Anda di halaman 1dari 1

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KOTA TINGGI PTB 1165, JALAN BUKIT SERI LALANG 81900 KOTA TINGGI JOHOR

DARUL TAZIM

No. Tel : 07-8831012 07-8833201 No. Fax : 07-8832480 e-mail : ppd@kotatinggi.edu.my Laman web:http://www.ppd.kotatinggi.edu.my

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj. Tuan: Ruj. Kami: JPA3005.26/500-5/2/1( Tarikh : 13 FEBRUARI 2013 Pengetua/Guru Besar Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi )

Tuan, URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) TAHUN 2013 DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas. 2. Bersama-sama ini disertakan, salinan surat Jabatan Pelajaran Johor rujukan JPNJ.NP(27) (S)/500-5/4/3 Jld.5/(04) bertarikh 8 Februari 2013 yang dengan sendiri menerangkan maksudnya. 3. Sehubungan itu, kerjasama tuan adalah dipohon untuk mengemukakan permohonan pegawaipegawai yang terlibat dan hendaklah dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah Kota Tinggi (u.p: Sahamah binti Han) pada atau sebelum 15 FEBRUARI 2013. Maklumat lanjut sila layari laman web http://www.moe.gov.my/bpsm untuk keterangan dan borang-borang berkaitan. 4. Semoga dalam penerimaan dan tindakan pihak tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

( MD DIN BIN HUSSIEN ) Pegawai Pelajaran Daerah Kota Tinggi

MDH/sha/surat kenaikanpkt 13022013