Anda di halaman 1dari 3

KUMPULAN 5 GUNTOR MOK SITI NORHAYATI BINTI IBRAHIM MAWARNI SHIMA BINTI RUMELI Model Pembelajaran Berasaskan Membuat

Keputusan Tahun : 1 Tema : Sains Fizikal Bidang: Mata Untuk Melihat Tajuk: Apakah Saiz Saya? Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Murid dibimbing untuk : 5.3 Menganalisis untuk pengetahuan tentang pelbagai saiz Murid berupaya untuk : 5.3.1 Mengenalpasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang,, pendek, tinggi dan rendah.

Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan *Mengenalpasti alternatif berdasarkan saiz. Indikator Amalan 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan dan sentuhan 1.1.8 Mengenal objek sekeliling yang berkaitan. CADANGAN AKTIVITI 1. Guru menunjukkan 2 helai baju yang berbeza saiz. (besar dan kecil) CADANGAN KOMUNIKASI 1. Siapakah yang sesuai memakai baju ini? (besar) 2. Siapakah yang sesuai yang memakai baju ini? (kecil)

2. Imaginasi *Meramal *Pemilihan alternatif

1. Murid meramal keadaan jika semua saiz baju yang ada adalah sama. (besar)

1. Apakah yang akan berlaku jika terdapat baju bersaiz besar sahaja?

Indikator Amalan 2.1.3 Menghasilkan idea yang bermakna

2. Guru bersoal-jawab berkaitan situasi jika hanya ada satu saiz sahaja.

2. Adakah anda sesuai memakai baju ibu anda? Kenapa?

3. Perkembangan *Menilai alternatif yang dipilih

1. Murid berada di dalam beberapa kumpulan. 2. Guru menyediakan segelas air cincau dan dua penyedut minuman yang berlainan saiz. 3. Murid diminta memilih penyedut minuman yang sesuai. Catatan: Pilih objek mengikut kesesuaian tempat. 1.Murid berbincang di dalam kumpulan untuk memilih objek yang sesuai. (Lembaran kerja ) 2. Murid membuat keputusan tentang pilihan mereka. . 1. Cuba terangkan, mengapakah pilihan itu dibuat? 1. Penyedut minuman manakah yang anda pilih. 2. Mengapakah anda memilih penyedut minuman tersebut?

Indikator Amalan 3.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea 3.2.4 Membuat pilihan berdasarkan pemerhatian

4. Tindakan *Membuat keputusan Indikator Amalan 1.1.1 Menghuraikan idea dengan terperinci Pentaksiran

Murid mempunyai keupayaan untuk membuat pilihan dengan penjelasan yang betul. KPS : Memerhati, mengelas

Nilai dan Sikap

Minat dan ingin tahu. Bekerjasama. Jujur dan tepat.

Lembaran kerja Nama : _________________________________________ Suaikan jawapan yang betul Kelas : ___________

1.

2.

3.