara sunat dan rukun Jumaat. : Murid pernah melakukan solat Jumaat di masjid : Mengetahui erti Solat Jumaat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Solat Jumaat : Gambar Khatib membaca Khutbah, Carta lafaz niat Solat Jumaat dan lambaran kerja : Menghubungkan Silaturrahim melalui ibadat Solat Jumaat : Istiqamah dalam menunaikan ibadah : a. Kognitif murid dapat menyatakan maksud Solat Jumaat b. Psikomotor Murid dapat melakonkan sebagai Khatib membaca Khutbah c. Sosial Murid merasa bertanggungjawab ketika menunaikan Solat Jumaat

Pengetahuan Sedia Ada Konsep Bahan Nilai Kemahiran

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru - Guru memperdengarkan kaset / CD Khatib berkhutbah Guru bersoaljawab dengan murid : Apakah yang kamu dengar daripada kaset tadi. : Apakah yang membezakan khutbah dan syarahan - Guru meminta murid membaca pengertian hukum Solat Jumaat serta dalil naqli. -Guru meminta murid menulis semula pengertian Solat Jumaat serta hukumnya. -Guru meminta murid membuat peta minda berdasarkan pengertian, hukum dan dalil wajib Solat Jumaat. Aktiviti Murid -Murid memerhati dan mendengar kaset / CD yang dimainkan Beberapa orang murid menjawab soalan yang dikemukakan -Murid menjawab perbezaan khutbah dengan syarahan Murid membaca pengertian Solat Jumaat yang dipaparkan melalui carta. Murid menyebut hukum Solat Jumaat serta membaca dalil naqli. Murid mencatat pengertian Solat Jumaat dan mencatat hukum Solat Jumaat dengan betul. Murid mula melakar peta minda seperti yang diarah oleh guru. Catatan

Set Induksi ( 5 minit )

-Kaset / CD Khutbah Jumaat Soal jawab dengan murid

Langkah 1 ( 15 minit )

-Pengertian dan hukum solat Jumaat -Dalil wajib Solat Jumaat

Kemahiran berpusatkan murid dan individu.

Langkah 2 (15 minit )

-Syarat Wajib Solat Jumaat 1-Islam 2-Lelaki 3-Baligh 4-Berakal 5-Bermastautin 6-Tidak uzur

-Guru meminta murid menyebut satu persatu syarat wajib Solat Jumaat dengan urutan yang betul dan fasih. -Guru mengarah murid-murid membuat peta minda berdasarkan syarat wajib Solat Jumaat.

-Murid menyebut syarat-syarat wajib Solat Jumaat dengan bimbingan guru.

-Murid sekali lagi membuat peta minda berdasarkan arahan yang diberikan.

-Lafaz niat Solat Jumaat -Guru menyebut lafaz niat Solat Jumaat. -Lati tubi menyebut lafaz-lafaz niat Solat Jumaat secara kelas,kumpulan dan individu -Murid mengikuti sebutan guru. -Murid menyebut lafaz niat Solat Jumaat seperti yang diarahkan.

Langkah 3 (15 minit )

-Sunat sebelum Solat Jumaat 1)Mandi 2)Memotong kuku 3)Berpakaian bersih 4)Memakai bau-bauan 5)Datang awal ke masjid 6)Solat Tahiyatul masjid 7)Iktikaf 8)Membaca Al-Quran 9)Bersolawat dan berzikir

-Guru membaca carta yang -Murid-murid memerhati dan mengandungi perkara-perkara sunat mendengar perkara-perkara sunat sebelum Jumaat. yang diterangkan oleh guru melalui carta. -Guru membuat sumbang saran syarat sah solat Jumaat.

Penutup ( 10 minit )

Menyebut kembali isi pelajaran.

-Pengertian Solat Jumaat -Hukumnya -Syarat wajib Solat Jumaat -Simulasi cara membaca Khutbah -Syarat sah -Sunat-sunat sebelum Solat Jumaat.

-Guru membuat kesimpulan dan memastikan murid-murid dapat memahami isi-isi pelajaran dengan baik.

-Setelah memahami isi-isi pelajaran, murid menulis dalam buku latihan -Beberapa orang murid melakukan simulasi cara-cara membaca Khutbah sambil diperbetulkan oleh guru.