Anda di halaman 1dari 2

BORANG TEMUBUAL:

NAMA UMUR JANTINA KUMPULAN

: : : :

BIL SOALAN TEMUBUAL

RESPON MURID

TEMA 1: Kejayaan Responden Memahami Peranan Kendiri Dalam Kumpulan. 1 Adakah terdapat ahli kumpulan yang tidak kamu gemari? Kenapa?

Berpuas hati dengan sumbangan yang kamu diberikan kepada kumpulan?

Apakah tugas/peranan/sumbangan kamu dalam kumpulan?

TEMA 2: Kejayaan Meningkatkan Penglibatan Responden Dalam Aktiviti Perbincangan Kumpulan Melalui Teknik SMIV. 4 Apakah perasaan kamu melalui aktiviti perbincangan dalam kumpulan tadi?

Apakah tindakan yang diambil bagi memastikan kumpulan kamu berjaya mencapai matlamat?

Bagaimanakah perasaan kamu semasa belajar sains sebelum ini dengan selepas guna teknik SMIV?

Adakah kaedah SMIV dapat menarik minat anda untuk belajar melalui perbincangan kumpulan?

TEMA 3: Kejayaan Responden Menguasai Tajuk Yang Dipelajari Sebagai Hasil Pelaksanaan Teknik SMIV. 8 Berpuas hati dengan pembelajaran sains pada hari ini?

Pernah cuba jawab/tanya soalan (angkat tangan)?

10

Adakah kamu memahami pelajaran pada hari ini? Rumuskan.