Anda di halaman 1dari 0

SULIT

2

1225/1

Bahagian A

[ 80 markah ]

Jawab semua soalan

Gambar di bawah menunjukkan kes pembuangan bayi yang semakin berleluasa.

menunjukkan kes pembuangan bayi yang semakin berleluasa. 1 a) Senaraikan dua nilai yang sepatutnya diamalk an
menunjukkan kes pembuangan bayi yang semakin berleluasa. 1 a) Senaraikan dua nilai yang sepatutnya diamalk an

1 a)

Senaraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh individu yang membuang

bayi.

( 2 markah )

i)

ii)

b)

Berikan satu akta yang berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. ( 1 markah )

c)

Bincangkan dua cara masyarakat dapat membantu menangani kes di atas. (4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

3

1225/1

1 d)

Nyatakan tiga kesan sekiranya gejala ini tidak dibendung.

( 3 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

ii)……………………………………………………………………………………………

iii)…………………………………………………………………………………………….

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

4

1225/1

Gambar di bawah menunjukkan amalan memberi dan menerima rasuah yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat hari in

yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat hari in 2 a ) Terangkan dua nilai yang patut
yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat hari in 2 a ) Terangkan dua nilai yang patut

2 a )

Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh masyarakat dalam menangani

rasuah.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)

Berikan tiga tindakan kerajaan dalam membanteras gejala rasuah. ( 3 markah )

i)

ii)

iii)

c)

Nyatakan satu akta yang berkaitan dengan rasuah.

( 1 markah )

i)

d)

Senaraikan dua kesan terhadap negara jika amalan rasuah tidak dibanteras. ( 2 markah )

i)

ii)

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

5

1225/1

Pada pertengahan tahun 1980an, industri berat Malaysia telah maju selangkah ke hadapan dengan berjaya mengeluarkan kereta sendiri. Sebelum ini, kita hanya menaiki kenderaan buatan luar negara tapi sekarang kita dapat memandu kenderaan bermotor yang dihasilkan oleh anak Malaysia. Kita juga berbangga dengan penghasilan motosikal nasional seperti Kriss dan Jaguh. Sebahagian besar daripada penduduk telah membeli kereta buatan Malaysia sebagai tanda menyokong kempen ‘Belilah Barangan Buatan Malaysia’.

3 a)

Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh penduduk Malaysia yang menyokong

kempen di atas.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)

Terangkan dua cara anda dapat membantu memajukan negara.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

c)

Berikan contoh-contoh lain kejayaan Malaysia dalam bidang berikut:

i. Sukan

( 1 markah )

ii. Sains dan teknologi

( 1 markah )

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

6

1225/1

Operasi di lapangan terbang hampir lumpuh apabila kakitangannya mogok kerana kecewa dengan sikap majikan yang enggan mendengar dan memenuhi tuntutan mereka untuk menaikkan gaji. Menurut wakil daripada kakitangan tersebut, kadar upah mereka tidak berubah sejak tahun 1989, sedangkan harga barangan terus meningkat.

4 a)

Terangkan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh majikan.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)

Jelaskan dua usaha majikan yang boleh meningkatkan produktiviti pekerjanya. ( 4 markah ) i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)………………………………………………………………………… ……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

c)

Nyatakan dua hak pekerja yang ditetapkan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO).

( 2 markah )

i)

ii)

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT Puisi berikut berkaitan dengan kempen “ Kitar Semula ”.

7

1225/1

Jika tin aluminium bersepah-sepah di bumi, Jika kerangka-kerangka besi buruk kian membukit, Jika botol-botol kaca, cermin dan plastik dibuang merata-rata, Andai surat khabar, kertas, kadbod, kotak dan bahan-bahan berlonggokan di sana sini Apakah akan terjadi pada alam sekitar ini? Insaflah wahai manusia Amalkanlah program “ Kitar Semula ”

5 a)

Jelaskan dua nilai yang berkaitan dengan puisi di atas.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)

Terangkan maksud “ Kitar Semula ”.

( 1 markah )

c)

Berikan dua kebaikan amalan “ Kitar Semula ”.

( 2 markah )

i)

ii)

d)

Nyatakan satu jenis bahan buangan yang dikhaskan mengikut warna-warna tong seperti berikut:

Tong berwarna coklat

:

Tong berwarna biru

:

Tong berwarna jingga

:

( 3 markah )

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

8

1225/1

Gambar di bawah menunjukkan sebuah keluarga sedang menikmati makan besar sempena Tahun Baru Cina.

sedang menikmati makan besar sempena Tahun Baru Cina. 6 a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh

6 a)

Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh keluarga tersebut.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)

Berikan dua aktiviti lain yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan . ( 2 markah )

i)

ii)

c)

Terangkan dua kepentingan amalan keluarga di atas.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

9

1225/1

Pelajar-pelajar SMK Seri Murni telah mengadakan program gotong- royong membersih dan mengindahkan kawasan asrama anak-anak yatim. Mereka juga telah mengadakan kutipan wang dan pakaian terpakai untuk diberikan kepada anak-anak yatim itu.

7 a)

Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh pelajar-pelajar tersebut dalam usaha

membantu anak-anak yatim.

( 2 markah )

i)

ii)

b)

Berikan maksud kedua-dua nilai dalam 7(a) di atas.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

c)

Bincangkan dua kepentingan pelajar menyertai program di atas untuk membantu

anak-anak yatim.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

10

1225/1

Gambar rajah di bawah menunjukkan penyertaan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa.

an penyertaan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. OIC KOMANWEL MALAYSIA ASEAN NAM 8 a) Jelaskan dua nilai
an penyertaan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. OIC KOMANWEL MALAYSIA ASEAN NAM 8 a) Jelaskan dua nilai

OIC

KOMANWEL

Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. OIC KOMANWEL MALAYSIA ASEAN NAM 8 a) Jelaskan dua nilai yang
Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. OIC KOMANWEL MALAYSIA ASEAN NAM 8 a) Jelaskan dua nilai yang

MALAYSIA

dalam pertubuhan antarabangsa. OIC KOMANWEL MALAYSIA ASEAN NAM 8 a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh
dalam pertubuhan antarabangsa. OIC KOMANWEL MALAYSIA ASEAN NAM 8 a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh

ASEAN

NAM

pertubuhan antarabangsa. OIC KOMANWEL MALAYSIA ASEAN NAM 8 a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh kera
pertubuhan antarabangsa. OIC KOMANWEL MALAYSIA ASEAN NAM 8 a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh kera

8 a)

Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia.

( 4 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ii)…………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b)

Nyatakan dua kebaikan kepada negara-negara yang menyertai pertubuhan

tersebut.

( 2 markah )

i)

ii)

c)

Berikan dua cara yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengeratkan

hubungan antara negara.

( 2 markah )

i)…………………………………………………………………………………………….

ii)…………………………………………………………………………

……………

d)

Selain Malaysia, senaraikan dua negara lain yang menganggotai ASEAN. ( 2 markah )

i)

ii)

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

11

1225/1

Bahagian B

[ 20 markah ]

Jawab dua soalan

Gambar di bawah menunjukkan kes buli di sekolah.

dua soalan Gambar di bawah menunjukkan kes buli di sekolah. 9. Huraikan dua nilai yang sepatutnya

9. Huraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh pelajar sekolah bagi mengelakkan gejala di atas. Jawapan anda hendaklah disokong dengan

penerangan dan contoh atau huraian yang sesuai.

( 10 markah )

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

12

1225/1

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

13

1225/1

10. Dalam suatu program lawatan sambil belajar, Suresh sebagai ketua rombongan telah meminta pemandu bas berhenti di sebuah masjid untuk membolehkan pelajar-pelajar yang beragama Islam bersembahyang.

Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh Suresh berdasarkan situasi di atas. Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan contoh atau huraian

yang sesuai.

( 10 markah )

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

14

1225/1

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

SULIT

15

1225/1

Berikut ialah hasil rundingan antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Indonesia berkaitan isu pendatang asing tanpa izin (PATI).

Indonesia berkaitan isu pendatang asing tanpa izin (PATI). Kerajaan Malaysia bersetuju untuk melanjutkan tempoh
Indonesia berkaitan isu pendatang asing tanpa izin (PATI). Kerajaan Malaysia bersetuju untuk melanjutkan tempoh

Kerajaan Malaysia bersetuju untuk melanjutkan tempoh penghantaran pulang PATI ke negara asal mereka tanpa dikenakan sebarang tindakan undang-undang.

11. Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia berdasarkan isu di atas. Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan contoh atau

huraian yang sesuai.

( 10 markah )

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

POKOK

DAN

HAIWAN

SULIT

16

1225/1

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

Skema Pendidikan Moral Peperiksaan Percubaan SPM Tahun 2010

http://edu.joshuatly.com/

http://exammy.com/

1

No.

Nilai

Markah

Penerangan / Contoh

Markah

Soalan

1. (a)

Mematuhi peraturan dan undang-undang

1m

   

Rasional

1m

Kasih sayang / kasih sayang terhadap keluarga

1m

Melindungi hak kanak - kanak

1m

Bertanggungjawab/ tanggungjawab terhadap keluarga

1m

Mana- mana 2 nilai

( 2m )

(b)

Akta Perlindungan Kanak -Kanak

1m

(c)

melapor kepada pihak polis + penerangan

-

1+1

peka terhadap permasalahan di atas + penerangan

-

1+1

-bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. + penerangan

1+1

(Mana mana jawapan yang munasabah)

( d)

-

pembuangan bayi akan berleluasa.

1m

lahir masyarakat yang tidak bermoral

-

1m

1m

- hak kanak –kanak akan terabai

1m

- kepincangan dalam masyarakat.

1m

- seks bebas berleluasa

(Mana –mana jawapan yang munasabah)

http://edu.joshuatly.com/

2

http://exammy.com/

No.

Nilai

Markah

Penerangan/ Contoh

Markah

Soalan

 

2(a)

Mematuhi peraturan dan undang- undang

1m

- Menerima peraturan / undang - undang

1m

 

- mematuhi peraturan / undang- undang

1m

Rasional

1m

-Boleh berfikir -pertimbangan wajar/bertindak wajar

1m

1m

Harga diri

1m

-Memulia maruah diri

1m

-

menjaga maruah diri.

1m

Amanah

1m

-Sikap bertanggungjawab -Menimbulkan kepercayaan/ keyakinan orang lain

1m

1m

1m

Bertanggungjawab

1m

- memikul tugas/kewajipan

1m

- melaksanakan tugas / kewajipan

 

(

b )

- Kempen Kepimpinan Melalui Teladan

1m

 

- Menandatangani borang Aku Janji

1m

-Menandatangani Akta Rahsia Rasmi

1m

-Kempen Bersih, Cekap, Amanah

1m

-

menubuhkan SPRM

1m

(

mana – mana jawapan munasabah)

 

(

c )

Akta Pencegahan Rasuah

1m

(

d )

-

Imej negara akan tercemar

1m

 

-

pelabur asing kurang keyakinan.

1m

-

masyarakat tidak mendapat keadilan.

1m

-

menjejaskan ekonomi negara

1m

-

rakyat hilang keyakinan.

1m

(

mana- mana jawapan munasabah)

http://edu.joshuatly.com/

3

http://exammy.com/

SOALAN

NILAI

MARKAH

PENERANGAN / CONTOH

MARKAH

3a.

Cinta akan negara

1m

-

sayang / bangga kepada negara

1m

meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

-

1m

Sanggup berkorban untuk negara

1m

-

kerelaan melakukan /

1m

menyerahkan sesuatu

 

- tanda kebaktian kepada negara

1m

Rasional

1m

- boleh berfikir

1m

- pertimbangan wajar / bertindak

1m

wajar

Penglibatan diri dalam pembangunan negara

1m

- kebebasan melibatkan diri

1m

Max 2

- mematuhi peraturan / undang- Undang

1m

 

Max 2

b.

   

menguasai ilmu yang berguna kepada negara / belajar

-

1m

bersungguh-sungguh

H – Ilmu ICT

1m

- menyertai aktiviti pembangunan

1m

negara

H – menyokong kempen kerajaan

1m

- menghindari diri daripada gejala

1m

negatif / mematuhi

peraturan /

undang-undang

H

– tidak melibatkan diri

dalam

1m

jenayah

-

merealisasikan misi sekolah

1m

H

– meningkatkan pencapaian

1m

sekolah dalam kurikulum /

kokurikulum

Max 4

(Terima mana-mana jawapan munasabah)

c.

   

-

Badminton – Juara All England (Acara perseorangan)

1m

-Sains & teknologi – pelancaran satelit seperti Measat / Tiungsat (Terima mana-mana jawapan munasabah)

1m

Max 2

http://edu.joshuatly.com/

4

http://exammy.com/

SOALAN

NILAI

MARKAH

PENERANGAN/CONTOH

MARKAH

4a.

Melindungi hak

1m

menghormati perkhidmatan / jasa / sumbangan

-

1m

pekerja

-

menghargai perkhidmatan /

1m

jasa / sumbangan

mengiktiraf perkhidmatan / jasa / sumbangan

-

1m

Rasional

1m

-

boleh berfikir

1m

pertimbangan wajar/ bertindak wajar

-

1m

Bertanggungjawab

1m

- memikul tugas / kewajipan

1m

- melaksanakan tugas / kewajipan

1m

Max 2

Max 2

b.

   

- memberi kadar upah yang

1+1

berpatutan + Penerangan

-

memberi insentif + Penerangan

1+1

menyediakan kemudahan kepada pekerja + Penerangan

-

1+1

memberi layanan yang mesra+ Penerangan

-

1+1

(Terima mana-mana jawapan munasabah)

Max 4

c.

   

kebebasan membentuk organisasi

-

1m

- hak berpersatuan

1m

- menentang kegiatan buruh paksa

1m

layanan yang sama dalam kalangan pekerja

-

1m

-

peluang yang sama antara pekerja

1m

Max 2

http://edu.joshuatly.com/

5

http://exammy.com/

SOALAN

NILAI

MARKAH

PENERANGAN/CONTOH

MARKAH

5 (a)

Menyayangi dan menghargai alam sekitar.

1

-memelihara alam sekeliling / alam sekitar/ -memulihara alam sekeliling / alam sekitar.

1

1

 

Kemapanan alam sekitar

1

Pengekalan keseimbangan alam sekeliling tanggungjawap bersama

1

1

 

Peka terhadap isu isu alam sekitar

1

prihatin terhadap persoalan alam sekitar berusaha menyelesaikannya

1

1

 

Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar

1

hubungan yang harmonis kualiti kehidupan terpelihara

1

1

 

Rasional

1

boleh berfikir pertimbangan wajar /bertindak wajar

1

1

 

Mematuhi peraturan dan undang undang

 

menerima peraturan/ undangundang mematuhi peraturan/ undangundang.

1

1

(b)

   

Memproses semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan baru

1

(c)

   

menjimatkan kos / tenaga untuk memproses bahan baru.

1

menjimatkan penggunaan sumber alam yang semakin berkurangan.

1

mengurangkan pencemaran alam sekitar / mengurangkan pengeluaran bahan yang mencemarkan alam seperti plastik.

1

mengurangkan jumlah sampah yang perlu dilupuskan

1

(Terima mana-mana jawapan munasabah)

http://edu.joshuatly.com/

6

http://exammy.com/

(d)

bahan plastik / aluminium

1

bahan kertas

1

bahan kaca

1

SOALAN

NILAI

MARKAH

HURAIAN/

MARKAH

PENERANGAN

6 ( a)

- Mengekalkan tradisi kekeluargaan

1

-

menerima sesuatu kebiasaan/

1

adat / kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun -menghormati sesuatu kebiasaan / adat / kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun -mengamalkan sesuatu kebiasaan / adat / kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun

-

1

 

1

-

Kasih sayang terhadap

1

1

keluarga / kasih sayang

perasaan cinta / kasih / sayang yang mendalam terhadap keluarga

perasaan cinta / kasih / sayang yang berkekalan terhadap keluarga

-

1

-

kepekaan

1

-perasaan cinta yang

1

mendalam

perasaan cinta yang berkekalan

-

1

-

1

-

kewajipan yang harus

1

tanggungjawab terhadap keluarga / bertanggungjawab

dilaksanakan terhadap keluarga

- melahirkan keluarga bahagia

1

/ meningkatkan imej keluarga

/ menjaga maruah keluarga

-

1

memikul tugas / kewajipan -melaksanakan tugas / kewajipan

1

http://edu.joshuatly.com/

7

http://exammy.com/

(

b )

beriadah / berkelah bersama keluarga

-

 

1

 

-

bersukan bersama keluarga

1

menonton wayang / tv bersama keluarga -gotong-royong bersama keluarga

-

1

1

(Terima mana-mana jawapan yang munasabah)

[

mak 2 ]

(

c )

-

mengeratkan hubungan

1+1

 

keluarga + penerangan -mengekalkan tradisi yang diwarisi secara turun temurun + penerangan

1+1

-

mewujudkan suasana

1+1

harmoni + penerangan

 

-

mewujudkan kerjasama

 

1+1

dalam keluarga + penerangan

 

-

memupuk perasaan kasih

 

1+1

sayang dalam keluarga +

 

penerangan

[

mak 4 ]

(Terima mana-mana jawapan yang munasabah)

 

http://edu.joshuatly.com/

8

http://exammy.com/

Soalan

Nilai

Markah

Penerangan / Contoh

Markah

7(a)

- rasional

1

   

- Penglibatan diri

1

dalam

pembangunan

negara

[2 m]

7(b)

Rasional (Boleh berfikir) (berdasarkan alasan dan bukti yang nyata) dan (dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.)

1/2( )

–1m

3( ) -2m

 

[2m]

Penglibatan diri dalam pembangunan negara (Kebebasan untuk melibatkan diri) (dalam pelbagai aktiviti pembangunan Negara) dengan (mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia)

1/2( )

–1m

3( ) -2m

[2m]

7(c)

-

erat perpaduan + penerangan

1+1

menyedarkan diri bagi membantu orang yang memerlukan + penerangan

-

1+1

pupuk rasa sayang / prihatin terhadap anak yatim + penerangan

-

1+1

memupuk semangat kerjasama antara pelajar + penerangan

-

1+1

[4 m]

(Terima mana-mana jawapan yang munasabah)

http://edu.joshuatly.com/

9

http://exammy.com/

Soalan

Nilai

Markah

 

Penerangan / Contoh

Markah

8(a)

- hidup bersama

1

-

hidup berbaik-baik antara satu sama lain

1

secara aman

-

mengutamakan kedamaian / keharmonian hidup

1

- saling membantu

1

 

1

dan bekerjasama

-

usaha yang baik / membina

1

-

dilakukan bersama

- saling menghormati antara negara

1

 

1

-

menghargai hubungan antara negara

1

 

-

memuliakan hubungan antara negara

- rasional

1

 

1

-

boleh berfikir

1

[2m]

-

bertindak wajar / pertimbangan wajar

[2m]

(b)

-

menjamin keharmonian

1

-

meningkatkan persefahaman

1

-

menjamin keselamatan

1

-

meningkatkan perdagangan dua hala

1

-

mendapat bantuan semasa kecemasan

1

(

terima mana-mana jawapan munasabah )

 

[2m]

(c)

-

kerjasama ketenteraan / keselamatan serantau

1

-

melalui perdagangan dua hala

1

-

aktiviti sosial seperti pertukaran pelajar

1

-

lawatan pemimpin tertinggi

1

-

kerjasama diplomatik

1

-

mengadakan sukan antara negara

1

(

terima mana-mana jawapan munasabah )

[2m]

(d)

-

1

Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Kemboja

1

[2m]

http://edu.joshuatly.com/

10

http://exammy.com/

 

Nilai

Markah

Penerangan/ Contoh

Markah

9.

Mematuhi peraturan dan

1

-Menerima peraturan / undang –undang

1

undang- undang

Cth:

tidak menimbulkan masalah di sekolah

1

-mematuhi peraturan / undang- undang Cth: tidak melanggar peraturan sekolah

1

1

Rasional

1

-Boleh berfikir Cth: memikirkan kesan buruk terhadap pelajar.

1

1

-

pertimbangan wajar / bertindak wajar

1

Cth: tidak melakukan kes buli di sekolah

1

Harga diri

1

-Memulia

maruah diri

1

Cth: menjaga nama baik

1

-menjaga maruah diri

1

Cth:

tidak melibatkan diri dalam kes buli

1

Toleransi

1

-Bertolak ansur Cth: berbincang untuk menyelesaikan masalah

1

1

-Sabar Cth: tidak bertindak terburu -buru

1

1

-Mengawal diri Cth: tidak cepat marah / dapat mengawal perasaan

1

1

Hemah tinggi

1

-Beradab sopan Cth : bertutur dengan lemah lembut

1

1

-Berbudi pekerti mulia

1

Cth :

menjaga tingkah laku.

1

Hidup bersama secara aman

1

-

hidup berbaik- baik

1

Cth: elakkan permusuhan

1

mengutamakan keamanan / keharmonian hidup Cth: hidup rukun damai

-

1

1

( 2m )

 

( 8m )

http://edu.joshuatly.com/

11

http://exammy.com/

Soalan

 

Nilai

Markah

 

Penerangan / Contoh

Markah

10

Sikap

1

-

bersedia memberi pandangan/

1

keterbukaan

pembaharuan/ kritikan H/C : menghormati pelajar-pelajar beragama Islam

1

-

bersedia menerima pandangan/

1

pembaharuan/ kritikan H/C : berupaya memenuhi keperluan

1

pelajar-pelajar lain.

 

-

kebebasan

1

-

kebebasan menganuti agama

1

beragama

H/C : menerima amalan agama lain

1

-

kebebasan mengamalkan agama

1

H/C : memenuhi kehendak agama lain

1

-

rasional

1

-

boleh berfikir

1

 

H/C : memberitahu pemandu bas untuk berhenti

1

bertindak wajar / pertimbangan wajar H/C : mengambil tindakan memenuhi keperluan pelajar-pelajar yang memerlukan

-

1

1

-bertanggungjawab

1

-

memikul tugas /

kewajipan

1

H/C : berperanan sebagai ketua

1

[2 m]

rombongan

 

-

melaksanakan tugas/ kewajipan

1

H/C : menjaga kebajikan/ keperluan ahli-ahli rombongan

1

[8 m]

http://edu.joshuatly.com/

12

http://exammy.com/

Soalan

 

Nilai

Markah

Penerangan / Contoh

Markah

11

-

hidup bersama secara aman

1

-

hidup berbaik-baik

1

Cth: elakkan permusuhan antara negara

1

 

mengutamakan kedamaian / keharmonian hidup Cth: mementingkan keamanan serantau

-

1

1

- saling menghormati antara negara

1

-

menghargai hubungan antara negara

1

Cth: menjaga hubungan baik

1

 

-

memuliakan hubungan antara negara

1

Cth: mementingkan hubungan antara negara

1

- rasional

1

-

boleh berfikir

1

Cth: memikirkan kesan buruk jika berlaku pertelingkahan

1

mengambil tindakan berasaskan pertimbangan wajar / bertindak wajar Cth: hormat keputusan perundingan dengan sanggup melanjutkan tempoh penghantaran pulang PATI

-

1

1

- toleransi

1

-

bertolak ansur

1

Cth: memahami masalah PATI

1

-

mengawal diri

1

Cth: kawal keadaan

1

-

sabar

1

Cth: tidak bertindak terburu-buru

1

- sikap keterbukaan

1

-

memberi pandangan/pembaharuan/kritikan

1

Cth: mengemukakan cadangan yang menguntungkan kedua-dua pihak

1

-

menerima pandangan/pembaharuan/kritikan

1

Cth: sanggup melanjutkan tempoh penghantaran pulang PATI

1

[2m]

[8m]

http://edu.joshuatly.com/

13

http://exammy.com/