Anda di halaman 1dari 6

Penetapan Matlamat ( Goal Setting)

Strategi : SMART
Specific Measurable Attainable Realistic Timely

Specific

Matlamat yg spesifik mempunyai lebih peluang utk dicapai daraipada matlamat umum. 6 persoalan W? : Who is involved? What do I want to accomplish? Where am I going to do this? When will this occur? Which parts of the goal are critical? Why do I want to accomplish this goal?

Gunakan kesemua maklumat sensori (exterioceptors dan proprioceptor) untuk menghayati matlamat tersebut
Example: A general goal would be, Do your best in the game. A better more specific goal would be: By the end of the game, I will."

Measurable

Tentukan kriteria untuk kejayaan. Untuk menentukan sama ada matlamat dapat diukur, kemukakan soalan How much? How many? How will I know when it is accomplished? Example: Dalam 5 hari saya akan menamatkan latihan larian sejauh 5 km dalam masa 45 min. Matlamat ini boleh dipecahkan lagi seperti hari pertama lari sejauh 3 km dalam 30 min. Hari berikutnya.. dan seterusnya

Attainable (Achievable, Actionable and Acceptable) Matlamat setelah dikenalpasti, pastikan ia boleh dicapai. Matlamat kecil-kecilan atau jangka masa pendek akan bantu ke arah mencapai matlamat jangka masa panjang. Ciri-ciri peribadi - sikap, keupayaan, kemahiran akan bertambah baik tanpa disedari. Matlamat jangka panjang akan tercapai apabila matlamat jangka pendek tercapai secara berperingkat. Example:

Realistic (Reachable and Relevant)

Sesuatu matlamat mesti realistik, boleh dicapai (reachable) dan relevan, Berobjektif dan individu yang menetapkannya mempunyai kepercayaan diri dan sedia berusaha menuju ke arah tersebut.
Tanya diri sendiri adakah sesuatu matlamat sedemikian rupa pernah berjaya dicapai sebelum ini dan apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada pencapaian tersebut.

Timely

Bentuk kerangka masa (time frames) untuk mencapai matlamat


Tetapkan matlamat jangka masa panjang dan undur ke belakang supaya matlamat jangka masa pendek (kecil) dapat ditetapkan. Beri jangka masa yang tertentu (penjadualan) kepada matlamat kecil kecilan yang akan membantu menuju ke matlamat jangka masa panjang. Hayati pencapaian setiap matlamat jangka masa pendek. Hadiahkan diri apabila sesuatu matlamat dicapai. Matlamat yg tak berjaya perlu direnungi dan reviu semula matlamat tersebut dari segi masa dan tugasan. Tingkatkan usaha untuk capai matlamat yang tak tercapai tersebut Example: