Anda di halaman 1dari 8

1

2 3

5 6

7 8

9
10

PENGISIAN KURIKULUM

KEMAHIRAN BAHASA

ORGANISASI

KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

KEMAHIRAN BERTUTUR KEMAHIRAN BAHASA KEMAHIRAN MENDENGAR

KEMAHIRAN MEMBACA

KEMAHIRAN MENULIS

SISTEM BAHASA