Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan Murid Tajuk : : : : : : : Bahasa Melayu Pemulihan

Tahun 2 2 September 2010 Isnin 8.00 9.00 pagi 8 orang Perkataan Vokal Berganding Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding dengan sebutan yang betul (Kumpulan Cerdas, Kumpulan Sederhana, Kumpulan Lambat). 2. Murid-murid boleh membaca perkataan vokal berganding tanpa mengeja (Kumpulan Cerdas). 3. Murid-murid boleh membaca ayat mudah dalam petikan yang mengandungi perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas dan Kumpulan Sederhana). 4. Menulis perkataan vokal berganding secara imlak (guru menyebut murid menulis). Kemahiran : 1. Menyebut kemahiran vokal berganding 2. Membatang perkataan vokal berganding 3. Membaca petikan perkataan vocal berganding Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid sudah mengenal huruf kecil dan huruf besar 2. Murid dapat membezakan huruf vokal dan huruf konsonan 3. Murid sudah menguasai kemahiran perkataan yang mengandungi diftong Penerapan Nilai : 1. Rajin berusaha 2. Berani

Hasil Pembelajaran :

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 1. Guru mengucap selamat dan bertanya khabar semua murid 2. Guru bertanya hobi murid-murid

CATATAN

Set Induksi Seni kata lagu : (5 minit) Lagu Baca buku selalu Mencari ilmu Kita kan jadi pandai Jika tak lalai Baca buku cerita Besar gunanya Banyak gambar yang indah Dalam cerita

Teknik : Nyanyian dan gerakan Nilai : Mendengar arahan, rajin berusaha BBM :

3. Guru menayang senikata lagu 4. Guru menyanyi lagu sambil membuat gerakan yang bersesuaian dengan lagu diiringi muzik yang dimainkan melalui tayangan power point 5. Murid menyanyi bersama-sama guru berserta gerakan 6. Guru menerangkan kepada murid kebaikan membaca

Senikata lagu dalam bentuk power point

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN 1. Kemahiran vokal berganding

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 1. Guru meminta murid menyebut huruf vokal beramai-ramai. 2. Guru meminta murid menyebut huruf konsonan beramairamai

CATATAN Teknik : Mengeja dan menyebut Nilai : Mendengar arahan BBM :

Langkah 1 (15 minit)

kv+vk berserta contoh : a) aa taat, saat b) ai baik, kait c) au laut, lauk d) ia liat, diam e) iu liut, cium f) ua buat, suam g) ui kuih, cuit

3. Guru memberitahu 2. Perkataan-perkataan vokal berganding kv+vk berserta gambar murid-murid mereka akan mempelajari perkataan yang menggabungkan huruf konsonan, vokal, vokal dan konsonan a) Bu + as = Buas 4. Guru menayangkan slaid perkataan mengandungi huruf vokal berganding 5. Murid-murid mengeja dan menyebut perkataan selepas 6. Latih tubi

Perkataan vokal berganding berserta contoh bergambar dalam bentuk power point

b) La + ut = Laut

Bu + ah = Buah c)

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

CATATAN

d)

Du + it = Duit

e) Langkah 2 (20 minit)

Ka + il = Kail 1. Membatang suku kata kvvk (Kumpulan Sa + uh = SauLambat) h


kuih
siat liut suap

1. Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan : a) Kumpulan Cerdas b) Kumpulan Sederhana c) Kumpulan Lambat 2. Kumpulan Cerdas dan Sederhana diberi permainan bahasa Jejak Labah-Labah 3. Guru memulakan kemahiran membatang suku kata dengan Kumpulan Lambat sambil menunjukkan slaid yang mengandungi vokal berganding. 4. Murid mengeja dan

Teknik : Mengeja, mengeja, menyebut, permainan bahasa Nilai : Berdikari Bekerjasama BBM : 1. Perkataan vokal berganding bergambar dalam bentuk power point

cuai
lauk

paut siap kaut

maaf cuai

tuah

PERKATAAN KVVK

a) Buah Ini buah. Ini buah epal. BuahPERKATAAN epal sedap. KVVK Buah manis. ba ik epal ju al ru as
cu ai buai na ik tu ai ka in su ai ku ih ma in

ku ah

la in

ku at lu as pu as

ka it cu it bu al

tu an pu an ku at

b) Daun Ini daun. Daun warna hijau. ruas mual suam muat ruam kian Pokok ada daun.
PERKATAAN KVVK

cium

cuit

taat

c) Duit Ini duit. Ini duit saya. 2. Membaca ayatduit. mudah Saya ada banyak (Kumpulan Cerdas) d) Fail Ini fail. Saya ada fail. Fail saya tebal.

bait

buat

saat

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN membatang suku kata vokal berganding dan membunyikan dengan betul dengan dipantau oleh guru 5. Murid membuat latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang ditayang di slaid dan membunyikannya. 7. Murid kumpulan Lambat diberi lembaran kerja mewarna perkataan yang sama dan memadan perkataan dengan gambar.

CATATAN 2. Kad bacaan bergred 3.Lembaran kerja permainan bahasa

e) Kail Ini mata kail. Ini mata kail saya. Mata kail saya tajam. Mata kail saya besar. f) Paip Ini paip. Ini paip air. Paip air warna biru. g) Paus Ini ikan paus. Ikan paus besar. Ikan paus warna biru.

8. Guru meneruskan pengajaran dengan Kumpulan Cerdas menggunakan bacaan bergred yang mengandungi perkataanvokal berganding. 9. Guru membaca petikan ayat mudah diikuti oleh murid. 10. Setiap murid membaca ayat mudah dengan

3. Mengeja dan menyebut ayat mudah (Kumpulan Sederhana)

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN perkataan vocal berganding

CATATAN

4. Menulis perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas)

yang terkandung dalam kad bacaan bergred yang berbeza. 11. Kumpulan Cerdas membuat latihan lembaran kerja dengan membina dan menulis ayat perkataan vokal berganding. 12. Guru meneruskan

aktiviti pengajaran dengan Kumpulan Sederhana. Guru menggunakan kad bacaan bergred yang sama, guru meminta murid mengeja dan menyebut ayat mudah yang mengandungi perkataan vokal berganding. 13. Kumpulan Cerdas,

Sederhana dan Lambat bergilir-gilir mengeja dan menyebut kad bacaan bergred tersebut. Langkah diulang sehingga semua murid setiap kumpulan menyebut kad bacaan

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN bergred secara individu. 15. Murid Kumpulan Sederhana membuat latihan lembaran kerja mewarna suku kata dan menulis gabungan suku kata yang diwarna dan menanda perkataan yang sama dengan gambar. Kemudian membuat lembaran kerja melengkapkan perkataan.

CATATAN

Langkah 3 (15 minit)

Penilaian dan pengukuhan

1. Guru menayangkan slaid yang mengandungi latihan membatangkan suku kata kvvk. Murid Kumpulan Lambat untuk membuat latihan menyesuaikan suku kata dengan menggunakan komputer riba. 2. Guru menayangkan slaid yang mengandungi latihan menyesuai perkataan dengan gambar. Murid Kumpulan Sederhana membuat

Teknik : Interaktif komputer Nilai : Berani kerana benar Berdikari BBM : Latihan bentuk power point Kad bacaan

it

ah

il

sauh kail daun

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN latihan di komputer riba. 3. Seorang murid Kumpulan Cepat membaca dengan kuat diikuti oleh murid yang lain

CATATAN bergred

Penutup (5 minit)

Rumusan hasil pembelajaran

1. Guru menunjukkan slaid yang mengandungi 4

Teknik : Lisan dan gerakan Nilai: Kerjasama BBM : 1. aid power point 2. Kli p video Sl

Perkataan Vokal berganding pi a no

perkataan vokal berganding selain daripada kvvk. 2. Murid menyebut perkataan tersebut a) piano b) hadiah c) piala d) buaya 3. Guru menayangkan klip video Chicken Dance dan guru meminta semua murid berdiri 4. Murid membuat pergerakan seperti dalam video

piano pi a piala la bu a ya ha di ah hadiah

buaya