Anda di halaman 1dari 18

ISU-ISU STRATEGIK MENGIKUT BIDANG

BIDANG
Pengurusan Hal Ehwal Murid -Tahap keyakinan diri masih rendah.

ISU STRATEGIK

-Tahap disiplin murid dan kesedaran pengurusan diri rendah. -Pengawas sekolah kurang peka dengan tugas dan tanggungjawab.

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

FORMAT ANALISIS KLAP ATAU SWOC/T MENGIKUT BIDANG

ANALISI ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) KURIKULUM


Kekuatan (S) S1 100% guru terlatih. S2 tahap disiplin murid tiada kes berat. S3 tahap vandalisme minimum. S4 guru-guru yang prihatin. Kelemahan (W) W1 bilik kelas kurang kondusif. W2 murid kurang memahami peraturan sekolah. W3 pengawas sekolah tidak peka dengan tugas. W4 tahap keyakinan diri murid rendah.

Peluang (O) O1 ahli politik (YPC) yang prihatin. O2 sumbangan daripada individu dan badan korporat. O3 hubungan baik dengan ibu bapa, agensi kerajaan (polis,DBKL,Baitulmal, Bank Rakyat dan BSN) O4 berhampiran dengan pejabat pelajaran wilayah Bangsar / Pudu, bomba dan kemudahan awam.

Cabaran / Ancaman (C) C1 kawasan persekitaran terdedah kepada gejala sosial. C2 75 % ibu bapa murid dari keluarga berpendapatan rendah. C3 ibu bapa tidak mengambil berat tentang kehadiran murid ke Sekolah. C4 kurang penglibatan ibu bapa dalam aktiviti yang dianjurkan oleh PIBG. C5 kurang pengukuhan pembentukan sahsiah di rumah.

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK DENGAN MATLAMAT STRATEGIK

BIDANG

ISU-ISU STRATEGIK -Tahap keyakinan diri masih rendah.

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan keyakinan diri.

-Tahap disiplin murid dan kesedaran pengurusan diri rendah.

Meningkatkan disiplin murid dan kesedaran pengurusan diri.

Pengurusan Hal Ehwal Murid -Pengawas sekolah kurang peka dengan tugas dan tanggungjawab. Meningkatkan kepimpinan dan kesedaran tugas dan tanggungjawab pengawas.

HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK DAN OBJEKTIF


Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

BIDANG

ISU-ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan diri murid.

-Tahap keyakinan diri masih rendah. Meningkatkan keyakinan diri. -Tahap disiplin murid dan kesedaran pengurusan diri rendah. -Pengawas sekolah kurang peka dengan tugas dan tanggungjawab. Meningkatkan disiplin murid dan kesedaran pengurusan diri. Meningkatkan kepimpinan dan kesedaran tugas dan tanggungjawab pengawas. Pengurusan Hal Ehwal Murid

Meningkatkan disiplin dan kebersihan fizikal murid. Meningkatkan tahap kepekaan pengawas terhadap tugas dan tanggungjawab.

HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF DAN KPI


Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

BIDANG

ISU-ISU STRATEGIK -Tahap keyakinan diri masih rendah.

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

Meningkatkan keyakinan diri. Meningkatkan keyakinan diri Peratus murid murid. berkeyakinan diri meningkat. Meningkatkan disiplin murid dan kesedaran pengurusan diri.

Pengurusan Hal Ehwal Murid

-Tahap disiplin murid dan kesedaran pengurusan diri rendah.

Meningkatkan disiplin dan kebersihan fizikal murid.

Peratus murid berdisiplin bertambah.

-Pengawas sekolah kurang peka dengan tugas dan tanggungjawab.

Meningkatkan kepimpinan dan kesedaran tugas dan tanggungjawab pengawas

Meningkatkan tahap kepekaan pengawas terhadap tugas dan tanggungjawab.

100% pengawas yang peka terhadap tugas dan tanggungjawab.

HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

BIDANG

ISU-ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan diri murid.

KPI Peratus murid berkeyakinan diri meningkat.

SASARAN TOV 80 2012 85 2013 90 2014 95

-Tahap keyakinan diri Meningkatkan masih rendah. keyakinan diri.

Pengurusan Hal Ehwal Murid

-Tahap disiplin murid dan kesedaran pengurusan diri rendah. -Pengawas sekolah kurang peka dengan tugas dan tanggungjawab.

Meningkatkan disiplin Meningkatkan Peratus murid murid dan kesedaran disiplin dan berdisiplin pengurusan diri. kebersihan fizikal bertambah. murid. Meningkatkan kepimpinan dan kesedaran tugas dan tanggungjawab pengawas

80

85

90

95

Meningkatkan tahap kepekaan pengawas terhadap tugas dan tanggungjawab.

100% pengawas peka terhadap tugas dan tanggungjawab.

83

88

93

98

STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS


Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

DALAMAN

KEKUATAN S1 100% guru terlatih. S2 tahap disiplin murid tiada kes berat. S3 tahap vandalisme minimum. S4 guru-guru yang prihatin.

LUARAN

KELEMAHAN W1 bilik kelas kurang kondusif. W2 murid kurang memahami peraturan sekolah W3 pengawas sekolah tidak peka dengan tugas W4 tahap keyakinan diri murid rendah.

PELUANG S+O (SO) O1 ahli politik (YPC) yang prihatin. S2S3+O1O2O3 O2 sumbangan daripada individu dan -Dapat menjalankan program untuk meningkatkan Badan korporat tahap disiplin murid dan keselamatan diri. O3 hubungan baik dengan ibu bapa, Agnsi kerajaan (polis,DBKL,Baitulmal, Bank Rakyat Dan BSN) O4 berhampiran dengan pejabat pelajaran Wilayah Bangsar / Pudu, bomba dan kemudahan awam

W+O (WO) W3W4 +O2O3 -Mengadakan kursus kepimpinan dan pengurusan diri.

CABARAN(THREATS) C1 kawasan persekitaran terdedah kepada gejala sosial. C2 75 % ibu bapa murid dari keluarga berpendapatan rendah. C3 ibu bapa tidak mengambil berat tentang kehadiran murid ke Sekolah. C4 kurang penglibatan ibu bapa dalam aktiviti yang dianjurkan oleh PIBG. C5 kurang pengukuhan pembentukan
Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

S+T (ST) S4 + T3 + T5 -Mengadakan aktiviti-aktiviti ke arah pembentukan sahsiah murid yang cemerlang.

W+T (WT) W2W3W4 + T3T4T5 -Mengadakan program motivasi khas untuk ibu bapa.

sahsiah di rumah.

PENYENARAIAN STRATEGI

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

JENIS STRATEGI

STRATEGI YANG TELAH DIJANA


ST 1 Dapat menjalankan program untuk meningkatkan tahap disiplin murid dan keselamatan diri.

SO

ST 2 Mengadakan kursus kepimpinan dan pengurusan diri. WO

ST 3 Mengadakan aktiviti-aktiviti ke arah pembentukan keyakinan diri murid. ST

ST 4 Mengadakan program motivasi khas untuk ibu bapa. WT

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN


Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

KRITERIA PEMILIHAN
a. Tahap kesukaran proses kerja b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat d. Kemudahan infrasturktur dan peralatan e. Andaian keupayaan mengatasi halangan f. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif, matlamat/ isu, misi dan visi g. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan

ST1
3 5 1 2 3 4 ya 3 5 26 1

ST2
2 5 1 2 3 3 ya 3 4 23 3

ST3
3 5 1 2 3 3 ya 3 5 25 2

ST4
2 5 1 2 2 2 ya 3 4 21 4

ST1 Menjadi keutamaan untuk pelaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang amat tinggi untuk mencapai objektif

PENYENARAIAN STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

KEUTAMAAN

STRATEGI YANG TELAH DIJANA

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

10

Dapat menjalankan program untuk meningkatkan tahap disiplin murid dan keselamatan diri.

Mengadakan aktiviti-aktiviti ke arah pembentukan keyakinan diri murid.

Mengadakan kursus kepimpinan dan pengurusan diri.

Mengadakan program motivasi khas untuk ibu bapa.

HUBUNGAN ANTARA ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGI SASARAN
OBJEKTIF KPI

BIDANG

ISU-ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

TOV

2012 2013

2014

STRATEGI (Initiatives)

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

11

Pengurusan -Tahap keyakinan Meningkatkan Hal diri masih rendah. keyakinan diri. Ehwal Murid -Tahap disiplin murid dan kesedaran pengurusan diri rendah. -Pengawas sekolah kurang peka dengan tugas dan tanggungjawab.

Meningkatkan keyakinan diri murid.

Peratus murid berkeyakinan diri meningkat.

80

85

90

95

ST1 Dapat
menjalankan program untuk meningkatkan tahap disiplin murid dan keselamatan diri.

Meningkatkan Meningkatkan Peratus murid disiplin murid dan disiplin dan berdisiplin kesedaran kebersihan fizikal bertambah. pengurusan diri. murid. Meningkatkan kepimpinan dan kesedaran tugas dan tanggungjawab pengawas

80

85

90

95

ST2 Mengadakan
kursus kepimpinan dan pengurusan diri.

Meningkatkan tahap kepekaan pengawas terhadap tugas dan tanggungjawab.

100% pengawas peka terhadap tugas dan tanggungjawab

83

88

93

98 ST3 Mengadakan
aktiviti-aktiviti ke arah pembentukan keyakinan murid.

ST4 Mengadakan
program motivasi khas untuk ibu bapa.

Nota : Senaraikan strategistrategi yang telah dijana melalui C/TOWS matriks DI SINI. Sekurangkurangnya mesti ada EMPAT strategi dih sini.
Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

12

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

13

PERANCANGAN DI PERINGKAT JAWATANKUASA BIMBINGAN KAUNSELING & MOTIVASI


PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID SASARAN (2012-2014) OBJEKTIF KPI T OV T 12 T 13 T 14 PERINGKAT JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID SASARAN (JAWATANKUASA B & K) T OV T 12 T 13 T 14

Strategi (C/TOWS matriks)

Pelan Taktikal (PT)

Meningkatkan keyakinan diri murid.

Peratus murid berberkeyakinan diri meningkat.

80

85

90

95

Mengadakan aktiviti-aktiviti ke arah pembentukan keyakinan diri.

80

85

90

95 PT1 , PT2 , PT3

PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIMBINGAN KAUNSELING & MOTIVASI


Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

14

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

-Tahap keyakinan diri masih rendah.

Meningkatkan keyakinan diri.


OBJEKTIF

Meningkatkan keyakinan diri murid.

KPI T OV

SASARAN (2012-2014)
T 12 T 13 T 14

Strategi (C/TOWS matriks)


T OV

SASARAN (JAWATANKUASA B & K)


T 12 T 13 T 14

Pelan Taktikal
(PT)

Peratus murid berkeyakinan diri meningkat.

80

85

90

95

Mengadakan aktivitiaktiviti ke arah pembentukan keyakinan diri.

80

85

90

95

PT1 , PT2 , PT3

Bil

Pelan Taktikal (PT) Strategi 2

T/jawab

Tempoh

Kos/Sumber

Output/Hasil

KPI

Pelan Kontigensi

Catatan / Status

Program tautan kasih

GPK HEM J/K B & K

Sekali setahun

Ibu bapa akan lebih prihatin Peratus murid RM 300 terhadap kelemahan anak- berkeyakinan (PIBG) anak dalam mata pelajaran diri meningkat

Ceramah dijalankan oleh penceramah

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

15

UPSR dan sahsiah murid. Minggu Bimbingan & Kaunseling GPK HEM J/K B & K Sekali setahun RM 50 -Murid dapat Peratus murid menghasilkan buku skrap berkeyakinan kerjaya. diri meningkat -Mengasuh bakat dan minat murid untuk kerjaya mereka. -Memberi pendedahan kepada murid-murid tahun 1 mengenal persekitaran sekolah.

jemputan

Hari suai kenal murid tahun 1 2012

GPK HEM Sekali setahun J/K B & K Guru-guru tahun 1

RM 120

Peratus murid berkeyakinan diri meningkat

PELAN OPERASI 1 Nama Projek Matlamat Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
16

: Program tautan kasih : Meningkatkan keprihatinan dan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. : Meningkatkan peratusan murid yang berkeyakinan diri. : 1 hari

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

Kumpulan Sasaran
BIL

: ibu bapa dan murid tahun 1 hingga tahun 6


PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.

Mesyuarat jawatankuasa - Tetapkan tarikh - Perbincangan kos & sumber - Tentukan penceramah - Bentang kertas kerja - Lantik jawatankuasa kerja - Agihan tugas - Hal-hal lain Surat-menyurat jemputan penceramah - Jemputan ibu bapa Pengesahan penceramah Aturcara program -persediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan

GPK HEM J/K B & K

3 minggu

2. 3. 4. 5. 6.

S/U B & K S/U B & K S/U B & K J/K Program GPK HEM J/K B & K

2 minggu sebelum ceramah 3 hari 1 hari 1 hari (2 jam) 1 hari Guru Besar Guru Besar

PELAN OPERASI 2 Nama Projek Matlamat Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
17

: Minggu Bimbingan & Kaunseling : Meningkatkan tanggungjawab murid terhadap tugasan serta mencungkil bakat murid. : Mencari bakat murid sebagai wakil sekolah untuk karnival kerjaya. : seminggu : ibu bapa dan murid tahun 1 hingga tahun 6

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

BIL

PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa - Tetapkan tarikh - Perbincangan kos & sumber - Tentukan penceramah - Bentang kertas kerja - Lantik jawatankuasa kerja - Agihan tugas - Hal-hal lain Surat-menyurat jemputan penceramah - Jemputan ibu bapa Pengesahan penceramah Aturcara program -persediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.

GPK HEM J/K B & K

3 minggu

2. 3. 4. 5. 6.

S/U B & K S/U B & K S/U B & K J/K Program GPK HEM J/K B & K

2 minggu sebelum ceramah 3 hari 1 hari 1 hari (2 jam) 1 hari Guru Besar Guru Besar

Unit Jaminan Kualiti PPWBPKL

18