Anda di halaman 1dari 1

C. Hadas (14?) Hadas artinya badan dalam keadaan tidak suci sehingga ibadah menjadi batal.

Dalam bahasa arab hadas berarti sesuatu yang baru kotoran, membuat yang baru atau tidak suci (12) 1. Macam Hadas dan cara bersucinya : Hadas ada 2 macam yakni, hadas kecil dan hadas besar. - Hadas kecil ialah keadaan tidak suci yang menghalangi, untuk menghilangkannya dapat dilakukan dengan berwudhu. Hadas kecil juga bias diartikan sebagai keluarnya sesuatu dari 2 jalan/pintu, dapat berupa air kecil, air besar ataupun qos/kentut. Cara bersuci dari hadas kecil adalah cukup dengan berwudhu atau tayamum. - Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang menghalanginya untuk ibadah. 2. D.