Anda di halaman 1dari 3

DIISI OLEH SEKOLAH BIL BORANG / DOKUMEN DIPERLUKAN

JENIS SEKOLAH / JENIS TUNTUTAN JIKA DISERTAKAN TANDAKAN V

DIISI OLEH PPD


JIKA DISERTAKA N TANDAKAN V DOKUMEN / BORANG LENGKAP? (YA/TIDAK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Borang Maklumat Pengiraan Tuntutan SR Borang TBP/R (cetak dari SPK Bil8. Thn 2012) Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan (cetak dari SPK Bil8. Thn 2012) Penyata Maklumat Bilangan Murid (AKN.ENROLMEN/R) Salinan Tuntutan Awal Bantuan Persekolahan Bagi Tahun 2013 Salinan Penyata Bank Akaun Kerajaan Tahun Semasa Borang Maklumat Pengiraan SM Borang TBP/M (cetak dari SPK Bil8. Thn 2012) Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan (cetak dari SPK Bil8. Thn 2012)

Sekolah Rendah

Penyata Maklumat Bilangan Murid 10 (AKN.ENROLMEN/M) Salinan Tuntutan Awal Bantuan Persekolahan Bagi 11 Tahun 2013 Salinan Penyata Bank Akaun Kerajaan Tahun 12 Semasa Salinan Penyata Bank Akaun Asrama Tahun 13 Semasa 14 Senarai Nama Penghuni Asrama pada 1 Jun 2013 15 Salinan Kontrak Bekalan Bahan Bermasak

Sekolah Menengah

Sekolah Berasrama

(t.t, cop jawatan)(tarikh) SEKOLAH

(t.t, cop jawatan)(tarikh) PPD

SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PENYELARASAN BANTUAN PERSEKOLAHAN BAGI TAH


NAMA SEKOLAH : KOD SEKOLAH : NO. TEL SEKOLAH : PPD :

Sheet1
* CATATAN PENTING : SENARAI SEMAK INI PERLU DIKEMUKAKAN OLEH SEKOLAH SEMASA MENGHANTAR BORANG TUNTUTAN KE PPD (U/P: UNIT KEWANGAN) 2) SETELAH RUANGAN "DIISI OLEH PPD" DILENGKAPKAN, SERTAKAN JUGA SENARAI SEMAK INI DAN SENARAI NAMA SEKOLAH SEMASA PPD MENGHANTAR PERMOHONAN SECARA BERKELOMPOK KE JPNJ (U/P: UNIT AKAUN) 1)

N BANTUAN PERSEKOLAHAN BAGI TAHUN .......