Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Masa Mata Pelajaran Tingkatan B. Pelajaran Nilai Tajuk PSA H.

Pembelajaran Kognitif Afektif Perlakuan Teknik KBKK / KMD BBM Aktiviti /Langkah : : : : : : : : : : : : : : : :

Peneguhan Refleksi

: :

80 minit Pendidikan Moral 2 1 PERKEMBANGAN DIRI 1.10 Keadilan Keadilan menjamin kesejahteraan bersama. Murid tahu bentuk-bentuk keadilan dan undang-undang di sekolah jika mereka melanggar peraturan itu. Pada akhir PnP murid dapat:i. Menyatakan perlakuan dan tindakan yang adil dan tidak adil sesame manusia. ii. Menyedari pentingnya sikap adil dalam kehidupan seharian. iii.Tidak menyalahgunakan kuasa sebagai pengawas/ketua iv. Memberikan layanan yang sama rata kepada rakan-rakan. Sumbang saran, perbincangan Memberi sebab, menghubungkait Gambar/lakaran mahkamah 1. Guru bercerita tentang kisah Siapakah ibu sebenar 2. Murid bercerita tentang mesej cerita tersebut. 3. Murid membaca dan memahami teks/ guru idarkan skrip perbicaraan. 4. Murid membuat simulasi di mahkamah. 5. Guru bersoaljawab dan membuat rumusan. Pelajar membuat latihan ( Refleksi ms.61)