Anda di halaman 1dari 25

Prinsip Perlakuan Motor

Memproses maklumat dan membuat keputusan


Masa reaksi Tumpuan Memori

3 peringkat memproses maklumat


Kenalpasti Rangsangan

Pemilihan Respon

Pengprograman Respon

Hasil Pergerakan

3 peringkat memproses maklumat


Kenalpasti Rangsangan (Persepsi)

Sumber rangsangan persekitaran Sistem dalam badan yang kesan rangsangan

- visual (dominan), kinestetik, vestibular, audio.

Pemilihan Respon (Keputusan)

Maklumat dari sistem sensori dianalisis untuk memilih tindakbalas (respon) yang berpatutan

Pengprograman Respon (Perlakuan)


Mengurus sistem motor dalam badan untuk menghasilkan respon yang bersesuain / dikehendaki.

Persepsi
Persepsi (to interpret information) Proses menguruskan maklumat yang diterima dengan yang sedia ada, sebelum menghasilkan satu respon yang diubahsuai. Komponen kemahiran persepsi :1.Kesedaran tubuh (bahagian & fungsi) 2.Kesedaran ruang (spatial) 3.Kesedaran arah (directional) 4.Kesedaran masa (temporal)

Persepsi

Prinsip :-

1.Kemahiran kembang lepas sistem kinesteik & visual capai kematangan (dewasa).
2.Kemahiran kompleks (e.g.anticipation in sports) mengambil lebih lama (30 tahun). 3.Integrasi maklumat dgn pelbagai sistem sensori bertindak serentak dengan perkembangan sistem persepsi. (e.g. menangkap bola).

Masa Reaksi

Pembolehubah yang diguna utk ukur kelajuan pemprosean maklumat seseorang. Sela masa antara penerimaan satu rangsangan dengan permulaan pergerakan. Masa reaksi masa untuk seseorang mengesan/ kenalpasti sesuatu rangsangan (stimulus), pilihan respon yang bersesuain dan akhirnya memulakan respon tersebut

Masa Reaksi

Dibahagi kpd :-

1. Masa Reaksi Mudah (SRT) 1 rangsangan 1 respon

2. Masa Reaksi Pilihan (CRT) 2 atau lebih rangsangan 2 atau lebih respon
Contoh pergerakan dalam sukan yang memerlukan SRT dan CRT

SRT permulaan 100 m CRT penjaga gol cuba menyelamatkan sepakan penalti

Hukum Hicks CRT meningkat secara linear (kadar terus) dgn jumlah rangsangan - respon yang ada Peringkat manakah dalam pemprosesan maklumat yg melibatkan Hukum Hicks?

Masa Reaksi

Masa reaksi
Simple reaction time (SRT) faster than choice reaction time (CRT). CRT kanak-kanak lebih perlahan dpd dewasa. Kenapa? Kanak-kanak tidak dapat bezakan maklumat (cue) yang relevan dgn yg tidak relevan Bertambah baik dalam umur 20an ke atas

Aplikasi masa reaksi kepada pembelajaran motor / latihan sukan 1. Beri latihan / aktiviti mirip kepada situasi permainan.

Jumlah latihan

Lebih banyak latihan lebih cepat masa reaksi. Jenis latihan Latihan yang sama & berulang lebih cepat masa reaksi.

2. Jangkaan (anticipate) tidak tunggu utk rangsangan, mula respon dengan lebih awal.
3. Mengesan 'kiu' pergerakan (rangsangan) yg relevan (berkaitan dengan kebangkitan)

Kebangkitan (Arousal)

Teori U terbalik

Semakin meningkat kebangkitan, semakin meningkat prestasi tetapi sampai ke tahap di mana proses itu akan terbalik.
Hipotesis Penggunaan Kiu (Cues) Kebangkitan rendah Tumpuan luas (kiu yg tidak relevan)

Kebangkitan meningkat tumpuan sempit (kiu relevan)


Panik tumpuan terlalu sempit (jadi kaku)

Jangkaan (Anticipate )

2 jenis :- Kebolehan menjangka apa (rangsangan) yang akan berlaku.

i. Spatial (apa yang berlaku)

ii. Temporal (bila akan berlaku) - Kebolehan menjangka bila (rangsangan) akan berlaku. Kebaikan dan kelemahan membuat jangkaan (anticipate) dalam sukan.

Tumpuan (attention)

Memberi fokus kepada perlakuan sesuatu tugasan.

Kekangan memberi tumpuan dalam perlakuan sesuatu kemahiran.


Teori Tumpuan Banyak maklumat sensori yang diterima pada masa yang sama, tapi hanya satu sahaja yang dapat 'lepas'. Psychological refractory period Dua tugasan yang berlainan dapat dilakukan serentak sekiranya masih ada ruang dalam tumpuan.

i. Leher botol (bottle neck)

ii. Ruang tumpuan yang terhad

Pyschological Refractory Period


Rangsangan 1 (Palsu) Respon 1 (Respon kepada rangsangan palsu)

Rangsangan 2 (Rangsangan yang sebenar) Lewat

Respon 2 (Respon kepada rangsangan sebenar)

Masa Reaksi

Lewat dalam bertindakbalas kepada rangsangan kedua (sebenar) kerana kedua rangsangan disampaikan secara turutan dan dalam masa yang singkat

Aplikasi PRP dalam sukan


Untuk memastikan 'dummy' berjaya :Pergerakan kedua mesti hampir sama (mirip)dengan pergerakan pertama (dummy). Pergerakan pertama mesti berlaku antara 60 100 ms sebelum pergerakan kedua yang sebenar. Tidak dilakukan selalu. Bagaimana nak counter 'dummy'?

Memori

Keupayaan seseorang menyimpan dan menggunakan maklumat dalam pelbagai cara serta masa yang berbeza. 3 jenis :

i. Jangka Pendek Sensori


ii. Jangka Pendek iii. Jangka Panjang

Memori
1. Memori Sensori Jangka Pendek (STSS)

Sistem memori yang 'terletak' dalam sistem sensori.

Maklumat dari persekitaran diterima oleh organ-organ dalam sistem sensori dan disimpan untuk seketika sehingga seseorang itu mengesannya.
Sekiranya maklumat itu tidak diberi perhatian, maklumat itu akan hilang atau diganti dengan maklumat sensori yang lain.

Memori
2. Memori Jangka Pendek (STM)

Maklumat dari STSS yang relevan atau yang berkaitan dengan tugasan/ pergerakan semasa akan masuk ke STM. Dikenali juga sebagai 'memori kerja'(working memory). Keupayaan menyimpan maklumat terhad. Maklumat akan kekal dalam STM jika :Diulang berkali-kali, dikaitkan dengan benda lain.

Boleh kekal tidak lebih 9 item dan lebih kurang dalam 30 saat sahaja

Memori
3.

Memori Jangka Panjang (LTM)

Sistem yang menyimpan maklumat serta pengalaman. Tiada had 'tempat' serta tempoh masa utk simpanan. 'Lupa' tidak dapat cari maklumat, bukan hilang. Maklumat dapat disimpan dalam STM kerana usaha yang gigih serta sistematik untuk mengkaitkan maklumat baru dengan yang sedia ada.

Memori dengan kemahiran motor

- Kemahiran berterusan (e.g.berbasikal, renang) akan kekal dalam LTM

- Kemahiran diskrit mudah 'lupa'.

Interaksi STM dgn LTM Fenomena 'lupa' Proactive inhibition

- Memori / maklumat lama ganggu maklumat baru

Retroactive inhibition

- Memori / maklumat baru ganggu memori baru

Kesan Stroop

BLUE
BLACK

Chunking (Longgokan)

KEL ASH ARI INI HAB ISA WAL

Perbandingan antara 3 sistem memori

Stor Sensori Jangka Pendek

Memori Jangka Pendek

Memori Jangka Panjang

Simpan banyak maklumat diterima dari reseptor sensori

Simpan sedikit maklumat sahaja

Tiada had untuk simpan maklumat

Masa simpanan terlalu singkat (100 ms)

Dalam 30s

Tiada had masa

Rancang & hasil pergerakan (program respon)


Pergerakan mudah (tiada masalah) Pergerakan kompleks (kordinasi)

- kanak-kanak lebih perlahan banding dgn dewasa.

- Komponen setiap pergerakan kanak-kanak perlu


dikawal banding dengan dewasa yang lebih bentuk automatik.
- Semakin tua, keupayaan mempelajari kemahiran baru

semakin susah.

Rumusan
1. Sistem yang membolehkan manusia menghasilkan pergerakan / kemahiran boleh dikaji dari perspektif pemprosesan maklumat. 2. Terdapat tiga peringkat pemprosesan - kenalpasti rangsangan (persepsi), pemilihan respon (buat keputusan) dan pemprograman respon (hasil lakuan) 3. Masa reaksi cara untuk mengukur kelajuan pemprosesan maklumat. Ia dipengaruhi oleh bilangan pilihan respon, lebih banyak pilihan, lebih lama masa reaksi. 4. Kebangkitan boleh meningkatkan prestasi dalam sukan tetapi sekiranya ia terlalu tinggi akan tukar ke kebimbangan. 5. Tumpuan ialah keupayaan untuk memproses maklumat. Manusia mempunyai keupayaan memberi tumpuan yang terhad apabila menerima dua rangsangan yang hampir, dikenali sebagai PRP. 6. Terdapat tiga sistem memori yang boleh digunakan untuk menerangkan keupayan menyimpan maklumat, stor sensori jangka pendek (STSS), memori jangka pendek (STM) dan memori jangka panjang (LTM).

Sekian, terima kasih.