Anda di halaman 1dari 17

SJKC CHUNG HWA JALAN PASAR, KLANG PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN

: Pn C K THAN
Kepercayaan Kepada Tuhan Baik hati Bertanggungja wab
Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran

BIL

NAMA MURID

NO.KP

JANTINA

Menghormati Amalan Memberi Beribadat Pelbagai Bantuan Agama dan Kepada Jiran Kepercayaan Jiran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

THENMOLI CHEW XIN YAO CHEW ZHEN JIE CHIN JIA HUI GINA TAN CHIN CIA HA ZHI QI KHERN WEI QI KOK HUA EN KOK LOK KEN KOO XI QING LEE JAY JUN LEE JIA XUAN LEE LIEN LEE PEI HUI LEON KOH LI YANG LIEW JIN ANN LIM CHIA HUI LIM ZE YI LIM ZHONG SHENG LIN JUN JIE LIN JUN JIE LOONG CHAY HUI LOW IAN
MARCUS OON SHI YUAN

NG YI WEN NG ZI JIN ONG HUI YAN KIMBERLY SEOW JAXINE TAN SZE YIN TAN VICTOR TAN ZHI WEI TAY KAI JUN TEE JIAN WEI TEE YI TING

5404 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476

P L L P P P P L L P L L P L L P P P L L L P L L P L P P P L L L L P

3 6 5 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 2 5 6 4 3

3 6 5 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 4 2 5 6 4 3

6 5 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 5 6 4 3

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1

THAM YUN XUAN THIA YEE XIN TONG YONG XIANG VALERIE LEE YII JIE YANG KAI WEI YEONG JING XIAN YIP XUE NI ANG ZHI LIN CHEW ZE MING CHUA WEN JIN
DOUGLAS CHUAH CHONG CHI

GAN YI XUAN GOH HUI YI


JEFFERSON HENG KIAN SHEN

JOEY YEOH HUEY WERN KENNETH TAN KIEN NIAN

2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492
2

P P L P L L P P L P L P P L P L 3
4 5 6 7

A NG

DIDIKAN MORALTAHUN 4 Kelas :


Berterima Kasih Hemah Tinggi Hormat
Menghormati jiran

4 Merah
Kasih Sayang Keadilan Keberanian Kejujuran
Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan dengan Jiran

Kerajinan
Mengamalka n Sikap Rajin Sesama Jiran

Menghargai Mengamalkan Sumbangan Adab Dalam jiran Pergaulan Dengan Jiran

Menyayangi Mengamalkan Mengamalkan jiran Keadilan sikap berani Terhadap jiran menyuarakan Pandangan yang Membina Terhadap jiran

3 6 5 4 3 6 3 4 3 3 3 2 3 4 3 5 6 4 3

3 6 5 4 3 6 4 4 3 3 4 2 3 4 2 5 6 4 2

3 6 5 3 3 6 2 4 2 3 4 2 3 4 2 5 6 4 2

3 6 5 3 3 6 3 3 3 3 2 2 3 4 1 5 6 4 2

3 6 5 4 3 5 3 4 3 4 2 4 3 4 1 5 6 4 4

4 6 5 3 3 5 4 5 3 4 2 4 3 4 3 4 6 4 4

4 6 5 4 3 5 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 6 4 4

4 6 5 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 6 4 4

10

11

12

13

14

15

Kerjasama
Bekerjasama Dengan Jiran

Kesederhanaa Toleransi n
Mengamalkan Sikap sederhana Sesama Jiran Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran

BAND KESELURUHAN

4 6 5 2 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 6 4 3

4 6 5 2 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 6 4 3

4 6 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3

3 6 5 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19

DATA PERNYATAAN BAND

SK 1:MENGHORMATI AMALAN BERIBADAT PELBAGAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2

Murid menyatakan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran Murid menerangkan kebaikanmenghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan Murid mendemonstrasikan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam pelbagai situasi Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 2:MEMBERI BANTUAN KEPADA JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Murid menyatakancara membantu jiran Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada jiran Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan Murid mendemonstrasikan cara memberi bantuan kepada jiran dalam pelbagai situasi Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi

SK 3:MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Murid menyatakan tanggungjawab sebagai jiran Murid menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran Murid melaksanakan peranan sebagai jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai situasi

Muridmengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 4:MENGHARGAI SUMBANGAN JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5

Murid menyenaraikan sumbangan jiran Murid memerihalkan cara menghargai sumbangan jiran. Murid menunjuk cara menghargai sumbangan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara menghargai sumbangan jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 5:MENGAMALKAN ADAB DALAM PERGAULAN DENGAN JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5

Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran Murid menerangkan kepentingan mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran. Murid menunjuk cara adab dalam pergaulan dengan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam pelbagai situasi. Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian

Murid mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 6:MENGHORMATI JIRAN
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Murid menyatakan cara menghormati jiran Murid menerangkan kepentingan menghormati jiran. Murid menunjuk cara menghormati jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 7:MENYAYANGI JIRAN
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Murid menyatakan cara menyayangi jiran Murid menerangkan kepentingan menyayangi jiran Murid menunjuk cara sikap menyayangi jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan sikap menyayangi jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 8:MENGAMALKAN KEADILAN TERHADAP JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2

Murid menyatakan cara bersikap adil kepada jiran Murid menceritakan kepentingan bersikap adil terhadap jiran

3 4 5 6

Murid menunjuk cara bersikap adil terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara bersikap adil terhadap jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi. SK 9:MENGAMALKAN SIKAP BERANI MENYUARAKAN PANDANGAN YANG MEMBINA TERHADAP JIRAN

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2

Murid menyatakan cara menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran. Murid menyenaraikan kepentingan berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran. Murid menunjuk cara sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran dalam pelbagai situasi secara beradab. Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab. Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab dan boleh dicontohi.

SK 10:MENGAMALKAN SIKAP JUJUR DALAM PERHUBUNGAN DENGAN JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Murid menyatakan sikap jujur terhadap jiran. Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur terhadap jiran. Murid menunjuk cara bersikap jujur terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan Murid mendemonstrasikan cara bersikap jujur terhadap jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 11:MENGAMALKAN SIKAP RAJIN SESAMA JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Murid menyatakan cara bersikap rajin sesama jiran. Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran. Murid menunjuk cara bersikap rajin sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara bersikap rajin sesama jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan dan boleh dicontohi

SK 12:BEKERJASAMA DENGAN JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-sama jiran. Murid menerangkan kesan bekerjasama dengan jiran. Murid menunjuk cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi. SK 13:MENGAMALKAN SIKAP SEDERHANA SESAMA JIRAN

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran. Murid menunjuk cara bersikap sederhana sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. Murid mendemonstrasikan cara bersikap sederhana sesama jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SK 14:MENGAMALKAN SIKAP TOLERANSI SESAMA JIRAN


TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Murid menyatakan cara bertoleransi sesama jiran. Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran. Murid menceritakan kebaikan bertoleransi sesama jiran. Murid mendemonstrasikan cara bertoleransi sesama jiran dalam pelbagai situasi. Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

SJKC CHUNG HWA JALAN PASAR, KLANG PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4

Nama Murid No. Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru Sejarah Tarikh Pelaporan

: : : : : :

HA ZHI QI 2448 P 4 Merah Pn C K THAN

4 BAND 4

Keseluruhan Prestasi Pendidikan Moral Tahun 4 : BAND 4

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai: STANDARD KANDUNGAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Menghormati Amalan Beribadat Pelbagai Agama dan Kepercayaan Jiran

Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan

Memberi Bantuan Kepada Jiran

Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan

Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran

Murid melaksanakan peranan sebagai jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.

Menghargai Sumbangan jiran

Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

Mengamalkan Adab Dalam Pergaulan Dengan Jiran

Murid mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

Menghormati jiran

Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

Menyayangi jiran

Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

Mengamalkan Keadilan Terhadap jiran

Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan sikap berani menyuarakan Pandangan yang Membina Terhadap jiran

Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab.

Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan dengan Jiran

Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan Sikap Rajin Sesama Jiran

Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan seharian.

Bekerjasama Dengan Jiran

Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan Sikap sederhana Sesama Jiran

Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian.

Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran

Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian.

.............. (Guru Matapelajaran Pendidikan Moral)

.. ( Guru Besar )

GRAF TAHAP PENGUASAAN NILAI BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL


SK1 Jumlah semua SK 1:Menghormati Amalan Beribadat Pelbagai Agama dan 6 Tahap Penguasaan TP1 5 TP2 TP3 TP4 TP5 19

SK 2:Memberi Bantuan Kepada Jiran

SK 3:Melaksanakan Tanggungjawab Sebagai Jiran

TP6

SK2

Jumlah semua 19

SK3 Tahap Penguasaan TP1 4 Bil Pel 0


0

Jumlah semua
8

19 TP6 2

Bil Pel

3 5

2 1

Tahap Penguasaan TP1 TP2 3TP3 TP4 TP5 TP6 Bil Pel 0 6 6 2 3 22 2
0

TP2 TP3 TP4 4 8 3 3

TP5 2

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

SK 4:Menghargai Sumbangan Jiran 9

SK 5:Mengamalkan Adab Dalam Pergaulan Dengan Jiran

SK 6:Menghormati Jiran

SK4

Jumlah semua 19

SK5

Jumlah semua 19
6

SK6

5 4

Jumlah semua
3

19

Tahap 4 Penguasaan TP1 TP2 TP3TP4 TP5 TP6 3 Bil Pel 0 1 9 4 22 3


0 TP1 1

5 Tahap Penguasaan 3 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 3TP6 Bil Pel 0 3 5 62 2 3 0

Tahap Penguasaan TP1 Bil Pel 0


0

TP2 TP3 TP4 2 TP5 5 5 4 2

TP6 3

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

SK7

SK 7: Menyayangi Jiran

Jumlah semua 19

SK 8: Mengamalkan Keadilan SK8 Terhadap Jiran Jumlah semua 19

Tahap Penguasaan TP1 TP2 TP3TP4 TP5 TP6 Bil Pel 1 3 8 2 2 3 3 3


1
TP1 TP2 TP3 2 2

7 Tahap 5 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Penguasaan TP1 Bil Pel 1 1 5 3 7 3 2 1 1 TP2 TP3 TP4 TP5 2

SK 9:Mengamalkan Sikap Berani SK9 Jumlah semua Menyuarakan Pandangan Yang Membina Terhadap Jiran

19

Tahap 8 Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 Bil Pel 0 5 1 5 8


0 1
TP2 TP3 TP4

TP5 3
2

TP6 2

TP4

TP5

TP6

TP1

TP6

TP1

TP5

TP6

SK 10: Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan Dengan Jiran

SK 11: Mengamalkan Sikap Rajin Sesama Jiran

SK 12: Bekerjasama Dengan Jiran 8

SK10
5

8 semua 19 Jumlah

SK11

8 Jumlah semua 19

SK12 Tahap Penguasaan TP1 Bil Pel 1 0


0 TP1 TP2

Jumlah semua

19

Tahap Penguasaan TP1 TP2 TP3TP4 TP5 TP6 2 2 2 Bil Pel 0 2 5 8 2 2


0
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

Tahap Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 2 2 Bil Pel 0 0 7 8 2 2
0 0
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

TP2 TP3 TP4 2 TP5 2 TP6 1 6 8 2 2


TP3 TP4 TP5 TP6

SK13 Jumlah semua 19 SK 13: Mengamalkan Sikap Sederhana


Sesama Jiran

9 SK14 Jumlah semua 19 SKI 14: Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran 7

Tahap 8 Penguasaan TP1 TP2 TP3TP4 TP5 TP6 Bil Pel 061 6 8 2 2
2 2

Tahap Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Bil Pel 0 0 7 92 2 1
0 0 TP2 TP3 TP4 TP5 1

0 TP1

1 TP2 TP3 TP4

TP1

TP6

TP5

TP6

Carta Keseluruhan Tahap Penguasaan Pendidikan Moral Tahun 4


Keseluruhan 7 Jumlah semua 19 Tahap Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Bil Pel 0 5 7 4 2 1
4

2 1 0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6