Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

PERMAINAN/SUKAN : NEGERI JANTINA : : KUMPULAN UMUR:

R01

Nama Pemain Alamat Pemain (Alamat Rumah) No. Surat Beranak Tahun :

: :

____________ ____________ ____________ ____ No. Telefon (Rumah): Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah : ___________ __

Sediakan 2 keping gambar ukuran pasport, 1 keping lekatkan di sini

: _____________________________

No. Daftar Sekolah : ______________________

Nombor Giliran UPSR : ____________________________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA


Nama IbuBapa / penjaga : No. Telefon (Pejabat) : No. Telefon bimbit : No. KP : ____

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain untuk pasukan dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut. Tandatangan : Tarikh :

AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN


Nama Guru Besar/ Guru Penolong Kanan : Alamat Sekolah : No. Telefon Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

(Tandatangan dan Cop Rasmi) Nama No. KP : :

Tarikh

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN

Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan/Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan Nama : No. KP : Jawatan: Tarikh :

Setiausaha Agung MSSM Negeri / Ketua Unit Sukan Negeri Cop Rasmi: Tarikh :