Anda di halaman 1dari 24

BAB 10 PERSEKITARAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANG KONDUSIF

Sekolah Model Tradisional Ciri-ciri i) Merupakan sekolah pilihan ii) Mempunyai kadar kepuasan yg tinggi di kalangan ibu bapa mengenai pencapaian anak mereka. iii) Gaya pembelajaran yg formal. Kelas di bawah arahan guru. Murid duduk mengikut barisan. Kelas amali dipandu.

iv) Matematik diajar mengikut urutan v) Guru dibenarkan menggunakan teknik tekini sesuai dgn falsafah tersebut. vi) Penglibatan ibu bapa adalah komponen penting di sekolah. vii) Mempunyai jangkaan tinggi kpd tingkah laku pelajar. viii) Pelajar diajar mengenai kepentingan mengikut peraturan. ix) Pelajar melibatkan diri dlm program pembinaan diri, etika berpakaian dan menyelesaikan tugasan di rumah. X) Pelajar ada asas kemahiran, pengetahuan dan pemahaman, prinsip kehidupan, disiplin kendiri.

Pelajar Dalam Sekolah Tradisional i) Berminat untuk belajar ii) Mencapai status pencapaian akademik yg baik iii) Aspek kehidupan dipelajari dan perlu dibina Kebaikan Model Sekolah Tradisional i) Memberi maklumbalas timbal balik kpd keperluan ibu bapa dan pelajar. ii) Tidak wujud saingan antara sekolahsekolah.

. Sambungan iii) Sekolah yg menjadi model untuk fleksibiliti dan bukan biroktasi. iv) Pelajar perlu mempunyai standard akademik yg kukuh, terlibat dlm program pembangunan diri dan perlu menyiapkan tugasan rutin.

Model Sekolah Distruktur Semula i) Pengetua yg dinamik (berkemahiran,efisen, efektif) ii) Staf guru yg berkemahiran. iii) Kurikulum yg sesuai dgn JPN memenuhi keperluan pelajar. iv) Perancangan bajet kewangan. v) Pencapaian pelajar dlm bilik darjah untuk strategi di bilik darjah. vi) Penglibatan ibu bapa membantu pengurusan sekolah.

..sambungan vii) Sumber luaran memainkan peranan yg penting dlm program akademik pelajar.
Kemahiran belajar i) Kemahiran dlm proses belajar kemahiran membaca, memahami, mengingat dan mengaplikasi. ii) Kemahiran mengurus masa Menyediakan jadual waktu belajar.

.sambungan iii) Kemahiran perpustakaan teknik-teknik carian dlm perpustakaan yg singkat iv) Kemahiran memperoleh maklumat Kecekapan dlm mengenalpasti maklumat yg diperlukan. v) Kemahiran membaca Membaca secara pantas skimming dan scanning, SQ3R(Survey, Question, read, recide, review) vi) Kemahiran membuat nota Menggunakan perkatan penting,simbol, nemoniks, akronim, lakaran jadual, carta aliran dan peta minda.

.sambungan vii) Kemahiran memotivasi motivasi interinsik dan ekstrinsik. viii) Kemahiran mengingat Mengulangkaji nota yg disediakan berulang kali, kaitan dan bayangan. ix) Kemahiran menjawab soalan soalan peperiksaan objektif dan subjektif.

Integrasi Teknologi Baru Dlm P & P i) Pengurusan masa, sumber,sokongan dan galakan moral kpd guru sangat penting. ii) Penggunaan komputer terutama bahan drp internet penting dlm p & p. iii) Bilangan masa mengajar yg banyak menyukarkan guru menyediakan bahan p & p dgn lebih berkesan.

BILIK DARJAH YANG KONDUSIF


1. Aspek Psikologi a)Aspek Hubungan. Hubungan guru dgn murid sangat penting untuk mewujudkan interaksi yg positif, penglibatan yg aktif dan mengeratkan kerjasama dan persahabatan. b) Aspek Motivasi. Motivasi luaran dan dalam sangat penting supaya murid berusaha bersungguh-sunggah untuk mencapai kejayaan cemerlang.

c) Aspek Nilai Nilai yg positif kerajinan,ketekunan,dedekasi dan kerjasama boleh membantu ke arah kecemerlangan murid. d) Aspek Keperluan Keperluan bermaksud kasih sayang, sokongan moral, dan pengiktirafan untuk mendapat penghargaan kendiri. e) Aspek Jangkaan Jangkaan yg tinggi kpd murid memberi kesan positif untuk mendapat kejayaan.

2. Perhubungan interpersonal Interaksi murid dlm proses p & p sangat penting untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. a) Strategi Komunikasi i) Penggunaan bahasa yg berkesan. ii) Kesediaan mendengar iii) Meningkatkan proses interaksi. iv) Mengamalkan komunikasi terbuka. v) Komunikasi dan pertuturan.

b) Kepentingan Interpersonal i) Saluran penyelesaian konflik di bilik darjah ii) Ruang melahirkan pandangan/pendapat iii) Mewujudkan pengaliran maklumat yang berkesan. iv) Mendapat maklum balas perkembangan yg berlaku di dlm bilik darjah. v) Mengeratkan hubungan sosial. vi) Meluaskan horizontal pembelajaran.

3. Aspek Fizikal Menyediakan kemudahan bangunan, bilik darjah peralatan mengajar suasana yg kondusif dlm bilik darjah.

MODEL PENGAJARAN-PEMBELAJARAN BERMOTIVASI

Definisi Kesungguhan berusaha dgn gigih untuk mencapai matlamat organisasi, berdasarkan keupayaan untuk memuaskan keperluan individu.

i) Motivasi Pencapaian Dan Keperluan McClelland membhagikan 3 ciri untuk mencapai dorongan: a) Pencapaian lebih penting drp ganjaran luaran. b) Mencapai sesuatu lebih memberi kepuasan drp menerima pujian. c) Ganjaran luaran lebih bersifat pengukuran kejayaan. d) Maklumbalas adalah perlu e) Sering mencari jalan untuk membaiki pencapaian.

Teori Matlamat Apabila ada matlamat yg sukar dicapai, maka hasil yg didapati lebih baik berbanding dgn matlamat yg mudah. Jenis-jenis Motivasi a) Motivasi intrinsik Dalam proses pembelajaran lebih terlibat kpd keperluan kendiri. b) Motivasi ekstrinsik melibatkan ganjaranyg nyata. Motivasi ini kurang berkesan jika murid menyalah tafsir.

Teori Atribusi Teori ini menggabungkan teori kognisi dan efikasi kendiri. Persepsi kendiri murid amat dipengaruhi hala tuju mereka terhadap kejayaan atau kegagalan. Faktor Kejayaan dan Kegagalan a) Diri dalaman atau luaran seseorang. b) Kestabilan memikirkan stabil atau tidak. c) Boleh dikawal atau tidak.

Faktor Teori Atribusi Mempengaruhi Motivasi Murid a) Keupayaan: Bercorak dalaman, faktor stabil dan pelajar tidak mengamalkan banyak faktor kawalan. b) Kesukaran Kawalan: Faktor luaran stabil dan pelajar tiada kawalan langsung dalam faktor ini. c) Usaha: Bercorak dalaman dan tidak stabil, pelajar boleh mengawal dgn autoritinya. d) Nasib: Berkaitan luaran, faktor tidak stabil dan murid tidak banyak berperanan dlm mengawal situasi.

Teori Pembelajaran Sosial manusia akan meniru tingkah laku orang lain apabila tingkah laku itu menerima peneguhan. Peneguhan akan teguh jika dorongan untuk mendapat ganjaran/pengiktirafan memberi motivasi kpd mereka.

Konsep Kendiri dan Sosial Kognitif Konsep kendiri merupakan pandangan seseorang individu terhadap keupayaan, kebolehan serta penampilan diri sendiri. Ia juga melibatkan persepsi orang lain terhadap individu itu.
Menilai diri sendiri yg positif, individu itu menampilkan motivasi dalaman yg tinggi. Pergaulan sosial yg positif dan mendapat dorongan dari luaran, seseorang itu dikatakan bermotivasi.

Prinsip Motivasi dan Aplikasi Motivasi Dlm P & P a) Menjadikan persekitaran sebagai tumpuan untuk menarik perhatian pelajar terhadap perkara yg perlu mereka pelajari. b) Penggunaan insentif untuk menggalakkan pembelajaran. c) Motivasi dalaman lebih kekal dan ada pengarahan kendiri berbanding dgn motivasi luar.

sambungan
d) Proses pembelajaran lebih berkesan apabila individu telah bersedia iaitu apabila seseorang itu mempunyai sikap ingin tahu. e) Motivasi dipertingkatkan dgn cara bahan pembelajaran disusun.

Aplikasi Motivasi Dlm P & P a) Kaitkan aktiviti kelas kpd minat murid b) Penglibatan c) Perasaan ingin tahu d) Peneguhan e) Pengalaman pencapaian f) Jadikan pembelajaran sebagai tugas yg menyeronokkan. g) Taraf aspirasi