Anda di halaman 1dari 22

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

PENGENALAN

Tingkahlaku dan emosi kanak-kanak adalah suatu perkara yang berlainan namun saling berkaitan antara satu sama lain. Kanak-kanak adalah insan yang jujur dan tidak bijak menyembunyikan perasaannya. Sebab itulah kanak-kanak bersifat telus sehingga ia boleh menjadi saksi kejadian dalam prosiding mahkamah. Tingkah Laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku juga semua tindakan manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Menurut Lewis M.Beaker (2001), sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Manakala, menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan, dan reaksi dari segi teknik, aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. Carl Rogers (1999), menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan.Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Mengikut (PL94-142) Masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini menjejaskan prestasi pembelajaran. Tingkah Laku Bermasalah Tingkah laku bermasalah ialah merujuk kepada sebarang tingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM 1

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada empat iaitu sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi kepada lima iaitu tingkah laku distruktif, distruptif , kebimbangan, pengunduran diri dan sikap bergantung. Emosi didefinisikan sebagai suatu ekspresi perasaan naluri yang kuat seperti sayang, gembira, malu, sedih, Dalam istilah Psikologi, emosi merupakan bahasa dalaman seseorang yang berkait takut dan sebagainya. Perasaan-perasaan ini mempengaruhi tindak balas luaran sama ada perubahan tubuh fizikal terkawal seperti mimik muka dan tidak terkawal seperti badan berpeluh kerana ketakutan. rapat dengan tindak balas (fizikal) daripada sensitiviti perasaan dalaman dan luaran (pergaulan sosial).Ia adalah suatu pergerakan dalam minda yang dikeluarkan oleh pengaruh luaran. Minda adalah pasif dan sentiasa menerima semua yang terlintas untuk mempengaruhinya. Apabila minda tersebut bangkit untuk menunjukkan apa yang dirasainya, maka itulah yang dimaksudkan sebagai emosi. Perkembangan sosial merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. Hal ini kerana perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian sosial mereka. Mereka juga mempelajari peraturanperaturan sosial yang diamalkan oleh sesuatu kumpulan sosial (Aini Ahmad, 2007) . Menurut Suppiah et al. (2008), interaksi kanak-kanak boleh dikesan melalui perkembangannya dalam bermain. Melalui bermain kanak-kanak dapat berinteraksi dengan ibu bapa, rakan sebaya dan masyarakat sekaligus memperkembangkan lagi hubungan sosialis dalam kalangan mereka. Komponen Perkembangan Sosioemosi memberi fokus kepada penguasaan kemahiran emosi yang matang. Perkembangan emosi dan sosial yang sihat penting dalam kehidupan seseorang kanak-kanak kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran dan perkembangan murid dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran mereka. Perkembangan emosi bermula dengan kebolehan murid memahami dan
2

menguruskan emosi sendiri, diikuti dengan pencapaian emosi yang positif. Kebolehan menguruskan emosi membantu membina keyakinan diri, semangat berdikari dan sikap positif terhadap pembelajaran.
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

Keupayaan mengurus emosi diri sendiri membolehkan murid memahami emosi, keperluan dan menghormati pandangan orang lain untuk membina kemahiran sosial dalam masyarakat berbilang kaum yang mesra dan harmoni. [Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2007]
PENGURUSAN GRAFIK : TINGKAH LAKU POSITIF

Pintar Cerdas - kebolehan mental yang luar biasa IQ 120 dan ke atas - daya ingatan yang kuat -dapat berfikir secara logik dan fleksibel -cepat bosan dengan sesuatu perkara Cepat Belajar - cekap memproses maklumat -mengekalkan maklumat yang diterima -bersedia menerima pelajaran baru -bersikap positif terhadap bahan baru -Kesediaan belajar tinggi

TINGKAH LAKU POSITIF

Ingin Tahu - suka menjelajah dan meneroka sesuatu sendiri - penglibatan aktif - aktiviti & kajian luar sangat sesuai - hasilkan idea kreatif selesaikan masalah

Proaktif - bertindak budi bicara sendiri - tingkah laku proaktif - suka selesaikan masalah sendiri

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

PENGURUSAN GRAFIK : TINGKAH LAKU NEGATIF

Tingkah laku Merosakkan (Distruktif) - tingkah laku agresif - merosakkan sesuatu alatan - seronok melihat kesusahan orang lain Pergantungan Berlebihan - lebih bergantung kepada ibu bapa, guru, rakan - tidak boleh berdikari atau membuat keputusan sendiri
Hiperaktif - sentiasa bergerak tanpa tujuan - tidak takut dengan orang lain - kerap menangis - sukar beri tumpuan

TINGKAH LAKU NEGATIF

Kebimbangan - tidak tenteram - kurang senang @ takut - percaya sesuatu yang tidak diingini akan berlaku

pengunduran Diri - menarik diri dari sesuatu situasi/aktiviti - rasa rendah diri rasa tidak selamat - kurang kemahiran @ malu

Tingkah laku Mengganggu (Destruptif) - melampau - ganggu ketenteraman orang lain - membuat bising - mengganggu rakan - bertumbuk - -menolak-nolak

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

PENGURUSAN GRAFIK : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU KANAK-KANAK


KELUARGA (IBUBAPA) * Berperanan membentuk harga diri kanak-kanak. * Sokongan yang berkurangan kanak-kanak berasa rendah diri dan tidak disayangi. * Tingkahlaku berkait rapat dengan hubungan dalam keluarga.

PENGARUH SOSIOBUDAYA * Kanak-kanak berinteraksi mengikut cara yang diterima masyarakat dan budaya. * Tingkahlaku berlaku dalam proses peniruan. * mempelajari peraturan sosial yang diamalkan oleh kumpulan sosial.

MASYARAKAT SEKELILING (PERSAHABATAN) * Meniru tingkahlaku sahabat yang popular dan yang paling rapat dengannya. * Menerima orang yang sebaya dan lebih tua . * Meniru tingkah laku yang positif dan negetif. * Mendapat sahabat yang baik, belajar perkara yang baik dan sebaliknya.

BAKA * Berkait rapat dengan perkembangan kanak-kanak * Berkait rapat dengan konsep kendiri kanak-kanak * Mewarisi gen yang daripada ibu bapa yang membentuk peribadi dan tingkah laku

PENGAMATAN DIRI SENDIRI * Menumpukan pengetahuan tentang diri sendiri untuk membentuk tingkah laku. * Kebolehan, kelakuan, sifat dan nilaimembezakan tingkah lakunya dengan individu lain. SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

PEMERHATIAN

Bagi menjalankan tugas yang diberi oleh pensyarah iaitu Pn. Vennila, saya Sarima Niza bt lbrahim, semester 4 telah memilih seorang kanak-kanak iaitu Nurul Zahirah bt Zainuddin sebagai sampel yang akan saya kupas pada kajian kes kali ini.

Objektif kajian:

Ringkasan objektif: 1.Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2.Mengetahui peringkat perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 3.Mendalami psikologi kanak-kanak; 4.Mengaplikasikan pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak 6.Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang

Terdapat banyak objektif dalam kajian kes ini.Antaranya adalah dapat menmenjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak dengan lebih terperinci. Selain itu, melalui kerja kursus ini, kita dapat mengetahui peringkat perkembangan dan emosi kanak-kanak.Dengan itu, kita dapat

mengaplikasikan pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Kesan dari itu kita juga dapat belajar mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang. Selain itu, kajian kes ini juga kita dapat mendalami psikologi kanakkanak.Sebagai seorang guru, kajian kes ini dapat memantapkan pengetahuan mengenai psikologi kanak-kanak untuk memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran kelak.Selain mendalami psikologi kanak-kanak, kerja kursus ini boleh membantu memantapkan ilmu pengetahuan mengenai kanak-kanak. Ini adalah penting untuk memastikan bahawa seseorang guru itu menjadi guru yang kritis,
6

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

kreatif dan inovatif. Secara tidak langsung, kita dapat mempalajari dengan lebih mendalam mengenai kanak-kanak.

4.0

PROFIL PELAJAR: Latar belakang murid ini diperolehi melalui borang maklumat diri murid,

temubual bersama murid ini dan juga temubual bersama ibunya iaitu

Pn.

perwatakannya seperti kanak-kanak yang lain dan senang ditemuramah. Murid ini berbangsa melayu dan beragama Islam. Beliau lahir pada 20 Jun 2005 dan kini beliau berumur 6 tahun. Adik Nurul Zahirah tinggal di No 31 .Sebenarnya, adik Umar berasal dari Batu Pahat, Johor tetapi disebabkan bapanya bertukar tempat kerja, beliau terpaksa mengikut bapanya berpindah ke Kapar Selangor. Nama bapanya ialah Zainuddin polis di Klang manakala ibunya pula bernama , jurujual di salah sebuah pasaraya di Kapar, . Beliau bekerja sebagai anggota bekerja sebagai

Beliau mempunyai kemahiran bermain

komputer seawal usia 4 tahun. Ibu dan bapanya mempunyai pendidikan setakat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sahaja. Menurut adik Nurul Zahirah bapannya sering membawanya pergi bersiar-siar berbanding ibu dan adik beradiknya. Hal ini menunjukkan beliau rapat dengan ayahnya berbanding ahli keluarga yang lain. Adik Zahirah mula belajar di Prasekolah SK Kapar ini sejak sesi

persekolahan dibuka awal Januari lalu. Beliau tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan. Kanak-kanak ini berusi lima tahun, dan belajar di kelas Pra Sayang. Adik beradiknya seramai 8 orang. Kakak sulungnya berusia 10 tahun. Adiknya yang bongsu berusia 3 bulan. Salah seorang kakaknya telah diberikan kepada orang lain sejak lahir. Pengangkutannya ke sekolah menaiki kereta yang dipandu oleh bapanya. Semasa sesi suai kenal dijalankan, murid ini bukanlah seorang yang pendiam. Tetapi murid ini sukar memahami arahan yang diberi oleh saya dan ini belum

lambat bertindak apabila di minta melakukan sesuatu. Kanak-kanak

mengenal kesemua huruf hanya kenal huruf a hingga o. Di awal sesi persekolahan kanak-kanak ini sudah bermasalah iaitu sering lambat hadir ke sekolah. Bahkan kedatangannya ke sekolah juga kurang memuaskan. Saya memilih kanak-kanak ini dengan harapan dengan berpandukan teori dan kaedah-kaeadah yang sesuai kanak-kanak ini akan berubah. Kanak-kanak suka apabila diajak berbual tetapi
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM 7

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

lambat menyiapkan tugasan yang diberi. Suka berkhayal dengan memerhatikan apa sahaja yang dilakukan oleh orang di sekelilingnya. PEMERHATIAN

SEMASA

a) Pemerhatian (1) di kelas prasekolah sewaktu hadir ke sekolah. Lokasi : kelas prasekolah Jam Hari : 7.30 pagi : Selasa

Tarikh :

Semasa pemerhatian pertama dilakukan terhadap Nurul Zahirah murid ini menangis ketika hadir ke sekolah pada waktu pagi. Sudah kebiasaannya Zahirah lewat hadir kesekolah. Ini disebabkan bapanya akan menghantar kakaknya ke Sekolah Rendah Agama terlebih dahulu sebelum menghantar Zahirah ke

prasekolah. Kebiasaannya dia datang ketika rakan-rakan sedang makan pagi. Disebabkan Zahirah menangis bapanya akan menghantar hingga depan pintu kelas. Saya akan menyambutnya dan memimpin Zahirah masuk ke dalam kelas. Ayat yang biasa Zahirah lafazkan ketika menangis ialah nak ikut babah itulah ayat yang diulang2. Biasanya apabila bapanya yang menghantar hingga ke kelas Zahirah hanya menangis sekejap sahaja.

b) Pemerhatian (2) di kelas prasekolah sewaktu hadir ke sekolah. Lokasi : kelas prasekolah Jam Hari : 7.40 pagi : Rabu

Tarikh :
8

Semasa pemerhatian kedua selepas tiga hari daripada pemerhatian pertama. Keadaan Zahirah masih sama. Bezanya pada hari ini kakak Zahirah yang

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

menghantar Zahirah masuk ke kelas. Apabila kakaknya yang menghantar ke kelas Zahirah akan mengambil masa yang lama untuk berhenti daripada menangis.

c) Pemerhatian (1) semasa membuat kerja dalam kumpulan Lokasi : duduk di dalam kumpulan Jam Hari : 10.30 pagi : Khamis

Tarikh :

d) Pemerhatian (2) semasa membuat kerja dalam kumpulan Lokasi : duduk di dalam kumpulan Jam Hari : 10.30 pagi : Khamis

Tarikh :

e) Pemerhatian (1) di taman permainan prasekolah Lokasi : Taman Permainan Jam Hari : 09.30 pagi : Khamis
9

Tarikh :

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

f) Pemerhatian (1) di taman permainan prasekolah Lokasi : Taman Permainan Jam Hari : 09.30 pagi : Selasa

Tarikh :

g) ) Pemerhatian (1) sudut manipulatif bersama rakan-rakan Lokasi : Sudut manipulatif Jam Hari : 10.30 pagi : Khamis

Tarikh :

g) ) Pemerhatian (2) sudut manipulatif bersama rakan-rakan Lokasi : Sudut manipulatif Jam Hari : 10.30 pagi : Jumaat

Tarikh :

10

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

SELEPAS PEMERHATIAN TELAH DIKUMPUL.

MEMBUAT SEMAKAN TERHADAP DATA YANG

LAPORAN TAHAP PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI KANAK-KANAK

HASIL KAJIAN

TINGKAH LAKU POSITIF

TINGKAH LAKU NEGATIF

CADANGAN UNTUK MENGURUS MASALAH SOSIOEMOSI YANG DI ALAMI KANAK-KANAK DENGAN LEBIH BERKESAN

6.1 Melakukan aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan seperti membina rumah, sekolah, keretapi dan sebagainya dengan menggunakan lego atau blok kayu amat sesuai dan disenangi murid. Situasi ini akan membantu kanak-kanak membuat penglibatan yang positif. Aktiviti-aktiviti yang menggalakkan kerjasama dalam kumpulan terutamanya adalah berguna dalam memelihara harga diri. Sebagai contoh, program-program membimbing.Program ini akan melibatkan murid-murid yang telah menguasai (murid enam tahun)
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM 11

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

boleh membantu zahirah (5 tahun) yang

lebih muda untuk belajar

membaca. Kerjasama secara langsung akan dapat dipupuk antara kedua-dua murid tersebut. Secara tidak langsung situasi ini akan mengeratkan kerjasama antara mereka seterusnya menggalakkan Zahirah untuk seronok pergi ke sekolah dan ingin menjadi rakannya yang cemerlang.

6.2 Memberi pujian atau ganjaran terhadap murid. Kanak-kanak amat sensitif terhadap apa yang dilakukan atau dikatakan oleh guru mahu pun ibubapa mereka. Sebagai seorang guru kita mestilah peka dengan apa yang dilakukan oleh murid kita. Apabila anak murid kita menjawab dengan betul kita mestilah memberi pujian. Pujian dapat meningkatkan keyakinan diri juga emosi kanak-kanak. Sekiranya murid gagal menjawab dengan betul kita haruslah membimbingnya supaya dia dapat menjawab dengan baik. Ini dapat mengelakkan ujudnya rasa rendah diri dalam diri mereka. Bahkan kita juga perlu sentiasa ingat bahawa sangat perlu memberi pujian bukan sahaja atas hasil kerjanya malah dalam aspek usaha yang dilakukannya. Contohnya, jika murid membawa pundi kacang, kita berjaya berlari dengan

perlu memberitahu murid tersebut bahawa

cikgu bangga dengan usaha yang kamu telah buat .

6.4. Menggunakan bahan yang sesuai dan menarik minat murid untuk belajar Sebagai seorang guru yang terlatih sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran, perancangan yang rapi perlu dilakukan. Saya perlu membuat perancangan yang teliti supaya dapat membina bahan bantu mengajar yang menarik dan sesuai dengan minat murid. Kesan dari itu murid lebih berminat untuk belajar. Contohnya menggunakan lcd, komputer, gambar-gambar yang menarik, bahanbahan yang digunakan mestilah sesuai dengan saiz kanak-kanak. Ini terbukti semasa saya mengajar huruf vokal dengan menggunakan teknik nyanyian Zahirah amat aktif sekali.
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM 12

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

6.5 Melaksanakan aktiviti individu seperti melukis gambar dan menyusun bongkah. Sikap ingin tahu kanak-kanak akan membantu guru dalam merangsang pemikiran kanak-kanak dan penting dalam perkembangan kognitif mereka. Dengan sikap ingin tahu kanak-kanak ini, guru dapat membina aktiviti yang lebih melibatkan penerokaan kerana pada tahap ini, kanak-kanak akan suka pada aktiviti seperti ini.

6.3 Menjadi spontan dan penyayang. Kasih sayang seorang guru,ibu bapa dan orang dewasa akan banyak berfungsi untuk membentuk dan membantu meningkatkan harga diri seorang kanak-kanak. Berilah pelukan dan beritahu kanak-kanak bahawa anda bangga dengan mereka. Contohnya, menyertakan satu nota dalam buku latihan murid. Contohnya, "Saya rasa anda hebat!" Memberi pujian sesering yang mungkin dengan jujur, dan tidak membesar-besarkan. Hal ini keranakanak-kanak juga boleh mengetahui samada sesuatu itu ikhlas ataupun tidak. Murid akan berasa dihargai dan disayangi apabila menerima pelukan atau sentuhan daripada seorang guru. Situasi ini akan menyebabkan ujudnya tingkah laku positif daripada kanak-kanak. Tingkah laku positif merupakan tingkah laku yang baik untuk perkembangan murid. Dengan

adanya tingkah laku ini, kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

13

http://wendegreeinmajorandminor.blogspot.com/2011/12/sosioemosi-kanakkanak.html

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

3.2 Menjaga percakapan semasa bercakap.

3.3 Menjadi contoh kepada kanak-

kanak. Jika anda secara melampau keras pada kanak-kanak, pesimistik, atau tidak realistik tentang keupayaan ibubapa atau oang dewasa dan had-had, anak mungkin akhirnya mencerminkan ibubapa khususnya. Memupuk harga diri anda sendiri, dan anak anda akan mempunyai satu model yang baik. 3.4 Mengenal pasti dan mengalihkan kepercayaan kanak-kanak yang tidak

tepat. Penting untuk ibubapa mengenal pasti kepercayaan kanak-kanak tentang diri mereka, sama ada tentang kesempurnaan mereka, daya tarikan, keupayaan, atau hal yang lain. Membantu kanak-kanak menyediakan piawaian yang lebih tepat supaya mereka menjadi lebih realistik dalam menilai diri mereka selain membantu mereka membina satu konsep diri yang sihat. Persepsi yang tidak tepat tentang diri boleh berakar dan menjadi kenyataan bagi kanak-kanak. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang begitu baik di sekolah tetapi bermasalah dengan subjek matematik mungkin berkata, "Saya tidak boleh melakukan subjek matematik. Saya seorang pelajar bodoh." Hal ini bukan sahaja merupakan satu pengitlakan palsu, malah juga merupakan satu kepercayaan yang akan menyediakan kanak-kanak itu kearah untuk kegagalan. Kanak-kanak perlu diberikan galakkan dalam situasi seperti ini. Satu pujukan mungkin berguna kepada mereka: "Anda seorang pelajar yang baik. Anda melakukan banyak perkara dengan baik di sekolah. Matematik hanya satu perkara yang anda kena belajar lebih masa. Kita akan sama-sama melakukannya. 3.6 Mewujudkan sebuah suasana rumah yang penyayang dan pengasih. Kanak-kanak yang merasa tidak selamat ataurasa dianiayai semasa berada di rumah akan menderita lebih teruk berbanding dengan mereka yang rendah diri. Seorang kanakkanak yang telah berusaha untuk menarik perhatian ibu bapa dan berusaha berulang kali untuk membolehkan dirinya disayangi mungkin menjadi sedih dan akhirnya berputus asa. Selain itu, mereka juga akan tertunggu-tunggu bentuk atau tandatanda penderaan terhadap orang lain, masalah-masalah di sekolah, bermasalah dengan rakan sebaya, dan faktor-faktor lain yang mungkin menjejaskan harga diri kanak-kanak. Sebagai orang dewasa, adalah penting untuk sentiasa beringat keperluan untuk menghormati kanak-kanak. 3.7 Memberi reaksi yang positif dan maklum balas yang tepat. Ungkapan-ungkapan seperti "Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri apabila kamu marah kepada
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM 14

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

kepadaoang lain!" akan membuatkan kanak-kanak rasa tidak terkawal semasa mereka sedang marah. Satu ayat atau teguran yang lebih baik ialah "Walaupun kamu memang benar-benar marah terhadap abang kamu, . tetapi saya sangat suka jika kamu tidak menengking atau memukulnya." Hal seperti ini akan meredakan perasaan seorang kanak-kanak, dengan memberi pilihan tindakan kepada mereka akan menggalakkan kanak-kanak tersebut untuk membuat pilihan tepat ataupun yang paling hampir dan sesuai. 3. 4.0 Kesan-kesan positif dan negatif konsep kendiri. 4.1 Setiap kanak-kanak mempunyai konsep kendiri mereka yang tersendiri. Konsep kendiri ini tidak dapat diukur dengan seva=barang bentuk piawaian tetapi boleh dilihat dengan jelas dalam diri seseorang kanak-kanak. Hal ini adalah keadaan yang disebut sebagai kesan konsep kendiri sama ada konsep positif ataupun konsep negatif. Kanak-kanak yang mempunyai konsep kendiri yang positif akan mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi. Kanak-kanak golongan ini akan berminat dan bermotivasi untuk belajar serta mempunyai matlamat kerjaya pada masa hadapan. Pelajar juga melihat diri mereka sebagai orang yang berkebolehan dan mahukan kepuasan dalam membuat keputusan kerjaya. 4.2 Kelebihan konsep kendiri tinggi atau positif ini termasuklah dapat menilai diri mereka dengan positif dan percaya bahawa mereka lebih cekap atau berkebolehan; bertindak dengan positif; memikul tanggungjawab; menahan perasaan kekecewaan dengan baik; rasa dapat mempengaruhi persekitaran; berasa bangga dengan perlakuan sendiri; pencapaian gred yang tinggi; lebih bersedia menerima risiko; menerima diri dengan lebih positif; menghargai diri sendiri serta menyedari kekuatan & kelemahan diri. 4.3 Kesan negatif konsep kendiri ataupun penghargaan kendiri yang rendah dan negatif pula memperlihatkan beberapa ciri seperti mereka cenderung untuk merasa bersalah, takut kepada kegagalan, sering merasa bimbang dan cepat berkecil hati, mempunyai kaitan dengan pencapaian akademik yang rendah,tidak gemar kerja yang mencabar, kurang keyakinan dan kebolehan untuk membuat tugasan yang lebih mencabar, kurang berminat untuk mendapatkan maklumbalas dan melihat diri sebagai orang yang kurang menarik dari segi personaliti.
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM 15

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

4.4 Kesan konsep kendiri yang rendah dalam seseorang kanak dapat dilihat dengan jelas. Kanak-kanak seperti ini akan mudah cenderung berkelakuan seperti mudah rasa kecewa, sering menyalahkan orang lain kerana kesalahan diri, mengelak situasi yang sukar, terdapat juga kajian yang mengtakan bahawa gangguan dalam pemakanan mempunyai signifikan dengan konsep kendiri yang rendah dan mudah mengikut orang lain ataupun mudah terpengaruh dan dipengaruhi. 4.5 Hubungan antara konsep kendiri dan penghargaan kendiri dengan ibu bapa boleh diklasifikasikan dalam banyak aspek. Contohnya, seorang kanak-kanak yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi selalunya mendapat sokongan daripada ibu bapa mereka iaitu ibu bapa sentiasa mengambil tahu dan mengambil berat tentang pelajaran mereka. Kanak-kanak yang mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu bapa juga akan bertumbuh sebagai sebagai seorang anak yang mempunyai penghargaan kendiri tinggi.

4.6 Selain itu terdapat korelasi yang kukuh antara dimensi-dimensi tingkah laku menyokong ibu bapa (seperti kemesraan fizikal, sikap menyokong, keakraban, hubungan yang berkekalan) dengan penghargaan kendiri seseorang kanak-kanak. Penghargaan kendiri mereka juga berkait rapat dengan corak perhubungan dalam keluarga dan juga korelasi yang positif antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritatif. Minat, galakan dan sokongan ibu bapa terhadap anak merupakan penentu penting bagi penghargaan kendiri mereka. Semakin remaja merasakan perlakuan mereka dikawal oleh ibu bapa, semakin rendah penghargaan kendiri mereka. Anak perempuan lebih bergantung kepada ibu bapa dalam mengukuhkan penghargaan kendiri. 5.0 Antara aktiviti yang boleh dilakukan bagi meningkatkan konsep kendiri kanak-kanak. 5.1 MELAKAR POTRET SENDIRI Menggunakan satu buah cermin kecil, biakan pelajar melakar gambar rupa mereka sendiri. Para pelajar boleh menggunakan pensel ataupun pensel warna. Lukisan yang dihasilkan tidak perlu tepat, namun perlu menggambarkan pelajar tersebut. Lakaran-lakaran ini perlu dijurnalkan. Satu variasi pilihan adalah

dengan
16

membahagikan bentuk muka pusat yang membujur yang dibahagi dua. Separuh daripada muka dilukis satu gambaran bagaimana
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

pelajar itu melihat dirinya sendiri, dan yang lain adalah bagaimana beliau berfikir orang lain melihat dirinya. Hal ini disertai dengan catatan jurnal yang dilakukan yang menggambarkan bagaimana pelajar itu melihat dirinya lawan bagaimana pelajar lain melihat dirinya. ti kepada kanak-kanak dengan menunjukkan tidakan terhadap seorang kanak-kanak lain yyang mengalami pendarahan. Kadangkala, rawatan" boneka lebih berkesan dan afdal. Kaedah boneka disesuaikan sebagai skim rawatan yang baik, seperti yang dapat dilihat oleh kanak-kanak, didengar, dan dapat berpegangan tangan dengan dia. Lebih banyak anda menggunakan boneka anda dan melihat sambutan yang baik daripada para pelajar, anda akan menjadi lebih selesa.

RUMUSAN / CADANGAN

REFLEKSI

17

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan asas yang penting kepada semua manusia di dunia ini. Melalui prasekolah jugalah kanak-kanak belajar bagaimana mengawal emosi mereka serta pergaulan sosial dengan rakan-rakan sepermainan mereka. Oleh itu, melalui perkembangan emosi, tingkah laku kanakkanak dibentuk sama ada yang positif mahupun negatif.

Kanak-kanak merupakan aset yang paling penting kepada negara kerana mereka merupakan generasi yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Khususnya pada peringkat umur empat sehingga enam tahun, kanak-kanak ini mesti diawasi dan dikawal dengan baik. Menurut Rohaty dan Abu Bakar (1989), proses intervensi pada peringkat awal ini merupakan satu usaha yang dirancang bagi membolehkan pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang, menyeluruh dan bersepadu berlaku secara sempurna bagi semua aspek individu ke satu tahap maksimum bagi setiap kanak-kanak.

18

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

CIRI-CARI PENGUNDURAN DIRI


Pernah gagal dlm sesuatu pekerjaan,

ujian, usaha dll Selalu berada dlm keadaan kebimbangan @ was-was utk cuba sesuatu yg baru / yg pernah membawa kegagalan Tdk yakin diri & mempunyai konsep kendiri yg negatif Tdk dpt mengawal tekanan mental-emosi Tunjuk ketidakpuasan dgn cara memberontak a.bila dipaksa

KESAN BURUK PENGUNDURAN DIRI


Pembentukan konsep kendiri yg rendah Tidak yakin untuk berinteraksi
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM 19

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

Sukar utk menyesuaikan diri dgn keadaan

yg baru
Kurang keupayaan utk hadapi cabaran-

cabaran baru
Terjejasnya perkembangan sosial, emosi

dan intelek
Menjadikan ind kurang popular dan lama-

kelamaan terancamnya keselamatan


Sentiasa mengalami kebimbangan dan

ketakutan.
Nordin Tahir,

DISIPLIN TEGAS
Sistem ini direka oleh Lee Canter Sistem disiplin Tegasperaturan

dalam bilik darjah disusun oleh guru dan diberitahu kepada kanak-kanak. Undang-undang pelanggaran peraturan juga diberitahu.
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

20

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

Cth: jika kanak-kanak sering bercakap

dalam kelas @ mengganggu kawannama akan ditulis di papan putih.


Nordin Tahir, IPIP

BIBLIOGRAFI

Nordin Mamat.(2005).Asas Sosial Kanak-kanak.Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Prof Madya Dr.Rohani Abdullah,Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad.(2004). Panduan Kurikulum Pra Sekolah.Universiti Putra Malaysia : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Rohani Abdullah.(2001).Perkembangan Kanak-kanak Universiti Putra Malaysia : Penilaian Secara Penerbit Portfolio. UPM.

Saayah Ramli.(2008).Menjadi Guru Tadika.Batu Caves,Selangor : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.

5. SEMASA :a. Membuat pemerhatian pertama di ruang belajar terhadap tingkah laku kanak- kanak.b. Membuat pemerhatian yang kedua di tempat yang sama.c. Mencatat tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak kanak.d. Mengulangi pemerhatian yang dilakukan di tempat yang berbeza iaitu di dapur dan ruang bermain sebanyak 2 kali setiap tempat. 6. MembuatMembuat semakan terhadap data yang telah dikumpul.SELEPAS Membuat kesimpulan.laporan tahap perkembangan sosiomeosi kanak kanak. 7. HASIL KAJIANMurid Pertama :Wan Nurakwa Ayunie bt Wan Mat Zan1. Tingkahlaku Positif Bersemangat untuk belajar Mampu mengurus diri
SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM

21

PRA 3107 : PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

2013

8. 2. Tingkahlaku Negatif : Suka memarahi rakan - rakan Mudah hilang tumpuan Tidak suka berkongsi barang Suka membuat bising 9. Murid Kedua :Haikal bin Mohd Hardi1. Tingkahlaku Positif Perasaan ingin tahu yang tinggi Berkeyakinan Suka berkongsi barang Berdikari 10. 2. Tingkahlaku Negatif : Suka mengusik rakan rakan Tidak memberi tumpuan Penggunaan bahasa yang kasar Suka membuat bising 11. CADANGAN MENGATASI MASALAHi. Melakukan aktiviti berkumpulanii. Memberi ganjaran terhadap murid yang dapat menjawab dengan betul.iii. Menggunakan bahan yang sesuai dan menarik minat murid untuk belajar.iv. Melaksanakan aktiviti individu seperti melukis gambar dan menyusun bongkah.

22

SARIMA NIZA IBRAHIM,700513106108- | SEM 4/PRA B/ IPGKBM