Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN PROGRAM

Borang ini bertujuan untuk menilai mutu program yang telahdijalankan untuk membantu kami mempertingkatkan perkhidmatan kami untuk anda di masa akan datang. PROGRAM : * TAKLIMAT / MODUL / CERAMAH / BENGKEL ___________________________________________________________________________ ____________________________ TARIKH : ___________________ TING. : __________

NAMA PROGRAM: PIMPINAN NAMA : :

_________________________________________________________

BAHAGIAN A : Isi Program

Sila berikan jawapan anda dengan menandakan di ruang yang disediakan pada pilihan anda. 1. Bagaimana anda menilaikan program ini? Amat Memuaskan 2.

Memuaskan

Sederhana

Tidak Memuaskan

Kaitan isi topik dengan tema / tajuk ceramah atau pelajaran? Amat Memuaskan Memuaskan Sederhana Tidak Memuaskan

4.

Penceramah / Pembimbing mempunyai pengetahuan yang baik dengan tajuk program / perbincangan / topik? Amat Setuju

Setuju

Kurang Setuju Kurang Menepati

Tidak Setuju

5.

Sejauh mana program / perbincangan / topik ini menepati jangkaan anda? Amat Menepati Menepati Tidak Menepati

BAHAGIAN B : Perkhidmatan & Tempat

Sila berikan jawapan anda dengan menandakan di ruang yang disediakan pada pilihan anda. 6. Kategori Perkhidmatan dan Tempat a. Tempat /Bilik Darjah b. c. d. e. f. Nota /Bahan Pengajaran Yang Lain Kemudahan Tempat Perkhidmatan Sumber & Informasi Kebersihan Persekitaran Jangka Masa Program Amat Memuaskan Memuask an Sederhan a Tidak Memuaskan

7. Saranan untuk kami mempertingkatkan mutu program ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Terima kasih di atas kesudian anda mengisi borang tinjauan ini. Maklum balas dan saranan yang anda berikan amat kami hargai.