Anda di halaman 1dari 1

BIODATA GURU

PENTAKSIR SEKOLAH PEKA SAINS 2012

1. Nama: ________________________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan: __________________________________________________
3. Tarikh Lahir: _________________

4. No. Fail Peribadi _________________

5. Tarikh Lantikan: ______________ 6. Tarikh Sah Jawatan : ____________


7. Opsyen:(i) ___________________
8.

(ii)____________________________________

Kelulusan Akademik: _________________________________________________

9. Kelulusan Ikhtisas: ___________________________________________________


10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran ini: _____________________________
11. Kelas Yang Diajar Sekarang: __________________________________________
12. Mata Pelajaran Lain Yang Pernah Diajar: ______________________________
Bil
1.
2.
3.
4.

Mata Pelajaran

Tahun

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri:


Bil
1.

Nama Kursus

Tarikh

Tempat

2.

14. Lain-lain Kepakaran Yang Berkaitan:


Bil
1.

Mata Pelajaran

2.

....................................................
(
)

Tahun