Anda di halaman 1dari 53

g

B1 DL1 E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

Nama : _________________________ Kelas : 2 ___________

Tarikh :_________

ARAHAN : 1. Guru perdengarkan beberapa perkataan dan frasa. 2. Murid menyebut perkataan dan frasa yang diperdengarkan. Perkataan dan frasa yang diperdengarkan Makanan Pelbagai Semangkuk gulai Buah tembikai Sungguh meriah Tandakan () jika murid menyebut dengan betul.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Guru menyebut perkataan dan frasa. Murid menyebut perkataan dan frasa yang diperdengarkan dengan sebutan yang betul dan jelas.kemudian barulah guru mula mentaksir keupayaan murid. Guru boleh juga menggunakan satu senarai semak sahaja Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B1 DL1 E2

Nama : _________________________ Kelas : 2 ___________

Tarikh :_________

ARAHAN : 1. Murid melakukan aktiviti seperti dalam buku teks di muka surat 6. 2. Murid menyebut dan menyanyikan lagu tersebut dengan sebutan yang betul dan jelas. Pesanan Pak Usu Buai laju-laju Sampai pucuk nangka Dengar kata Pak Usu Taat ibu bapa Buai laju-laju Sampai pucuk rambai Dengar kata Pak Usu Tentu tidak cuai Buai laju-laju Sampai pucuk ara Dengar kata Pak Usu Hormat saudara-mara

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN

Guru menyanyikan lagu di atas terlebih dahulu mengikut irama lagu Buai Laju-laju Murid menyebut dan menyanyikan lagu di atas. Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B1 DB1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________ Arahan :

Tarikh:__________

1. Tunjuk dan sebut perkataan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.(membaca perkataan secara mekanis) Tandakan () jika murid menyebut dengan betul.

Bil

Perkataan

1 2 3 4 5 6

hari meja ikan raga udara beranda

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Murid membaca perkataan di atas secara mekanis Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B1 DT1 E1

Nama : ___________________ Tarikh:__________ Kelas : 2 _________ Arahan : Pilih dan tulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi.
jambu gergaji kunci kelapa

tentera

lembu

kerusi

bendera

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Minta murid mengeja dan membatang suku kata, kemudian menulis perkataan diruangan yang disediakan. Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B1 DT1 E2

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Pilih dan tulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi.
limau nyanyi krayon daun

singa

dram

tembikai

duit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Minta murid menulis perkataan yang mengandungi diftong, digraf, vocal berganding dan konsonan bergabung diruangan yang disediakan. Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B1 DT1 E3

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Tulis frasa dan ayat yang sesuai berdasarkan gambar.


Kucing Nani bernama Comel membasuh tangan meniup belon

mengetuk pintu 1.

Sebiji kelapa telah gugur dari pokok.

Adik __________________________________ itu sehingga Kembang.

2.

Abang _________________________________nya sehingga bersih .

3.

Kamal mengetuk ______________________________ ibunya.

4.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

5.

_________________________________________________________ _________________________________________________________

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DL1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian ceritakan mengenai gambar tersebut.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Aktiviti ini dijalankan secara berpasangan. Murid dikehendaki meneliti gambar,kemudian secara berpasangan murid dikehendaki berkomunikasi tentang perkara yang terdapat dalam gambar. Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DB1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Baca petikan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, kemudian jawab soalan yang dikemukakan oleh guru.
Doktor Suhaila diundang untuk menyampaikan ceramah.Beliau menyampaikan ceramah tentang makanan bersih dan berkhasiat.

Selamat sejahtera. Adik-adik sudah bersarapan atau belum? Setiap hari kita mesti bersarapan supaya kita dapat memberikan tumpuan kepada pelajaran. Adik-adik suka makan buah atau tidak? Kita perlu makan buah, namun buah itu mestilah dibasuh terlebih dahulu.Buah-buahan dapat membantu tubuh mencegah penyakit. Adik-adik pun mesti makan sayur.Kita mesti makan sayur setiap hari kerana sayur mengandungi vitamin. Adik-adik juga patut mengurangkan pengambilan makanan yang mengandungi gula dan garam yang berlebihan. Amalan ini baik untuk kesihatan kita. Ingat adik-adik, kita mesti mengambil makanan yang bersih dan berkhasiat.

1. Kenapa kita perlu mengambil sarapan pagi ? 2. Apakah kepentingan buah-buahan ? 3. Kenapa kita perlu makan sayur ? PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Murid membaca petikan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Murid dikehendaki menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DT1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Tulis perkataan pada gambar yang diberi. 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Minta murid menulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DT1 E2

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lengkapkan ejaan perkataan di bawah berdasarkan gambar(diftong)


1.

k ___ ___ ___ ___ ___

2.

g ___ ___ ___ ___

3.

l ___ ___ ___ ___

4.

p ___ ___ ___ ___

5.

t ___ ___ ___ ___

Arahan : Lengkapkan ejaan perkataan di bawah berdasarkan gambar (vokal berganding ).


1.

d ___ ___ ___

2.

p ___ ___ ___ ___

3.

b ___ ___ ___ ___

4.

p ___ ___ ___

5.

b ___ ___ ___ ___

Arahan : Lengkapkan ejaan perkataan di bawah berdasarkan gambar (digraf).


1.

p ___ ___ ___ ___

2.

a ___ ___ ___ ___

3.

s ___ ___ ___ ___

4.

n ___ ___ ___ ___

5.

s ___ ___ ___ ___ ___ ___

Arahan : Lengkapkan ejaan perkataan di bawah berdasarkan gambar (konsonan bergabung).


1.

s ___ ___ ___ ___

2.

b ___ ___ ___ ___

3.

s ___ ___ ___ ___

4.

s ___ ___ ___

5.

l ___ ___ ___ ___ ___ ___

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DT1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Baca petikan di bawah.Salin semula perkataan pada ruang yang disediakan

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DT1 E2

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah, kemudian susun semula huruf agar menjadi perkataan yang betul.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DT1 E3

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian lengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DT1 E3

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian bina ayat tunggal bagi setiap gambar tersebut.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B3 DL1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian bina ayat tunggal bagi setiap gambar tersebut.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B3 DL1 E2

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian bina ayat tunggal bagi setiap gambar tersebut.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B3 DL1 E3

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian bina ayat tunggal bagi setiap gambar tersebut.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B3 DB1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian bina ayat tunggal bagi setiap gambar tersebut.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B3 DT1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian bina ayat tunggal bagi setiap gambar tersebut.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DT1 E3

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian bina ayat tunggal bagi setiap gambar tersebut.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

B2 DT1 E3

Nama : ___________________ Kelas : 2 _________

Tarikh:__________

Arahan : Lihat gambar di bawah,kemudian bina ayat tunggal bagi setiap gambar tersebut.

B1 DT1 E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

Arahan : Salin semula huruf pada garisan yang disediakan.

B g

Q d

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN

Guru menunjukkan cara menulis huruf kecil dan huruf besar a z dengan cara yang betul. Murid menyalin huruf dengan betul . Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

B1 DT1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

Arahan : Warnakan suku kata dan tuliskan perkataanya. 1.

ba
2.

kal

kul

kil

li

pis

pes

pas

3.

gu

la

lo

li

4.

su

da

du

di

B1 DT1 E1 5.

bu

ki

ku

ke

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.


1. 2.

3.

4.

5.

6.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI PENTAKSIRAN Guru menunjukkan cara menulis pekataan dengan cara yang betul. Murid menyalin perkataan yang dipamerkan di hadapan kelas . Tandakan sekiranya murid menguasai pada petak di atas atau pada senarai semak.

B2 DL1 E1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________ Arahan: Dengar dan sebut semula.

Tarikh:__________

rantai

seluar

tuala

sungai

paip

murai

Langkah pentaksiran: Meminta murid menyebut perkataan yang terdapat pada kad perkataan .

Guru meminta murid menyesuaikan kad perkataan dengan gambar .

B2 DL1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


Arahan: Nyanyikan lagu

Tarikh:__________

LOMPAT SI KATAK LOMPAT Lompat si katak lompat Lompat dalam perigi

Cepatlah adik cepat Cepat bangun pagi-pagi Lompat si katak lompat Lompat dalam perigi Cepatlah adik cepat Pergi mandi gosok gigi

Langkah pentaksiran: Guru memperdengarkan lagu dan meminta murid menyanyi bersama-sama. Murid menyanyi lagu sambil melakukan gerakan.

B2 DB1 E1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


ARAHAN : Baca dan padankan.

Tarikh:__________

syiling loceng bangau

nyanyi tuala

khemah

Langkah pentaksiran: Minta murid membaca kad perkataan Murid menyesuaikan gambar dengan perkataan.

B2 DB1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


ARAHAN : Baca dan padankan gambar .

Tarikh:__________

Kakak menyidai kain.

Kerbau membajak sawah.

Bunga ros berbau harum.

Puan Devi suka main piano.

Adik guna tuala lap badan.

Langkah pentaksiran: Minta murid membaca kad ayat Minta murid memadankan gambar dengan ayat yang betul.

B2 DT1 E1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


ARAHAN

Tarikh:__________

: Baca perkataan dan tulis di bawah gambar yang betul.

radio kuda

rebana syiling

cincin sotong

INSTRU MEN

Langkah pentaksiran: B2 DT1 E2 Minta murid membaca kad perkataan yang dipamer. Minta murid menulis perkataan pada gambar yang diberi pada lembaran kerja.
PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


ARAHAN

Tarikh:__________

: Salin semula ayat di bawah dengan meletakkan tanda baca yang betul..

1.

bapa ali membaca surat khabar

1. adik bermain di padang

2. kakak minum jus limau

3. ibu miza masak gulai ikan

4. haris menonton televisyen

Langkah pentaksiran: Minta murid menulis semula ayat yang diberi dengan meletakkan tanda baca yang betul.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

B3 DL 1E1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN : Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah.

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan gambar . 2. Guru mengemukakan beberapa soalan tentang gambar. 3. Murid menjawab soalan secara lisan. Contoh soalan guru : 1. Apakah yang Azmi sedang buat ?
INSTRU MEN PENTA KSIRA N

B3 DL 1E1

2. Di manakah ayah membuang kaca yang pecah itu ? 3. Ibu memakai apa semasa mengangkat periuk yang panas itu ? 4. Mengapakah Azmah mencuci pinggan-pinggan itu ? 5. Mengapa kita perlu membersihkan rumah ?
STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN : Melakonkan watak ( Permainan Sampul Beracun )

Bunyi bayi menangis

Tulis tiga cara menjaga kebersihan diri

Meniru gaya orang bisu marah

Sila susun buku di atas rak buku

Mengucap terima kasih kepada rakan yang membantu

Tiru gaya guru sedang mengajar

Menyanyikan Lagu Nenek Si Bongkok 3

Eja dan sebut perkataan kertas, kentang dan menari

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Muzik dimainkan, kotak diedarkan kepada murid. Apabila muzik diberhentikan, murid yang memegang sampul surat akan membuka dan melakonkan aktiviti seperti yang ditulis dalam sampul surat. 2. Guru memberi ulasan atau pandangan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

B3 DB 1E1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN : Baca ayat tunggal dan ayat majmuk di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1. Nabilah dan rakan-rakannya beratur di padang sekolah.

2. Mereka melakukan senaman bersama-sama.

3. Mereka mengambil alatan seperti bola dan gelung rotan.

4. Nabilah mengambil bola lalu membalingnya dengan berhati-hati kepada Firdaus.

5. Nabilah berasa gembira kerana dapat bermain bersama-sama kawannya LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru minta murid membaca ayat tunggal dan majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

B3 DB 1E2

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN : Baca dan fahami ayat tunggal dan ayat majmuk di bawah .

1.

Danish simpan buku dalam laci.

Danish simpan pensel dalam laci. Danish simpan buku dan pensel dalam laci.

2.

Firdaus pakai selipar semasa bermain di padang. Firdaus pakai kasut semasa bermain di padang. Firdaus pakai selipar atau kasut semasa bermain di padang ?

3.

Faiz bukan berjalan. Faiz berlari. Faiz bukan berjalan tetapi berlari.

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru minta murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk. 2. Guru bersoaljawab dengan murid untuk menguji fahaman murid. 3. Guru minta murid melakukan aktiviti berdasarkan ayat majmuk.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

B3 DT1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN : Lengkapkan ayat berdasarkan gambar dan perkataan. melintas jalan


papan tanda

hentian bas

wisel

lintasan belang

Pengawal lalu lintas

1. Nadia menunggu bas sekolah di _________________________.

2. Kenderaan berhenti ketika murid _______________________.

3. Murid murid melintas jalan di _________________________.

4. ________________________membantu murid melintas jalan.

5. Pengawal lalu lintas menggunakan __________________ dan __________ untuk membantu murid-murid melintas jalan. LANGKAH PENTAKSIRAN: B4 DL1 E1 1. Guru minta murid melengkapkan ayat berpandukan perkataan dan gambar yang diberi.
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


ARAHAN: Bina dialog berdasarkan gambar.
Situasi 1

Tarikh:__________

Situasi 2

Langkah Pentaksiran: . 1. Guru menunjukkan gambar 2. Dua orang murid dipilih untuk menuturkan dialog berdasarkan gambar.

B4 DL1 E2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


ARAHAN: Dengar, faham dan respons.

Tarikh:__________

Apa khabar, Maria?

Kakak, ini kawan karib saya. Namanya Maria.

Khabar baik, kakak.

Adik, apakah yang sedang kamu buat?

Saya sedang membaca buku, abang.

B4 DL1 E3

Langkah Pentaksiran: 1. Beri gambar dan murid baca. 2. Beri satu situasi lain dan sebutkan dialog Contoh. - Meminjam barang daripada abang atau kakak

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

ARAHAN : Mari Berlakon. Sama-sama hebat

Mawar

: Matahari, lihatlah badanku yang merah. Taman ini tidak akan cantik tanpa aku. : Jangan terlalu angkuh, Mawar. Aku hebat Seperti kamu juga. Badan aku cantik juga. : Badan kamu memang cantik, Matahari. Kamu tidak boleh melawan bauku yang harum. : Cuba kamu lihat badanku yang besar dan kelopakku yang kuning ini. Aku kelihatan amat berseri di taman ini. : Mawar, Matahari, jangan bergaduh. Kamu berdua memang cantik. Taman ini telah menang dalam pertandingan taman tercantik kerana kamu berdua.

Matahari

Mawar

Matahari

Kupu-kupu

B4 DL2 E1 Langkah Pentaksiran: 1. Murid baca dialog. 2. Murid diminta melakonkan semula dialog di hadapan kelas. 3. Guru boleh menyuruh murid memegang gambar atau bahan maujud semasa lakonan dijalankan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


Mari baca dan ceritakan.

Tarikh:__________

Berkelah di Pantai Teluk Kemang.


Hujung minggu yang lalu, saya dan keluarga berkelah di Pantai Teluk Kemang, Port Dickson. Kami membawa bekalan makanan dan minuman ke sana. Kami juga membawa pakaian mandi dan pelampung. Selain itu, saya juga membawa buku bacaan. Adik saya pula membawa barang mainan. Air laut yang membiru dan pohon yang menghijau sangat cantik dipandang. Di sana, kami mandi-manda. Sungguh seronok berkelah di sana. Semua ini menjadi kenangan indah buat saya. Langkah Pentaksiran: 1. Murid baca petikan. 2. Bersoal jawab tentang teks. 3. Murid diminta menyampaikan cerita berdasarkan pengalaman sendiri. Contoh: pengalaman murid pergi berkelah. B4 DB1 E1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


Mari membaca dan fahamkan.

Tarikh:__________

Aku Sebuah Basikal Namaku Juara. Aku berwarna hitam . Aku diperbuat daripada besi. Tubuhku kuat dan lasak. Aku tinggal bersama-sama keluarga Anas di Taman Melati. Anas ialah tuan aku. Anas menjagaku dengan baik. Dia menunggang aku dengan cermat dan berhati-hati. Aku membawa Anas ke kedai. Aku juga selalu membawa Anas ke taman untuk bersiar-siar dan bersenam. Badan Anas akan berpeluh setiap kali dia mengayuh aku.

Lengkapkan jadual.
Maklumat Nama Warna Bahan diperbuat Nama tuan Tempat tinggal tuan Langkah Pentaksiran: 1. Murid baca teks. 2. Bersoal jawab tentang teks. 3. Murid melengkapkan jadual.
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Jawapan

B4 DT1 E1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN: Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul . Tulis
semula ayat dengan kemas.

memimpin

jalan

Ali

Pak Husin

melintas

Kassim

anak kucing

menyelamatkan

itu

menolong Mereka Fuad Langkah Pentaksiran: 1. Murid menyusun perkataan. 2. Ayat ditulis semula dengan kemas.

kereta

menolak

B5DL1E1 INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________


Arahan: Mari bercerita.

Tarikh:__________

Cuti sekolah yang lalu, Kamal bersama keluarganya telah berkelah di Desaru. Sebelum bertolak, ibunya Puan Rohani menyediakan bekalan makanan yang hendak dibawa. Ayahnya, Encik Roslan memeriksa kereta supaya berada dalam keadaan yang selamat untuk dipandu. Suasana di tepi pantai sungguh indah dan nyaman. Selepas makan, Kumar dan abangnya mandi di tepi pantai itu. Kamal berasa seronok dapat mandi di kawasan pantai yang bersih. Ibu dan ayahnya tersenyum gembira melihat Kamal dan abangnya. Apabila petang, mereka pun pulang ke rumah. Kamal berasa puas dan mengajak ayah dan ibunya datang lagi pada cuti sekolah nanti. Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran 1. Murid melihat gambar dan berbincang tentang gambar. 2.Guru menyampaikan cerita berdasarkan teks 3. Minta murid menyampaikan semula cerita yang didengar dengan tepat menggunakan ayat sendiri. B5DB1E2 INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN: Baca cerita di bawah ini. Senaraikan perkataan berimbuhan akhiran an dan i.

Hafiz murid Tahun Satu Bijak Sekolah Kebangsaan Maju Jaya. Pagi-pagi lagi, Hafiz sudah bersiap untuk ke sekolah. Selepas sarapan, Hafiz bersalam-salaman terlebih dahulu dengan ibu dan ayahnya. Rumah Hafiz jauh dari sekolah. Dia ke sekolah dengan menaiki bas. Apabila bas sampai, dia berhati-hati. Dia menunggu sehingga bas berhenti. Kemudian barulah dia menaiki bas itu. Hafiiz bawa bekalan makanan dan minuman yang disediakan oleh ibunya. Waktu rehat Hafiz makan di kantin. Selepas makan, Hafiz gunakan waktu lapang untuk membaca. Hafiz tidak pernah bawa mainan ke sekolah. Hafiz selalu mendapat pujian dari guru-guru. Dia seorang budak yang baik. Perkataan berimbuhan:

-an

-i

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran: 1. Perkenalkan perkataan akhiran an dan i. 2. Baca petikan dan bimbing murid mencari perkataan berimbuhan an dan i. 3. Bimbing murid membina ayat menggunakan perkataan berimbuhan an dan i.

B5DB1E1 INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN: Nyatakan aktiviti yang dilakukan di dalam gambar.

1. . 2. .. 3. .. 4. .. Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran: 1. Lihat gambar dan bincangkan. 2. Baca kad ayat. 3. Salin semula ayat dengan betul. INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 B5 DT1 E1 B5DT1E1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN: Bina ayat tentang kegunaan barang terpakai. Fikir dahulu sebelum buang BAHAN APA YANG HENDAK DIBUAT AYAT

BOTOL

Bekas bunga Bekas barang

Bekas simpanan KOTAK Bunga

STRAW

Tabung TIN

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran: 1. Bimbing murid berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang kegunaan barang terpakai.

2. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menulis maklumat dan menyampaikannya secara bertatasusila.

B5DT1E2 INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN: Lengkapkan cerita menggunakan ayat yang betul

FRASA NAMA(FN) Amin dan keluarganya Mereka

FRASA NAMA(FN)/FRASA KERJA(FK) suka bercucuk tanam. menggembur tanah. menyiram sayur-sayuran.

Amin sedang berbuah. hidup subur. Salin semula cerita dalam bentuk perenggan. Panduan Pelaksanaan Aktiviti Pentaksiran 1.Terangkan bentuk ayat berpola FN tFN dan FN t FK 2.Bimbing murid bina ayat berpola berdasarkan gambar.

B6 DL1E1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________ ARAHAN : Menyampaikan cerita.

Tarikh:__________

Langkah Pentaksiran: Guru mempamerkan gambar . Guru memperdengarkan cerita tentang gambar. Murid menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan berupaya mempengaruhi rakan.

B6DL2 E1
I

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN : Bercerita tentang peristiwa - Sambutan Hari Guru di Sekolah.

16hb. Mei Hari Guru

Menulis kad ucapan Selamat Hari guru

Sambutan Hari Guru di dalam kelas

Guru memotong kek sempena Hari guru

Semua murid gembira

Mengucapkan Selamat Hari guru

Langkah Pentaksiran: B6DB1 E1 Guru mempamerkan gambar bersiri - Sambutan Hari Guru . Murid bercerita tentang peristiwa - Sambutan Hari Guru .

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

Tarikh:__________

ARAHAN: Baca petikan cerita di bawah dan ceritakan semula isi cerita dengan menggunakan ayat sendiri secara berurutan dan betul.

Lobo seekor anak gajah. Lobo tinggal bersama dengan ibunya di dalam hutan. Lobo nakal. Dia suka bermain jauh ke dalam hutan. Pada suatu hari, Lobo tersesat. Lobo berasa amat takut. Dia menangis sambil memanggil ibunya. Ibu Lobo terdengar sayup-sayup suara anaknya. Ibunya segera mencari Lobo. Akhirnya, ibu Lobo berjaya menemuinya. Sejak hari itu, Lobo tidak nakal lagi. Dia berjanji tidak akan bermain di tempat yang jauh-jauh lagi. Langkah Pentaksiran: Minta murid membaca petikan cerita. Murid menceritakan semula isi cerita yang dibaca.
TRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

INS

B6 DT2 E1 Tarikh:__________

Nama : ___________________ Kelas : 1 _________

ARAHAN : Tulis semula petikan dengan ejaan yang betul.

Aizat ade seekor kuccin. Kucing itu barname Comel. Comel sagat manje dengan Aizat. Aizat suka bermaenmaen dengan Comel. Pada suatu hare, seekor ular teloh masuk ke dalam rumeh Aizat. Ketika itu Aizat sedeng tidor. Comel mengiao dengan kuet lalu menerkem ular itu. Aizat terjage. Comel teleh berjaya menyelametkan ngawa Aizat.Aizat semakin sayong akan Comel. Tulis semula petikan dengan ejaan yang betul.

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

Langkah Pentaksiran: Murid membaca petikan tersebut.

Murid mengenal pasti dan menggariskan perkataan yang salah Murid mengedit petikan dengan membetulkan kesalahan ejaan .

B6 DT1 E1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Nama : ___________________ Kelas : 1 _________ ARAHAN : Tulis petikan dengan ejaan yang betul. Tarikh:__________

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________________________________________

______________________________________________________________
Langkah Pentaksiran: Bersoal-jawab tentang gambar . Mencatat isi penting. Murid bina cerita pendek tentang seekor kucing.