Anda di halaman 1dari 10

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1. Teori Pemesatan Perorangan telah diperkenalkan oleh Carl Rogers (1994). Matlamat teori
ini ialah agar klien dapat menyelesaikan masalah sendiri. Apabila klien dapat menyelesaikan
sesuatu masalah, dia dianggap bebas dan ada keyakinan diri. Oleh itu, peranan kaunselor
dalam melaksanakan teori ini ialah menyediakan suasana yang baik dan menolong klien
memahami dirinya sendiri

(a) Huraikan empat ciri penting yang terdapat pada teori ini.
10 markah

(b) Terangkan empat pandangan Carl Rogers terhadap manusia.


10 markah

2. Para sarjana kaunseling dan pengamal kaunseling memperakukan pentingnya


tingkahlaku bukan lisan dalam proses kaunseling.
(a) Huraikan lima tingkahlaku bukan lisan yang perlu dikuasai oleh guru bimbingan.
10 markah

(b) Terangkan lima kesan positif tingkahlaku bukan lisan dalam membantu perkembangan
sesi kaunseling.
10 markah

3. Cikgu Lee guru bimbingan dan kaunseling yang baru ditempatkan di Sekolah Rendah
Asam Pedas. Beliau mendapat pelajar-pelajar tahun enam yang akan menghadapi
peperiksaan UPSR masih belum menguasai banyak perkara tentang kemahiran belajar.
(a) Huraikan lima prosedur yang perlu dilakukan oleh Cikgu Lee untuk melaksanakan
program bimbingan.
10 markah

(b) Bincangkan lima kemahiran belajar yang dapat diberi oleh Cikgu Lee kepada muridmurid tahun enam untuk membantu mereka menghadapi peperiksaan UPSR.
10 markah

Aidil Sahipaludin

IPGKBM - x tahu la nie spot ke x tapi rse bleyla wat soalan ulangkaji
BAHAGIAN B
Jawab semua soalan dalam bahagian ini pada ruangan yang disediakan.

1. (a) Nyatakan tiga rasional Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling diperkenalkan di


sekolah.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(b) Jelaskan dua peranan guru sebagai pembimbing dari perspektif Islam.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. (a) Jelaskan dua maksud pernyataan falsafah bimbingan dan kaunseling Manusia mesti
mengenali dirinya.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(b) Kualiti peribadi guru bimbingan berkait rapat dengan keberkesanan perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling di sesebuah sekolah.
Jelaskan tiga ciri utama yang perlu dimiliki oleh seorang guru bimbingan.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. (a) Tingkah laku memberi perhatian merupakan satu kemahiran interpersonal dalam
bimbingan dan kaunseling.
Nyatakan empat cara kaunselor atau guru bimbingan menunjukkan tingkah laku memberi
perhatian kepada klien dalam kaunseling individu.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(b) Terangkan secara ringkas tiga faktor yang boleh menjadi halangan kepada kejayaan
sesuatu sesi kaunseling individu.

4. (a) Salah satu daripada ciri-ciri utama teori pemusatan perorangan ialah penglibatan klien
yang aktif di dalam menerokai dan mengatasi masalahnya. Terangkan empat ciri lain yang
terdapat dalam teori pemusatan perseorangan.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(b) Untuk menjelaskan bagaimana gangguan emosi dan fikiran berlaku Albert Ellis
mengutarakan konsep-konsep A-B-C-D-E.
Terangkan Tiga daripada konsep-konsep A-B-C-D-E tersebut.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

STRUKTUR
1
a) 4 pkdmatn BK yg perlu dilaksanakn di sekolah
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) Tujuan pkdmtn inventeori individu dan rekod dlm pkdmtn BK


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2
a) 5 cara bgaimana pgumpulan maklumat murid dilksanakan
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) 5 punca blakunya mslh pmbljrn dlm kalangan murid


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3
a) 3 cri terapi seni dlm BK
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) 2 kebaikan terapi muzik yg diamalkan dlm sesi kaunseling akademik + komunikasi


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4
a) Sms mngikuti pkmbgan kerjaya dari Thun 1 hingga Thun 5, guru BK mndpti bhw minat
Ramli thdp dunia pkerjaan xjelas + spesifik. Bpndukan pmhmn anda, berikan 5 sebb
mngapa Ramli berkeadaan dmikian
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) 5 cr bgaimana mklumat pndidikan + kerjaya dpt disalurkan kpd murid2


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ESEI

a) Cdgkan kesan positif apabila guru mggunakan pndekatan rational emotive behaviour
REBT utk bantu murid mghdpi mslh emosi

b) Jelaskan langkah2 yg blh diambil oleh guru BK smsa mnjlnkn sesi mggunakan pndktn
REBT

2 Dgn mggunakan contoh yg sesuai, huraikan t/laku bkn lisan murid + mksud t/laku tsebut
3 Huraikan fasa2 dlm
plaksanaan kaunseling kelompok