Anda di halaman 1dari 22

BENGKEL PENINGKATAN PROFESIONALISME MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM

TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM

MASALAH REMAJA

NILAI : :

Harga diri Mematuhi peraturan dan undangundang : Rasional : Bertanggungjawab

Kesan Punca Langkah mengatasi

KAD KREDIT

NILAI

: Kesederhanaan : Rasional : Bertanggungjawab Kesan boros berbelanja -didakwa -harta disita Cara berbelanja dengan berhemah

PEMANASAN GLOBAL

NILAI: Menyayangi dan menghargai alam sekitar Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Peka terhadap isu-isu alam sekitar Kemapanan alam sekitar Punca Kesan Langkah

ISU WANITA : Pengeksploitasian wanita dalam iklan

NILAI: Menghormati hak wanita : Keadilan Fakta : Tokoh-tokoh wanita Sumbangan wanita dalam pembangunan negara

ISU HAK KANAK-KANAK

NILAI: Melindungi hak kanak-kanak : Bertanggungjawab : Mematuhi peraturan dan undangundang : Rasional Langkah mengiktiraf hak kanak-kanak Kesan mengiktiraf hak kanak-kanak Sebab kanak-kanak terabai

PENYELUDUPAN DAN PEMERDAGANGAN MANUSIA DI MALAYSIA

NILAI : Mematuhi peraturan dan undangundang : Harga diri : Rasional Cara mengatasi

PERTUBUHAN SUKARELA

NILAI : Penglibatan diri dalam pembangunan negara : Rasional : Saling membantu dan bekerjasama Masalah penyertaan masyarakat Sumbangan Fakta: jenis dan nama pertubuhan sukarela Langkah menggalakkan penyertaan

KEKELUARGAAN

NILAI: Hormat dan taat kepada anggota keluarga : Tanggungjawab terhadap keluarga : Kasih sayang terhadap keluarga Cara merapatkan hubungan kekeluargaan Kesan positif merapatkan hubungan kekeluargaan Punca hubungan renggang dalam keluarga

1MALAYSIA

NILAI : Sikap keterbukaan : Saling membantu dan bekerjasama : Toleransi : Cinta akan negara : Hidup bersama secara aman Usaha mewujudkan 1Malaysia Kesan baik mewujudkan 1Malaysia

SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN

NILAI: Cinta akan negara : Bertanggungjawab : Rasional Cara menanam semangat mencintai negara dalam kalangan rakyat Tokoh-tokoh yang menentang penjajahan

HUBUNGAN BAIK ANTARA NEGARA

NILAI: Saling menghormati antara negara : Saling membantu dan bekerjasama : Hidup bersama secara aman : Sikap keterbukaan : Toleransi Cara mengekalkan hubungan baik antara negara Badan yang menjaga dan mengekalkan keharmonian antara negara

ISU MAKANAN TIRUAN/TIDAK SIHAT

NILAI: Bertanggungjawab : Mematuhi peraturan dan undangundang : Rasional Langkah mengatasi Kesan pengambilan makanan tiruan/tidak sihat

PEMBURUAN HARAM

NILAI: Mematuhi peraturan dan undangundang : Rasional : semua nilai alam sekitar Punca Langkah mengatasi Kesan Fakta: badan yang melindungi binatang liar

ISU PERUNDANGAN

NILAI: Keadilan : Mematuhi peraturan dan undangundang : Rasional : Bertanggungjawab Peranan undang-undang Kesan tidak mematuhi undang-undang

ISU KEBEBASAN BERAGAMA

NILAI : Kebebasan beragama : Hidup bersama secara aman : Toleransi Bukti kebebasan beragama di Malaysia Kebaikan mengamalkan kebebasan beragama

BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/BENCANA ALAM

NILAI: Penglibatan diri dalam pembangunan negara : Bertanggungjawab : Rasional Jenis-jenis bantuan Kesan positif memberi bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik

KES RAGUT

NILAI: Mematuhi peraturan dan undangundang : Rasional : Harga diri Punca Kesan Cara mengatasi

ISU KEJIRANAN

NILAI: Toleransi : Hidup bersama secara aman : Saling membantu dan bekerjasama : Sikap keterbukaan Usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk Kebaikan semangat kejiranan

ISU PENDATANG ASING TANPA IZIN

NILAI: KERAJAAN MALAYSIA -Mematuhi peraturan dan undangundang -Bertanggungjawab -Saling membantu dan bekerjasama -Saling menghormati antara negara -Toleransi Sebab kedatangan PATI ke Malaysia Langkah mengawal kedatangan pendatang asing ke Malaysia

ISU PENGANIAYAAN PEMBANTU RUMAH

NILAI: Mematuhi peraturan dan undangundang : Bertanggungjawab : Rasional : Melindungi hak pekerja Cara mengatasi masalah Kesan negatif

ISU PEMANDUAN KENDERAAN AWAM SECARA BERBAHAYA

NILAI: Mematuhi peraturan dan undangundang : Rasional : Bertanggungjawab Kesan Langkah mengatasi