Anda di halaman 1dari 57

SCE 3109 TENAGA DALAM KIMIA

Disediakan oleh, MURUGAN A/ MINI RATAMUN PENSYARAH JABATAN SAINS IPG KAMPUS BATU LINTANG

TOPIK 1 :

TERMOKIMIA

Termokimia

Sifat Tenaga

Perubahan Tenaga

Hukum Pertama Termodinami k


Tenaga Dalam Dan Pemindahan Tenaga Tindak Balas Eksotermik Dan Endotermik

Pemuliharaan Tenaga

ia digunakan dalam semua bidang seperti menggerakkan MEI MEI MEIAPA jentera & kenderaan, memasak MEITENAGA makanan, ITU TENAGA ??? menyalakan lampu ??? elektrik dan sbg Tenaga ialah sesuatu yang berkemampuan untuk membuat kerja/ memberi haba.

ia diwujudkan dalam pelbagai jenis tenaga.

Tenaga Kinetik

Tenaga Keupayaan

Tenaga Kimia

Tenaga Haba

Tenaga Nuklear Tenaga Cahaya

Tenaga Elektrik

Tenaga Bunyi

Termokimia

Sifat Tenaga

Perubahan Tenaga

Hukum Pertama Termodinami k


Tenaga Dalam Dan Pemindahan Tenaga Tindak Balas Eksotermik Dan Endotermik

Pemuliharaan Tenaga

Perubahan Tenaga

Tenaga Haba

Tenaga KImia

Tenaga Elektrik

Tenaga Haba

Tenaga Kimia

Tenaga Mekanikal

Tenaga Kimia

Tenaga Mekanikal

Termokimia

Sifat Tenaga

Perubahan Tenaga

Hukum Pertama Termodinami k


Tenaga Dalam Dan Pemindahan Tenaga Tindak Balas Eksotermik Dan Endotermik

Pemuliharaan Tenaga

Kajian tentang pergerakan tenaga dan bagaimana tenaga menyebabkan pergerakan

TERMODINAMIK

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK

Tenaga dicipta atau dimusnahkan

ditukar daripada satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga lain

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK


Perubahan Tenaga

Apabila tenaga berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain, jumlah tenaga adalah tetap.

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK

Termokimia

Sifat Tenaga

Perubahan Tenaga

Hukum Pertama Termodinami k


Tenaga Dalam Dan Pemindahan Tenaga Tindak Balas Eksotermik Dan Endotermik

Pemuliharaan Tenaga

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK


Sistem

Kedua-dua tenaga dan jirim dapat dipindahkan drpd suatu sistem kpd sekitarnya.

Hanya tenaga shj dapat dipindahkan kepada sekitarnya

Tiada tenaga/ jirim yang dapat berpindahkan

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK

Haba, q
berlaku dlm bentuk

Kerja, w

menjejaskan

Tenaga Dalam, E

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK


Tenaga Dalam, E Jumlah keseluruhan tenaga yang terdapat dalam sistem tersebut.
komponen utama

Tenaga Kinetik

Tenaga Keupayaan

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK

Perubahan Tenaga, E
E = Efinal - Einitial
Efinal = tenaga dalam keadaan akhir sistem Einitial = tenaga dalam keadaan awal sistem

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK


TENAGA

Efinal < Einitial

haba

Efinal > Einitial

haba

TENAGA

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK


Mengaitkan E kepada Haba,q dan Kerja,w

E = q + w
E = Perubahan tenaga q = Haba w = Kerja

E = q + w
q>0
Haba dialirkan dari sekitar ke sistem Haba dialirkan dari sistem ke sekitar Kerja dilakukan dari sekitar ke dalam sistem

q<0
w>0

w<0 q> <0


dan

Kerja dilakukan dari sistem ke sekitar

w> <0

E bergantung kepada nilai q E E> <0 0 dan w

CONTOH :
Sistem telah melakukan kerja sebanyak 95J dalam satu proses. Pada masa yang sama, 660J haba telah dikeluarkan dari sistem. Apakah nilai perubahan tenaga sistem? Kerja, w = -95J (kerana kerja dilakukan oleh sistem) Haba, q = -660J (kerana haba dikeluarkan dari sistem)

Jadi,

E = q + w
E = -660J + (-95J)

E = -755J (tenaga dalam dikurangkan)

Termokimia

Sifat Tenaga

Perubahan Tenaga

Hukum Pertama Termodinami k


Tenaga Dalam Dan Pemindahan Tenaga Tindak Balas Eksotermik Dan Endotermik

Pemuliharaan Tenaga

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK

haba

Eksotermik

Endotermik

haba

SISTEM

Endotermik

Eksotermik

Topik 2: Termokimia
Kalorimetri Keupayaan Haba (Muatan haba)

Kalorimetri adalah pengukuran haba dilepaskan atau diserapkan semasa tindak balas kimia.

Alat pengukuran

Kalorimeter

Kalorimetri
Pengukuran kuantiti haba yang dilepas atau diserap adalah bergantung kepada...

Muatan haba, C

Muatan haba, C ialah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu sistem sebanyak 1 K atau 1C.

q Muatan haba, C = T
q = jumlah haba T = perubahan suhu
Unit C: J K-1 atau J C-1

Muatan haba tentu, c

Muatan haba tentu,c ialah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu sistem 1kg sebanyak 1 K atau 1 C.

Muatan haba, C Muatan haba tentu, c = Jisim, m

q Muatan haba, C = T

Jadi, menggantikan 2 ke dalam 1

q Muatan haba tentu, c = mT


q = jumlah haba m= jisim T = perubahan suhu

Unit c: J kg-1 K-1 atau J kg-1C-1

Bom Kalorimete r

Bom kalorimeter
Bom kalorimetri adalah kalorimeter isipadu malar. Isipadu malar: Isipadu di dalam bekas kalorimeter tidak berubah semasa tindak balas. Haba pembakaran boleh ditentukan dengan tepat dengan menggunakan kalorimeter bom.

Sifat-sifat bom kalorimeter


Mempunyai injap supaya oksigen dimasukkan ke dalam bom

Menahan tekanan yang tinggi

Mempunyai aliran elektrik

Sifat-sifat bom kalorimeter


Bom diletakkan di dalam kalorimeter (bekas penebat) dan diliputi dengan kuantiti air yang tepat. Tindak balas pembakaran berlaku dengan mengalirkan arus elektrik melalui dawai halus. Haba dilepaskan dan menyebabkan kenaikan suhu air semasa berlakunya pembakaran. Haba tindak balas boleh dikira seperti berikut: Haba = -muatan haba kalorimeter T J

Kalorimeter tekanan malar


Menentukan perubahan haba bagi tindak balas bukan pembakaran

Dibuat daripada dua cawan Styrofoam

Mengukur kesan haba pelbagai tindak balas, haba larutan dan haba cairan

Perubahan haba (qrxn) = perubahan entalpi (H)

Isi Kandungan
Konsep Haba (Entalpi) Haba (Entalpi) Tindak Balas

Konsep Haba (Entalpi)


menerima haba

Sistem

suhu

Kenaikan suhu bergantung pada muatan haba bahan.

Muatan haba bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhun sebanyak 1 K. Muatan haba bagi 1 g bahan itu disebut muatan haba tentu. 4.18 Jg 1 K 1

Jadi, muatan haba tentu dapat diwakili dengan

H mcT
haba diserap atau dibebaskan

jisim bahan

suhu dinaikkan atau diturunkan

muatan haba tentu

Haba (Entalpi) Tindak Balas


Haba tindak balas merupakan jumlah haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia.

Haba tindak balas adalah sama dengan perubahan entalpi bagi sistem jika diukur pada tekanan yang tetap. Perubahan entalpi dapat diukur, simbolnya adalah

perubahan

H
diukur dalam unit kJ

Bagi tindak balas A + B C + D

Perubahan entalpi (H) = haba tindak balas = (HC H D ) (H A H B )

Tindak balas Eksotermik dan Endotermik


Tindak Balas Eksotermik Tindak Balas Endotermik

Tindak balas Eksotermik dan Endotermik


Eksotermik
Haba dibebaskan. H diberi tanda -. Sistem kimia kehilangan tenaga kepada persekitaran.

Endotermik
Haba diserap. H diberi tanda +. Sistem kimia menerima tenaga daripada persekitaran.

Kandungan haba hasil < kandungan haba tindak balas

Kandungan haba hasil > kandungan haba tindak balas

Tindak balas Entalpi


Apabila 1 mol metana terbakar dalam oksigen berlebihan dan pada tekanan yang tetap, haba yang terbebas ialah 890 kJ.

Persamaan termokimia

Situasi 1: Jumlah tenaga haba yang berkaitan dengan tindak balas berkadar terus dengan amaun bahan yang terlibat.
Cthnya, pembakaran 2 mol metana menghasilkan 1780 kJ haba

Situasi 2: Perubahan entalpi tindak balas sama dalam magnitud, ttp bertentangan dengan tanda H bagi tindak balas ke belakang.

Keadaan Piawai bagi Pengukuran Termokimia


Faktor-faktor mempengaruhi nilai berangka perubahan entalpi: Suhu eksperimen Keadaan fizik (pepejal, cecair atau gas) bahan tindak balas

Tekanan bahan tindak balas bergas

Kepekatan larutan yang terlibat Bentuk alotrop

Keadaan piawai Suhu 25C (298 K) Tekanan 1 atm (101 kPa) Larutan yang terlibat mempunyai kepekatan 1 mol dm-3

Perubahan entalpi yang diukur pada keadaan piawai dihuraikan sebagai haba tindak balas piawai dan diberi simbol

H 298

atau

Sekian, terima kasih!!!