Anda di halaman 1dari 22

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

PANDUAN MENJAWAB SAINS UPSR BAHAGIAN B


PEMERHATIAN

1. Tumbuhan A lebih tinggi daripada Tumbuhan B. 2. Tumbuhan A lebih besar daripada Tumbuhan B. 3. Daun Tumbuhan A besar manakala daun Tumbuhan B kecil. 4. Batang Tumbuhan A besar berbanding batang Tumbuhan B. 5. Urat daun Tumbuhan A lebih besar daripada urat daun Tumbuhan B. (Atau ayat sebaliknya).

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

INFERENS 1. Tumbuhan A lebih tinggi( daripada tumbuhan B) kerana Tumbuhan A mendapat lebih banyak baja (daripada Tumbuhan B). 2. Tumbuhan A tinggi manakala Tumbuhan B rendah kerana Tumbuhan A mendapat air yang banyak manakala Tumbuhan B mendapat air sedikit. 3. Tumbuhan A tinggi berbanding Tumbuhan B kerana Tumbuhan A mendapat cahaya matahari yang banyak berbanding Tumbuhan B. 4. Tumbuhan A tinggi manakala Tumbuhan B rendah kerana Tumbuhan A adalah dari baka tinggi manakala Tumbuhan B dari baka rendah.

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

HIPOTESIS 1. Semakin banyak baja semakin tinggi tumbuhan. (PUM) (PUB) a) Pembolehubah dimanipulasi kuantiti/jumlah baja. b) Pemboleh ubah bergerakbalas ketinggian tumbuhan. c) Pembolehubah dimalarkan i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Jenis baja Jenis air Kuantiti air Jenis tumbuhan Baka tumbuhan Tempat Jumlah Cahaya Matahari Saiz bekas

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

UJIKAJI

Baja

Baja

Baja

Baja

KEPUTUSAN SELEPAS UJI KAJI (1)

TUM- JUMLAH BAJA TINGGI BUHAN (g) TUMBUHAN (cm) A 4 10 B 8 15 C 12 20 D 16 25 KESIMPULAN (1)
Semakin banyak baja semakin tinggi tumbuhan

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KEPUTUSAN SELEPAS UJI KAJI (2)

TUM- JUMLAH BAJA TINGGI BUHAN (g) TUMBUHAN (cm) A 4 25 B 8 20 C 12 15 D 16 10 KESIMPULAN (2)
Semakin banyak baja semakin

rendah

tumbuhan

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KEPUTUSAN SELEPAS UJI KAJI (3)

TUM- JUMLAH BAJA TINGGI BUHAN (g) TUMBUHAN (cm) A 4 10 B 8 20 C 12 20 D 16 10 KESIMPULAN (3)
1. PADA JUMLAH BAJA 8 GRAM HINGGA 12 GRAM TUMBUHAN PALING TINGGI.

2.PADA JUMLAH BAJA 8,9,10,11 DAN 12 GRAM TUMBUHAN PALING TINGGI. (Kunci : Pada )

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KEPUTUSAN SELEPAS UJI KAJI (4)

TUM- JUMLAH BAJA TINGGI BUHAN (g) TUMBUHAN (cm) A 4 10 B 8 15 C 12 20 D 16 20

KESIMPULAN 4 Takat/Had ketinggian tumbuhan hanya setakat 20 cm sahaja (Kunci : Takat/had)

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KEPUTUSAN SELEPAS UJI KAJI (5)

TUM- JUMLAH BAJA TINGGI BUHAN (g) TUMBUHAN (cm) A 4 10 B 8 15 C 12 20 D 16 15


KESIMPULAN 5 1)Tumbuhan paling tinggi pada jumlah baja 12 gram. 2) Semakin hampir ke 12 gram baja semakin Tinggi tumbuhan.

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KEPUTUSAN SELEPAS UJIKAJI (6)

TUM- JUMLAH BAJA TINGGI BUHAN (g) TUMBUHAN (cm) A 4 10 B 8 12 C 12 10 D 16 12 E 18 11 F 20 9


KESIMPULAN 6 Ketinggian Tumbuhan tidak dipengaruhi oleh jumlah baja. KESIMPULAN 7 Kesimpulan Biasa. Contoh : 1. Semua benda/objek mengembang bila dipanaskan 2. Semua logam boleh mengalirkan arus elektrik

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

Kesimpulan susunan ujikaji


1. 2. 3. 4. 5. 6. Pemerhatian Inferens Hipotesis Buat ujikaji Dapat keputusan Buat kesimpulan/rumusan

- Hubungan/perkaitan antara dua pembolehubah

-Ramalan -Pola/corak/perubahan 7. Tujuan (dimana-mana)

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KESIMPULAN LANGKAH UJIKAJI DI ATAS 1. Pemerhatian


Tumbuhan A lebih tinggi daripada Tumbuhan B.

2.Inferens
Tumbuhan A lebih tinggi daripada tumbuhan B kerana Tumbuhan A mendapat lebih banyak baja daripada Tumbuhan B).

3. Hipotesis
1. Semakin banyak baja semakin tinggi tumbuhan. (PUM) (PUB)

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

4. KESIMPULAN/RUMUSAN
i)Semakin banyak baja semakin tinggi tumbuhan ii)Semakin banyak baja semakin rendah tumbuhan a)Tumbuhan paling tinggi pada jumlah baja 8 gram hingga 12 gram. b)Tumbuhan paling tinggi pada jumlah baja 8/9/10/11/12 gram. iv)Tumbuhan paling tinggi pada jumlah baja 12 Gram v) Had/Takat ketinggian tumbuhan hanya setakat 20 cm sahaja. Vi) Ketinggian tumbuhan tidak dipengaruhi oleh jumlah baja

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

5.Tujuan/(matlamat/tajuk/objektif)
(Untuk) mengkaji/menyiasat/menguji/ mengeksperimen hubungan/perkaitan diantara jumlah baja dengan ketinggian tumbuhan.

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KESIMPULAN MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B

1.TUJUAN/ (Untuk) mengkaji hubungan di antara PUM dengan PUB. 2. HIPOTESIS/(HUBUNGAN/PERKAITAN/ (KESIMPULAN/RUMUSAN). i)Semakin meningkat/menurun (Pola) PUM semakin meningkat/menurun (Pola) PUB ii) JikaPUM(meningkat/menurun/berbeza,__) maka PUB ( meningkat,menurun, berbeza,_______) 3. 4. Ramalan tepat Pola/Corak/Perubahan Menaik, menurun, mendatar 5. Inferens - kerana 6. Pemboleh ubah dimanipulasi-jangan

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

umum 7. Pembolehubah bergerak balasjangan umum. 8. Pembolehubah dimalarkan-jangan umum

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

PERKARA YANG PALING PENTING BAGI BAHAGIAN B IALAH;

*Pemboleh ubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas*


PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI PEMBOLEHUBAH BERGERAK BALAS

PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI PEMBOLEHUBAH BERGERAK BALAS

PEMBOLEHUBAH BERGERAK

BALAS

PEMBOLEHUBAH DIMANIPULASI

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

1. Soalan Perbandingan / Perbezaan Tambah manakala 2.Inferens Tulis pemerhatian dulu Contoh soalan perbandingan Waktu 7 pagi 8 pagi 9 pagi 10 pagi 11 pagi Suhu udara kandang X/ C 26 27 28 29 30 Suhu uadara kandang Y/ C 27 28 30 31 33

Soalan Bandingkan perubahan suhu udara di antara kandang haiwan X dengan kandang haiwan Y. Jawapan:

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

Kandang X menaik sekata manakala kandang Y menaik tidak sekata. CONTOH MENJAWAB KEPUTUSAN SELEPAS UJI KAJI (1)

TUM- JUMLAH BAJA TINGGI BUHAN (g) TUMBUHAN (cm) A 4 10 B 8 15 C 12 20 D 16 25


HIPOTESIS

Semakin banyak baja semakin tinggi tumbuhan

KESIMPULAN/RUMUSAN
Semakin banyak baja semakin tinggi tumbuhan PERKAITAN/HUBUNGAN Semakin banyak baja semakin tinggi tumbuhan

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KEPUTUSAN SELEPAS UJI KAJI (3)

TUM- JUMLAH BAJA TINGGI BUHAN (g) TUMBUHAN (cm) A 4 10 B 8 20 C 12 30 D 16 30 E 18 20 F 20 10


UNTUK MENGKAJI HUBUNGAN DIANTARA JUMLAH BAJA DENGAN KETINGGIAN TUMBUHAN.
TUJUAN

HIPOTESIS
*Semakin banyak baja semakin tinggi tumbuhan

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KESIMPULAN
*PADA JUMLAH BAJA 12 GRAM HINGGA 16 GRAM TUMBUHAN PALING TINGGI. *PADA JUMLAH BAJA 12,13,14,15 dan16 GRAM TUMBUHAN PALING TINGGI.

(Kunci : pada)

HUBUNGAN/PERKAITAN Semakin meningkat jumlah baja sehingga 12 gram semakin meningkat ketinggian tumbuhan, dan pada dari 12 gram hingga 16 gram baja, ketinggian tumbuhan paling tinggi dan selepas 16 gram ketinggian tumbuhan semakin menurun.
(TIDAK PERNAH KELUAR DALAM SOALAN UPSR)

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

KESALAHAN YANG PALING KERAP BERLAKU SEMASA MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B 1. TIDAK DAPAT MEMBEZAKAN; a) Hipotesis , kesimpulan/rumusan dan perkaitan/hubungan. b) Inferens, ramalan dan sebab.

2. Jawapan perbandingan/perbezaan inferens yang tiada pemerhatian, tidak lengkap.

Sains UPSR

Panduan Menjawab Soalan UPSR

Bahagian B

SEKIAN MAAF JIKA ADA SALAH DAN SILAP KITA HANYA BERUSAHA, ALLAH YANG AKAN MENETUKAN.

SELAMAT BERJAYA

Anda mungkin juga menyukai