Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Model ASSURE Subjek: Bahasa Malaysia Tema: Keluargaku Sayang Kelas: 4 Setia Time: 10:00-10:45 (45

minit) Analisis Pelajar (Analyse learner) Ciri-ciri umum: Terdapat kira-kira 30 murid dalam kelas 4 Setia, 11 perempuan dan 19 lelaki. Kesemua mereka adalah 10 tahun dan kebanyakan mereka tinggal di kawasan luar bandar di Gua Musang, Kelantan. Terdapat hanya 6 murid yang tinggal di bandar yang terdekat. Mengikut tinjauan, kebanyakan murid bertutur dalam dialek bahasa Kelantan. Penggunaan dialek bahasa Kelantan digunakan secara meluas baik dalam komunikasi perlakuan situasi harian mahupun dalam komunikasi rasmi secara tidak langsung di sekolah. Bertutur dengan menggunakan bahasa standard perlu diberi penekanan khusus memandangkan kawasan pedalaman yang jauh dari kawasan bandar masih kurang kesedaran tentang penggunaan bahasa Melayu standard dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Penekanan juga diberikan pada penggunaan tatabahasa yang betul. Ciri-ciri kompetensi khusus peringkat masuk: Guru perlu membuat setiap pelajaran itu menyeronokkan, interaktif dan bermotivasi. Ini adalah kerana murid akan memberi perhatian dalam pelajaran apabila mereka cukup bermotivasi. Sebelum ini, murid 4 Setia belajar mengenai haiwan yang mereka tidak pernah lihat dengan mata mereka sendiri. Pelajaran ini berjaya kerana apabila mereka menonton klip video haiwan, mereka kelihatan sangat ingin tahu dan tidak takut untuk menjawab soalan-soalan yang seterusnya sekaligus menggalakkan murid untuk berbicara secara lisan untuk hubungan sosial, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif.

Gaya Pembelajaran: Visual = 70% Majoriti murid 4 Setia suka belajar dengan melihat. Mereka akan melibatkan diri dengan penuh perhatian dalam pelajaran apabila terdapat klip video. Tambahan pula, gaya pengajaran tradisional yang tidak menarik akan membuat murid cepat bosan dan seterusnya tidak mendengar arahan. Pendengaran (aural) = 10% Murid-murid dengan gaya pembelajaran ini memerlukan banyak alat bantu mengajar jenis bunyi. Ini akan membantu mereka memberi tumpuan dan tertarik kepada pelajaran. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan klip video lagu bagi menggalakkan murid yang pendiam turut serta dalam aktiviti menyanyi. Kinestetik = 20% Dengan hands on aktiviti, murid-murid boleh bekerjasama dengan pelajaran. Mereka akan mendapati ia menarik kerana pengajaran adalah berdasarkan kehidupan harian mereka. Kemudian selepas pelajaran, mereka boleh menggunakan pengetahuan yang baru dan dengan itu, dapat mengukuhkan lagi pemahaman mereka. Aktiviti yang boleh digunakan untuk gaya pembelajaran kinestetik murid ialah apabila terdapat aktiviti nyanyian secara tidak langsung murid akan menggunakan pergerakan dan mimik muka yang pelbagai. Menyatakan objektif (State objectives) Pada akhir pelajaran, murid-murid akan dapat: 1. Murid dapat mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 2. Murid dapat berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. 3. Murid dapat melakukan aktiviti main peranan melalui aktiviti lakonan atau aktiviti terancang melalui dialog yang disediakan.

Pilih Media, Bahan dan Kaedah (Select method, media and materials) Kaedah: Guru bertindak sebagai fasilitator dalam pelajaran. Guru telah memberi panduan kepada murid yang sewajarnya apabila mereka perlukan bentuan. Penghasilan tugas: Aktiviti Interaktif dan permainan menggunakan ICT. Bahan: Interaktif kursus (penggunaan ICT) berkenaan penggunakan tatabahasa yang betul. Menggunakan Media, Bahan dan Kaedah (Utilise media and materials) Penyediaan suasana sekeliling: Murid perlu pergi ke makmal komputer untuk menggunakan kemudahan seperti komputer dan pembesar suara. Pelajaran akan menggunakan banyak kemahiran komputer. Memerlukan Penglibatan Pelajar (Require response/participation) Set Induksi: 1. Perbincangan mengenai video lagu Keluarga bahagia dan adab sebagai anak. 2. Murid perlu melakukan aktiviti interaktif dan guru harus memudahkan cara. penyampaian 1. Murid-murid perlu menjalani sesi membaca dengan kuat dengan guru. 2. Perbincangan mengenai apa yang murid telah baca. amalan: 1. Murid perlu melakukan tiga aktiviti interaktif di dalam perisian untuk mengukuhkan murid pemahaman. 2. Guru memudahkan murid-murid apabila murid-murid melakukan aktiviti itu. pengeluaran: 1. Murid perlu menulis ayat mudah kepada aktiviti penulisan. 2. Guru memudahkan murid-murid dalam aktiviti dengan contoh idea-idea sumbang saran supaya murid akan tahu apa yang mereka patut tulis

penutup: 1. Guru dan murid berbincang tentang nilai-nilai yang ada di dalam tema ini. 2. Guru perlu memberi contoh situasi kehidupan sebenar nilai-nilai moral supaya murid akan mempunyai pemahaman yang lebih baik. Menilai dan Semak (Evaluate and revise materials) Kaedah penilaian bagi setiap yang berikut adalah termasuk: 1. Prestasi Pelajar 2. Media Keberkesanan 3. Prestasi pengajar Penilaian dan menyemak semula akan memberi tumpuan kepada tiga aspek: Prestasi pelajar Sambutan Murid pada setiap peringkat -. - Mengaktifkan yang mereka lakukan. - Penglibatan dalam perbincangan. Media Keberkesanan Sikap murid-murid terhadap pelajaran -. Prestasi pengajar - Guru dan murid-murid perlu memikirkan tentang kekuatan dan kelemahan pengajaran untuk meningkatkan pelajaran yang seterusnya.